Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 7, 2010

SaLuSa, June 7, 2010

Med vart meddelande så närmar vi oss tiden för när det länge förväntade avslöjandena kommer att äga rum. Det kommer att frisläppa information som länge har gömts, men än mer väsentligt så kommer det att leda till att hela UFO ämnet och Utomjordingar kommer att ses över. Det finns många missförstånd när det gäller oss, vilket drivs på av den kontinuerliga disinformationen som släpps ut med flit för att förvirra er. När sanningen fritt kan uttalas och diskuteras, kommer vår närvaro att inte bara bli accepterad utan också välkomnad. Det finns mycket som väntar på att bli gjort för att stoppa de mörka Tjänarnas intentioner att förlänga deras tid på Jorden. Dag för dag så ebbar dock deras makt ut, och med vårt anländande kommer det helt att begränsas. De har skapat deras egen framtid vilket också alla andra själar har gjort, och de kan inte undvika resultatet av deras handlingar. Universums lagar gäller under alla förhållanden, oberoende om en individ känner till dem eller inte. Ni behöver dock inte bekymra er själva när det gäller utövandet av rättvisa, eller att vara rädda att Eliten kommer att kunna undfly ansvar för sina missdåd.

Ni börjar redan ta tillbaka er makt, och med detta kommer självförtroendet för att bestämma er framtid. Ni har blivit dikterade till under en alltför lång tid, och hållits från att uppnå er gudomlighet. Det är oundvikligt och i själva verket var det menat så att ni skulle ta tillbaka er suveränitet, och det tar inte särskilt länge att genomföra. Regeringsförändringarna närmar sig, och med dem så kommer många hinder för er att göra framsteg att avlägsnas. Det kommer att bli en underbar erfarenhet för er alla att hoppa in i framtiden, och er nyfunna frihet kommer att bli hisnande och en glädje som ni inte än har fullt tänkt er. Allt ni har gått igenom eller vad som fortfarande återstår att uppleva innan sluttiden betyder föga inför utsikten att återkomma till era högre nivåer av medvetande. Ni kommer att ha blivit frisläppta från draget av de lägre dimensionerna, och Ljuset och Kärleken kommer att bli ert hem.

I era hjärtan vet ni att denna cykel är nästan fullbordat, och också att ni kommer att bli hjälpta att förflytta er in en högre dimension som en del av er återgång till ert verkliga hem. Vad ni har åstadkommit beundras stort av oss, och vi står redo att välkomna er tillbaka som jämlikar. Vi är alla bröder och systrar som är tillsammans på en resa genom Skaparens Kungadöme, och det utlovar upplevelser och njutningar bortom er nuvarande fantasi. Det är också mycket berikande att tjäna Ljusets Brödraskap, och de själar vars resa har nätt och jämnt påbörjats. Vad ni kommer att lägga märke till är hur avslappnat det hela är, då tiden inte existerar, som ni förstår den. På Jorden tävlar ni konstant mot klockan och förefaller att ha otillräckligt med tid att göra allt ni önskar. Ni kommer aldrig att finna er i denna position igen, då ni kommer att resa omedelbart eller under mycket lite tid. Distanser mäts inte såsom ni gör det och allt är i Nuet. Det är något som ni snabbt kommer att vänja er vid när ni väl höjs upp, och ganska lätt leva med det.

Om förändringarna låter som mycket att förstå sig på, oroa er inte eftersom då ni gör framsteg så kommer varje steg på vägen att förklaras. Den Galaktiska Federationen är här för att tjäna er, och har gjort så under en mycket lång tid. Er plats tillsammans med oss är säkrad, och vi väntar ivrigt på möjligheten att tillåta er att besöka våra skepp. För en del av er kommer de att framstå som bekanta, då ni redan har träffats i era utanför kroppen erfarenheter. Minnen av sådana händelser hålls vanligtvis i backgrunden, för att inte distrahera er från ert ansvar på Jorden. Så vi skulle säga att ni inte drömmer när ni har vaga minnen av att träffa oss. Det kan också finnas förbindelser med oss som går tillbaka till urminnes tider, och en dag så kommer ni att förstå ert sanna självt och förhållandet till oss. Låt oss bara säga att vi vet mer om er än ni själva vet.

Vad som än händer nu så ta det med lugna steg, då ni är helt kapabla att följa med förändringarna med kunskap om att allt kommer att ordna sig för Mänskligheten. Det är bara när det finns osäkerhet som ni börja oroa er för framtiden. Så småningom kommer arvet från de mörka krafterna att avföras, och ni kommer att se hur förändringarna kommer mycket snabbt. De kommer att bli långtgående och föra in en positiv syn bland er, då det kommer att vara klart att vad som återstår kommer att vara vad som är bäst för er. Där ni upplever förluster så kommer det att balanseras av vinningar, och de kommer vara betydligt större än vad ni nu kan drömma om för närvarande. Planen är att föra er till de förhållandena som ni kommer att uppleva, när dimensionsförskjutningen har ägt rum. Det kommer därför att bli ett gradvist introducerande till det nya sättet att leva, ett som ger komplett glädje och lycka. Det kommer också att infria alla våra tidigare löften angående ert frisläppande från de mörka Tjänarna.

Vi från den Galaktiska Federationen, som ni kanske skulle säga, ”drar i tömmarna” och vi är mycket ivriga att påbörja på ett sätt så att ni är medarbetare med oss. Nu har vi auktoriteten att starta upp och bli mer öppna med vår assistans till er. Att skapa de rätta förhållandena för att göra de första förändringarna möjliga att äga rum har varit svårt, på grund av motståndet mot dem. Vi kan nu dock använda mer kraftfulla medel för att avlägsna det. När vi väl har sagt detta så kommer det naturligtvis finnas många människor som kommer att ta en ganska lång tid på sig för att acceptera intrånget i deras liv. Människan är alltid obenägen att acceptera förändringar tills att de verkliga fördelarna kan bli förstådda. Allt som vi kommer för att göra är under kommando av Fader/Moder Gud, och kommer att resultera i de mest acceptabla förändringarna som lyfter er upp.

Solen reser sig nu över en ny dag som kommer att förändra era liv för evigt. Kärlek och Ljus kommer att bli ert dagliga bröd och näring och ni kommer att ges makten att skapa enligt era önskningar. Vid det laget kommer ni att ha lärt er att det kommer med ansvar, och ni kommer att använda det med förnuft och på ett positivt sätt. Kan ni tänka er den potential som det ger er och kanske än viktigare, er frihet. Att ha behövt arbeta tillsammans i era mer fysiska liv har lärt er mycket om tolerans och att dela. Det har också tagit er igenom utmaningen att finna en kärlek för allt liv, vilket har liksom ni kommit från Källan av Allt Som Är.

Jag är SaLuSa från Sirius, och tänker konstant på era kommande förändringar, och hur ni kommer att bli så glädjefulla att lämna det förgångna bakom er. I dess ställe finns allt som ni någonsin kunde önska er, och den Gyllense Åldern kommer i sanningen att ha anlänt.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge