Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 5, 2011

SaLuSa, January 5, 2011

Liksom ni så väntar vi och håller andan, med kunskap om att det gamla systemet knakar i fogarna och kan inte hållas ihop mycket längre. Vi kan se domino effekten äga rum när väl den första faller, och det blir ingen brist på folk som kommer fram för att stödja Ljuset. Ni är spridda utöver hela världen och er ihärdighet att driva fram förändringar ger nu resultat. Helt klart så kan inte allt hända på en gång, och en del av vad som är involverat kommer att ta månader att fullborda. Det viktiga är att ni, folket, ser början på verkligt agerande, och att ni vet att det inte kan tampas med. För vår del så är vi involverade då ni så ofta har bett om hjälp, och vi har gets den nödvändiga auktoriteten för att göra så.

Vi talar ofta om rättvisa och menar inte Människans rättvisa utan den som respekterar Universell Lag. Absolut ingen kommer undan med någon handling som orsakar skada till en annan, och ni blir själva den hårdaste domaren av era förseelser. Ni kommer att hålla med om vad som behövs för att övervinna de svagheter som ni må ha haft, och sätta upp andra utmaningar i detta eller ett kommande liv. Varje gång kommer ni att förvänta er framgång, men kommer att försöka igenom om så behövs. NI går med på ett sådant testande genom ert Högre Självt, och är medvetna om behovet att spirituellt göra framsteg. På grund av dualitet och era många liv då ni har upplevt den mörka sidan så upplever ni konstant så många olika förändringar, så att ofta kan ni stå inför samma problem många gånger i ett ända liv.

Säkerligen så vet ni vid det här laget att lika attraherar lika och när ni frågar varför vissa saker händer i ert liv, så kan ni spåra det tillbaka till era egna önskningar. Det kan också vara ”spegeleffekten” då ni attraherar precis vad ni avskyr eller hatar på grund av de energier ni ger ut. Lagen om Attraherande kvalificerar eller filtrerar ej era energier för att avgöra om de är av Ljuset eller mörkret. Vart era handlingar och tankar är riktade är precis vad ni får tillbaka. Tänk ett ögonblick på om ni stödde hängning för ett brott, skulle ni inte på motsvarande sätt attrahera våld mot er själv? Att ta livet av en annan själ är under alla förhållanden ett brytande mot spirituella lagar som helt klart säger att ”du skall inte döda”. Ni kan naturligtvis stöta på situationer då det händer i försvar av ert eller annan persons liv, och vi skulle säga att Lagen om Nåd kan utövas under vissa sådana förhållanden.

Ni kommer till Jorden för att uppleva i enlighet med era spirituella behov och målet är att utvecklas, och med Upplyftningen inom räckhåll så finns det en ytterligare belöning för de som är framgångsrika. Hur skulle ni annars, Mina Kära, veta om ni är redo för att lyftas upp utan att stå inför er själva och ert ego. Frågan är om ni är beredda att ändra riktning i ert liv, eller är ni så betagna i materialism att ni inte kan släppa det. Att ha överflöd är inte samma sak då det uppfyller löftet om jämlikhet och delande på ett rättvist sätt som täcker alla era behov. Detta är ganska annorlunda från det konstanta sökandet efter anskaffning av så mycket materiell rikedom som möjligt, ofta på andras bekostnad. Spiritualitet kräver dock inte att ni lever som fattiglappar eller att ni ger upp alla era ägodelar.

I vilket fall som helst så kan dock inte en person ta sina rikedomar eller ägodelar med sig in i de högre dimensionerna. Först och främst så är det onödigt då allt ni behöver är försett och för det andra så kan ni skapa vadhelst ni önskar för ert personliga nöje och njutande. Ett exempel är att om ni på Jorden har uppskattat att måla, så behöver ni bara visualisera det för att det blir till. Det kommer att vara av ljusenergi och vara mer lockande och levande, precis som den ursprungliga konstnären försökte att tolka och måla vad som fanns i hans vision. Uppskatta vad ni har och inse att ni har mycket mer att vinna genom att förhöja er upp i de högre dimensionerna.

De lägre dimensionerna attackerar er konstant och ert skydd är ert egen Ljusenergi. Håll er lugna och håll ert fokus hela tiden, så kommer ni inte att kunna nås av de mörka Tjänarna. När ni träffar dem person mot person så har ni inget att frukta, under förutsättning att ni vidmakthåller er position centrerat inom ert Ljus. Fortsätt att sprida er kärlek vitt och brett så kommer ni att göra allt som ni kan bes om. Då fler av er göra detta skapar ni tankeform av Ljus som blir exceptionellt kraftigt. Er energi flödar in i nätverk av Ljus och dessa hjälper till att hålla balansen på Jorden. NI utgör ett stadigt inflytande som kan minska potentialen för att förändringarna skapar stora uppbrott.

Vi av den Galaktiska Federationen omger fortfarande er Jord, och inget som händer undgår oss. Vi är särskilt medvetna om försöken att placera vapen i rymden, och det har planerats och försökts under en ganska lång tid. Vi har förhindrat sådana försök och har varnat era militära och regeringsrepresentanter att det inte kommer att tillåtas. Trots detta så kan vi neutralisera alla atomvapen varhelst de befinner sig, och det är meningslöst att försöka att lura oss. Ni är därför helt trygga och garanterade att se de två återstående åren av denna cykel utan större incidenter. Det är hög tid att de mörka Tjänarna erkänner att deras plan har misslyckats, och på så sätt låta er helt fullt fokusera er på Upplyftningen.

President Obama är omgiven av de mörka Tjänarna, men kan trots det göra vissa framsteg och kommer att fortsätta att lägga grunden för de slutliga åren som President. Hans bästa arbete kommer senare och han är väl medveten om hans öde att leda folket ut ur mörkret. Han är en högst spirituell själ och kommer med vår hjälp och skydd att arbeta med oss för att snabbt transformera era erfarenheter till att bli lyckliga sådana och frigöra er från de drakoniska lagarna som styr era liv.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser vårt sammankommande komma allt närmare för varje dag. Vår närvaro fortsätter att bli noterat av er, och vi skall uppehålla vår plan att öppna medvetandet för så många människor som möjligt. Försöken att göra er rädda för oss kan inte längre gömma sanningen om våra fredliga avsikter. Vi önskar att ni tar del av den glädje och lycka som vi ger er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge