Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 2 mars 2018


Mike Quinsey - 2 mars 2018

Mike Quinsey

Kära Vänner,

Än en gång vidarebefordrar jag ett utdrag från ett Kryon-budskap som jag känner att vi alla kommer att dra nytta av. Det ger tydlig vägledning om hur ni ska närma er den här nya cykeln för att dra full nytta av den. Ni är nu nästan fria från de mörkas uppmärksamhet och inblandning, så grip tag i tillfället med full förvissning om framgång.

Med tanke på den upplyftande information som nu kommer med Kryons budskap är det uppenbart att det med tiden kommer fler avslöjanden för att hjälpa oss med våra framsteg, och för att göra oss medvetna om hur mycket mer som med all sannolikhet kommer att ges till oss i takt med att våra förmågor ökar. Information som den följande är så viktig. Jag känner att det är viktigt att så många som möjligt får möjlighet att åtminstone läsa det som jag anser vara det viktigaste i det här meddelandet. Det är uppenbart att vi sedan 2012 befinner oss i ett helt nytt paradigm som ger oss friheten och "tillståndet" att utvecklas i en oöverträffad takt utan rädsla, och med fullt stöd från dem som tillhör Ljuset. Jag är säker på att de flesta kommer att välkomna möjligheten att ha sin framtida utveckling i egna händer, medvetna om att deras guider fortfarande finns där om hjälp behövs. Den Nya Tidsåldern är nu klart på gång och det är upp till oss som individer att ta kontroll över vår framtid. Vi bestämmer i vilken riktning vi ska gå och välja det vi behöver uppleva på vägen till Ascension.

För att göra det enklare att läsa utdraget har jag gjort några små omformuleringar så att det ska hänga samman utan att förlora den ursprungliga avsikten eller innebörden.

Utdrag från Kryons meddelande "Sätta stopp för kroppens åldrande”:

"Gnistor", om de tillåts, är de fenomen som gör att du hittar information, och de hänger samman med intuitionen. Det finns ett nytt paradigm som inte använder den gamla energin som sitt verktyg, och det finns en ny frekvens som du kan tona in till och säga: "Jag tillåter att nytt kommer in". Det börjar stå klart för dig och du säger "Jag kan styra mitt liv och jag behöver ingen auktoritet som säger ja eller nej till något”. Du kan skapa en verklighet som är helt och hållet din. Det finns en samverkan av energier som jämnar vägen för saker och ting. Säg: "Jag är fri, jag har kontroll över vem jag är och kan stoppa min kropps åldrande. Vi kommer att fungera på ett annat sätt och jag har kontrollen".

Du är utan ålder och kan sluta att åldras nu. Prata med din cellulära struktur. Förstå att du är chefen, att du är ansvarig. Det finns ingen större kraft på planeten än mänsklighetens medvetande. Du kan släppa din karma eftersom du har kontroll över den sortens saker. Släpp den helt och säg "Jag kan styra min egen verklighet - och släpper min karma".

Gud engagerade sig inte här för att lida - det finns över huvud taget ingen anledning att återskapa en gammal energi av lidande för att du ska gå vidare. Gud är Kärlek, Gud är inuti dig - lidandet är konstgjort. Du frågar om det stämmer att vi borde lida lite? Nej!! Ditt medfödda naturliga jag kan berätta det för dig, och ditt Högre Jag kan berätta att lidandet kommer att ersättas av glädje. De kommer att berätta att lidandet kommer från en gammal energi. Säg: "Inget mer lidande för mig" och låt din intuition säga det till dig. Det finns ingen som helst anledning att skapa en gammal energi av lidande för att du ska gå vidare som en gammal själ. Kungör från och med nu att: "Jag släpper min karma, jag har kontroll, jag har ingen karma som skulle kunna skapa dåliga saker i en gammal själ". Börjar du förstå vem som har kontrollen? Jo, du och ditt Högre Jag för det är ni som båda styr Gnistorna som ger dig din tillåtelse och medvetenhet att börja förändra din verklighet. Det finns de som sagt att endast Gud kan göra detta, och jag är benägen att hålla med. Att säga "Jag är Gud" är att häda, men ändå, idag kommer en ny energi att bidra till ett gemensamt mantra, vilket får gamla själar att säga "Inom mig finns en del av Skaparen som är evig och det är den jag följer - Guden inom mig - och den är ren och allt jag har. Jag har full kontroll och min avsikt är att lyssna på den rösten och vara ett med den som jag vet är i linje med den Skapande Källan, den röst som finns inom mig och pratar med mig. Därför kommer jag inte att åldras särskilt mycket mer, eftersom jag avlägsnat karman och det är jag som har kontroll".

Den gnista som avslöjar Familjen - den Andliga Familjen - är ren och för evigt och hör kanske inte hemma i din biologiska familj. Jag önskar att du går ut och letar upp den, eftersom det kommer att förändra ditt liv och göra allt lättare. Det skapar välgång och medgång i styrningen av ditt liv, eftersom du har en familj som känner dig och älskar dig och som även de följer den Skapande Källan inom sig. Du kan se på familjemedlemmen och se Gud i den och erkänna och bejaka det gudomliga inom dig. Det är Familjen och om du har turen att ha den i en biologisk familj kan du skatta dig lycklig, det är ingen tillfällighet. De kom hit och fördes samman för att de skulle inse och förstå att deras Mor eller Far eller Systrar och Bröder har något och att de är motiverade att finna det i dig och där är de.

Gamla själar sammanför sig inte nödvändigtvis med gamla själar. Du börjar ta ansvar för Ljuset och är redo att gå framåt och slå an Ljuset med Gnistan i vetskap om att det kan styra allt i ditt liv. Säg: "Kära Akasha, Kära Högre Jag, Kära Medfödda, Kära Kroppsliga Lekamen, lyssna, i mig finns ingen rädsla för att bli upplyst, för nu vistas jag i en energi som stöder mig istället för en som arbetade emot mig. Det finns ingen rädsla eftersom den tillhör den gamla energin, inte denna energi. - Jag är fri".

Slut på utdraget från Kryons meddelande.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa detta utdrag. Självklart ger det fullständiga meddelandet en större insikt om vissa aspekter i detta. Jag sparar alltid ner de allra bästa av Kryons meddelanden och du är välkommen att be om kopior. Lee Carroll förmedlar flitigt Kryon under sina turnéer, och det är svårt att fånga upp alla storslagna meddelanden som kommer genom honom.

Inse att sedan vi passerade markören 2012 har vi effektivt lagt framtiden i egna händer. Vi har mycket mer att säga till om, inte bara vad gäller hur vi utvecklas, utan också hur snabbt det sker. Sfärernas Allians är redan stationerad i vårt solsystem och tillåts nu dra sig ännu närmare och direkt övervaka våra framsteg. De ser till att de val vi gör upprätthålls och tillåter inte att andra grupper eller enheter stör eller ändrar resultatet av våra handlingar. Vi har ett gyllene tillfälle att skapa framtiden på det sätt som vi finner acceptabelt och att uppfylla våra egna önskningar.

Utan tvekan börjar stora förändringar ta fart på jorden och vi kommer att se att de är positiva och välkomna. De nya energierna kommer att medföra förändringar som inte går att förhindra, och de kommer att föra oss in i "Det Utlovade Landet".

Detta budskap kommer främst genom mitt Högre Jag, och jag lämnar er med kärlek och välsignelser.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge