Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 4, 2009

SaLuSa, December 4, 2009

Bli inte alltför påverkade av vad ni ser hända runt omkring er, då mycket pågår vilket ni inte är medvetna om, och som avsiktligt hålls nedtystat. Ytligt betraktat ger händelser på Jorden intrycket att inte många framsteg görs gentemot de mörka krafterna. Sanningen är att våra allierade manövrerar dem in i situationer som kommer att försvaga deras styrkepositioner, och därefter kommer mer tryck utövas tills de kollapsar. Det kan låta som att det är lättare möta dem rakt på och hantera dem öppet, men det är väsentligt att när vi agerar så är det med kraft. Vi önskar inte att skapa mer oreda än vad som redan existerar, och vi vill se våra vänner av Ljuset förflytta sig till de främre leden. Lita på oss, Mina Kära, då vi återigen säger att vi har bättre förståelse av vad som behövs, då vi har full kunskap om vad som händer bakom scenen. Det finns lite, om något alls av vikt, vilket undviker vår uppmärksamhet.

Vi vill påminna er om att det finns en opåverkbar och beslutad plan vilken kommer att föra er framgångsrikt till Upplyftning, och hur ni anländer där är inte så viktigt som att avsluta cykeln. Vad som återstår av er slutgiltiga erfarenhet är bara ett ögonblick jämfört med vad ni redan har genomgått. Segern för Ljuset är säker och energikällan för de mörka tjänarna sinar och därigenom försvagas deras möjlighet att fortsätta med sina planer. Ni har därför inget att vara rädda för och allt att se framemot, och inte särskilt länge att vänta. Om ni bestämde er för att gå hela vägen till slutet av denna cykel, då kommer detta att bli er erfarenhet. En del själar föredrar att lämna tidigt och uppehålla sig i de Astrala regionerna, där de kommer att bestämma sig för var de kommer att inkarnera här näst. De kan återförenas med sina kära i de högre planen om de andligt är tillräckligt avancerade. Om inte kommer de att fortsätta att inkarnera in på en liknande nivå som de just lämnat. Dessa andliga beslut görs, för att göra det möjligt för mer utveckling, lämpliga till erfarenheten som krävs för att det blir så.

Det finns ett behov att sprida Ljusets förståelse, om de själar som ligger på efterkälken skall reagera på det och ha samma möjligheter som alla andra. Det kan inte och blir inte påtvingat någon, och vid varje ögonblick gör ni framsteg i en takt som passar er. En del saknar naturligtvis medvetande till den grad att det är svårt att nå dem. När de väl visar en önskan att öppna sina sinnen till sanningen kommer hjälp att finnas tillgängligt i form av deras Guider. De finns konstant tillgängliga och försöker att leda själar till Ljuset, och har obegränsad kärlek och tålamod. Det är denna typ av tjänst till andra som en del av er kommer att välja att utföra för dem som inte höjer sig i tid. Cykeln kommer och går hela tiden med mer möjligheter att gå samma väg återigen.

Människor har intensiva känslor och det är ofta det som är källan till irritation mellan er. En del av er erfarenhet är ämnad att ge er en förståelse av hur man kan styra det till positiva handlingar såsom medkänsla och kärlek. Ibland är det orsaken till hat och avundsjuka, och det kan leda till skadliga reaktioner. Dessa innefattar naturligtvis karmiska lektioner tills att ni lär er att kontrollera era passioner och använda dem på ett korrekt sätt. Ni har ett ordspråk ”tänk innan ni handlar” och det är bäst att komma ihåg detta innan ni förlorar kontrollen. Ni kan drivas till det yttersta, men om ni skall utvecklas till de högre dimensionerna måste ni överkomma mänskliga svagheter. Vi måste säga att, ni kan inte ursäkta er själva med ståndpunkten ”detta är som jag är”, som om ni inte kan göra något åt saken.

Vi vet att utvecklas andligt är inte lätt, men ni går fram i er egen fart, och med uppriktig avsikt kan ni inte misslyckas med framgången. Faktumet att ni plötsligt blomstrade till ett medvetande nivå som gjorde det möjligt för Mänskligheten att fortsätta till sluttiderna är en indikation av hur långt ni har kommit under de senare delarna av ert senaste århundrade. Ni kunde så lätt ha avslutat denna cykel genom Jordens undergång, men vi tilläts att förhindra detta. Det blev så därför att Skaparen förordade att det fanns tillräckligt med själar som visade tecken till upphöjning, och att möjligheten inte skulle undanhållas dem. Så här är ni nu Mina Kära, stadigt på vägen mot Upplyftning, och vi är här för att assistera er att uppnå fullt medvetande.

En del människor ger ingen tid år deras personliga förståelse, och ställer knappt frågor om meningen med livet. Oberoende av detta går livet enligt en plan som ofta bestäms av deras Guider, och erfarenheter ämnade att öppna deras ögon. Till slut går det upp ett ljus och sökandet efter kunskap startar. Ofta är det insikten att livet inte är någon slumpartat händelse, och det finns design och mening med det. Kanske också att det finns en känsla att någonstans så finns det en Gud som mystiskt kontrollerar hela skapelsen. I dessa tidiga stadier kan Gud ofta ses som en hämnande Gud, som slår ner de som inte lyder hans lag. Detta är naturligtvis långt från sanningen, då Gud är Full av Kärlek och har gett er frihet att uttrycka er, och det är ni och inte Gud som bestämmer konsekvenserna av era handlingar.

Livet är en fråga om att ta ansvar för sina handlingar, inte bara för er själva men också till andra och framsteg mäts i hur vida ni kan uträcka er kärlek till alla livsformer. Det är verkligen så enkelt och det är målet som ni skall arbeta mot vid alla tillfällen. När ni har nått en viss nivå blir det lättare att hålla en konstant nivå. Det kommer sig ifrån att vara kapabel att vara icke-dömande, och ge utrymme för olika nivåer av förståelse för olika själar. Det svåraste är att vara förlåtande då ni själva är direkt involverade. Till sist men inte minst, att förlåta sig själv är också mycket viktigt.

Ni är en fysisk Varelse och det är meningen att ni har dylika erfarenheter, och som det är menat skall ni gå ut i världen och lära från att vara i den. Er förtröstan kommer ifrån att hitta likasinnade som kan dela era intressen och hjälpa andra att utvecklas, framförallt när det gäller ert andliga sökande. Efter Upplyftningen kommer ert nästa steg att bli att få erfarenheter som en Kosmisk Varelse, och en helt annorlunda uppsättning av erfarenheter kommer att bli era när som Universum öppnar sig för er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och på Galatiska Federationens vägnar önskar jag er fortsatt succé när som ni hittar er väg mot Ljus och Kärlek.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge