Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 3, 2011

SaLuSa, June 3, 2011

Nödvändigtvis så skulle det komma en tid då folket blev medvetna om deras förändringar i medvetande nivåer. Denna tid har nu anlänt och antalet kommer att fortsätta att växa, då energierna som sänds till er ökar i styrka. Det är hjälpen ni får för att se till att ni har alla möjligheter att nå den optimala nivån för att lyftas upp. Ni måste förstå att det inte påtvingas någon, och det är ert beslut helt och hållet såvida ni accepterar. Att gå med strömmen och att ta det till er är bekvämt, och mycket lugnande. Det kommer till slut att medföra en separation av folk till två distinkta grupper, en som kommer att lyftas upp och de som har förkastat möjligheten och valt en annan väg.

Det är också tid för mer uppskattning och uppmärksamhet för era egna behov, då ni anpassar er till de nya nivåerna av medvetande som kommer att föra er vidare. Att känna till dem är en sak, men att sätta det i praktik en annan. Genom att göra så hjälper ni också det kollektiva medvetandet att växa. Den materiella världen tenderar att uppmuntra ägandeskap och tjänst till självt, medan om ni går på Ljusets väg så blir tjänst till andra ert naturliga sätt framåt. Det skapar också en verklighet som ni skapar genom er vision. Ni har i själva verket mer makt i denna förbindelse än ni tror. Då ni lyfts upp så kommer dock en tillväxt i ert ansvar för era skapelser med i processen. Med en högre nivå av medvetande så skulle ni förväntas att få en förståelse, och er intention är att vara i harmoni och balans med allt liv.

Allt annat som pågår i era liv och runt omkring er är att rätta till misstagen och felen som har lett till förhållandena som är oacceptabla och tillhör det gamla paradigmet. Saker och ting måste förändras och renandet färdigställt innan ni kan lyftas upp med Moder Jord. Då det gamla försvinner kommer det nya in för att ta dess plats, och tidvis kommer det att bli mycket förvirrat, om inte kaotiskt. En del av anledningen är att folk finner det svårt att släppa det som är bekant och bekvämt för dem. Det är därför som vi betonar upplyftandet som kommer med förändringarna och ger er detaljer om vad ni kan förvänta er. Det är också anledningen till att vi pratar om ett kvantum språng framåt, då ni i praktiken kommer att få till godo vad som i annat fall skulle ha tagit 100 år för att bli introducerade. Vi förbiser naturligtvis inte Illuminati avsiktliga politik att förneka er framsteg, och om det inte var för det skulle ni helt klart ha gjort framsteg in i den Nya Åldern redan för 50 år sedan. En av de största fördelarna som de har undanhållit er från är fri energi, som skulle ha löst så många allvarliga problem som ni idag lever med.

Vilka rädslor som ni än har om att vi kommer så kvarstår fakta att utan vår hjälp skulle er civilisation ha kollapsat för länge sedan. Vad som för oss är enkla förfaranden för att rena Jorden skulle vara bortom er förmåga på grund av storleken på problemet. Era ansträngningar att städa upp Oljeutsläppet i Mexikanska bukten har bara skapat mer problem som fortfarande kan visa sig ödesdigra för miljön. Var dock inte rädda för konsekvenserna då vi kommer att vara hos er innan det blir alltför allvarliga. Vi nämner bara dessa saker så att ni är medvetna om hur viktigt det är att vi anländer på Jorden så snart som möjligt. Avslöjandena är närstående, och det blir svårt för myndigheterna att dölja sanningen mycket längre. Mängden information som kommer ut växer hela tiden, och många människor är beredda att berätta för allmänheten om vad det vet.

Nästa varje dag hör ni om något nytt som hänför sig till förändringarna, så det är helt klart att ni får starka indikationer om nivån av aktiviteter som involverar oss och våra allierade. Det mesta av vårt arbete pågår fortfarande bakom scenen, och det är inte ännu dags att avslöja alltför många fakta om våra intentioner. Det är tillräckligt att säga att vi alltid har givit er en överblick så att ni känner till riktningen i vilken vi för oss. Trycket på de mörka Tjänarna driver dem till förtvivlan, då de inte kan förhindra deras slutliga kapitulation och nederlag till Ljuset. Ja, Mina Kära, vi säger Ljuset då det är makten som ni har fört till planeten, vilken bryter ned och transmuterar de lägre vibrationerna.

Till slut kommer inget av de lägre energierna att existera, då allt kommer att ha lyfts upp. På samma sätt så kan bara de själar som höjt sina vibrationer ta sin plats i de högre vibrationerna. Det är Universal Lag som opererar i dessa förhållanden, och den är helt rättvis och befogat genom den Gudomliga auktoriteten från Gud. Människans lag reflekterar inte alltid Ljuset på det sätt som den skipas, så det är ytterligare ett område som måste förändras. Som vi tidigare har sagt så kommer de människor som oberättigat har fängslat att friges. Dödsbänken kommer att stängas, då att ta liv som vedergällning för brott är helt mot Universal Lag. Ni kanske undrar vad som händer med fångarna i sådana fall och vi kan berätta att de rehabiliteras tills att de kan ta sin plats i samhället igen. Kärlek kan utföra mirakel, som ni skulle kalla det, och det finns inte en enda själ som inte skulle gynnas från dess makt att föra in harmoni och balans.

Kärlek och mer kärlek är medicinen för att bota de mesta sjukdomar, och ni alla är potentiella helare. Er tveksamhet orsakas ofta av att ni inte tror på er egen förmåga. Försök att hela när en möjlighet ges, och kom ihåg att ni är kapabla till att självhela. Era uppfattningar är extremt mäktiga, vilket är anledningen till att ni attraherar till er själva precis de saker som ni förskjuter. En del människor är till exempel så rädda att få en allvarlig sjukdom och oroar sig så mycket för det att de i själva verket för det till sin varelse. Detta är ytterligare ett exempel på hur kraftfulla era tankar är, och varför ni behöver vara försiktiga då det gäller vad ni fokuserar dem på. För all del koncentrera er på allt som är gått och hälsosamt då det gynnar er och alla andra. När ni gör så till stort antal så ökar kraften exponentiellt, och det är hur stora förändringar införs. Ni kan nu se hur ert bidrag är så viktigt för slutresultatet av vad som händer på Jorden just nu.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan försäkra er att den Galaktiska Federationen står redo att gå framåt med full fart när tillfället för handling kommer.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge