Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 1, 2013

SaLuSa, February 1, 2013

Under en lång tid har energikvoterna på Jorden varit i långsamt växande, men alltsedan ni upplevde en större höjning hos dem har de ökat kraftigt. Det innebär att era Ljusnivåer ökar i en betydligt snabbare takt, och resultaten kommer gradvis att synas allteftersom fler människor ser till att frigöra sig från de mörkas grepp. Ljuset har länge avslöjat sanningen om de mörkas aktiviteter, och de kan inte längre lura er med sina planer på att hålla sig fast vid makten. Det har faktiskt snabbt blivit tydligt för dem att deras tid är ute, och de klamrar sig fast vid vad det än kan vara som inger dem hopp om att undvika det oundvikliga slutet på sitt styre. Med insikten om vad som pågått i det förflutna som gynnat de mörka, är det nu möjligt att leva era liv utan rädsla för deras handlingar. De omständigheter som de har frossat i förnekas dem nu och mitt för ögonen ser de sin makt glida sig ur händerna. Följaktligen kan våra allierade lättare arbeta för att skynda på de efterlängtade förändringarna, och ni kommer inte att behöva vänta särskilt länge för att se dem.

I och med att de lägre energierna nu faller bort finns det större möjligheter för dem som fortfarande inte vaknat upp att svara på Ljuset, och pressen på dem att höja sig har ökat. Annars kommer de att finna att de inte kan fortsätta vara kvar i de högre vibrationerna vilka hela tiden ökar. Genom sitt outtalade val kommer de då att stanna kvar i de lägre vibrationerna och fortsätta med sina erfarenheter. Utan tvivel har varje själ gjorts medveten om de speciella möjligheter som följer ett liv på Jorden under den här Uppstigningsperioden, och trots detta har många planerat att bara leva igenom det som en del av sina erfarenheter. Det är därför som Ni Kära måste tillåta varje själ friheten att välja sin egen väg. Om det råkar vara någon i din närhet, känn dig privilegierad över att vara utvald som en del av deras livsplan. Kom också ihåg att som en uppstigen Varelse kommer du att få möjligheten att återvända till den lägre dimensionen och behålla kontakten med dem.

Som ni antagligen är medvetna om, är en själs livsplan inte något slumpmässigt arrangemang utan något egentligt mål i åtanke. Den är noggrant planerad för att ge en själ exakt de upplevelser som kommer att få dess utveckling att gå framåt. Men det är fortfarande du, som slutgiltigt väljer om huruvida du uppfyller det. Men var så säker, du förändrar inte lätt det som helt klart ligger i ditt bästas intresse. Emellertid kan faktiskt livsplaner förändras när omständigheter uppstår som man inte räknat med skulle bli en del av dina erfarenheter. Ibland är de inte bra, men vid andra tillfällen kan de ta dig framåt snabbare än förväntat. För varje själ som bestämmer sig för att följa vägen mot Ascension (Uppstigningen), finns det många hjälpare som oavbrutet arbetar för att säkerställa att din avsikt uppfylls. Vi vill betona att du aldrig är ensam på din resa, men vår närvaro är aldrig påtvingande till den grad att den inkräktar på dina privata stunder. För oss är det mer en fråga om att helt enkelt "veta" när vår hjälp eller närvaro behövs. Det är inte bara den Galaktiska LjusFederationen som tjänar andra, alla uppstigna själar tjänar med en eller annan förmåga och så småningom ska även du göra det.

Konsekvenserna av resultatet från den 21:a december pyr fortfarande och växer åt alla håll, men det beror till stor del på svårigheten att uppskatta att vad gäller Ljuset, så finns det inget sådant som "misslyckande". Det enda konstanta är "förändring" och den berör många människors liv och det är människorna som avgör resultatet. Ni vet nu vad som är möjligt, och det är upp till er att skapa er egen verklighet. Vi är naturligtvis medvetna om en ständigt växande önskan om att välståndsfonderna ska släppas, tillkännagivandet om Disclosure (Avslöjandet) och om att åstadkomma fred. Var så säkra, de kommer att uppfyllas inom kort, och arrangemangen är långt framskridna. Er glädje och lycka kommer att flöda i sinom tid, och djupt inom er vet ni redan att ni är segerrika. För er har tiden snabbats upp, ändå verkar den på vissa sätt också dra fötterna efter sig och ni börjar bli oroliga eller otåliga. Vi ber, håll ögonen stadigt på framtiden, och kom ihåg, att de flesta av er befinner sig i den gynnsamma positionen att mer säkert veta vad som äger rum. Som Ljusarbetare ber vi er att lyfta upp människor, eftersom det var länge sedan ni kände er ovilliga att uttrycka era åsikter. Var öppna utan att vara alltför ”tunga” och när ni sagt er sanning så låt det vara bra med det. På så sätt kommer ni att göra det bästa för dem omkring er.

Moder Jord har stadigt fortsatt göra förändringar, och på grund av att enorma mängder Ljus nu jordats på den har hon inte behövt ta till mer katastrofala åtgärder. Klimatförändringarna sker av olika anledningar, inklusive konstgjorda störningar, men när allt lugnat ner sig kommer ni att få de mest angenäma klimatvillkoren utan de ytterligheter ni är vana vid nu. Moder Jord uppskattar mycket den kärlek och de välsignelser som ni sänder henne, eftersom det under senare tid har funnits en tendens att glömma den "Moder"- roll hon spelar. Det feminina inflytandet håller på att komma tillbaka och för med sig mer harmoni och balans, och den maskulina dominansen håller på att ersättas av en mer jämbördig framställning var man än tittar.

Från vår nivå är vi mest glada över att så många grupper bildas för att föra in förändringarna, eftersom mycket av förändringarna startar på en lägre nivå. När ni gör det får ni, genom Lagen om Attraktion, ännu mer hjälp tills att det hela blir så väletablerat att er framgång garanteras. Vi fungerar på nivåer där ni skulle finna det svårt att arbeta, så tillsammans är vi en väldig kraft för förändring. Ingenting skulle glädja oss mer än att få berätta för er om våra åtgärder för er räkning, men det är fortfarande inte rätt tid att avslöja det vi gör. Med tiden kommer ni att få veta, och det finns så mycket som behöver läggas tillrätta vad gäller er historia. Det spelar ingen roll var man tittar, så finner man att sanningen har blivit illa förvrängd, eller till och med omskriven för att passa de mörkas ambitioner. Man kan finna dessa personer inom alla större institutioner, och de är inte alltid medvetna om att deras arbete går emot Ljuset. Ni måste lära känna sanningen, eftersom den kommer att visa er, att era sanna jag har kuvats och förslavats för att ge intryck av att ni varit utan makt att bestämma över er egen framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag vill att ni ska veta att vi fortfarande är mycket nära er och så långt som möjligt skyddar vi dem som är av Ljuset. Det kan vara svårt att förstå, men ibland offrar en själ sitt liv för att betona syftet med sin existens. Det är den ultimata gåvan till andra, vilken vanligtvis för med sig ett enormt Ljus till Jorden. Vi älskar er alla som alltid.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge