Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 4, 2010

SaLuSa, June 4, 2010

Vi finner att det en del av er fortfarande inte helt förstår varför ni genomgår en erfarenhet i dualitet. Så låt oss återigen bekräfta att var och en av er anmälde er som frivilliga att gå igenom detta mycket långt tillbaka i tiden. Det var inte bara utmaningen det innebar att finna er väg tillbaka till Ljuset. Ni insåg också att det skulle ge ett enormt tillskott till era erfarenheter, preparerande er till tjänst som Galaktiska Varelser. Ni dök in i de lägre vibrationerna och med tiden glömde ni att ni i själva verket var Varelser av Ljuset. Tanken var att ni skulle uppleva livet på alla nivåer, och båda sidor av dualitet. Lagen om attraherande tillät Varelser från andra delar av Universum att hitta er, och deras inflytande har tagit er på många mörka vägar. Det finns dock alltid en balansering som äger rum, och Varelser av Ljuset kom också till Jorden för att guida er tillbaka till er sanna väg.

Således så är ni som nu är närvarande antingen fortfarande inbundna i de lägre vibrationerna, eller så har ni svarat på Ljuset och är nu på väg mot Upplyftningen. I stort sett så har var och en av er samma potential för att upplyftas, och det är en fråga om ni kan väckas upp i tid. Alla försök görs för att lyfta upp er, inte minst av allt genom den mängd av Ljus som strålar mot er. Det största hindret är er oförmåga att reagera till det då ni har blivit fast i era stelbenta trossystem, samt egot som ofta förmodar att det vet vad som är bäst för er. Det finns också de kära själarna vars erfarenheter har övertygat dem att Gud inte existerar, eller om det finns en, att Gud inte skulle ha tillåtit de negativa händelseutvecklingarna som är så vanliga på Jorden. Inte alla förstår att ni är arkitekterna av era egna erfarenheter, och Människan var helt fri att skapa förhållanden som var önskvärda. Detta är inte ett fördömande av er, utan enbart hur det är, och vi erkänner hur svårt det är att höja sig över mörkret.

Nu har var och en av er en gyllene chans att byta riktning, om ni bara kan reagera på uppvaknandet som händer inom er. Ljuset kan lyfta upp er och expandera ert medvetande, eller om det ignoreras så kommer det att resulterar i att ni känner er olustiga och isolerade utan att inse varför. Ju snarare som ni öppnar er upp till sanningen desto snabbare kommer ni att föra in ert liv på en ny väg som ger er lycka och ett mål att arbeta tillsammans mot. När vi anländer på Jorden kommer ett undervisningsprogram att startas, och det kommer att peka alla i denna rätta riktningen, om de önskar att upphöja sig. Som alltid så är det ert val och ni kan fortsätta att uppleva i denna dimension, och denna möjlighet förnekas er inte. Dock, så kommer vi från den Galaktiska Federationen och Mästarna och Änglarna att göra allt för att sätta sanningen framför er. Vi upprepar att var och en har samma potential, men kommer ni att göra utrymme i ert liv för att lära er hur stora ni är i verkligheten. Vägen mot Paradiset är något som ni måste arbeta mot, det ges inte till er oberoende av er nuvarande nivå av medvetande.

Efter år av förväntningar and med väntande på förändringarna på Jorden som skulle föra er till Upplyftningen så är nu förhållandena på vippen att dramatiskt ändras. Vårt och våra allierades arbete har framskridit till en punkt då det inte kommer att krävas mycket mer för att knuffa den sista kabalen över kanten, ta bort deras maktbas och bortföra dem. Det kommer att bli en ytterligt välkommen avslutning på år av tålmodigt arbete och planering, vilket nu bär frukt. Vår metod har alltid varit att motsätta oss Illuminati grupperna genom att begränsa deras möjlighet till framgång. Detta har nu nått en klimax, och deras försök att undvika deras slutliga nederlag som de står inför är lönlösa. Vi är nu vid ett stadium då även deras undersåtar är strandsatta utan något hopp om att fortsätta deras plan för att dominera världen. I själva verket skulle det aldrig ha lyckats, då Skaparens plan för er var att avsluta denna cykel med Upplyftning.

I mitten av detta kaos som för närvarande utspelar sig på Jorden så bör ni fokusera er uppmärksamhet på slutresultatet istället för vad som händer nu. Det kommer inte att fortgå så mycket längre och vad ni skulle fokusera er på är återvändandet av Jorden till sitt rena och ursprungliga skick. Se i hopfallandet av samhället, kommersen och politiken möjligheten till att byta ut det mot något mycket bättre, vilket nu väntar på att bli infört. Den största gåvan kommer att bli återupprättandet av er frihet, och det kommer att föra er alla samman med ett gemensamt mål att etablera fred och kärlek på Jorden. Knutet till det hela är vad folk vill ha, men hitintills har de lurats att tro att alla som är annorlunda från er utgör något slags hot. Ni har märkt andra som era fiender, och satt upp falska barriärer tack vare denna uppfattning. När resandet har blivit så lättvindigt har ni öppnat era ögon mot de olika kulturerna och sett att det kompletterar era egna.

Mina Kära, ni har levt i en totalt annorlunda värld mot vad det kunde kunna ha varit, med rätt inriktning och kärleksfull omsorg. Det kommer att bli en absolut förtjusning och överraskning för er, när ni ser förändringarna som manifesterar vilket skall strax påbörjas. Få av er vet exakt vad som är planerat, även om vi har gett er en bred uppfattning. Fred i er tid kommer nu, och det kommer att bevisa att den stora majoriteten av folk är fredsälskande själar. Acceptera att de högre makterna vet bäst när det gäller förändringarna, och försök att inte uppehålla er tankar med ett sannolikt slut som innebar en katastrof. Där ni lägger er energi lägger ni ert stöd, och även om det låter konstigt, så är det Lagen om Attraherande som gäller.

När vi nu pratar om den Galaktiska Federationen, så att säga, så kan jag säga att vi ligger i högsta beredskap och vi är så nära till att starta på slutsträckan för denna cykel. Jorden kommer att förskjuta sina tektoniska plattor något, och helt klart blir det följder. Vi observerar dock alla sådana inträffanden och gör så mycket vi kan för att lindra effekten. Vet att ni är på den platsen där ni skall befinna er för denna slutliga omgång av aktiviteter, och det var planerat så med ert godkännande. I själva verket så har alla era roller blivit förutbestämda så att ni kan engagera er i sluttiderna. Det viktiga är att fortsätta att förbereda er för Upplyftning, oberoende av vad som händer runt omkring er. Frisläpp alla känslor av fruktan om ni kan, då dessa inte hjälper er utan producerar bara stress. En del av er kommer att testas hårt, men vi upprepar att det hela är en del av ert livs plan.

Jag är SaLuSa från Sirius, och att lita på vår försäkran om er nära förestående framtid hjälper och ger er stöd.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge