Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 3 november 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 3 november 2017

Mike Quinsey

Det är viktigt att du kommer ihåg att eftersom du befinner dig i en ny cykel börjar ett nytt paradigm att ta form. Det kommer att utformas på ett sådant sätt att allteftersom tiden går börjar du se hur framtiden breder ut sig framför dig. Den kommer inte att ha mycket gemensamt med den föregående cykeln, eftersom de nya energierna som har skapats för med sig harmoni och fred till planeten, vilket ni inte tidigare upplevt. Ut ur dagens kaos kommer ett stort uppvaknande vad gäller den Mänskliga Rasens sanna potential. Människor kommer att kräva ett nytt levnadssätt och önska att man går samman för ett ömsesidigt utbyte av kunskap och idéer, vilket kommer att lyfta hela mänskligheten.

Tonvikten kommer att läggas på rättvisa och att dela på jordens tillgångar och skapa en fredlig samexistens mellan alla människor. Krigsmakterna kommer att avväpnas och fred kommer att vara det främsta i människors sinnen och hjärtan. Samarbete kommer att bli ordet för dagen eftersom Människan till sin natur är en fredlig ras och kommer att lägga skillnader åt sidan. Kärlek kommer att flöda överallt allteftersom man inser att alla människor är gjorda till Guds avbild.

Hur lång tid det tar för en permanent fred att ta plats på Jorden beror på hur snabbt ni kan övervinna era skillnader och erkänna att ni Alla Är Ett. Ni har alla samma önskningar om fred och lycka, och har en naturlig instinkt att vilja dela med er och hjälpa varandra att höja er livskvalitet. Hittills har ni blivit ledda att sätta er själva först och hålla hårt om Jordens tillgångar utan att tänka på att dela med er. Ert sätt att göra affärer uppmuntrar själviskhet och girighet, vilket gjort att den största mängden rikedom ligger i händerna på ett fåtal. Ni behöver inte någon överdriven rikedom för att leva gott och allt rikedomen gör är att förneka andra, som ofta behöver hjälp bara för att existera, att få ta del av den.

De nya energierna väcker redan nu upp människor inför sanningen, och kravet på jämlikhet inom allt kommer att bli helt dominerande Krigets århundraden har orsakat så mycket död och förödelse och nu har mänskligheten vapen som lätt kan förstöra hela Jorden och dess befolkning. Men det kommer inte att tillåtas, och det är dags att börja tala om att skapa världsfred och få ett totalt slut på alla krig. Tänk bara på hur mycket rikedom som används för destruktiva ändamål, och hur den istället snabbt kan omvandla Jorden till ett modernt paradis. Tänk fred och vibrationerna kommer att fortsätta att höjas i allt snabbare takt, och liksom de kommande förändringarna kommer ingenting att kunna hållas tillbaka.

Var så säkra, det finns många goda människor på Jorden som har de rätta idéerna som leder till de nödvändiga förändringarna. De kommer att dyka upp när tiden är den rätta och när det är säkert att göra det, och de kommer att ha beskydd. Likt det döende odjuret är det inte krigets energier och allt det omfattar som längre kan diktera eller ändra den väg som är utstakad för Mänskligheten. Det underbara Ljuset av Fred och Guds Kärlek är allestädes närvarande och inga, eller ingenting får stå i vägen för världsfreden. Det är dags för förändringar och de börjar just nu. De Mörka kommer att försöka stoppa eller fördröja det men kommer inte att lyckas, eftersom framtiden redan står skriven i Annalerna för Himlen på Jorden.

Ni, folket kan ta åt er äran för att ha höjt vibrationerna på Jorden vilket har gjort det möjligt för den nya cykeln att börja. När ni har kommit så långt har ni redan lagt märke till förändringar i energierna som börjar föra människor samman i ett gemensamt syfte. De förstår att det på lång sikt är de som bestämmer framtiden, och att deras kollektiva energi för fred är så kraftfull att den inte kan stoppas. Så, Ni Kära, var inte upprörda om ni inte kan se den övergripande bilden, och var medvetna om att förändringarna för mänsklighetens bästa inte går att stoppa. Det betyder också att de högre makterna också kan hjälpa er så länge som deras handlingar och era önskemål överensstämmer. Med tiden kommer ni att förstå alla händelser som har eller ännu inte har ägt rum och vilken del ni har spelat i dem. Det kommer inte att dröja alltför länge innan det blir uppenbart i vilken riktning ni går, och det kommer helt säkert att glädja er och höja era förväntningar. Kanske blir några av de första tecknen på verklig förändring utnämningen av lämpliga människor till befattningar av stor betydelse, vilket ger dem ansvaret att genomföra förändringarna.

För närvarande ligger ansvaret på alla Ljusarbetare att fortsätta sprida kärlekens positiva energier och skapa harmoni var de än går. Människor håller på att bli alltmer öppna inför vägledning och söker svar för att hjälpa dem igenom en mycket prövande period. Det kräver stor tillit för att inte påverkas av den negativitet som finns på Jorden, eftersom många frågor nu tas upp i öppen dager så att alla kan se att de röjs ur vägen. Det råder ingen tvekan om att människor vaknar upp inför sanningen och ifrågasätter den vilseledande och ofta osanna information som ges. Människor går heller inte längre runt i blindo och inser nu hur mycket av sanningen som har hållits ifrån dem. Sanningen kan inte hållas dold för alltid, och vi går in i en period när det kommer att komma ut mycket, till folkets förvåning och ilska. Skillnaden är att även människor i höga positioner börjar insistera på att fakta öppnas upp inför allmänheten. Håll er lugna och förvänta er det oväntade under den närmaste framtiden. Lögner och osanningar kommer att exponeras, eftersom dessa negativa energier inte kan föras vidare in i de högre vibrationerna.

Terrorattackerna är väldigt distraherande, men låt dem inte ta ert fokus från framtiden, eftersom det är de sista försöken från dem som inte bryr sig om mänskligt liv eller vill arbeta för fred på Jorden. Deras tid löper ut och åtgärder för att få ett slut på deras grymheter är på gång. Jordens folk är utmanade men kommer inte att ge efter för de missledda som inte förstår att de är offer för dem som försöker förhindra Uppstigningen. Det kommer helt att misslyckas och folkets handlande kommer att se till att de får uppleva seger över de negativa. På grund av den fria viljan har de negativa tillåtits testa Ljuset, i förhoppning att kunna övervinna det och så småningom fängsla alla själar på Jorden. De har misslyckats, och redan har de mörka dämpats och kan inte längre uppnå sina mål för världsdominans. Kärleken och Ljuset har hållit ut och blivit starkare, eftersom allt fler själar har upptäckt sanningen och kraften inom sig. Ingenting kan nu stoppa deras fortsatta marsch fram till Uppstigningen.

Kom ihåg att mycket utvecklade själar väntar i ert Solsystem för att övervaka er övergång från de gamla energierna till de nya. Här finns The Blue Avians”, som kommit för att se till att inga väsen utanför er Jord kan störa era framsteg. Här finns även andra till hands,g som invånare från Plejaderna som är era förfäder och kommer att se till att allt går bra.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge