Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 7, 2010

SaLuSa, April 7, 2010

Vi ser på er med kärlek i våra hjärtan och ögon, eftersom ni har överträffat er själva sedan början av Årtusendet. Det kunde ses att om mer tid gavs skulle Ljuset växa exponentiellt och säkert föra er till Upplyftningen. Det förutsågs också att de mörka Tjänarna skulle öka sina ansträngningar för att hålla er tillbaka, och ni har redan blivit tvungna att hantera ett flertal större incidenter under detta århundrade. Var och en av dem, som till exempel 9/11, var menad att skapa rädsla, baserad på falska premisser att ni var under en terroristattack. Som en konsekvens av detta framkom anledningar att utöva än större kontroll över er än vid något tidigare tillfälle. Det var ett scenario där kampen mellan mörkret och Ljuset intensifierades, och ni var i fara av att bli överväldigade. De mörka Tjänarna blev dock alltför säkra och handlade hänsynslöst, och deras sanna målsättningar började bli förstådda. Vid midnattstimmen bröt plötsligt Ljuset igenom och penetrerade mörkret på Jorden, och ända sedan dess har det ökat i styrka och är nu en kraft för godhet som inte kan stoppas. Ni Mina Kära har nu vunnit och rör er allt närmare Upplyftningen, med kunskap om att inte kan stoppa er från att nå ert mål.

Ni har naturligtvis haft hjälp, men impulsen var tvungen att komma från er innan vi kunde komma och hjälpa er. I er nuvarande ställning behöver ni nu bara hålla fast i er fokusering för att komma över mållinjen. Slutet på dualiteten kommer att införa en ny början och ni kommer att stadigt placera era fötter på vägen mot Upplyftning. De mörka Tjänarna kommer att fortsätta med död och destruktion i tron att de på något sätt kan ändra ert öde. Vi säger er med säkerhet att endast Skaparen har auktoritet och makt att göra så, och sättet på vilket slutet kommer har redan blivit förordnat. Vi kommer att säga åter och åter igen att ni redan har vunnit och att ni kommer att uppleva den mest underbara frigörelse från mörkret och allt som kommer med det. Det kommer att svepas åt sidan i en underbar föreställning av Ljus och Kärlek, och allt är satt på plats och redo för ert firande. Stora förändringar år på väg och våra allierade driver på för ett första uttalande, som startar fallet på den första dominon. Det finns inget möjlighet att stoppa förändringarna och avslöjandena som klart kommer att visa er hur era liv har blivit manipulerade under århundraden utav Illuminati grupperna.

En del av er är naturligtvis förvirrade av tanken att ni har blivit lurade under en så lång tid, men Illuminati folket skapade en världsomspännande grupp vars tentakler sträcktes vitt och brett. Detta uppnåddes i stort sett genom de huvudsakliga bankfamiljerna som utövade sin makt att kontrollera världen, genom att kontrollera tillgången till pengar. De expanderades till ett mäktigt inflytande genom företag i industrin, som till exempel olja och läkemedelsföretag. De senare är fortfarande mäktiga, men deras dagar är räknade och inom kort kommer de att bli tvungna att acceptera förändringar. Med de nya källorna för energi och nya botningsmetoder kommer dessutom deras marknader att gradvis upphöra att existera. Alla dessa förändringar sitter bara och väntar på att komma fram, och deras introduktion har planerats noga och metodiskt. När väl detaljerna har delgetts vet vi att vi kommer att få ert totala stöd, då det klart kommer att ses hur godartade de kommer att vara.

När det gamla sätten faller åt sidan är det förståligt att ni är oroliga, då ni inte än kan se vad som kommer istället. Det faktum att ni ser nedgången och fallet av det som har visat sig vara otillräckligt och ansvarigt för er nuvarande situation betyder att ni inte lättvindigt kommer att acceptera en återgång till det samma igen. Detta är helt klart önskvärt, därför att annars skulle det bli en återgång till de gamla sätten. Det är planerat så för att avancera er civilisation och att det blir en naturlig frammarsch mot Upplyftningen. Det som har förnekats er kommer snabbt att komma in i era liv, och ge svaren på de problem som ni möter nu. Vi kan ta hand om alla frågor så att ni kan ta ett kvantum steg in i den Nya Åldern.

Vi delar ansvaret för er framtid lika mycket som ni gör, och tillsammans kommer vi inte att ha några problem att få er förberedda för de underbara och spännande tiderna som ligger strax framför er. Ni har redan tillräckligt med information för att förstå deras karaktär. Att rensa upp resultatet av åratal av föroreningar ligger högt upp på vår lista, och även om storleken på uppgiften är mycket stor kommer det att tas om hand om inom en mycket kort tid tack vare våra teknologier. Miljön måste återställas som en första åtgärd för att lyfta allas levnadsförhållanden. Sedan skall de fundamentala behoven av de fattiga tas om hand om fullt och fast. Nöjda människor är lyckliga människor, och glädjen i livet kommer att finnas där för alla att uppleva.

När era materiella behov väl har blivit tillfredsställda kommer åtgärder för att nå er med detaljer då det gäller vägen mot Upplysningen. Ingen kommer att bli utelämnad från nödvändig informationen eftersom kommunikationsmetoderna kommer att ha avancerat till nivåer som kan sätta var och en i kontakt med vem som helst. Som vi har sagt tidigare har hela uppdraget blivit noga planerat med er i åtanken eftersom vi ganska klart känner till alla era behov. Världens befolkning är mycket stor, den utgör dock inget problem för den Galaktiska Federationen om ni beaktar att vi har millioner av skepp under vårt kommando. Så, även om tiden går fort så utgör det inget riktigt problem som vi ser det.

Vi är här i kärlek och fred och önskar att ni ser varandra på samma sätt och då ser hur snabbt attityder förändras på Jorden. Ni har blivit ledda att tro att ni har fiender som väntar runt varje hörn, men i verkligheten är de era systrar och bröder som söker ett liv liknande ert. När Människor tillåter andra att uttrycka sig själva tillfredställa sina behov, kommer det inte längre att finnas ett hot mot deras uppfattningar. Ni har lärt er att det är lönlöst att påtvinga era uppfattningar och åsikter på andra, då det inte är produktivt och kan leda till krig. När sanningen om meningen med era liv är känd för er alla kommer ni att ta en helt annorlunda syn på varandra än vad ni tidigare har gjort.

Jag är SaLuSa från Sirius och tackar er alla som arbetar för Ljuset då ni är Ambassadörer som kom till Jorden av just den anledningen att lyfta upp andra. Ni kan känna er mycket tillfredställda med era engagemang i era roller vid denna tid, då ni har uppnått vad ni hade tänkt er. Många själar som hade gått förlorade i mörkret har hittat en utväg med er hjälp, och allt fler kommer att göra så.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge