Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 4, 2009

SaLuSa, November 4, 2009

De av er som är av Ljuset, kan inte fullt ta emot eller njuta av frukten av era åtaganden förrän vid Upplyftningen. Under tiden kommer emellertid förändringar att ta er närmare fulländning, och gradvis blir det en klar linje mellan de som önskar upplyftning och de som avstår från möjligheten. Detta är ofrånkomligt och därför helt förväntat, och en konsekvens av de inkommande högre vibrationerna som lyfter de av Ljuset än högre. Det kommer att finnas en koordinerad plan mellan våra allierade och vi av den Galatiska Federationen och händelserna utvecklar sig snabbt när de väl har startat. Vid varje etapp skall vi preparera er för vad som följer, då det är så viktigt att våra handlingar förstås klart och fullt. Vi pådyvlar inte saker och ting på er utan tanke på hur det påverkar er. Våra handlingar är mjuka men bestämda då vi möter motstånd mot vad som är planerat. I själva verket, får ni mycket stöd från vissa högre nivåer, eftersom åsikten är att utan hjälp skulle det ta er många år att överkomma situationen på Jorden. Ja, utan Skaparens plan för er frigörelse från mörkret, skulle ni kanske inte ha funnit en väg tillbaka eller ens överlevt.

Det finns ingen anledning till att veta hur nära ni kom att bli utraderade, men vi kan förtälja att vid mer än ett tillfälle under det sista århundradet kom ni mycket nära. Vårt ingripande godkändes av den Det Höga Rådet för att säkerställa att er cykel avslutades framgångsrikt. Som ni ser mina Kära, oberoende av vad som planerades mot er till slutet av cykeln av de mörka Tjänarna, det var förutbestämt att misslyckas i sina försök att förslava er. Så gå vidare utan tvekan mot ett Nytt År med många dramatiska och upplyftande utvecklingar. Ni av Ljuset är redan segrarna i ett utdraget slag, som har sett många civilisationer komma och gå. Stå stadigt, och stå rak i ryggen när ni möter kvarvarande utmaningar, och låt sanningen vara er flagga.

Under er tid på Jorden har ni haft många erfarenheter, vilka bör ha stärkt er så att ni kan klara av de återstående åren i denna cykel. Tidvis kommer det att förefalla hektiskt, men målet är att sortera ut det som inte har någon plats i er framtid. Erfarenheter kommer vilka förefaller att vara ren glädje, och himlen kommer att finnas på er nya Jord. Tänk hur snabbt ni kommer att tillfriskna från era tidigare erfarenheter, i det lugn och den fred som råder i Ljusets värld. Det kommer att bli ert hem och er hamn där ni skapar exakt vad ni behöver och vill ha utan någon kostnad. Därför skall ni inte oroa er för kortsiktiga svårigheter eller begränsningar, då vår plan kommer att ställa till rätta allt som inte är harmoniskt för er. Ni skall få allt som tidigare har förnekats er, och mycket mer.

Global uppvärmning åstadkommer snabba förändringar för ert väder system, men det kommer inte att bli katastrofalt. Fysiska förändringar kommer naturligt att ske på Jorden och vi är medvetna om vad som kommer att ske, och vi tillåts styra dem på sätt som begränsar deras effekt. Var säker på att det till sist kommer att vara er till gagn, och värden kommer att ha mer stabila temperaturer och variationer. Det kommer till slut visa sig att vara tempererat och idealiskt oberoende av var ni är. Liksom mänskligheten, kommer djurvärden också att förändras och ett antal djurarter kommer att helt försvinna. Det blir de som normalt lever under extrema förhållanden, och som inte har förmåga att anpassa sig till den nya Jorden. De försvinner inte för alltid utan kommer att hitta en annan planet där de kan fortsätta sin utveckling. Allt liv är odödligt och det finns inga undantag, och förändringar äger rum hela tiden, vilket ni nu börjar se klart.

Vi vet att ni är lika oroliga för era husdjur som ni är för familj och vänner. De kommer att bli omhändertagna med samma kärlek som ges till er, och ni kommer inte att förlora kontakten helt med dem. De kommer att komma ihåg er som ni kommer ihåg dem, och ömsesidig kärlek kommer att föra er samman igen i framtiden. Djur är inte dumma som en del tror, och har känslor precis som ni har. De söker kärlek och vänskap, och kan ofta lära människan där vid lag. De senaste åren har ni funnit att djur kan visa djup kärlek för er, och era fantastiska delfiner är ett exempel på hur en djurart har visat en hög intelligensnivå. I framtiden kommer ni att återfå er förmåga att kommunicera telepatiskt med dem, som de gör med er.

Som ni börjar att förstå är det mycket som kommer att förändras och påverka er personligen. Allt är dock del av upphöjning till de vackra dimensionerna där praktiskt taget perfekthet existerar, och alla arbetar tillsammans i harmoni, inget mer lidande eller osämja och istället underhållning, lycka och tillfredsställelse. Ni kommer att ha tid som är er att spendera som ni önskar, och Kosmos kommer att bli er skolgård och vid den tiden kommer ni att förstå ert ansvar till allt liv. Tanken på allt detta kanske är något skrämmande och ni känner er spända, men ni kommer då att vara uppgiften mogen att agera som den Gudsvarelse ni är, och alltid var.

Ni varelser av Ljuset är nyckeln till framtiden för Jorden, och tack vare era ansträngningar kan hon säkert transformeras med minimal fara för mänskligheten. Ni är fyrar av Ljus som skiner klart och drar mer till sig. Ni bestämmer hur fort ni höjs upp och hur beredda ni är för det slutgiltiga steget i processen för Upplyftning. Ni har klarat er så väl inför de hinder som låg i er väg, och vi uppmuntrar er att behålla dessa höga nivåer och hjälpa alla omkring er. Kom ihåg att de flesta av er tog denna inkarnation av just denna anledning, nu när ni är här vill ni fullborda detta uppdrag framgångsrikt.

Jag är SaLuSa från Sirius och beundrar er beslutsamhet under förhållanden som kan vara hotande. Ni är verkligen Krigare av Ljuset, och ni tar an ett sådant ansvar att det ibland kan vara en börda. Trots detta bär ni er börda utan att klaga, och ser bara den stora tjänst som ni utför utav kärlek och på uppdrag av alla själar. Vi är absolut välsignade att ha sådana ståndaktiga själar på vår sida, och vi kommer att vara vid er sida under resten av denna cykel, och som era beskyddare. Det är inte underligt att vår kärlek för er flödar över med stor uppskattning av er tjänst till alla. Gud välsigne er alla, och ni må ta emot allt vad era hjärtan önskar som är hälsosamt och rent.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge