Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 7, 2010

SaLuSa, May 7, 2010

Dagarna springer iväg och enbart ett fåtal bland er har inte lagt märke till hur de går allt fortare. Det kommer att fortsätta att göra så, och från er utgångspunkt är med mycket välkommet. Det betyder att alla svårigheter eller oro som ni nu har kommer att försvinna och föra snabbare in de viktiga och väsentliga förändringarna som kommer. När de väl startar kommer ni att uppleva ytterligare en stor expansion av ert medvetande, då ni tänker er in i vad de kommer att betyda för alla på er värld. Tanken på att lyftas ut ur nedstämdheten och lämna problemen bakom er kommer att avlasta många av era bekymmer från era axlar. Vad som är mest viktigt är att förändringarna görs så snabbt att ni inte kommer att tveka på att er framtid är säkerställd. Ni kommer att informeras om alla aktiviteter, och då det är nödvändigt kommer ni att sparas från olägenheter genom att förflyttas till säkra och bekväma platser. I vissa fall kommer det att bli ombord på våra större skepp, vilka har enorm kapacitet och områden som är städer inom skeppen.

Det är därför som vi vill få ut meddelandet att vi påskyndar uttalandena om vår närvaro och våra anledningar till varför vi är här. Sinnestämningen bland folket kommer att förändras dramatiskt när de är informerade om vårt uppdrag. Vi erbjuder er frigörelse från träldomen av många århundraden av förföljelse, fattigdom och krig som har hållet er under kontroll av de mörka Tjänarna. Detta i sig självt kommer att införa glädje och hopp till de som fortfarande upplever sådana förhållanden, och via välståndsprogrammen kommer vi att ta oss an många aktuella frågor. Vi kommer att vara mer involverade i de större frågorna som har ansatt er värld. Föroreningarna är något som måste reverseras så snart som möjligt, och dessutom bristen på det allra nödvändigaste som har förpassat de fattiga till kåkstäder, utan riktiga anordningar eller läkarvård. Vi är väl medvetna om era prioriteter och oberoende av storleken kan vår enorma flotta hantera dem med lätthet. Enheter med fri energi kommer att komma via oss och också via många källor på Jorden där de redan har utvecklats. Genom en avsiktlig politik så har de hållets tillbaka av Illuminati grupperna, för att skydda deras egna investeringar i olja och annan energiproduktion.

Ni skulle ha kunnat avancera er levnadsstandard betydligt längre än vad den nu är. Varje civilisation har en rättighet att tillgodogöra sig från nya upptäckter, vilka inte enbart ges för nöjet av de få som är privilegierade, eller militärmakten. Idéerna till sådana enheter som redan finns var ämnade tillgodo för alla, och tillgängliga till er för ert oberoende och själv försörjning. Förändringarna kommer inte att påtvingas er för sin egen skull, utan är en del av vår plan att ge er den komfort och det skydd, som kommer att lyfta era erfarenheter till en ny nivå och ge er glädje och lycka. Därefter kommer ni att vara vid rätt sinnestämning för att anstränga er då det gäller förberedelserna för Upplyftningen. Det är slutgiltiga målet och det är ert val såvida ni tar den vägen mot er framtid. Alternativet är att förbli i er nuvarande dimension och fortsätta att erfara i en cykel av dualitet.

Det finns inget nytt i informationen som vi ger er, i och med att ni redan visste från urminnes tider hur denna cykel skulle ta slut. Tiden har i de flesta fall dock suddat ut er minnen i ett vaket tillstånd, och vi kommer att hjälpa er lyfta ert medvetande nivå tillbaka till där det ursprungligen var. Ni är stora Varelser som har en mänsklig erfarenhet för att testa er förmåga att arbeta er tillbaka till Ljuset. Ni kan i själva verket inte misslyckas, men har behövt assistans med att skaka av er de mörka förbindelserna som ni har samlat på er under tusentals år. Det är därför som renandet handlar om er och er Moder Jord, då hon också har de mörka energierna som jordats djupt inom Jorden. De som är av Ljuset har varit föregångare som har hjälpt att transmutera dem och att vidmakthålla energi näten runt omkring Jorden. Med tillägget av mäktiga energier som når er från rymden så lyfts vibrationerna mycket snabbt. Detta innebär dödsstöten för de mörka Tjänarna, som då inte längre kan utöva sin auktoritet över er och förlorar sin makt till Ljuset och Kärleken som så många av er bär på.

Alla era intentioner och stora ansträngningar att föra Ljuset till Jorden har blivit framgångsrika. Det vackra i det hela är att genom att hjälpa en så hjälper ni hela mänskligheten till en högre nivå. Enheten som ni bör uppleva tar nu form, och den kommer att överordna sig alla tänkbara skillnader baserade på hudfärg eller språk. Till slut så kommer till och med språk att upphöra att skilja er åt, och enheter som översätter från det ena till det andra kommer att vara en tillhörighet för var och en. Var förvissad Mina Kära, vi vet exakt vad som ni behöver för att fullt fast lämna det förgångna bakom er. Vi har preparerat för de kommande dagarna under en mycket lång tid och vi har många överraskningar förberedda för er. Sätt saker och ting i perspektiv och låt det förgångna suddas ut, och förflytta er in i framtiden även om det för tillfället bara är en vision. Det kommer att hända mycket snart, och den Galaktiska Federationen väntar otåligt på att tala till er, och se er glädje och upprymdhet inför vad vi ger er. Kom ihåg att vi är era Bröder och Systrar och inte några främmande varelser som inte har någon likhet med er eller en livserfarenhet såsom er. Vi är bara så mycket längre komna än ni, tusentals år av utveckling och det är också er framtida väg.

Vad mer kan vi göra för att lyfta er stämning och öppna era hjärtan mot oss. Vi är Varelser av Ljuset som enkelt uttryck redan har förflyttat sig in i de högre dimensionerna till vilka ni är på väg via Upplyftningsprocessen. Ni kunde vid vilket tillfälle som helst ha lyfts upp som en individ, men denna gång så är det föreskrivet att hela er civilisation skall en sådan möjlighet. Det är unikt i och med att ni kommer att upplyftas med er fysiska kropp, vilken redan kommer att ha blivit preparerad för det. Allt i ert Universum förändras och lyfts upp till en högre dimension. Det är ett stort ögonblick som de mer avancerade civilisationerna kan hantera genom deras egen förståelse och högre vibrationer. Ni behöver hjälp med att göra det, och det är för det ändamålet som medlemmarna av den Galaktiska Federationen är i stora antal.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser hur ni kämpar för att existera och för att lyckas med att försörja ett liv. Jag vet dock också att er resa växlar nu spår till en helt underbar erfarenhet, och ni kommer aldrig att behöva se tillbaka mot de motgångar och sorger som ni har blivit tvungna att bära. Låt Kärleken och Ljuset omfamna er nu och i all evighet.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge