Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 9, 2010

SaLuSa, August 9, 2010

Under dessa tider tampas ni med personliga kamper inom er. Gamla trossystem och kunskap som inte håller de högre vibrationerna kommer till ytan för att rensas bort, men ibland är det svårt att släppa. Ni inträder nu en period med intensiva förändringar och det gamla bryts ned, och de nya energierna för in sanning och allt som ni kräver för att störta fram på vägen mot den Gyllene Åldern. Det kommer att bli en ganska så stor uppenbarelse när som ni inser det enorma av förändringar till självt, då era gamla tankesätt lätt byts ut mot det som är rent och sunt. När ni går framåt så blir det i själva verket lättare att förflytta er längs med vägen mot Upplyftningen. Att göra dessa första positiva steg är det svåraste, eftersom ni kommer att tveka att ge upp era gamla vanor. Ibland involverar det familjen och vänner, och det nya ni verkar ganska underligt för dem. Ni kanske till och med kommer att uppleva ett direkt avståndstagande då ert psyke förändras. Vi skulle vilja säga att det är viktigt att ni håller kursen och inte hålls tillbaka av emotionella reaktioner. Alla själar måste vid denna tid besluta sig för om de tänker ta tillfälligt i akt för att upphöjas, och de som inte gör så går nödvändigt fram på en annorlunda väg.

När väl förändringarna påbörjas så kommer de med största sannolikhet att genera stort intresse. För de själar som fortfarande håller på att väckas upp så kan det bli den lilla knuffen som de behöver för att lyftas upp, och ge dem motivationen att öppna sig till sanningen. Vi vet att de mest ovilliga själarna kommer att vara de som har placerat hela sin tro i en religiös sammanslutning. De kommer att finna det svårt att acceptera att de har tagit miste i sin förståelse, eller att de har blivit vilseledda. För en del blir utmaningarna alltför mycket och de kommer att föredra att hålla sig till sina existerande uppfattningar. Det accepteras naturligtvis som en uppvisning av fritt val, och kommat att respekteras. Eftersom ni är odödliga själar och i verkligheten så finns det inte något sådant som tid eftersom allt är i Nuet, så ni kan spendera så mycket tid som ni vill vid vilken nivå som helst. Så Mina Kära var inte alltför oroade för de själar som står er nära om de förefaller att vara nöjda med var de står för närvarande. Om deras lektion inte än har avslutats så vill de göra så innan de går vidare.

En själ kan upphöjas när som helst om den är redo, men som ni vet vid det här laget så utgör slutet av denna solcykel en möjlighet för alla att upphöjas. Det är en speciell tid när stora ansträngningar görs av Varelser från alla högre dimensioner för att få er redo för det. Säg bara till så kommer era guider till er på ögonblicket, och änglar kommer att vaka över era framsteg. För er del skall ni erkänna deras närvaro och be om vägledning, eftersom utan ert tillstånd ses det som intrång. Det kanske låter hårt, men inget tillåts göra intrång på er från andra. Ni kanske tycker att många av era erfarenheter inte var vad ni förtjänade, men vi kan lova er att de alla är förknippade med ert livs plan. Har ni inte blivit medvetna om att det inte finns något som är tillfälligheter, och det är anledningen till att de är så viktiga för er? Naturligtvis så uppstår en del tillfälligheter utan större betydelse, och har ringa betydelse. När ni upplever livets hårda verklighet så är det dock för er spirituella förståelse och utveckling.

Skillnaden från där ni nu är i er nuvarande dimension och till de högre dimensionerna är högst väsentlig, och där kommer ni att leva ett mycket annorlunda slags liv. Trälandet och slitet i livet som ni känner till det kommer att vara borta, och om ni har något koncept om hur paradiset ser ut så kanske ni har en uppfattning om hur det blir. Det är nästan alltför svårt att med ord beskriva hur det är att leva ett sådant liv, men man kan säga att det är himlalikt, idylliskt och det omhuldar er i dess vackra Ljusvibrationer. Hur ofta känner ni er inte trötta i er fysiska kropp, eller lider av värk och rörelsehinder – låt oss säga att allt detta kommer att lämnas kvar bakom er när ni upphöjs. Sådana förhållanden kommer aldrig att upprepas igen, eftersom inga av era fysiska problem kan påverka er Ljuskropp. Dess vibrationer är så höga att inget kan manifestera om det inte är i sitt perfekta uttryck. När det är tuffa tider så påminn er själva om hur kortvarigt det kommer att bli, och inom nästan ingen tid alls så blir de blått minnen från det förgångna.

Renandet av Moder Jord går framåt och oundvikligen kommer många själar att gå till andra sidan som ett resultat av detta. Det kommer att tas emot i de högre dimensionerna med stor kärlek och förståelse, och för deras del så är det något av en befrielse från vad som ofta är en mycket låg levnadsstandard. För de som förblir i de områdena där värsta effekterna känns så är det en kallelse till Mänskligheten för att ta reda på om de kan finna kärlek och medlidande för sina egna. Kan ni blunda inför deras belägenhet eller kan ni se er själva i andra. Det är inte ovanligt att vid sluttiderna så testas en civilisation för att se hur långt de har kommit på sin spirituella väg. Vi ser nu en stor förändring till det bättre, mer än till och med de första åren efter skiftet av årtusendet – då ert medvetande redan hade förhöjts. Ni är nu i tider när ni måste nå ut till ert eget öde och tillåta andra att göra det samma. Det finns många olika vägar mot framtiden som har öppnats upp, vilket är varför inte allas verklighet är den samma.

På visst sätt så är ni inom en mycket speciell tid, då ni söker att frigöra er själva från de gamla banden så fortsätter de sida vid sida med er. Livets kittel kokar över och det är en ovanlig mix av möjligheter. Lev er egen väg och koncentrera er på vad ni har tänkt er så tar det er på vägen mot Upplyftningen. När ni så gör kan inte de mörka energierna nå eller påverka er och en framgångsrik avslutning kommer att säkerställas. Det kommer att komma mer och mer distraktioner, men de är bara de sista försöken från de mörka att förvilla er. Vid det här laget borde ni ha lärt er hur ni skall hantera det så låt dem inte bekymra er eller ta bort er fokus från ert mål. De kommer ofta tillsammans med energier av rädsla, vilket är ett medvetet knep för att få er uppmärksamhet. Vi är mycket nöjda med att se att när folk väcks upp till sanningen så är de mindre benägna att falla för lögnerna och påhittade händelser som svärtar de från Ljuset, vilka leder folk ut ur dualitet.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan säga att den Galaktiska Federationen håller på att brista av spänning när som situationen på Jorden när en avslutning. Bubblan håller på att spricka, och vi uppmuntrar allierade att ta denna möjlighet att avsluta de mörka Tjänarnas kontroll. Det kommer att göras utan stridigheter och på ett helt positivt sätt med kärleksfulla intentioner.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge