Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 8 december 2017


Mike Quinsey - 8 december 2017

Mike Quinsey

Detta år som alltid utlovats att bli ett år med mycket aktivitet har inte blivit en besvikelse, och osäkerheten vad gäller världspolitiken kvarstår fortfarande. Som hjälp till dem som står redo att träda fram pågår långsamma men målinriktade aktiviteter som siktar mot att upprätta regeringar som inte bara i praktiken representerar folkets intressen utan håller dem i första rummet. Ett flertal förändringar är på gång vilka visar ett tydligt drag mot öppen och ärlig representation. Regeringar var avsedda att vara av folket för folket, och i en inte alltför avlägsen framtiden kommer det att bli så. Självklart kommer de som tillhör de gamla gardet att klamra sig fast med full kraft, men deras försök att undvika förändring kommer att vara fruktlösa. I den nuvarande Nya Tidsålder finns det ingen plats för de gamla tillvägagångssätten, och de som kommer att ta täten är redo att inta positioner som möjliggör stora framsteg, vilket leder till ett rättvist samhälle där alla behandlas lika och får samma möjligheter att utvecklas.

Många kommer att uppleva dessa förändringar under sin livstid och utan tvekan bevittna de första förändringar som indikerar början på det som leder till ett nytt samhälle baserat på kärlek mellan alla människor. Alla är lika i Skaparens ögon och älskade oavsett vilken nivå de står på, då allt händer för deras erfarenhet och själens utveckling. Kom ihåg att alla själar erfar i enlighet med sina behov och ska inte dömas på basis av sin nuvarande inkarnation. Även de som hänger sig åt livets negativa sidor lär sig viktiga läxor och bör hjälpas till att övervinna sin brist på andlighet. Den kunskapen kommer till alla vid lämplig tidpunkt, när de är redo för det, och kan då tillämpa den i sitt dagliga liv.

Eftersom ni nu är väl inne i den Nya Tidsålder finns det obegränsade möjligheter för snabb utveckling. Detta gäller speciellt dem som har ett öppet sinne utan förutfattade meningar byggda på tidigare lärdomar, och dem som kan acceptera de senaste som till stor del kan vara intuitiva. Glöm aldrig det faktum att de gamla lärorna var för en annan era, och efter att ha tjänat sitt syfte är det dags att gå vidare till en större förståelse. Det kommer att finnas dem som försöker anpassa de nya lärorna till det gamla sättet att tolka, vilket kan tillfredsställa dem som ännu inte har gått vidare, men det sanna budskapet kommer sannolikt att gå förlorat på grund av detta. På visst sätt är tiden kort eftersom Uppstigningen (Ascension) snart är här och du måste ha lyft dina vibrationer för att ta in den informationen som kommer igenom. Individuellt borde du kunna bedöma dina framsteg, och försök att inte oroa dig för hur bra det går för dig. Du kan vara säker på att om du håller fast vid din önskan att stiga upp (ascend) och tillämpa lärdomarna i din vardag så kommer du att lyckas.

Framtiden är ljus och spännande eftersom livet kommer att upplevas utan de problem som ni upplever för närvarande. Vibrationerna ökar och det sker små och medelstora välkomna förändringar. I det kaos som fortfarande råder på jorden vet vi att det är svårt att förstå hur och var förändringarna ska komma, men de tar redan form. Det ligger stora förändringar framöver och dessa kan helt klart inte komma över en natt. De första är fortfarande i allt väsentligt desamma som vi tidigare informerat om, trots att de, med tanke på de skiftande tider ni befinner er i, anpassas där nödvändigt. Ett nytt regeringssätt i USA kommer att utgöra ett bra exempel som resten av världen kommer att följa, och med det kommer beslut som kännetecknar och leder till den Nya Tidsåldern. Världens nationer kommer att följa efter, eftersom de helt klart inte vill vara kvar i det gamla, och hela livskvaliteten kommer att öka. Detta kan inte uppnås över en natt, men avsikten är tydlig och mycket hjälp kommer från andra håll.

Ni Kära har kämpat er igenom många liv, haft era ögonblick av fullständig salighet men också de mest prövande tider och besvikelser, men allt har gjort er starkare och genom ert engagemang och era erfarenheter har ni höjt er över de lägre vibrationerna och in i Ljuset. Det finns absolut ingen anledning till att ni inte borde vara på denna högre nivå, och så länge ni håller ert fokus på ert mål kommer ni utan tvekan att lyckas med uppstigningen. Så bli inte distraherad av vad som händer omkring dig, eftersom du är slående nära målsnöret. Den frid och den kärlek som du alltid har sökt är nästan din, och när du en dag ser tillbaka kommer du att hålla med om att de ansträngningar du gör och gjort har varit mer än värt insatsen. Se bortom de vardagliga händelserna och var säker på att många många själar på båda sidor av slöjan stöder dig.

Uppstigningen är på intet sätt slutet på din evolutionära resa. I själva verket är den början på framträdandet av ditt verkliga Jag, det Högre Jag som är långt ifrån det du är i dag. Du är för närvarande så att säga längst ner på stegen med fötterna på första steget och med en stor mängd nya erfarenheter framför dig. Du kommer att vara väl förberedd för din nästa erfarenhetsrunda och kommer att spela en viktig roll när det gäller att bestämma vad den ska innehålla. Den vacker Moder Jord har vårdat dig och guidat dig genom de mest utmanande perioderna, som ofta orsakade att du sänkte dina vibrationer, men varje gång har du kämpat dig tillbaka och fortsatte din utveckling.

Som du nu borde vara medveten om har du passerat markören och gått in på en ny väg i en ny cykel. Nästan allt som innehåller de gamla vibrationerna är nu inte längre nödvändiga för att du ska kunna fortsätta, och du har möjlighet att träda in på en ny väg utan det bagage som tidigare ackumulerats. Du har en storslagen möjlighet att bestämma dina nästa äventyr, hela tiden med tanke på att dina erfarenheter är för din högre utveckling. Dina erfarenheter kommer att vara ganska olika dina tidigare, eftersom de negativa energierna inte kommer att kunna störa dina framsteg. Du har gått igenom tider med dualitet och varit framgångsrik, och nu är det dags att njuta frukterna av dina insatser och erfarenheter.

En del tycker att det är konstigt att er närvaro i universum inte har väckt mer uppmärksamhet, särskilt som den Mänskliga Rasen har erövrat rymden och redan nått utanför jordens atmosfär. Anledningen är främst att om ni inte varit isolerad från nyfikna rymdresenärer kunde det troligen ha stört er utveckling och hållit er tillbaka. Vissa av dem har faktiskt en närvaro på jorden som går tillbaka tusentals år, men de har läst sig att hålla sig ur vägen. Deras rymdskepp har ofta setts runt jorden, men ytterst sparsamma eller inga kontakter har tagits med er. De rymdväsen som historiskt är knutna till er, som de från Plejaderna, har periodvis visat sig men föredrar att hålla sig i bakgrunden. Naturligtvis kommer de att kontakta människor på jorden vid lämplig tidpunkt, eftersom deras roll helt kan liknas vid föräldrars gentemot sina barn. Det kommer inte att dröja länge innan omständigheterna har förändrats och besökare av Ljus och Kärlek kommer att vara välkomna till jorden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge