Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 7, 2011

SaLuSa, January 7, 2011

Vi ser er vid olika stadier av förståelse och under förberedelser för de kommande förändringarna. Er inriktning har mycket att göra med era personliga uppfattningar och vad ni i själva verket vill göra. Mycket av detta är ett resultat av er programmering, och även undermedvetna minnen från tidigare liv. Vad som kommer att vara avgörande och göra det möjligt för er att göra ett upplyst val om vilken väg att gå kommer att bero på om ni har hållit ett öppet sinne. Det är klart att varje själ som lever idag har vid olika tillfällen blivit ställd inför sanningen om Mänskligheten och dess gudomliga öde. En del kommer att ignorera det och följa deras uppfattning som har blivit så stark att det finns lite utrymme om ens något alls för att ändra sig. Vi säger inte att det är fel med en sådan inställning, då det är ni som bestämmer vägen ni följer. Det blir dock något lättare om ni tar i beaktning vad som läggs fram för er. Tillåt möjligheten att ni kan ha haft fel då det gäller sanningen, och när den läggs fram för er så blir det lättare att integrera den i era uppfattningar.

En visshet är att alla kommer med tiden att förstå att Guden ni alla dyrkar är en och den samma. Namn är meningslösa och även den antika historien måste läsas med vissa reservationer, då den går tillbaka till dagar när mycket var vidarefört enbart muntligt. Ni kan därför inte acceptera allt som det står idag då det efter många år har felaktigheter, och inte minst av allt på grund av de antal gånger som det har översatts. Diskussioner blir därför ett nödvändigt och hälsosamt sätt att bli urskiljande och att kunna justera sig till det verkliga meddelandet. Vi måste nämna de falska gudar som kom till Jorden för ca 5000 år sedan då de var ansvariga för att vilseleda människan till att tro at de som tänkte annorlunda från er var era fiender och borde dödas. Denna uppfattning gäller än idag. Trots detta tror vi att, efter ett undersökande och i respekt av de högre lärdomarna som har tagits emot under århundraden, det kommer att bli förstått att den Alena Guden är Allsmäktig och är absolut Kärlek. Dessutom så har det inte religiös anknytning och ges oberoende till alla själar. Det är en punkt att reflektera på, eftersom om ni önskar att lyftas upp så finns det ingen plats i de högre dimensionerna för något annat än Universal Kärlek.

Vi har ofta sagt att det inte finns mycket som ni behöver göra för att lyftas upp, och om ni bara kan finna det i era hjärtan att älska alla själar så faller allt annat på plats. Ni är gnistor av Gud och vad annat skulle ni förvänta er av er själva som söner och döttrar till Gud. Jorden har burit er framåt länge och nu när dualiteten kommer till sitt slut kommer ni att skaka av er de sista lägre energierna så att ni blir strålande Varelser av Ljus. Ni börjar inse att mycket av vad ni har kommit att acceptera som verkligt är i själva verket er egen skapelse och är en illusion. Er civilisation har nått en punkt då den har föga mer att lära er om dualitet. För de som vägrar att frigöra sig själva från de kontrollerande sätten av det gamla paradigmet så har utrymme gets så att de kan utveckla såsom de har valt. Detta är ert privilegium som Skaparen har gett er, och i enlighet med fri vilja som ni också har fått.

Det stundar snart tider när vi kommer att ta oss an alla problem som ni har skapat för er själva, och vi kommer att leda er framåt till de slutliga dagarna av denna cykel. Det kommer ibland att bli hektiskt, men vår närvaro är vår försäkran att ni inte kommer att överges ”för att gräddas i er egen sås”, som ni kanske skulle säga. Vi är älskande själar som ger av oss själva med obegränsad kärlek, och önskar att vi kunde helt och fullt få er att se den fulla utsträckningen av tjänster som vi är här för att ge er. Att träffa oss kommer att göra mycket mer för att avföra alla tvivel ni må ha, och vi är glada att låta er döma oss genom vårt handlande. Glöm bort de uråldriga seriebilderna om hur utomjordingar antas se ut och vara, då vi ser precis lika mänskliga ut som ni gör. Det är inte som om att ni aldrig har sett oss förut, och olika civilisationer i vår Federation har kontaktat vissa individer under många år i era liv.

Även om bara några få dagar har gått i det nya året så hör ni redan om olika aktiviteter och inte allt precis vad ni skulle vilja. Som vi tidigare har sagt så opererar de mörka Tjänarna också inom Lagen av Fri vilja, men Ljuset har vänt på balansen och leder nu vägen hem. De mörka Tjänarna har dock en obstinat önskan att fortsätta trots att de vet att det kommer att medföra deras undergång. Det kommer en punkt då de måste låta Ljuset ta över som den dominerande kraften, och med hjälp av våra allierade så driver vi hårt på för att bryta deras motstånd. Så ni kan förvänta er vissa överraskningar som möjligtvis kan komma utan stor förvarning. Många av er som följer med om vad som händer runt om i världen kan dock se vissa ledtrådar om vad som är på väg att hända.

Frukta inte Mina Kära, har det inte berättats för er att segern redan är er. Låt bara tiden gå så att det kan manifestera på Jorden och ni kommer att springa i väg i glädjeskutt och lycka i era hjärtan. Det bästa har inte än kommit, och vi har svaren till den finansiella kollaps som svävar över er. Från allt det arbete som ni har eller kommer att uppleva kommer segerns sötma. Så vi ber att ni förblir gladlynta och med självförtroende oberoende av de yttre utvecklingarna då förändringarna nu har anlänt. Var bara tålmodiga ytterligare lite till då ni har allt att vinna och i verkligheten mycket lite att förlora. Planen för er är oklanderlig och ert öde, och ger er allt som är nödvändigt för kunna se er stå stadigt på vägen mot Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och säger att den Galaktiska Federationen är en enorm kraft för det goda, och vi kommer inte att tillåta att ni blir utnyttjade längre. Det kanske blir lite tumult men vi kommer med säkerhet att förhindra alla planer som kan ytterligare skada Moder Jord, då hon kärleksfullt bar er på hennes rygg sedan urminnes tider och liksom ni skall hon också uppnå Upplyftningen. Som vi har nämnt ett antal gånger, så kommer en sådan Universal händelse att ske på en enormt stor skala. Ni skulle finna det svårt att förstå allt som det innefattar, och de Varelser som har makten att föra ett Universum in i en högre dimension. Den Centrala Solen ger kraft åt hela Universumet och dess energi skapar förändringar i alla sorters frågor, så att Upplyftningen kan uppnås i enlighet med Skaparens Plan.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge