Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 6, 2011

SaLuSa, July 6, 2011

Vi kan bara säga till er att fortsätta att se framåt och inte bakåt, då det förgångna tas över av de kommande förändringarna. Det är helt klart att det tar tid att nå denna viktiga punk, när det kan ses som indikativt för ett stort steg framåt från vår sida. Våra allierade gör nu framsteg för att sätta upp en ständigt ökande omringning som begränsar de mörka Tjänarnas aktiviteter. Samtidigt så svarar de genom att dra på sin slutliga kapitulation inför våra krav, trots att de vet att deras sak har gått förlorad. Det kan låta enkelt att ta hand om det sista, men med vikten av vad vi gör så är det ibland den svåraste biten. Vi är dock mer än jämn match för dem, som ni kanske skulle säga ”Man för Man” och i verkligheten så följer vi deras planer extremt noga. Vi har råd att vänta litegrann längre för att se till att när vi agerar så är det slutgiltigt och varande.

Vi har redan stort inflytande via våra allierade, och det resulterar i ett stöd från olika regeringar, vilket är nödvändigt om uttalandena skall gå smidigt. När det händer så accepterar vi att många människor kommer att kommentera, och vi är beredda på en negativ respons från vissa håll, men det gör ingen skillnad. Om ni tänker på hur länge som ni har förväntat er detta uttalande så är det logiskt att många människor redan har blivit bekanta med dess hela ändamål. Det kanske förvånar många, men vi tror att det bara blir en liten mindre minoritet som blir chockerade, vilka är framförallt de som har ett oböjligt tankesätt. Jo, vi förstår och ni kommer att se att speciell uppmärksamhet kommer att ges till dem, så att de kan komma till sin egen insikt om sanningen på sitt eget sätt.

Implikationerna av de många aspekterna av vårt kommande är förväntade, och ingen mer så än vår förståelse hur det kommer att uppröra de som har en stark religiös tro. Det är dock intressant att Vatikanen nyligen erkände vår närvaro, och inte på ett sätt som ett hot mot dem eller deras troende. Allt kommer att falla på plats med tiden, och kom ihåg att det finns bara den Enda Sanningen som måste byta ut allt som är mer ringa. Återigen så kommer det inte att pådyvlas människor, och vi accepterar att de måste tillåtas att dras till detta inom sin egen tidsram. Att använda tvång är under alla förhållanden inte produktivt och har bara effekten att alienera de som är inblandade.

Låt oss säga att det bara finns den Enda Guden i detta Universum därför erbjuder ni era böner till samma Gud oberoende av de olika namnen som används. Det bör leda till att en del kommer samman, för att finna en gemensam bas som kommer att göra det möjligt att ha en närmare länk mellan de olika religionerna. Det krävs bara att alla människor har ett öppet sinne, och är förberedda att acceptera lärdomarna från de som är kända för er som Mästarna. Lita på er intuition som kommer att leda er till sanningen på den nivå som ni kan förstå. För att använda ert uttryck, det är ingen idé att springa innan ni kan gå. Genom att tala direkt med er så kommer Mästarna att erbjuda er positiva bevis för ert ändamål i livet och vad som ligger framför er i er framtid. Hur ni än ser på det så är ni privilegierade att vara på Jorden just nu, då det är en stor och unik händelse som ger er en underbar tillfällighet att avancera er utveckling med stora steg.

Det är inte ens nödvändigt att vara helt upplysta om Upplyftningen för att lyftas upp, utan helt enkelt ha goda intentioner och leva ut den kärlek som finns i ert hjärta för alla livsformer. Se kärleken i en annan och vet att när ni delar den så för det fram det från dem. Andra själar kan lära från ert exempel, då de förstår att det är Ljuset och Kärleken som står över allt annat. Fråga er själva varför ni är här vid denna speciella tid, därför att ni alla har något att erbjuda som är viktigt för det hela. Det är så som vi från den Galaktiska Federationen ser vår kontakt med er, då de som träffar oss blir omedelbart medvetna om vår energi som är fridfull och upplyftande. Det får er att känna er bra i vårt sällskap, och ni kan bli precis likadan. Ge utav ert liv i vilket fall som helst, och kanske att ni lugnar de som är vilda och vårdslösa, som uppför sig som odisciplinerade barn.

Ni kan lyfta upp de som söker sin väg mot Upplyftningen, och kan behöva er uppmuntran för att förstärka deras självförtroende. I själva verket så fort som ni sänder ut tanken att ni vill vara i tjänst till andra; så kommer ni att finna möjligheter att göra så sätts inför er. Var säkra på att det Spirituella välkomnar att ni gör så, och deras förmågor kommer inte att slösas bort. Många Ljusarbetare är naturligtvis långt gångna med att använda deras specifika specialiteter och förmågor, och liksom ni så kommer de till Jorden för att bidra till behoven av andra i denna speciella tid. Vi i vår tur backar upp er i ert arbete, liksom era Guider och andra Spirituella Varelser gör. Det är en massiv gemensam ansträngning som ser till att de mörka energierna hålls under kontroll, och naturligtvis deras slutliga undergång. Håll er inom Ljuset och så kan ni sköta era sysslor utan rädsla eller avbrott. Välsigna de som inte delar er förståelse och inte kan frigöra sin fästning till de lägre vibrationerna. De tas om hand om lika mycket som någon annan själ så var inte alltför bekymrade, då allt till slut kommer bli till deras bästa fördel.

I själva verket Mina Kära hela så är hela frågan om Upplyftningen helt under vår kontroll, och vi har den högsta rangen av energi med oss. Ingen kan inkräkta på den Gudomliga Planen och det bör bortföra alla tvivel som en del av er hyser. Ni har väntat en million år för denna specifika tid, och tro oss ni kommer att avsluta denna cykel på ett högst framgångsrikt sätt. Det kommer att infria de löften som Gud har gett er när ni ursprungligen startade er resa. Glädjen och lyckan kommer att ringa runt om i Universum, och vet att intresset för er Upplyftning går vitt och brett, vilket kommer att säga er hur mycket ni är vördade och älskade.

Ni är inte bara vilken gammal själ som helst, utan har fått ett speciellt tillstånd att uppleva dualitet. Ni gjorde så med kunskap om att det skulle bli en högst häpnadsvärd och krävande upplevelse, men en som skulle tillfredsställa er spirituella törst för kunskap och avancerande. Er tro har varit exemplarisk och oförskräckt från det mörker som ni har utstått, och nu reser ni er upp in i Ljuset igen som en betydligt större Varelser än när ni först startade. Ni är mycket speciella själar, och det är inte ämnat för att sätta er ovan andra, utan för att erkänna det mod och beslutsamhet som ni har visat genom att avsluta loppet.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ger er min personliga välsignelse till er alla.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

< previous message | next message >


Share |

If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge