Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 8 juni 2018


Mike Quinsey - 8 juni 2018

Mike Quinsey

Ert tålamod är anmärkningsvärt och värt allt beröm då ni vet att viktiga händelser påverkar er och er värld. De har legat på gränsen till att bli avslöjade under en ganska så lång tid nu, och ni kommer att bli rikligt belönade på fler sätt än ett, och ni vet att ingenting kan förhindra att förändringarna sker. Planeten själv går också igenom kritiska förändringar och har gjort så under ganska så lång tid och är anledningen till de ovanliga vädermönster som ni upplever. Det slutliga resultatet kommer att vara till er fördel och glädje, eftersom de ytterligheter ni nu upplever inte längre kommer att äga rum.

Som ni utan tvekan inser spelar vädret en viktig roll i många av era erfarenheter, kanske mer än ni inser. En av vädrets viktigaste roller berör er matproduktion. Återigen, var säker på att problemen bara är tillfälliga. Ser vi in i framtiden kommer ni att ha matreplikatorer och kunna hämta ert dricksvatten från luften omkring er. De som ansvarar för att leda er i rätt riktning förbereder hela tiden nya innovationer och system som leder er mot en framtid där livet blir trevligare och mycket lättare. Damm har alltid varit ett problem men kommer till sist att tas om hand av enheter som avlägsnar det och renar luften omkring er.

Som ni troligen förväntat er innebär att leva i den Nya Tidsåldern tillgång till nya uppfinningar och nya metoder jämfört med de ni brukat och haft tillgång till tidigare. Allt blir billigare och mindre tidskrävande. Ni kommer gradvis att finna att ni får mycket mer tid åt er själva. Det kommer att vara mycket användbart, eftersom ni får gott om tid för era intressen eller hobbys. Du kan till exempel vara en som gillar att resa världen runt och se hur andra lever och bor, och metoden att resa kommer att vara helt annorlunda än idag. Det kommer att finnas extremt snabba resrutter till alla delar av världen och mycket av resandet kommer att ske under jord och vara oberoende av de system ni för närvarande använder. Att resa och transportera med fartyg kommer att vara en sak från det förgångna, förutom fritidsaktiviteter, och att frakta gods i allmänhet kommer att vara föråldrat och för dyrt. Traditionella flygresor kommer att ersättas av flygande farkoster som använder jordens magnetism som kraftkälla, vilket många utomjordingar redan gör.

Med tiden kommer alla dessa förändringar att påverka själva mänskligheten vilken kommer att uppleva ett expanderat medvetande och saker som telepati blir vanliga. Generellt kommer mycket som har att göra med den mänskliga erfarenheten att förändras, och med er förtjusning för prylar kommer de flesta funktioner som är kopplade till dagens behov att vara automatiserade. Robotar börjar hjälpa till med några enkla funktioner och kommer alltmer in i bilden ju mera tiden går. De kommer att utföra uppgifter som för närvarande görs manuellt, och det finns ingen gräns för hur långt deras användbarhet kan programmeras. Er TV kommer så småningom att ersättas med en 3D-bild som projiceras framför er.

Alla dessa framsteg är redan kända, även om bara som idéer som leder till projekt som gynnar er. Från de högre världarna för vi över idéer till människor som är i stånd att använda och utveckla dem för mänsklighetens bästa. Vi ser till att ett antal lämpliga personer är rätt "programmerade" och motiverade så att idéerna inte blir vilande. Vår avsikt är att inte föra in er på en specifik väg om ni inte först tagit till er en idé och behöver hjälp med att utveckla den. Generellt sett är det ni som har idéer om vad som kan behövas och hur man skulle kunna manifistera dem, och i det skedet stöder vi er med lite vägledning om hur de bäst kan förverkligas. Tyngdpunkten har alltid legat på att uppmuntra er att kartlägga era framtida behov, och om det behövs övervakar vi er utvecklingen av dem.

Kom ihåg att ni aldrig lämnas att verka helt på egen hand, det finns alltid guider till hands för att hjälpa er. Vi ingriper dock inte i era liv om det inte finns sidor i er utveckling som kräver förändring, Då försöker vi vägleda er mot den väg som ni måste följa för att uppfylla era livskontrakt. Det finns ibland en kompromiss mellan er fria viljas avsikt och er tilldelade väg. Nyckelordet är att följa er intuition, och om ni känner er uppmanade att vidta en viss åtgärd, gör så i vetskap om att impulsen troligtvis kommer från era guider som kan se den större bilden. De kommer verkligen inte för att vilseleda er eller gå emot era beslut. Det mest troliga är att de oftast försöker påverka er att vidta den bästa åtgärden, men ändå aldrig trycka på er dessa idéer.

Med tiden kommer era vänner och hjälpare från de högre världarna att närma sig er och visa sig helt öppet och tala öppet med er. Naturligtvis kommer det också att finnas möjlighet för er att prata med era bortgångna vänner och familjer. När allt kommer omkring finns det inget sådant som döden, förutom din förståelse för vad själva ordet betyder, vilket i de flesta fall är permanent död. Inse att du har en själ, att du är odödlig och redan har levt många, många liv, även innan du tog på dig mänskliga attribut.

Du är redan mycket erfaren men tar på dig en ny personlighet varje gång du lämnar ”Gudomen” (the Godhead) för ytterligare erfarenheter. Du växer ständigt genom dem och tar varje gång med dig erfarenheterna tillbaka till ”Gudomen”. Före dina inkarnationer på jorden "raderas" ditt minne så att du inte blir distraherad bort från de aktuella uppgifterna. Din utmaning har varit att höja dig över de lägre vibrationerna och hitta vägen tillbaka till ljuset. När du lyckas gör det dig till en starkare och mer kraftfull varelse. Som du också har hört tidigare kommer din utveckling att fortsätta med målet att göra dig till ett galaktiskt väsen och där tar nästa serie erfarenheter vid för att ytterligare öka din andliga tillväxt.

Kära Ni, det kan tyckas otroligt att ur det kaos och de oroligheter som för närvarande äger rum om på jorden, kommer ni att röra er fram på en väg som förändrar allt och äntligen leder er tillbaka till den höga nivå som ni i själva verket är mest bekanta med. Tillväxt kommer genom erfarenhet, och du ges möjlighet att uppnå ditt tillväxtmål. Du är alltid guidad till att uppnå maximal framgång och göra framsteg vad din livsplan anbelangar. Som jag tidigare har sagt är din livsplan planerad med dessa mål i åtanke. Men om du, på grund av din fria villja, väljer en annan väg så respekteras det. Du kommer alltid att hitta tillbaka till den överenskomna vägen, som i normala fall visar sig vara bäst för dig.

Otroliga tider väntar på er inom den närmaste tiden, så håll din plats i Ljuset och du kommer att hjälpa till att föra förändringarna närmare manifestation. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag (God Self), och varje själ har samma koppling till Gud.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge