Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 4 april 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 4 april 2014

Tillsammans med Michael vill jag säga att jag är glad att vi återigen kan sända ut våra budskap till er. Även i motgångar finns det lärdomar att ta till sig och de är sannerligen ett test på er förmåga att fortsätta vara fokuserade, oavsett vad ni konfronteras med. De problem som för Michael verkade ha hållit på en evighet har äntligen övervunnits och ni kan se fram emot en period av spännande utveckling. I verkligheten är fördröjningen inte av någon större betydelse. Som alltid så händer så mycket utanför er kännedom, och det är för att skydda de som deltar i förändringarna.

Ljuset expanderar hela tiden och uppvaknandet av så många själar är till oerhörd hjälp för att kunna förankra det på Jorden. Processen av upplysning går i snabb takt och de Mörka tjänarna kan inte längre fördröja att det kommer in. Resan för många av er har varit både lång och mödosam, men all den energi och möda som lagts ner kommer ni att finna är mycket väl värt det. Ni har fört er själva så här långt med ren ansträngning och beslutsamhet, och nu är ni långt in på sista varvet för att nå er Uppstigning.

Förändringarna kommer snabbt nu och de har äntligen blivit erkända som ansvariga för klimatförändringarna och kommer att fortsätta tills ett mer tempererat klimat har uppnåtts över hela planeten. Samtidigt kommer reningen av planeten att fortsätta så att den blir fri från gifter som finns både till havs och på land. Med vår teknik innebär sådana uppgifter inte några svårigheter, och på en relativt kort tid kommer Jorden att bli återställd till sitt ursprungliga skick. Det kommer att mullra och dåna när hon reagerar på förändringarna, och när de är klara kommer allt att lugna ner sig till en fridfull samexistens med er på Jordens yta. Alla dessa förändringar har förutsagts skall ske under eoner av tid, och ni får hela tiden bevittna Moder Jords underbara plan när hon gör sig av med allt det som inte har någon plats på den Nya Jorden.

Utan att känna till bakgrunden för många händelser som påverkar era dagliga liv så skulle saker och ting verka vara helt utan kontroll. Men om man tittar på den större bilden ser man att positiva energier växer på Jorden och lägger grunden för den Nya Jorden. Ni upplever verkligen förändringarna som har förutsagts för så väldigt länge sedan. Dock kommer det att bli en period av förvirring tills det både kan ses och inses att förändringarna är positiva och fördelaktiga för er framtid.

Ni skall ha mycket beröm för de framsteg som gjorts och vi hyllar och hedrar alla de som har gjort detta möjligt. Er framgång har uppnåtts trots mycken opposition från de Mörka tjänarna. Vi visste att det var möjligt men ändå berodde det på er trofasthet och engagemang för era uppgifter. Livet kommer gradvis att bli lättare och vägen framåt kommer att bli mer märkbar. Vi gör givetvis allt vi kan för att uppmuntra och hjälpa er på er resa.

Vi är för närvarande närmare Jorden än någonsin förut, och vi övervakar händelser för att säkerställa att det inte blir någon ytterligare störning för de som arbetar för Ljuset. Eftersom fler av er har vant er vid Ljuset så har ni funnit vägar att använda det som gynnar fler och fler människor än tidigare. Ni har ingen anledning att begränsa er själva och om ni önskar det så kan Ljuset verkligen användas till förmån för hela Jorden. Moder Jord behöver ert stöd när hon hanterar förändringarna som kommer att göra det möjligt för henne att stiga upp, in i de högre dimensionerna. Med tiden kommer vibrationerna att bli ännu högre och livet blir en härlig upplevelse när ni njuter av evig frid och harmoni.

Så småningom kommer ni att bli Kosmiska Väsen och färdas i Universum, om det är vad ni önskar. Det finns ingen ände på de olika upplevelser som ni kan ha, och som en Varelse av Ljus kommer ni att vara fria från de krav som ställs på er för närvarande i era tyngre kroppar. Vi vet att några av er är oroade för att ni kommer att förlora kontakten med era vänner och familjer, men var säkra på att varenda själ ni önskar ta kontakt med finns där, endast en tanke bort från er.

Just nu arbetar vi hårt för att lätta på spänningarna på Jorden som orsakats av händelserna i Ukraina. Vi kommer att se till att saker och ting inte går överstyr och ni kan vara säkra på att freden skall upprätthållas. De stora krigens tid har upphört och vi försöker att rikta oberäkneliga, negativa energier på ett sådant sätt att ingen skada orsakas. Ni har utan tvekan lagt märke till att krigsmaskinen också är i ett tillstånd av förändring, och så småningom kommer både arbetskraften och materialet att användas för fredliga ändamål. Några kommer att försöka hålla fast vid militär makt, men det blir till ingen nytta då det redan är bestämt att alla krig skall upphöra. Tillsammans med ett nytt monetärt system skall välstånd återvända och signalera en ny era av fred.

Som individer kan ni försäkra dem som finns omkring er att total fred skall återvända tidigare än vad ni kanske tror just nu. Det ger oss möjligheten att göra ett officiellt besök till Jorden och föra er framåt till den Nya Tidsåldern. Vi har haft många hemliga möten med myndigheter, och de kommer att fortsätta tills det är säkert för oss att avslöja vår närvaro. Det betyder att vi kan promenera bland er utan att bli angripna av dem som inte kan acceptera de kommande förändringarna.

Sådana själar kommer att placeras på en ny bana i en dimension som är anpassad till deras medvetenhetstillstånd och utveckling. Var säkra på att alla skall hitta en lämplig plats i Kosmos som låter dem fortsätta med upplevelser och erfarenheter som låter dem utvecklas vidare. Det finns ingen press som läggs på dem som tynar bort i de lägre vibrationerna, vilket gör att det är oundvikligt att de så småningom kommer att höja sina vibrationer och följa dem som har gått före dem.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag vill förbereda er på att ett visst kaos kommer att uppstå, men om ni tittar djupare så kommer ni att se ett välkomnande mönster växa fram. Ljuset är nu den dominerande energin och det expanderar in i alla områden. Så ha inga tvivel överhuvudtaget på att er underbara framtid är säkrad. Det har påbjudits från de högsta. himmelska makterna, de som avgör er framtid och garanterar att överbringa fullkomlig glädje och lycka.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge