Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 8, 2011

SaLuSa, July 8, 2011

Det finns mycket vackert på Jorden och en del är naturligt, och en del har Människan gjort då hon är inspirerad av sin vision av ett högre uttryck. Ni har i själva verket fortfarande undermedvetna minnen om tider då ni var i de högre dimensionerna. Förändringarna som vi har berättat för er är också bekant för er, och det är därför som ni accepterar dem utan stor tvekan. Inledningsvis är målet att sätta igen hålen som kommer att uppstå då det gamla systemet bryter ihop. Det blir en enorm förbättring jämfört med vad ni har upplevt, och ser till att ni får en behaglig sluttamp in till tiden för Upplyftningen. De verkliga förändringarna kommer att börja Upplyftningen och fortsätta under en mycket längre tid. Vad än ert val är angående er framtid så kommer ni att kunna dra nytta av att vara inom de högre dimensionerna. Vi har banat vägen för er då ni förbereder er för de personliga förändringarna som ni kommer att uppleva och till slut kommer ni att återta er status som Galaktiska Varelser. Skillnaden mot vad ni är i dag är monumental, och ni kommer att ert fulla medvetande återställt.

Vi vet att det är svårt att under er nuvarande situation förstå hur mycket mer levande ni kommer att bli. Ni har varit begränsade i både förmåga och uttryck, och inte uppmuntrade att utveckla era latenta talanger. Tvärtom, de mörka Tjänarna har medvetet hållit er tillbaka, vilket är anledningen till att verklig utbildning har förnekats till Tredje Världen länder under en så lång tid. Kunskap är makt, och ni har sett hur diktatorer alltid har förtryckt och förstört de som var välutbildade. I de högre dimensionerna så gäller det helt motvända och kunskap är delad och tillgänglig till alla själar. Det är helt klart att kunskap aldrig var menat att vara helt ägt av någon människa. Allt som är, som någonsin var eller kommer att vara, är gudomligt givet till gagn för alla själar. Tanken att äga saker enbart för ägandets egen skull kommer också att förändras efter Upplyftningen. Ni kan få allt ni önskar er, och det skapar ett nytt synsätt då ni kan ändra saker närhelst ni vill. I detta fall är ni skaparen och kan också upplösa vad som inte längre behövs, genom er tankekraft.

Som ni börjar förstå så kommer livet att bli helt annorlunda från vad ni är vana vid. Det kommer att vara en glädje att vara vid livet och uppleva vad som bara kan beskrivas som upplyftande och entusiasmerande. Vad ni kommer att lägga märke till är renheten och äktheten av allt, och färgerna är så bjärta men ända vilsamma för sinnena. Er omedelbara uppgift är att driva på med era egna förberedelser, men hur underbart då det finns så mycket att uppnå med upplyftningen. Det bör ge er de nödvändiga incitamenten för att hålla ert mål stadigt i sikte. Dessa tillfällen kommer inte särskilt ofta, och under de unika förhållandena som ni har fått så har det gjorts mycket lättare att uppnå framgång.

Som en civilisation så har ni underkastats de allra hårdaste av tester, och många finner det fortfarande svårt att skaka av sig bojorna som håller dem tillbaka. Deras vibrationer är låga och Ljuset har det svårt att upplysa dem. Det finns dock alltid hopp och det finns alltid hjälp så snart som en öppning ser möjlig ut. Frågan kan inte påtvingas då om de utsattes för allt för mycket Ljus innan de är redo så skulle det resultera i en mycket obekväm upplevelse. Även om det skulle vara bra om alla själar kunde helt och fullt reagera på Ljuset, så måste det hållas i minnet att det inte finns någon tidsfrist. Var och en har all den tid de behöver, och är hela tiden uppmuntrade att vända sig till Ljuset

När vi visar oss på Jorden kommer folk att se oss som deras sanna potential, då vi är ni i framtiden. Vi är vad man kalla ett levande bevis på vad som är möjligt genom Upplyftningen. Vi vet att en del själar känner det som att för att kunna lyftas upp måste de ge upp ting som ger dem glädje på Jorden. Det är sant om man förbiser att ni har så mycket mer att vinna, och livet blir ett enda stort äventyr som är så tillfredställande och fullbordande. Ni måste vilja lyftas upp av de rätta anledningarna, och när ni gör så måste ni anstränga er själva med de rätta disciplinerna som kan föra er dit. Det betyder att släppa alla förbindelser ni har med något som helt och hållet tillhör de lägre vibrationerna och att leva på bästa möjliga sätt den vision ni har av hur det är att vara en själ av Ljus och Kärlek. Det är också nödvändigt att hålla känslorna i styr då människan har en tendens att släppa dem vilt lösa. Om ni kan börja ta steg för att införa sådana förändringar i era liv då kommer hjälp till er genom era Guider. Ni måste dock vara beredda på att reagera på dem, och det är nödvändigt att finna tillräckligt med tid i er era liv för att lyssna på era inre kallelser. Dessa skall inte misstas för ert ego, vilket mycket väl kan avråda er från att gå vidare. Egot önskar att hålla ert liv på det sättet som ni är vana vid.

Efter allt vi har sagt så länge som ni har en stadig intention att lyftas upp så tror vi att ni kommer att bli framgångsrika och en väg kommer att öppna upp för er som ni kan följa. En del av er inlärning kommer att äga rum när ni är utanför kroppen då ni sover. Normalt så glöms sådana upplevelser bort när ni vaknar upp, men ni kanske känner en inre fullbordan och glädje som kommer från det. Ni hålls medvetet från att komma ihåg era astrala resor, då det mycket väl kan inkräkta på ert dagliga ansvar i livet. En del kommer dock ihåg och kan till och med relatera till den nivån, och vet hur mycket mer glädjegivande det var än att vara i den jordliga dimensionen. Alla sådana glimtar är hjälpsamma för att visa er vägen, då ni klättrar upp i vibrationer så blir era upplevelser mer njutbara.

Förutom i dualitet, så är livet menat att vara ett kontinuerligt stort äventyr, och ni kan bara se på vår uppenbara glädje och tillfredställelse. Gud är vår Fader/Moder och ger oss allt vi någonsin kan tänka behövas, och vi har ingen brist på något som helst. Vi har sedan länge nått den nivån där vi agerar ansvarsfullt, och vi glömmer aldrig bort att uttrycka vår tacksamhet för allt som ges till oss. Vi erkänner också Enheten i vilken vi alla lever i, och ser inom alla livsformer gudomligheten som existerar överallt. Försök att se bortom det yttre höljet då det ibland kan vara missledande, vilket ni kommer att se när ni till sist träffar en del icke-mänskliga Rymdvarelser från andra Universum.

Jag är SaLuSa från Sirius och sättet på vilket vi ser tiden så är vi bara ett ögonblick från att ta ett stort steg framåt. Så håll i och fortsätt då väntan inte varar mycket längre och vi är lika angelägna som någon annan med att fortsätta med våra projekt.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge