Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 5, 2010

SaLuSa, July 5, 2010

Vårt nuvarande uppdrag för upplysning kommer så småningom att ta slut när det gäller denna form av kommunikation, och kommer att ersättas med en form som kan kontakta alla jämsides. Under det inledande skedet skall vi prata med er genom era existerande kanaler, såsom TV. Med tiden kommer det dock att finnas mer personliga former för kontakt, liknande era mobiltelefoner förutom att de kommer att vara baserade på en annan teknologi. Det kommer att göra det möjligt för er att prata med vem som helst, oberoende av var de är runt om i världen. Ert nuvarande system sänder ut skadlig strålning, liksom många andra apparater som ni dagligen använder. Förändringarna då det gäller den typ av energi som ni kommer att använda kommer att vara vittgående, tills att de alla kommer från fria energikällor som är säkra att använda och ej miljöskadliga.

Sådana förändringar måste naturligtvis inkludera de olika transportmedlen ni idag använder, som skapar enorma föroreningar och är skadliga för alla former av liv. Många av era sjukdomar kommer sig av detta, utan att nämna effekten på Jorden som har blivit allvarligt förgiftad som ett resultat av det. Era vetenskapsmän och specialister i dessa frågor har varit väl medvetna om farorna, men deras rekommendationer ignoreras för att skydda företagen som är ansvariga. Ni har onödigtvis hållits tillbaka från vad som skulle ha varit ett led mot användande av ren energi, vilket då skulle kunna ha kommit till allmän användning. Som vi tidigare har nämnt, så är fördömandet av era regeringar det att de har behållit dessa utvecklingar för enbart sin egen användning. Deras underjordiska militära baser använder sig av alla tänkbara utvecklingar, vilka skulle ha kunnat förhöjt er livskvalitet i stor utsträckning.

Vårt uppdrag fortskrider och vi håller sällskap med er till Upplyftningen, men det krävs också av oss att föra er in i den moderna åldern med fri energi och alla dess fördelar. I själva verket skall vi förbli tillsammans under en lång tid, långt bortom era omedelbara behov och skall bli som En. Ert öde är att resa runt Kosmos, vilket kommer att öppna sig för er när ni väl har lyfts upp och lever från ert högre medvetande. Många av er har redan uppnått en sådan nivå, och er närvaro på Jorden väcker upp andra till kraften av Ljus och Kärlek. Det är målet som ni skall sikta på och det är uppnåeligt, och det är därför som ni ges så mycket hjälp och uppmuntran. I själva verket så fortsätter er medvetande nivå att öka mycket snabbt, och om ni är engagerad mot Upplyftningen så kommer ni att lyckas. När som era kroppar oundvikligen förändras så kommer ni att lägga märke till en mer mjuka energi som är närvarande, och ni kommer att vara i en mycket mer hälsosam position. Sjukdomar och krämpor finns inte i de högre dimensionerna, och existerar enbart i de lägre, såsom era.

Er framtid är säkrad, och även om ni inte är bland dem som har som mål att gå mot Upplyftning. De som överblickar mänsklighetens framsteg planerar er utveckling, och många gånger har det gått via de lägre dimensionerna. Vid varje tillfälle så har chansen att stiga upp igen givigts, men en noga kalibrerad plan för er upphöjning. Cykeln som ni nu avslutar är ett sådant exempel, och även om ni har blivit tvungna att finna er egen väg tillbaka så har ni blivit hjälpta varje steg på vägen. När det kan ses att Ljuset återkommer, så får ni uppmärksamheten av de Lärare som tjänar er. De inkarnerar in i de mer spirituellt avancerade länderna, och hjälper att etablera förhållanden för större framsteg.

Det kan förefalla att ni lever på nåder av händelser utanför er kontroll, men i själva verket så har ni som ett kollektiv förmågan att ändra dem. Ni har till exempel bidragit till de förändringarna som nu äger rum och har återriktat människans fokusering från det gamla paradigmet, genom att se dess otillräckligheter, mot en ny vision som för in frihet och fred. Ja, det kan ta tid, men när väl fröna är planterade så kommer de att blomma, och ni börjar just nu att se idéer som undersöks vilka kommer att ge er de länge förväntade förändringarna. Eftersom det börjar från botten och går uppåt så har ni mycket mer inflytande än ni kan tänka er. Rädsla skall som alltid undvikas till på alla tänkbara sätt, då det göder själva källan som har hållit er under kontroll sedan urminnes tider. Det är Kärleken och Ljuset som kommer att transmutera det och mot vilket de mörka Tjänarna inte har något försvar.

Ert tålamod kommer att testas hårt i den omedelbara framtiden, då saker och ting kommer att se mer allvarliga ut. Svaren ligger dock med oss och tillsammans med våra allierade skall vi reversera de hotande trenderna som ni nu ser. Vi vill möta er med en passande ceremoni för ett sådant tillfälle, och vi kan inte bara anlända utan att först närma oss era ledare. Det ända undantaget skulle vara om vi gavs gudomligt tillstånd att göra så. Ni kommer att förstå att den Galaktiska Federationen inte är någon hop av plundrande Rymdvarelser, utan vi är organiserade för att utföra polisarbete i Universum och hjälpa unga civilisationer att utvecklas utan inblandning. Vi utför arbete för de som har Guds öra, och vi utför hans planer för utvecklingen.

Även vid era lägsta ögonblick av förtvivlan, så är Varelser från Ljuset med er och försöker att lindra er oro. De hjälper er att plocka upp bitarna och lyfta er in i Ljuset så att ni kan finna hopp och ny inspiration. Ni är aldrig ensamma oberoende er belägenhet, och era guider påverkar er till det bättre om ni bara lyssnade på dem. Ibland behöver ni skapa ett tyst ögonblick så att de kan nå fram till er. Inspirerade tankar är ofta ett resultat av en sådan kontakt, och till skillnad mot ert ego så leder det er inte vilse. I själva verket så är det ert ego som kontrollerar ert liv, och pådyvlar er bilden som ni har byggt upp av er själva. Gå inom er Mina Kära och lyssna på ert högre Självt för att förstå vem ni i sanningen är och vad ni är kapabla till. Ert ego begränsar ibland er förmåga att förskjuta er från den uppfattning som ni har skapat.

Vi är inte den ända som är här för att hjälpa att öppna era ögon till de underbara möjligheterna som ligger framför er. Det finns lärare och hjälpare på många olika nivåer. De kommer till Jorden med olika förmågor och erfarenheter, och specialiserar sig ofta på ett område där de är fullt engagerade. De kommer från många olika planeter såsom vi gör, och har anmält sig som frivilliga för uppgifter som kräver deras fulla samarbete. Deras liv är inte den vanliga inkarnationen då de redan har upphöjts, och skulle normalt inte behöva mer jordliga erfarenheter. De kommer i kärlek för er, ser Guds gudomliga gnista inom er och erkänner er slutliga period i dualitet.

Jag är SaLuSa från Sirius och lämnar er med my Kärlek och Välsignelse.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge