Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 9 mars 2018


Mike Quinsey - 9 mars 2018

Mike Quinsey

Som alltid händer fortfarande mycket bakom kulisserna, och den goda nyheten är att det mesta utgör förberedelse inför den kommande tiden när detaljerna kan avslöjas. Verksamheten fortsätter på Antarktis (Sydpolen), men som ni kommer ihåg blev den snabbt föremål för avledande manövrer med hjälp av andra upptäckter för att dölja det sensationella att extremt högresta människor låg infrusna i isen. Fakta kan emellertid inte döljas för er hur länge som helst, eftersom arbetet i dessa områden kommer att pågå under många år på grund av omfattningen av det som måste avslöjas. Fritt och öppet informationsflöde är på sin plats och bör tillämpas fullt ut under fredstider.

Er historia är långt ifrån korrekt och till och med idag finns det de som skulle förfalska fakta om de utmanar gammal historia och hellre vill hålla er i okunskap. Ni har rätt att känna till er sanna historia, och var säker på att inom kort kommer den att avslöjas. De upptäckter som nyligen har gjorts flyttar tillbaka datumen när mänsklighet med intelligent liv först fanns på planeten. Redan finns många bevis som pekar på civilisationer som fanns före den stora översvämningen, och vissa artefakter bevisar att intelligent liv fanns här för 30 000 år sedan eller mer. Fakta kan inte förnekas även om vissa människor har anledning att ignorera eller bestrida dem.

Det har skett en hel del förändringar sedan den Nya Tiden började. Till exempel är ni inte längre bundna av gammal karma, och ni har nu ett "rent bord" vilket betyder att det inte finns något som håller er tillbaka. Nu har ni alla något att säga till om när det gäller hur er framtid kommer att bli, och med era projicerade tankar påverkar ni den. Naturligtvis finns det tidslinjer som redan har upprättats men genom att sätta kraft bakom positiva åtgärder kommer ni att påverka hur saker och ting kommer att gestaltas. De som leder era affärer kommer fortfarande att ha inflytande, men det är du och din fria vilja som hedras och respekteras och som kommer att avgöra det slutliga resultatet.

Det gamla kommer slutligen att ge vika för det nya, och detta gäller även för mänskligheten. Ni har nya generationer själar som nu står redo att ta vid och styra mänsklighetens utveckling. De är "de nya tänkarna" som ser bättre handlingsalternativ och som är mycket bättre lämpade att hantera de problem som ni står inför. De föddes med mycket erfarenhet och deras åsikter och kunskaper bör respekteras och tas till vara. Ni har också de som besitter det ni kallar "specialistkunskap". Ta del av vad de säger, ta hand om dem och tillämpa deras kunskaper på de problem som uppstår. Vet om att ni nu är väl inne på ljusets väg, ni har gett de Högre Varelserna, de som övervakar mänsklighetens framsteg, fullmakt att styra era handlingar. En bit fram, men ändå inte särskilt långt bort, ligger Ascension, vilket är alla ljusarbetares mål oavsett om de är medvetna om det eller inte.

Kom ihåg att du föddes in i det här livet med en livsplan som täcker dina behov av andliga framsteg. Livsplanen inkluderade också den erfarenhet som krävs för att säkerställa att du klarar av de utmaningar som du konfronteras med. Allt är bra och du kommer också att slutföra din livsplan på ett framgångsrikt och utvecklande sätt. Från och med nu kommer händelser att ske i rask takt, nu när ni bryter er fria från de hinder och förseningar som orsakas av de mörka. Deras inflytande är i avtagande och de har inte längre befogenhet att påverka mänsklighetens framsteg. När väl den nya republiken kan etableras i USA kommer allt att gå framåt på ett positivt sätt och bli en underbar och spännande tid för er alla. Ni kommer att se åtgärder vidtas som lämnar er helt utan tvivel om att ni verkligen är på väg mot Ascension.

Vissa av er har svårt att förstå betydelsen av det som händer på er planet. De ser bara kaos och känner osäkerhet om framtiden, eftersom de flesta ledare i världen bara verkar vara inblandade i konfrontationer. Freden verkar vara avlägsen och långt borta och framtiden verkar vara osäker. Men planer utvecklas väldigt snabbt, planer som gör världsfred till en distinkt möjlighet. De goda nyheterna ignoreras i stor utsträckning till fördel för det som är sensationellt, och det sensationella tar ofta rubrikerna. Det finns emellertid en rörelse mot att rapportera de riktiga nyheterna och avslöja det som hållits borta från er under eoner. Sanningen kommer inte längre att vara en sällsynt vara och allt som är mindre än sanning kommer att ses för vad det är. Allmänheten har på senare tid blivit medvetna om de bedrägliga och falska nyheterna, och har börjat att kräva sanningen och bli behandlade som intelligenta medborgare på den här planeten. De som inte ställer upp på dessa krav kan finna att de avlägsnas och ersätts av dem som gör det.

Efter många cykler och många liv fyllda med erfarenheter som ökat er kunskap får ni snart belöningen för att ni passerat markören 2012. Det möjliggör också en mer öppen kontakt med humanoider som har intresse för era framsteg. De kommer att besöka er men bara när energierna på jorden är mer positiva än de är för närvarande. De kommer att ha mycket att erbjuda av vänskap och beundran över era prestationer. Med tiden kommer ni säkerligen att dras allt närmare varandra och dela med er av era kunskaper och erfarenheter. När ni väl befinner er i de högre vibrationerna kommer ni helt klart att bli Solvarelser med förmåga att resa i hela Universum. Era erfarenheter kommer att förändras och vara helt annorlunda än det ni hittills har stött på. Ni kommer att njuta av det ni själva valt som ert nästa äventyr. De kommer att bli de mest spännande tider ni någonsin upplevt, och även de mest givande.

Så, medan ni står med fötterna mitt i allt som händer, glöm aldrig bort det faktum att ni valde att inkarnera vid tidens slut (end times). Genom att ni gjorde det bör ni ha fått en översikt över vad ni kan förvänta er, så omedvetet är ni förberedda för vad som än kommer. Naturligtvis har du friheten att bestämma vart du går och vad du gör, men du kommer att bli uppmanad att följa din livsplan så som den är uppgjord med din utveckling i åtanke. Utan vägledning är det ingen tvekan om att många möjligheter till framsteg skulle gå dig förbi, men vägledning finns alltid till hands. Livet på jorden är en underbar blandning av utmanande upplevelser, och när du lyckas är det utan tvekan en högst tillfredsställande känsla.

Du har gjort en lång resa, som har tagit lång tid och du står nu inför att skörda nyttan av allt det hårda arbete du har utsatt dig för. Ascension kommer att bli en milstolpe i din utveckling och det kommer inte att bli nödvändigt att någonsin återvända till de lägre vibrationerna igen. Du har slutfört en resa som försatt dig i de mest krävande utmaningar och har nu kommit igenom dem och är redo för din initiering såsom en Galaktisk Varelse. Du kommer att få hjälp hela vägen och framgången är garanterad.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge