Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 6, 2009

SaLuSa, November 6, 2009

När som ert medvetande nivå fortsätter att växa exponentiellt, lyfter ni samtidigt upp andra med er. Detta åstadkommer snabba förändringar i ert kollektiva medvetande och ni kan lättare kapa banden med de lägre dimensionerna. När ni gör detta minskar ni kraften hos de mörka Tjänarna att hålla människor tillbaka och de kan vakna upp till vilka de verkligen är. De mörka Tjänarna har systematiskt fått er att känna er mindervärdiga och beroende av deras stöd och hänvisning i era liv. När de gör detta har de kontrollerat er för sina egna ändamål och borthållit er från sanningen om era kreativa krafter. Ni lär er dock snabbt att er framtid är i era egna händer och ni förnekar dem mer kontroll över er. Ni tar tillbaka era rättigheter att inte förtryckas och hjälper att skapa energier för förändring. Vad ni nu ser är en kaotisk situation på Jorden, utav detta skall dock komma de energier som snabbt kommer att höja er till nya nivåer. Så, vi kan prata om Första Kontakt som ett resultat av er dedikation till att avsätta de mörka Tjänarna, och spoliera deras plan att förslava er.

Ni, Mina Kära, har under många liv kommit till Jorden med intentionen att föra Ljus till skuggornas värld. Det har alltid funnits en långsiktig plan att lyfta upp er och många av er som är här idag har varit ansvariga för framgången att förflytta balansen till förmån av Ljuset. Det är faktiskt enbart under det sista århundradet som ni har åstadkommit ett massivt genombrott, och det satte upp möjligheten för total frihet. Succé känns kanske fortfarande långt borta, men med fullt samarbete med de olika Råden som överser er evolution, är det mycket närmare än ni kan tänka er. Ni har valt att vara här och erfara detta och var en del i det sista kapitlet i dualitet. Många många själar ville ha denna möjlighet, men er närvaro betyder att ni passade för detta tillfälle och ni medförde en rik källa av erfarenhet. De mörka Tjänarna har inget medel för att tävla med Ljuset och har under en lång tid varit rädda för den framgång ni nu har haft. De visst att der var oundvikligt men mörka som de är vägrade de att erkänna sin avgång. Är det inte ironiskt att nu är det de som känner rädsla efter att ha använt det som ett vapen mot er.

Ofta kallar vi dem de mörka Tjänarna, men vi dömer dem inte, detta kommer att bli för dem själva att göra när deras tid i denna cykel är till ända. Vi vill ber er att vara förlåtande, vilket kan förväntas av dem som har förflyttat sig själva i in Ljusets vibrationer och har tagit sanningen med sig. Alla själar är likvärdiga och älskade av Skaparen, som inte straffar de som har förirrat sig, vilket vissa tror. Var och en av er har haft erfarenheter av mörkret och Ljuset, eftersom det är anledningen till att ni ingick i denna cykel. Erfarenhet betyder framåtskridande på er väg tillbaka mot Ljuset, som inte har någon motsvarighet. Ni har så mycket att lära er och Upplyftningen blir ert första stora steg mot en verklig förståelse av anledningen till att ni är här. Ni kommer också att lära er om fortsättningen på planen och er vidare utveckling i de högre dimensionerna. Ni flyter inte omkring som en kork som utan mål flyter fram och tillbaka i havet, utan har en klar kurs framför er och vi skall styra er i den riktningen.

Ni vaknar snabbt med en bra uppfattning om var vi passar in i era liv. Vi har varit med er hela tiden, när vi nu kommer öppet efter uttalandena kommer ni snart att acceptera att vi är alla en familj inom detta Universum. Allt liv är ihopkopplat allt ifrån den minsta partikeln till hela Universum, och aktad av den anledningen. Det är därför sorgsamt att se hur ni ser andra människor som annorlunda enbart på grund av deras utseende eller tro. Tillåt fritt val, då var och en har gjort sitt eget val av tid för sin erfarenhet. Hjälp varandra såsom ni skulle er egen familj, och snart blir det en helt ny känsla av Enhet. Ni har förmågan till detta och mer, men era känslor har blivit nedfrusna på grund av era erfarenheter på nåder av de mörka Tjänarna. En ny dag gryr när allt kommer börja att förändras med en hastighet som kommer att förvåna er. Allting har varit planerat under en längre tid för detta tillfälle, och det finns absolut ingenting som faller utanför vår handlingsförmåga eller resurser. Vi vet att en del av er tvivlar, då ni inte är bekanta med vår avancerade teknologi eller vår höga nivå av samarbete med våra Federationsmedlemmar.

De flesta av er kommer att se detta äga rum under er livstid, och det kommer att bli som om mardrömmen blir istället en angenäm dröm. Det är mer än så naturligtvis, eftersom vi talar om er realitet och upphöjning till en helt nytt dimensionellt Ljus. Sanningen är mer förunderlig än det som är uppdiktat, men era författare, såsom Arthur C. Clarke, var inspirerade att inkorporera verkliga sanningar i sina historier. Under en lång tid har slaget om era sinnen varit på denna nivå, och det har varit nödvändigt att överkomma de skrämmande historierna om rymdvarelser med serier som Star Trek. När allt kommer omkring bestämmer ni er för vad ni vill tro på, men med vår ankomst blir det nödvändigt att många av er måste tänka om. Ni kommer snabbt att kunna acceptera oss, då våra intentioner kommer att ses som fredfulla och med godhet för alla.

Var vid gott mod, och när ni får tillfälle dela med er av er kunskap om kommande händelser med dem som uttrycker ett intresse. Försök att inte överflöda personen med alltför mycket information på en gång; det kan annars få dem att ignorera allt. Vi kan förtälja att medvetande nivåerna har ökat mycket mer under det senaste året än under någon annan motsvarande period. De kommer naturligtvis att fortsätta att öka med en accelererande hastighet, och ni som är känsliga till dem kommer att märka skillnaden. Vi kan mäta nivåerna och vi kan försäkra er att enorma framsteg har gjorts, exakt såsom vi förväntade oss.

Jag är SaLuSa från Sirius, och har lärt mig så mycket från er om hur människan och era sätt och vägar. Det finns inget som slår förstahands erfarenhet, vilket är varför ni har gått in i cykeln av dualitet. Ni kanske undrar varför ni gjorde detta, men det finns inget som kan mäta sig med detta när det gäller ett verkligt steg i evolutionen. Det kommer att bli så underbart när ni lägger er dualitets hatt på hyllan och vi kommer att vara med er och förena oss med er i firandet. Håll ögonen på era mål och titta aldrig tillbaka.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge