Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 8 mars 2019


Mike Quinsey - 8 mars 2019

Mike Quinsey

Potentiellt finns det inget som du inte kan göra om du bara fokuserar på det och har total tilltro till dina egna krafter. Du är genetiskt behörig att nå vissa nivåer och dessa nivåer kommer ständigt att stiga i takt med att du utvecklas. Du kan själv hjälpa till genom att fokusera på idéer som inkluderar de förändringar du arbetar mot. Genom att tänka stort påskyndar du din utveckling. Med dina tankar projiceras energier som med tiden har möjlighet att manifestera det du söker. Men var medveten om att om du sänder ut negativa energier drar du faktiskt mer av den varan mot dig själv. Det är osannolikt att ljusarbetare sänder ut negativitet, men det är viktigt att noggrant tänka igenom konsekvenserna av dina tankar innan du fokuserar dem. Kom ihåg att ”lika attraherar lika”.

Den nuvarande tiden kan vara mycket ombytlig och instabil beroende på vilket land du bor i, men kom ihåg att din livsplan har placerat dig där dina behov bäst tillgodoses. Ibland kan det vara för att göra det möjligt för mer utvecklade själar att hjälpa till att lyfta energierna i ett behövande område. Betraktar man det i ett större perspektiv ser man att utvecklade själar nyligen har inkarnerat på jorden för att rent allmänt hjälpa till att lyfta vibrationerna. Det ingår som en del i planen att hjälpa mänskligheten. Ni skulle bli förvånade om ni verkligen visste hur väl planerad er evolution är, utan att påverka er fria vilja. Det kan vara svårt att tro, men ingenting av betydelse för din utveckling lämnas åt slumpen. Det har alltid funnits en större plan för att lyfta era vibrationer och ge er möjlighet att utvecklas, särskilt i nuvarande period när ni har en gyllene chans att stiga upp (to ascend).

Många av er undrade varifrån era förmågor kommer, och naturligtvis är genetiken involverad. Du är utrustad med de koder som gör det möjligt för dig att uppfylla din livsplan. Ofta har du tagit med dig färdigheter från tidigare liv. Kom också ihåg att även dina föräldrar kan vara en del i din livsplan. Nii kan ha kommit överens om det på förhand och att det på något sätt skulle påverka din frihet. Du kan fortfarande fatta egna beslut, och dina guider gör sitt bästa för att hålla dig till din livsplan så du utvecklas i enlighet med den. Från nu och framåt bör livet gradvis bli lättare, eftersom du kan utvecklas utan kvarvarande karma. Du har startat den Nya Tidsåldern med ett rent blad vad karma anbelangar. Du har nu säkert vant dig vid en större frihet och att mycket lättare gå vidare än tidigare. Att veta att du är på väg att nå ditt mål bör inspirera dig att fokusera på det, så att du är fullt förberedd för vad som väntar framöver.

I den senaste tidscykeln fick alla större religioner en period där de var den dominerande kraften. Det betyder att du idag är väl förberedd för att ge av dina kunskaper till andra med fullt förtroendet för att du inte vilseleder dem. Du kanske inte exakt kommer ihåg när och hur du förvärvade din kunskap, men nu borde instinktivt veta vad som "känns" rätt. Du behöver faktiskt inte längre andra som talar om för dig vilken väg du ska gå, eftersom du har förvärvat den kunskap du behövde för att utvecklas till Ascension. Med Gud inom dig blir din kropp ditt tempel där du följaktligen kan dyrka eller be. Vissa själar föredrar dock fortfarande att dyrka och be tillsammans och deras val är erkänt och helt OK.

Det finns en del oavsiktlig förvirring som härrör från det faktum att namnet "Gud" ibland sätts på någon person som har visat extra krafter, krafter som tillskrivs dem som har stigit upp i de högra rikenas rena ljuset. Nog att säga att vissa själar är gudalika men inte nödvändigtvis Gudar i egentlig mening. Ni har en Moder / Fader Gud för detta Universum, som är ett av flera Universa, och en Skapare som räknas som den Högsta Guden, och ses av er som Den Stora Central-Solen. Med begränsad kunskap är det vanligen för mycket för de flesta själar att förstå saker som är helt annorlunda än vad ni är vanna vid. Även att förstå begreppet Ljusvarelser är för mycket för den genomsnittliga personen, men så länge som konceptet med högt utvecklade varelser accepteras är det i detta skede inte någon stor nackdel.

De förändringar som nu planeras kommer att påverka varje enskild person, eftersom nödvändiga långtgående förändringar måste komma igång. Inte alla gamla tillvägagångssätt berörs, men det föreligger ett behov att förbereda er inför en total förändring inom många områden och därmed föra över er i en ny era. Saker såsom livsmedelsproduktion och sjukvård ligga högt på listan eftersom de måste anpassas till den Nya Tidsåldern. Många system som ni använder i dag är föråldrade. Det är inte ert fel eftersom ni medvetet har hållits tillbaka. Fri energi har nämnts många gånger. Man känner till hur man kan utnyttja den, men ni har motstånd från dem som av ekonomiska själ vill behålla de gamla tillvägagångssätten att producera energi. Men framstegen kan inte hållas tillbaka i det oändliga och redan nu produceras småskaliga enheter som drivs av fri energi.

Ni kanske undrar varför de med högre förmågor inte kommer till er hjälp. De kan stödja er, men de kan inte lägga sig i era framsteg. De hjälper där det är möjligt, men det sker långsamt och uppfyller inte de behov ni har. Som vi har antytt många gånger får vi inte störa eller gå emot er fria vilja. Till exempel; för inte så länge sedan stod ni på randen till ett kärnvapenkrig som enkelt skulle kunnat ödelägga jorden, och vi skulle varit tvungna att luta oss tillbaka och se er göra det. Under sådana omständigheter försöker vi påverka er att ta en annan utväg och samtidigt hjälper vi dem som arbetar för Ljuset. Som ni nu självklart inser lyftes vibrationerna framgångsrikt av er och en liknande fara kommer aldrig att tillåtas igen.

Ni kan nu lägga gamla skräcksenarior bakom er. Ju snabbare ni kan släppa era grepp om dem desto bättre. Lägg all er energi på att hjälpa de positiva saker som väntar på att introduceras för mänsklighetens bästa. Återigen, om ni kan starta något nytt som för er framåt så övervakar vi era aktiviteter och hjälpa er med dem. Vi ser ett pressande behov av att neutralisera områden på jorden som blivit allvarligt förorenade av nukleära explosioner eller olyckor, och detta kommer naturligtvis att inkluderas i jordens rening. Med vår avancerade teknologi kan vi snabbt återställa Jorden till sitt tidigare skick, och detta kommer att ske under tiden fram till er Uppstigning (Ascension). Vi hoppas dock att mänskligheten tar sitt ansvar för de skador som orsakats Moder Jord och visar den nödvändiga goda viljan och avsikten att ställa dem till rätta. Då kan vi hjälpa till.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge