Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 9, 2010

SaLuSa, June 9, 2010

Kan ni se Mina Kära hur när varje kris får gå sin gilla gång så öppnar det era ögon till vad som är allvarligt fel med Människans attityd till sin miljö, och livet runt om honom. I sin tur får det er att söka efter en lösning som går bort från de gamla sätten, vilka inte längre tjänar er väl. Svaren kanske inte är klara än, men de hålls av dem som på ett oberoende sätt har förstått era behov och Moder Jords. Önskan att hjälpa mänskligheten har förskjutits av dem som sätter sina egna intressen först och framför folkmassans. De kommer snart till allmän kännedom, och inget kan stoppa dem från att bli införda för att övervinna problem som hotar att överta er. Framsteg kan inte förhindras obegränsat, och ni kommer att ha mycket att ta igen. Med införandet av våra avancerade teknologier så kommer förändringarna snabbt och ofta, och driver er in i den Nya Åldern.

Ni kanske känner det som att saker och ting redan är outhärdliga, men ta er igenom denna tid med vetskap om att de Mörka Tjänarna går mot ett nederlag i slaget om era själar. Det kanske låter dramatiskt sagt på detta sätt, men under en lång tid har ni varit fångade i era fysiska kroppar, men ringa utsikter att avancera spirituellt. Många själar har dock med avsikt förenat sig med er under denna tidsperiod. Deras roll är att se till att sluttiden inte är en signal för er undergång, utan istället ett stort steg framåt in i de högre dimensionerna och med er framtid helt säkerställd. Upplyftningen är det naturliga slutet på dualitet och var alltid förutbestämt att uppfyllas.

För de bland er som är medvetna om vad som händer och har en stark tro på er framtid, så kommer de kommande händelseutvecklingarna att uppfylla era förväntningar. Vi ber att ni sätter er kunskap till god användning och hjälper andra att förstå, då osäkerheten hos dem kommer att skapa reaktioner baserade på rädsla. Det sista vi vill se är en återgång till panik och konfunderat tänkande. Sådan hjälp kan stabilisera saker och ting tills att vi kan röra oss öppet bland er. En del grupper med deras egna sorters uppfattningar håller åsikten att de klarar sig bra utan oss, men så är inte fallet och utan hjälpen som redan har getts skulle ni inte ha varit här idag. Ni kan mycket lätt underskatta hotet som Illuminati har utgjort, eftersom de flesta av deras operationer har gjorts i hemlighet. De har också varit mycket duktiga på att sudda ut spåren efter sig, men det är förgäves, då vi inte kan luras så lätt.

Inget kan förbli gömt från dem som observerar Jorden då var och en av er kan läsas som en bok. Den Galaktiska Federationen kan också hålla koll på en person som de vill spåra upp. Var och en av er har er egen signatur formad från er energiutstrålning, vilken är helt unik för varje själ. Det spelar ingen roll om ni är ute öppet eller gömda borta från våra blickar, vi finner er. Denna information förklarar också hur i ett nödfall, som kräver att ni lyfts upp från planeten, vi kan finna er. Det är inte första gången som vi har räddat folk genom att göra så, och en del av era Astronauter kommer att ha en del historier att berätta när de är fria att göra så.

Med sanningen om vad som har pågått utan er kunskap, kommer ni att bli ytterligt förvånade att ni så lätt kunde ha lurats och förlorat till de mörka Tjänarna. Metoderna de har använt har varit subtila och utförts på ett sådant sätt att ni inte skulle ha misstänkt sanningen. De har också haft folk i de främsta leden som inte fullt är medvetna om att de har utnyttjats. Deras favorit trick är att skapa omständigheter som får er att kalla på dem, för att sedan handla så som det hela sattes upp för. Det kommer att bli den ena sensationen efter den andra när sanningen kommer ut, och en del med stora rykten kommer att falla tungt. I framtiden kommer ni dock att veta vilka ni kan lita på, och själar kommer att väljas för att tjäna er baserade på deras nivå av spirituell utveckling.

En del bland er kanske frågar varför ni inte kunde ha fått alla fördelar som vi nu lovar mycket tidigare. Anledningen är att ni som en civilisation lämnade er öppna för de lägre påverkningarna, och avancerade inte tillräckligt spirituellt. Om ni hade gjort så, skulle det ha varit planerat att ni skulle ha fått den assistens som skulle ha lyft upp er. Många själar av större spirituell förståelse skulle också ha inkarnerat in i positioner där de kunde ha fört er vidare. Ett framsteg i er utveckling kan spåras så långt tillbaka som runt det sista sekelskiftet, men det har varit ett mycket långsamt uppvaknande. Det fanns också en markant hopp upp i utveckling mot slutet av 1900-talet, i samband med den Harmoniska Konvergensen. Sedan årtusendet har det ökat kraftigt igen, och det är dags för ännu ett stort steg framåt. Eftersom det ökar exponentiellt kommer det att fortsätta som en kraft som ej går att stoppa, vilken kommer att ta er hela vägen till Upplyftningen. Stora förändringar är inte bara på horisonten, utan med er som nu enbart väntar på rätt möjlighet att gå framåt. Så när vi pratar om att de är mycket nära, så är det precis det vi menar. En del är redo att komma ut inom veckor om förhållandena förblir förenliga. Det finns många aspekter emellertid som utgör den rätta tiden, och när vi nu har kommit så här långt kommer vi inte riskera slutresultatet genom att vara förhastade. Det är inte vårt sätt och i själva verket så är det nödvändigt, då vi i vilket fall som helst arbetar mot slutdatumet för att handla. Några få mer veckor kommer inte att ha något verklig effekt på slutresultatet, utan kan istället försäkra att allt är på plats för den slutliga ansträngningen. Vårt beslut är ett som inte är begränsat till vad som händer i bara ett land, och vi måste alltid hålla situationen i hela världen i minnet. Fokusering kanske är på vad som händer i USA, men det måste hållas i minnet att vi kommer med försäkran om en fredlig framtid för alla i er värld.

Det finansiella nedsmältandet fortsätter och har inte än nått botten, och dess återverkningar känns runt om hela världen. Det är gett alla som är involverade möjligheten att finna ett mer tillfredställande sätt för att hantera era monetära affärer. Det kan inte vara en fråga om att återgå till det gamla systemet, då de har visat sig att inte fungera i ert intresse. De behövliga förändringarna diskuteras redan och arrangemang görs för att införa dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och litar på att mitt sätt att ta mig an er oro har hjälpt att inspirera er med förtroende och tillit till våra beslut, som vi har gjort för er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge