Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 4, 2011

SaLuSa, July 4, 2011

Tillsammans finns det inget som ni inte kan göra, men ni har blivit uppdelade via många olika dogmer och uppfattningar som har fått er att separeras i många olika grupper. De fortsatta krigen och konfrontationerna har skapat fiender mellan folken där det tidigare inte fanns, och det har gjorts avsiktligen av de mörka Tjänarna. Det kanske största hindret för integration har varit religiösa uppfattningar, då de också har gett basen för ”dem och oss” under tusentals år. Ni kommer att finna att rädsla är roten till de flesta skillnaderna, och i ett historiskt perspektiv så kommer folk inte ihåg hur det gick till när det startade. På grund av reinkarnation så har ni levt igenom dessa perioder och djupt ned i er så lever resultaten av dessa upplevelser i er. Ni har kontinuerligt försökt att balansera dem, och framgång finns i det faktum att ni har upplevt båda sidor av problemen. Kärnan i det hela är er önskan att förstå dem och finna ett sätt för att hantera dem och nå en fredlig avslutning.

Det har aldrig funnits en bättre tid än nu för att uppnå det, och ni kommer finna att de olika raserna på Jorden söker i grunden en kärleksfull relation med varandra. Glöm bort struntpratet från de som önskar att fortsätta med de gamla sätten, då deras inflytande inte längre har den kraft som det en gång hade. Energin av fred är nu högst kraftfull, och genom Lagen om Attraherande har den dragit in hjälp från de högre Varelserna som är Mästare av de olika strålarna som skickas mot Jorden, och gör det möjligt för er att bli en större Varelse av Ljus än ni tidigare var. Genom att förankra strålarna på Jorden så har ni skapat ett kraftfullt nätverk som lyfter er upp och ut ur de lägre energierna.

Det är därför som ni har vad som är nödvändigt för att helt fullt föra Ljuset till manifestering, och det kommer att skapa harmonin och balansen som ni söker. Ni och millioner andra ljusarbetare förändrar vibrationerna på Jorden, och det kan bara leda till en större koncentration av denna mäktiga energi. De mörka Tjänarna kommer att försöka att bryta upp det, men det kan bara uppnås om ni tillåter det att hända. Så fokusera ert fokus på Ljuset och fortsätt att hålla er fast vid er vision av en gyllene framtid. Snart kommer sanningen om vilka ni verkligen är och ert ändamål för att vara på Jorden kommer då att bli känt. Det kommer att föra folk samman då den Enhet som ni existerar i blir uppenbar. Hur skulle det annars kunna vara Mina Kära, då ni alla kommer från samma Källa? Ni är en familj som hålls i armarna av den All-Älskande Yttersta Skaparen.

Det är ni som banar vägen för Upplyftningen, och det kan vara så lätt eller svårt som ni gör det. Vi tillsammans med många andra Varelser hjälper naturligtvis hela processen, och inget kan stoppa den från att manifestera. Som vi så ofta har sagt er, ni är de som skapar er egen verklighet. Tänk på det ett ögonblick, och i så fall varför skulle ni skapa ett scenario fullt av katastrofer, död och förstörelse? Det är sant att gamla profetior målar upp en sådan bild, och än i dag så snappar vissa telepater upp det. Det kommer dock inte att manifestera, såvida ni inte ger det energi att göra så. Det är sant att Jorden måste renas och att fysiska förändringar måste äga rum, men inte på en sådan skala att stora områden förstörs. Vi observerar sådana förändringar och vi använder vår teknologi för att lindra effekten på er. Om ni störs av nyliga händelser, så kom ihåg att de mörka Tjänarna har legat bakom de flesta fallen. Vi kan bara helt och fullt ta dem an när vi kan arbeta öppet med er, och sätta ett totalt stopp på deras aktiviteter.

Den Galaktiska Federationen har som uppgift att hålla freden i Universum, och har en storlek som kan klara av en sådan uppgift. Enbart en del av våra styrkor är för närvarande stationerade runt Jorden, och helt tillräckligt för det slutliga upplyftandet av er och Moder Jord. Ni kan vara säkra på att om ni har valt att lyftas upp och är redo när det blir dags så kommer ni att fullfölja processen. Det är alldeles för sent för de mörka Tjänarna att ha en påverkan på er, och de tvingas nu till reträtt och att tillåta den Gudomliga Planen att uppfyllas. Är det inte ironiskt att det är de som nu upplever en rädsla inför sin framtid, med kunskap om att det är dem som nu kallas att stå till svars inför Mänskligheten. Rättvisa är förbundet med kärlek och förståelse, och det är inte ett redskap för hämndåtgärder då varje person fortfarande har potentialen att växa in i Ljuset.

Vi vet att oberoende av hur mycket information som ni får om ert sanna jag, så finns det fortfarande själar som inte känner sig reda att föra sig in i de nya energierna. Det är ok för oss och deras behov kommer att ges lika mycket uppmärksamhet som alla andras, då alla kommer att finna att de är precis vid den rätta nivån för deras nuvarande utvecklingsstadium. På samma sätt som ni ges ett fritt val så har alla i er familj och era vänner exakt samma valmöjligheter. Det är därför som ni inte har en rättighet att försöka påtvinga en annan själ era uppfattningar eller att näpsa dem för att de väljer annorlunda från er. Det är dock så att de flesta familjer kommer samman därför att de är på en liknande vibrationsnivå, och många kommer att gå framåt som en.

Vi vill vara mer aktiva med er alla, men för tillfället måste vi vänta på rätt ögonblick för att officiellt bli erkända och välkomnade på Jorden. Våra allierade driver på framåt för uttalanden som kommer att göra det möjligt för oss att göra så, och vi vet att det är närmare än någonsin. Var tålmodiga då vi kan försäkra er att väntan kommer att ha varit väl värt det. Saker och ting på er värld kommer att fortskrida med en enorm hastighet, särskilt när de nödvändiga regeringsförändringarna har gått igenom. Under tiden bör ni se om era egna behov då det gäller Upplyftningen, då det i längden är den viktigaste frågan för er. Ni har lite arbete att göra och som ni säger, ”gör som ni säger” då tiden är länge förgången då ni behöver gömma era uppfattningar. Lev nu som ni skulle när alla själar har förts samman och erkänner sig själva i varandra. När är En, hur skulle det annars kunna vara?

Jag är SaLuSa från Sirius och blir alltmer uppspänd vid tanken på Första Kontakt, som kommer att följa uttalandena om avslöjanden. Det kommer att bli en högst trevlig period i era liv, och vi kan nästan redan känna glädjen och avslappningen. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt när ni nu skall möta er riktiga familjer från långt borta i Rymden? Ni var Galaktiska Varelser innan ni kom till Jorden, och blir så igen när ni lyfter upp era vibrationer till de högre vibrationerna.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge