Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 1 december 2017


Mike Quinsey - 1 december 2017

Mike Quinsey

Ni Kära, framtiden ligger i era händer nu när ni har kunnat förflytta er bortom 2012 in i den Nya Cykeln där ni nu skapar en väg till Ascension (Uppstigningen). För närvarande verkar det som om kaos fortfarande råder även om antalet oroshärdar håller på att bli allt färre och problemen mindre. De nuvarande upplyftande energierna tuffar på och lämnar de lägre energierna bakom sig, och snart kommer en tid då de mörka har ytterst sparsamt med energier kvar att leva på. Var säkra på att det redan finns allt mindre, vilket leda till att deras förmåga att påverka händelser på Jorden bryts ner.

De som tillhör Ljuset fortsätter med sitt fina arbete och känner att förändringar är på gång. Det ger dem ännu mer självförtroende och mod att fortsätta driva sina planer att rensa Jorden från dem som inte har kärlek eller hänsyn till andra själar som vill höja sina vibrationer. De mörka kommer inte att kunna stoppa de framsteg som föreskrivits för att bära själar hela vägen till Ascension. Redan sprider de högre vibrationerna Ljuset, vilket resulterar i utrensning av områden som saknar det och låter det återvända. Ni kommer att få se en långsam återkomst av dem som arbetar för Ljuset men varit tvungna att stå tillbaka på grund av den ständiga konflikten med de mörka. Saker och ting håller på att förändras och tillsammans med de nya energierna som kommer till Jorden tar nu upplyftningen fart. Ni Ljusarbetare, var säkra på att ju mer ni sprider Ljuset desto mer Ljus drar ni till er.

Nu har de flesta av er blivit medvetna om att ni har ett Högre Jag som vet mer om er än ni själva. Själar som inte har vaknat upp har liten eller ingen kunskap om det Högre Jagets funktion, ändå mindre förstår de sin relation till den. Trots det håller de sig så långt som möjligt till sin livsplan som de samtyckt till innan din inkarnation. Det finns andra intelligenta energier som också hjälper till att hålla dig på din överenskomna väg, såsom ditt DNA, och även ditt Inre som du just börjat lära dig om. Förändringarna i det här avseendet beror på att ni har passerat 2012-markören, och nu har har gått över på en annorlunda väg och en ny cykel som positivt leder till Ascension. I detta avseende har alla själar fått samma möjlighet att lyckas, och så snart de "tillkännager" sina avsikter att göra det som är nödvändigt för att gå hela vägen, ges alltid hjälp och ingen själ måste övervinna utmaningarna ensam.

Vägen är tydligt kartlagd och det skulle göra dig gott att helt fokusera på ditt mål, samtidigt som du ignorerar aktiviteterna runt omkring dig som ofta resulterar i kaos. Det är inte din sak att bekymra dig över andres framsteg, eftersom alla får, precis som du, enorm hjälp och det är upp till dem att göra den ansträngning som krävs för att bli framgångsrik. Inse att det har tagit mänskligheten i sin helhet flera försök att komma till den här punkten där den kan göra uppstigningen, och efter att den har gjort det uppmuntras nu varje själ att ägna sitt hjärta och sin själ till att lyckas. Belöningarna är oändliga och ni har ännu inte lärt er om de underbara möjligheter som det kommer att ge er. Få har någon riktig uppfattning om vad det innebär, men allteftersom ni utvecklas mer och mer kommer ni att få veta det.

Vi vet att vänliga och kärleksfulla själar som stadigt har gjort framsteg vill att familj och vänner också ska följa dem. Emellertid kan du inte veta vad de behöver göra för att göra uppstigningen eller var de för närvarande befinner sig på vägen mot fullbordan. En del kommer kanske att misslyckas den här gången, men står desto bättre rustade inför fortsättningen i sin nästa cykel. När det gäller familjer är det ibland troligt att alla medlemmar kommer att stiga upp tillsammans, och har knutits samman under många tidigare liv. Alla utvecklas på ett sätt som speglar hur långt en själ har avancerat och ingen förväntas ta på sig mer än de är kapabla att hantera.

Glöm aldrig att du har skaffat dig hundratals om inte tusentals goda vänner under alla dina liv i de lägre dimensionerna. Många har haft kontakt med dig vid ett stort antal tillfällen och haft gemesamma erfarenheter som fördjupat er utveckling. Mer än troligt har sådan vänskap utvecklats till att skapa starka familjeband som hållit er samman under många inkarnationer. På det hela taget planerar ni erfarenheter som gör att ni kan lyftas upp och inte behöver upprepa dem igen. Så när du möter utmaningar acceptera dem med lätt hjärta och var medveten om att allt som händer har ett syfte, och särskilt vid den här tiden när du får en storslagen möjlighet att göra uppstigningen.

Vi vet att en del själar har ambitionen att utvecklas men är osäkra hur de ska närma sig ämnet. Först och främst, skapa lugna perioderna i ditt liv då du kan lugna ner dig och lyssna till ditt Högre Jag. Det kommer inte att bli i form av en konversation, men idéer kommer att droppas in i ditt huvud och ge dig inriktning mot det du behöver göra. Efter att varit framgångsrik med detta kommer det att följas upp av dina Guider, vilka kommer att göra sitt bästa för att påverka dig på ett sätt som leder dig till en väg som uppfyller dina behov. Du kan självklart "tala" till ditt Högre Jag och dina Guider när som helst och dina behov kommer att noteras. Viktigast av allt under sådana tider är ditt behov att rensa gammal karma, så oroa dig inte för vad som har orsakat den utan gör ditt bästa för att säkerställa framgång, och du behöver sedan inte gå igenom erfarenheten igen. Det kommer inte att vara första gången som du har tagit på dig sådana utmaningar, så intuitivt kommer du förmodligen att känna en förtrogenhet i det du gör.

Livet är hektiskt för närvarande och många själar har gått med på ett snabbspår till Ascension. Var ändå säker på att du aldrig kommer att bli ombedd att ta på dig mer än du kan hantera. Så vad som än händer, klara av din kamp och var medveten om att du kan hantera den. De framtida möjligheterna kommer snart att visa dig att de gamla sätten inte längre fungerar, och snart kommer ingen att kunna hålla fast vid dem. Mänskligheten är beroende av att ta ett stort steg framåt, och med det kommer många avslöjanden att komma, och nya metoder och uppfinningar som i hög grad kommer att förhöja er livskvalitet. De väntar bara på rätt tidpunkt för att avslöjas, och den ligger inte alltför långt bort. Så tillåt er inte att bli modfällda över det ni ser hända runt omkring, eftersom det är det oundvikliga resultatet av att rensa bort energier med låga vibrationer som håller på att dö, eftersom de inte längre kan stanna kvar i den höjning av vibrationer som nu äger rum.

Ljusarbetare sprider de goda nyheterna till dem som de vet håller på att vakna inför sanningen. Led dem försiktigt så att ni inte överväldigar dem, och vet att ett frö av kunskap hjälper dem att växa och förstå vad som händer omkring dem. Många själar hålls fortfarande kvar av de lågre vibrationerna men måste hitta en väg att komma loss, så var medvetna om att det finns många hjälpare som försöker lyfta upp dem. Alla kommer att vakna upp vid den tidpunkt som passar dem bäst, och ämnet kan inte och bör inte påtvingas.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge