Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 7, 2009

SaLuSa, December 7, 2009

Få människor är ovetande om att tiden, som ni upplever den, går fortare än någonsin. De som tar sig tid att förstå och följa de andliga händelserna är helt förberedda för de resulterande förändringarna. Det finns dock en känsla av ett tillfälle och att något väsentligt är på väg att hända. Detta kommer som ett resultat av effekterna av de inkommande energierna och öppnandet av ert medvetande. Det kan vara omskakande för en del, med andra jublar och erfar högre nivåer av medvetande. Dessa förhållanden kommer gradvis att bli mer intensiva, och de kommer till slut att bli för mycket för en del människor att stå emot. Upplösningen för dem kommer med sluttiderna när den oundvikliga separationen av vägar sker. Det är ganska naturligt och för dualitetscykeln till sitt slut.

Under tiden ser ni olika situationer gå framåt, som de alltid har, men detta är enbart det yttre utseendet. Bakom kulisserna tas många tillfällen för att förhindra dem att eskalera till totalt kaos. Vi talar här om arvet från tidigare perioder och målsättningen av de mörka Tjänarna att göra framsteg mot en Global Regering. Detta kommer inte att hända och när det gör sin ”stöt”; tar vi kontroll över situationen till er fördel. Under en lång tid har vi byggt ett nätverk av allierade för detta ändamål. Vi måste vara försiktiga och inte avslöja alltför mycket av våra planer, eftersom överraskning fortfarande är ett värdefullt vapen med vilket vi kan besegra dem. Ni, naturligtvis, skulle vilja bli försäkrade om våra planer genom att veta mer, och vid en lämplig tidpunkt kommer vi att dela denna information med er. Efter Första Kontakt då förändringar i era regeringar har inträtt, kommer vi i själva verket att fullt kunna informera er om våra omedelbara planer.

Så, Mina Kära, vi ber er än en gång att vara tålmodiga då allt kommer att hända vid rätt tillfälle. Det kan inte vara på annat sätt, och vi är här för att se till att slutförandet är en underbart glädjande händelse. Situationer kan förändras snabbt på Jorden, och det tar bara en framstöt från er, folket, för att mer avslöjanden skall komma fram angående planen mot er av de mörka krafterna. Deras handlingar orsakar redan en reaktion mot dem och för samman olika grupper, och det är i ert antal som er styrka ligger. Vi kan försäkra er att de mörka Tjänarna är rädda för er, och vet att ni tillsammans representerar en stor utmaning för dem. Röster kommer samman och bli enstämmiga, och era kreativa energier kommer att ge resultat.

Genom Lagen om Attraktion kommer ni att bli starkare, och ingenting kommer att kunna stå i er väg. Vi av den Galaktiska Federationen har tillåtelse att hjälpa er enligt samma Lagar, och er situation stärks ytterligare. Vi förhindrar för tillfället iscensättandet av en incident ämnad att smutskasta vårt ryckte. De av er som följer oss skulle inte bli lurade, men det finns många som redan har länkat oss och andra Varelser till de negativa krafterna. Vi har så ofta betonat våra fredliga avsikter, och vi har noggrant undvikit allra minsta möjlighet till konfrontation. Vi är naturligtvis inte de ända utomjordningar som har hälsat på i er atmosfär, restriktioner kommer dock att förhindra dem att komma nära er.

Vi skulle ha velat att händelser utvecklade sig snabbare, men för oss har tidslängden inte någon riktig konsekvens då vi modifierar våra planer mycket lätt. Vi har allt det stöd och reserver vi någonsin skulle kunna behöva inom den Galaktiska Federationen. Det finns all tänkbar hjälp och skalan av operationen presenterar inga svårigheter. Det finns miljontals farkoster och skepp som vi kan kalla på när som helst, och de är alltid redo. Dessutom kan vi operera från en viss distans från Jorden, säkra från sannolika försök att störa oss. Det är av dessa anledningar som vi med självsäkerhet kan hantera era problem såsom behövs, och se till att ni är redo för Upplyfningen.

På Jorden har många själar vaknat upp till anledningen varför de är där vid en sådan viktig tidpunkt. De har åtagit sig att tjäna andra för att hjälpa dem att förstå vad som händer, så ut ur allt kaos kan de börja se den verkliga anledningen till deras liv. De gamla sätten måste bytas ut mot mer passande sätt som manifesterar förhållandena för den nya ordningen. En del människor är obenägna att upphöra med de gamla sätten, men när de blir fullt medvetna om fördelarna för dem och planeten blir det lättare. Människor kan ganska lätt anpassa sig, men behöver bli fullt informerade om vad som nu pågår och vad som kommer att hända i en nära framtid. Det är av denna anledning som vi välkomnar dessa tillfällen att tala direkt till er. Som vi ser det är era medvetande nivåer vid en punkt där de är redo att transformera era sätt att tänka som en helhet. Ni kommer att snart kasta er in i framtiden, men behöver bli förberedda och då kommer ni att välkomna förändringarna.

Livet kommer aldrig att bli det samma igen när vi väl och har visat oss öppet för er. Vi är i själva verket redan medvetna om spänningen och förväntan som har skapats av vår närvaro. Att träffa oss och komma samman är en helt naturlig utveckling i era liv och inte allt konstigt, utan bekant eftersom ni har gått denna väg tidigare. Ganska många ljusarbetare vet om sina familjeband med oss, och guidas av deras följeslagare som har kopplats samman med dem för denna speciella tid. De kommer ombord våra skepp, men har inte nödvändigtvis fullt minne av detta när de återvänder till Jorden. Detta är med avsikt så att de förblir fokuserade på sitt arbete; annars skulle deras uppmärksamhet bli distraherad. Som en helhet assisteras ni av ett enormt antal Varelser från olika Stjärnnationer, en del kan ni se, men andra håller en låg profil. Under den tidiga delen av kontakt under förra århundradet finner ni att majoriteten var av mänsklig typ, undantaget de Grå, och ofta har de blandat sig mer er utan att bli uppmärksammade.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag kan berätta att vi är också mycket mänskliga i vårt utseende. Det är formen som valdes för detta Universum, och från vilket många olika arter har utvecklats, alltid sökande ett mer passande fordon för vad helst förhållanden på planeten involverar. Perfektion söks i allt och skapas av kärlek från Skaparen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge