Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 8, 2011

SaLuSa, June 8, 2011

Det är nu dags att helt och fullt ta på sig uppgifterna att föra Ljuset till Jorden. Helt klart så är det inte långt kvar, och ni står inför en ytterst spännande tid då dualiteten stängs av. Det kommer att bero på hur ni ser att sluttiderna äger rum, då de för er till punkten för Upplyftningen. Det har aldrig funnits en bättre möjlighet att verkligen höjas upp in i de högre vibrationerna, och föra sig med de gynnsamma förändringarna som sker. Distraktionerna kommer fortfarande att finnas där som kunde ta ert fokus bort från ert mål, men vet att det är kortlivat. Vad än som läggs framför er för att skapa rädsla och förvirring kommer inte att ha någon effekt på er om ni inte ger dem kraft. Det är inte längre möjligt för något som Människan kan göra för att förhindra det förutsedda slutet på denna cykel och Upplyftningen.

Er omedelbara uppmärksamhet bör vara på er Själva för att se till att ni närmar er Upplyftningen på rätt sätt. Det betyder inte att ni ignorerar hjälp till de som är runt omkring er, då det i själva verket är förväntat att de som har vaknat upp hjälper att sprida Ljuset. Det kan göras på många olika sätt, och ju mer utvecklad ni är desto bättre utrustad är ni att vara en handledare till era bröder och systrar. Ni är i navet av all aktivitet och vem om inte ni kan uppskatta vad andra upplever. Ni är de som i med allra största sannolikhet kom till Jorden vid denna speciella tidpunkt för att erbjuda er kärlek och tjänst till era medresenärer. Bortom era familjeband finns vänner och bekanta som mycket väl kan ha varit er mer närma under tidigare liv. De kommer också till er för att få råd, då det känner att ni är En med allt annat runt omkring er. Det finns inte bara säkerhet i antal, men att komma samman ökar Ljuset mellan er exponentiellt.

De slutliga månaderna innan sluttiden kommer att bidra så mycket till era medvetandenivåer, och det är absolut en period under vilken ett öppet sinne är väsentligt. Många uppfattningar kommer att exponeras så att sanningen kan bli förstådd, och många uppenbarelser kommer få folk att kippa efter andan. En del blir chockerande och andra helt och hållet upplyftande, men allt som allt så bereder de vägen för de slutliga förändringarna. Nästan varje själ har något i bagaget som har ackumulerats under många, många liv. Det kommer att kastas upp mot er för att rensas, och ni kommer att veta exakt vad som behöver er uppmärksamhet. Vad som var normalt och acceptabelt för hundra år sedan kan ses helt annorlunda idag. Basen för förändringar är centrerad på era tankar och handlingar som är skadliga för andra. Att kontrollera era känslor är av stor vikt under sådana förhållanden, och att vara icke-dömande är också mycket viktigt. Testa er själva för att se om ni förblir lugna och fredliga när ni är i centrat av rädsla och aggression. Om ni kan göra så vet ni att ni vinner kampen för att lyfta upp er själva. Samtidigt som ni sätter ett gott exempel för andra så kommer ni att finna att vart ni leder så kommer de att följa.

Självförtroendet som ni uppnår när ni lyfter upp er själva kommer att ge er än större kraft, som kommer att stadigt placera er på vägen mot Upplyftningen. Ni kommer att finna att egendomar kommer att bli mindre viktiga och flyktiga, då ni inser att materialism i stort sett är ett symptom av girighet snarare än en nödvändighet. Ni har naturligtvis alla rätten att leva bekvämt, men den gränsen överskrids ofta av de som ser tillskansandet av rikedomar som ett tecken på framgång. Med Upplyftningen kommer en helt annorlunda inställning, vilket fokuserar allt på vad som gynnar alla. Det finns ingen brist på något i de högre dimensionerna, och det finns mycket mer av delande än ägandeskap. NI kan ha vad än ni vill, och ändra det när helst ni vill, så egendomar ses inte som nödvändiga. Inget värderas i pengar som ni nu gör, och i själva verket så blir det inget utbyte av pengar alls. Dörrarna har inga lås, och marken ägs inte utan är delad. Mina Kära, ni kommer att ha ett antal nya koncept att vänja er vid i sinom tid. Kom ihåg att i era nya kroppar så kommer ni inte att uppleva den bräcklighet som ni nu gör på Jorden, och om ni skulle behövas helas så blir det via ljud, ljus och färger. Mediciner och piller som används idag kommer inte att ha någon plats och i själva verket bli onödiga.

När ni börjar projicera era tankar och leva i framtiden så kan ni utläsa från de olika meddelandena ni läser att ni skär av era förbindelser med det förgångna och skapar ett nytt paradigm. Naturligtvis så blir det inte bara ni utan det inkluderar också alla dessa själar som har börjat stå med en fot i de högre dimensionerna. Det finns ingen liknelse till de nuvarande tiderna för att etablera vart ni är på väg, och att bli medskapare för att manifestera den Gyllene Åldern. Det kommer inte att upphöra här, då ni kommer att anskaffa er än större skapande krafter och till slut bli en Galaktisk Varelse. Med detta kommer en än högre grad av ansvar, men ni kommer att bli glada när ni lär er att det inte utgör några problem vid den utvecklingsnivån.

Tvärtemot Människan så har vi ingen iver att kasta oss in i saker, som ni har lagt märke till. Det är därför som vi är helt beredda att vänta på den rätta tiden innan vi inför det första stadiet av Första Kontakt. Vårt mål är perfektion med vad än vi gör å andra civilisationers vägnar, och våra planer utförs i enlighet med detta. Vi kan tillåta förseningar, men vi har tidsfrister som vi måste hålla oss till. Så ni kan vara säkra på att ni kommer att uppleva vad vi har utlovat till er, och man skulle kunna säga att det blir desto bättre på grund av väntan. Medvetandenivåerna accelererar uppåt och det kommer att göra vår ankomst så mycket lättare. Sinnen har öppnats och uppvaknandet har accelererat, särskilt sedan sekelskiftet.

Tillsammans är vi krafterna av Ljuset som inte använder mer än kärleksvapnet för att besegra våra fiender. De har inget svar på det och det är därför som de förvirrar er och införa rädsla. De mörka energierna kan naturligtvis inte elimineras på en dag, men era positiva energier försvagar deras kraft och fortsätter att transmutera de lägre vibrationerna.

Jag är SaLuSa från Sirius och talar för den Galaktiska Federationen och säger er att er reaktion till vår mission har varit underbar, och vi tackar er för ert samarbete. Ni gör så på så många olika sätt och vi försäkrar er att varje bidrag är högt värderat. Vi älskar er och er idoga inställning till uppgifter inför er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge