Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 5, 2010

SaLuSa, May 5, 2010

Händelserna på Jorden accelererar nu helt klart, och oberoende av hur stor konfrontationen mellan mörkret och Ljuset blir glöm aldrig bort att Ljuset redan har vunnit denna kamp. Om detta är vi helt övertygade och ni kan förvänta er att finna bevis på detta, och ni är på vippen att få sådana bevis. Steg som för de mörka Tjänarna under kontroll når nu sin avslutning, och det kommer att högst väsentligt begränsa deras inflytande. De vet att tiden håller på att ta slut för dem, och de slår i alla riktningar. Som man skulle kunna säga så har vi fingret på deras puls och de kan inte dölja sina intentioner för oss. Vi kan inte nödvändigtvis stoppa alla deras aktiviteter, men under vissa omständigheter kan vi förhindra dem från att uppnå sina mål.

Under tiden så är våra planer redo, och de kan lätt omdirigeras för att möta vad som kan behövs i den situationen. Vi driver på med vår agenda, och vi har blivit satta en tidsfrist inom vilken vi måste agera. Med tanke på de sannolika reaktionerna från de mörka Tjänarna tvekar vi att ge fasta förutsägelser. När vi talar om händelser som ständigt rör sig närmare mot att öppet påbörjas så menar vi en relativt kort period. 2010 blir året som kommer att kommas ihåg för början på förvandlingen från de mörkas kontroll till de energier av Ljus som våra allierade har. Sammantaget så ökar Ljuset exponentiellt, och det är kraften bakom renandet som nu har påbörjats.

Vi är upplivade inför utsikten av att till slut öppet kunna komma ut och vi observerar allt som håller det tillbaka. Vi är dock inte alltför oroliga då vi helt klart ser ett positivt slutresultat. När väl vissa förhållanden har uppnåtts som för bort den sista kabalens makt, kommer vi snabbt att ta våra positioner och ni kommer att se mycket mer av oss i era luftrum. Ert medvetande nivå indikerar att uppvaknandet av Mänskligheten stormar fram, och detta påskyndar i högsta grad de förändringar som behövs för att förbereda för oss alla. Det var länge sedan som ni skulle ha varit medvetna om ert arv och, och den kunskapen kommer att överföras till er vid först bästa tillfälle. Så mycket av er förståelse om vad som har bestämt sättet på vilket ni lever och agerar med varandra är bristande och allt detta kommer att förändras och bli redo inför Upplyftningen.

Era uppfattningar är starka och är ibland påverkade av nationella och religiösa intressen. Vi kommer att ge er sanningen om alla frågor, och i synnerhet er närliggande historia som har skrivits av dem som skulle vilja gömma den verkliga sanningen. Var öppna till nya versioner om Mänsklighetens utveckling, och vi kommer att spåra det tillbaka i tiden under många tusen år in i er avlägsna forntid. Ni kommer att finna att den Galaktiska Federationens medlemmar inte är några främlingar till er utveckling, och hade i själva verket mer än ett finger med i spelet. Det finns mer samband mellan oss än ni kan tänka er, och vi har spelat en roll i er genetiska uppsättning vilken har resulterat i vad ni är idag. När ni får se de olika sorters Varelser i vår Federation kommer ni att förundras över hur många som har en nära likhet till hur ni ser ut nu.

Mina Kära, ni förbereds noggrant för att förena er med oss i framtiden, och vi skall stå tillsammans sen En. Vid den tiden kommer ni att vara Varelser med en nivå av supermedvetande, och helt annorlunda från vad ni är nu. På vissa sätt kommer det inte att vara så underligt, i och med att ni återgår till nivåer som en gång var helt bekanta för er. Ni kommer att återigen vara stora Varelser, med en enorm skapande kraft och många kommer att tjänstgöra i våra flottor till förmån för andra. Ni kommer att vara en av oss, och hel och full Rymdvarelse med alla attribut som ni ser i oss.

Vi ser att majoriteten av er är redo att reagera positivt till vår närvaro, och många fler kommer att acceptera oss på grund av de olika problemen som plågar er och er Jord. Ni skulle klart kunna dra nytta av vår hjälp nu, men för tillfället får ni brottas med dem på egen hand. Vi strävar dock alltid att finna en balans för er så att saker och ting inte blir okontrollerbara. Varje land är mitt i de förändringarna som omordnar det gamla systemet, och ett nytt sätt är väsentligt om de skall helt och hållet kunna övervinna det gamla. Nya idéer för teknologisk innovation som tidigare har hållets tillbaka hittar gradvis vägen tillbaka till allmän kunskap. Detta behövs i stor utsträckning för att ta hand om skadorna i många industrier, och inte minst av allt för att lindra svårigheterna som folket upplever.

Ni kommer inte att sjunka utan spår, utan i stället stå starka upp och ge svar på behoven för dagen. Människor har visat sig vara mycket stryktåliga med en förmåga att improvisera när det är nödvändigt. Genom att ta er igenom den närliggande perioden kommer ni att klara stormen tills att fullständiga förändringar äger rum med vår assistans. Idéerna bakom många användbara uppfinningar har getts till er från oss, och kommer att hjälpa att fylla gapet som har uppstått efter åratal av mycket lite verkliga framsteg. De som har utvecklats har inte nödvändigtvis gynnat er i allmänhet, utan har i hemlighet använts för militär överlägsenhet. De gavs för att gynna er alla, och med vår hjälp kommer de att så småningom göra så. Människan kommer att lära sig många djupa spirituella läxor från dessa erfarenheter, och att närma sig sina medmänniskor.

Som ni ofta säger, ta det lugnt, och låt inte händelser förminska er beslutsamhet att behålla er fokus på sluttiderna. Det tonar upp sig, och det kommer att fullborda allt som ni kan tänkas drömma om och det lyfter er till en högre existensnivå. Drömmarnas land är en verklighet som ni har skapat och det kommer allt närmare att infrias och ni lyfter er upp mot det. Då vibrationerna ökar så gör också växtverken som ni måste utstå, eftersom de kommer att orsaka er uppgångar och nedgångar i hur ni känner er. När ni väl har integrerat den nya energin kommer ni dock att börja känna er på toppen av världen. Underhåll denna känsla när ni väl upplever den och då kommer ni att genomleva de sista dagarna utan några problem. Ni kommer att känna igen sådana tider då ni kommer att känna er glada och lyckliga och med förmåga att styra bort negativitet som omger er.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan berätta att den Galaktiska Federationen ser framemot att träffa er inom en mycket närliggande framtid. De kommer att ge er medlen för att uppnå permanent fred på Jorden. De kommer också att närma sig er med stor kärlek och se det skinande Ljuset av er själva själ.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge