Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 6, 2011

SaLuSa, June 6, 2011

Det finns inget att vara rädd för då ni påbörjar den sista perioden på Jorden under de mörka Tjänarna. De lever på lånad tid och vet att deras dagar är räknade. Makten har redan förskjutits till de som följer Ljuset, och sätter mönstret som manifesterar det nya paradigmet. När den gamla kollapsar så tillåts inget vakuum, och det fylls omedelbart av visionen ni håller för den Gyllene Åldern. Det kan inte vara annorlunda då vibrationerna fortsätter att höjas upp, och lämnar allt bakom sig som inte kan höjas upp. Det kommer att återabsorberas in den stora poolen av det som är omanifesterat, för att användas igen i nya skapelser. Er Jord är som en myrstack full av aktiviteter då utsorteringen äger rum, men mitt ibland det synbarliga kaoset så finns det en huvudplan som utförs. Överallt i Universum är det ordning och det fortskrider mot förändring, så att allt är redo för den stora Upplyftningen. Ni är de enda som behöver hjälp för att fullfölja ert ansvar, och det är att förvänta med tanke på de låga vibrationerna som ni befinner er i.

Då Mästarna och de spirituellt utvecklade själarna på Jorden finner sig själva, så kommer de att öppna era sinnen till en sann förståelse av era förgångna utvecklingar och förhållanden till er Skapare. Under många livstider in denna cykel har ni samlat på er falska uppfattningar som har gett er sinnesuppfattningar som är svåra att övervinna. Det är här som de kommer att komma in och låta er gå framåt med en ny och öppen förståelse. Det kommer inte att bli svårt då ni redan har en stor del av förståelsen inom er, som ni kan återkalla. Ert beroende av andra för att leda er är inte längre nödvändigt, även om det är användbart att känna till det sättet på vilket spiritualitet och vetenskaplig kunskap nu kommer samman. Det har insetts under en lång tid att de skulle närma sig varandra. Det har blivit mer uppenbart nu då vetenskapen accepterar de fundamentala nivåerna av medvetande i all materia.

Sedan fornminnes tider så har det varit det osynliga som har varit hindret för er förståelse, vilket har lett till många misstolkningar och falska uppfattningar. I stort sett ser vi hur livet efter döden blir erkänt för vad det verkligen är, och vidskeplighet och rädsla byts ut mot en inre förståelse. När spirituella saker ger upphov till frågor så kommer svaren genom meditation eller enkel avslappning och öppnandet av ert sinne till kontakt med ert Högre Självt. Vi ge er naturligtvis ett guidande där det är möjligt, men vi påtvingar aldrig våra åsikter på er. Vi sätter framför er de fakta såsom vi ser dem, men vi betonar ofta behovet av urskillning. Sanningen har många färger, och i enlighet med var ni är i er förståelse så kommer ni att acceptera vad som passar in med er förståelse vid denna tid. Så länge som ni alltid är redo revidera den då ny information kommer fram så kommer ni med säkerhet att utvecklas i en takt som passar er.

När ni väl når Upplyftningen så kommer ni alla att ha blivit medvetna om den stora upphöjningen och dess mål. Det kommer att ske via information som ges direkt till er medan ni är på Jorden, och också medan ni besöker de högre rikena som ni ofta gör då er fysiska kropp sover. Ert beslut av fri vilja att lyftas upp eller ej är ett som ni gör själva, men från en position av att vara fullt informerade om vad det innebär. Om ni inte känner er redo så finns det inget stigma med det, då er civilisation är en som består av själar i många olika utvecklingsstadier från hela Universum.

När sanningen om er närliggande historia kommer ut så kommer också de kriminella aktiviteterna angående brott mot mänskligheten till ytan. Det som är gömt kommer fram, och det hjälper er att bryta er loss från förhållanden som har hållit er förslavade. Ni lär er snabbt att er frihet har tagits bort från er, och det har galvaniserat en reaktion som gör att den tas tillbaka. Det görs med fysiska medel, samt de som kallas diplomatiska, vilka förhandlas via våra allierade. Det är ingen lätt uppgift, men när majoriteten väl är för det hela skall vi driva på, då förändringarna måste äga rum oberoende av motståndet som kan finnas mot dem. Det finns just inget verkligt argument mot vad vi gör, då vi återställer era rättigheter som har förnekats er så länge. Er fria vilja har blivit begränsad utav successiva regeringar som har kommit under Illuminati inflytande. Om detta låter långsökt så förstå att deras inflytande har infiltrerat alla regeringar och företag, i vilka de har placerat sina anhängare. Det är därför som framstegen har varit saktfärdiga, för de har lagt så många hinder i vår väg. Det är dock en kamp som vi i princip har vunnit, då våra allierade nu har stora framgångar.

Inser ni mina Kära, att förutom påverkan av vädret från de mörka Tjänarna och deras förmåga att orsaka jordbävningar, så har Jorden varit relativt tyst. Den globala undergången som en del förutspådde har inte framkommit, och i själva verket så är alla dylika ting under vår kontroll, med hänsyn till att vi måste tillåta Moder Jord att utföra sitt eget renande. Det finns inget globalt scenario som kommer att leda till en komplett och full kollaps. Cykeln av mörker kommer nu till ett slut, då Ljuset genomtränger varje atom på Jorden, och höjer snabbt medvetande nivåerna. Det är Ljuset som är på uppgång, och som lyfter allt annat med sig. Det är en ohejdbar kraft för godhet, som ni har bjudit in att spela en roll i era liv.

Ni är underbart tålmodiga med att förstå det större målet med vad som händer, och vi uppskattar ert samarbete genom att arbeta med oss. Förstå att de flesta av er är här speciellt för att ta del i att se till att Upplyftningen äger rum som planerat. Det finns många själar som är osäkra eller till och med helt omedvetna om den underbara möjligheten att lämna de gamla vibrationerna bakom sig. Detta är var ni kommer in med er kunskap och förståelse. Era högre vibrationer kommer att attrahera sådana, och ni har förmågan att försiktigt sätta idéer i deras sinnen som kan öppna dem upp till sanningen. Om det görs på rätt sätt så kommer det inte att låta dominerande eller chockerande. Ni är sändebuden som vidareför informationen till andra, och ni är framgångsrika med detta. Vi tackar er och berömmer er för er osjälviska handlingar att assistera era medresenärer på deras resa genom mörkret.

Jag är SaLuSa från Sirius, och informerar er att den Galaktiska Federationen är mycket uppspänd inför utvecklingarna på Jorden. Allt går alldeles utmärkt och enligt planen, och det pekar mot en större händelse som vi anordnar.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge