Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 25, 2013

SaLuSa, January 25, 2013

Vi gör honnör inför er som fortsatt att bära Kärlekens och Ljusets mantel, och bereder vägen in i den Nya Tidsåldern. De mål ni siktar mot är närmare än någonsin, och er envishet med att hjälpa dem att manifesteras kommer snart att ge resultat. Med de Mörka på reträtt utan förmåga att uppbåda tillräckligt med stöd för att fortsätta som förut gör våra allierade mycket snabbare framsteg. Många handlingar kommer till sin spets och vi hoppas kunna ordna en del riktigt positiva tecken för att övertyga er. Vi avstår från att ge exakta detaljer eftersom så många faktorer är inblandade, men vi försöker ge er en del antydningar om det som sker. För närvarande fortlöper alla frågor på ett tillfredsställande sätt och förändringar på grund av inblandning utifrån är mindre sannolika nu. Fundamentet för förändringarna fastställdes för länge sedan och är nu på väg att ge resultat.

Disclosure (avslöjandet) pressas fram från många källor, och kunskapen om och förståelsen för vår närvaro sprids vitt och brett. Fler människor med egna erfarenheter träder fram, vilket inger förtroende hos andra att komma ut med det de vet. Allt håller på att byggas upp inför den tidpunkt då ett officiellt tillkännagivande kan göras, vilket kommer att göra det möjligt för oss att visa oss. Var så säkra, vi kommer att göra det på ett skonsamt sätt, som inte överväldigar dem som ännu inte accepterat oss. Vårt huvudsakliga mål är att upplysa människor om vår roll i er utveckling och hur vi följt era framsteg under tusentals år. Vi vet hur viktigt det är att lugna dem som är rädda för vår närvaro och vi upprepar återigen det vi ofta påpekat för er, att inte vid något tillfälle har våra handlingar hotat er. Vi bör inte förväxlas med de Grå som arbetar med er svarta verksamhet, eller med er militärs hemliga skepp.

Under många år har försök gjorts för att svärta ner vårt namn, men vi har förhindrat sådana händelser från att inträffa. Vi blockerade nyligen en "false flag" -attack från yttre rymden som skulle utmåla oss som inkräktare på er Jord. Vi kommer inte att tillåta att ni kränker Rymden och många försök att utlösa kärnladdningar i Rymden har stoppats. Även om vi inte tillåtits att stoppa alla krig, så har vi satt stopp för kärnladdningar som var tänkta att användas för att starta ett Tredje Världskrig. Sedan slutet av förra världskriget har vi stoppat Jordens totala förstörelse vid ett antal tillfällen och lyckats säkra att ni alla finns här idag för att bevittna slutet för den sista kabalen. Vi har också försäkrat oss om att även om det har gjorts försök att hindra er från att nå Uppstigningen (Ascension), har ni kommit in i den Nya Tidsåldern. Vi fortsätter att skydda er, men vår önskan är att arbeta tillsammans med er så snart som möjligt och få igång förändringarna helt och fullt.

Det är glädjande att se hur snabbt ni lagt er besvikelse åt sidan över den karaktär på Uppstigningen som man upplevde den 21:a december. Efter att ha arbetat mot detta datum under en så lång period, är det naturligt att ni trodde att den skulle lyfta upp er betydligt mer än vad den gjorde. Ändå har ni lyfts upp till en högre vibrationsnivå, vilket vissa av er nu inser. Den mest märkbara förändringen har blivit en högre grad av kontroll och lugn, och en förmåga att uttrycka en nivå av Villkorslös Kärlek som ni kanske inte tidigare känt. Den totala effekten är att man känner sig Ett med Allt Som Är och insikten om att ni alla är förenade. Har ni inte ofta fått höra att det du gör mot en gör du mot alla, eftersom ni är oupplösligt förenade med varandra genom Guds energi. Låt oss säga att ni alla är förenade i oföränderlig Kärlek, och nu när ni har öppnat upp för högre krafter känner ni Guden inom er.

Vi vill inte bagatellisera er besvikelse över det ni upplevt, men fråga er själva vad som är det viktigaste just nu. Vi hoppas att ni säger att det är att hjälpa till att manifestera den Nya Tidsåldern, The New Age, och förverkliga den Gyllene Tidsåldern, The Golden Age. Allt existerar inom de högre världarna och ju mer ni blir Ljuset, desto snabbare kommer ni genom Lagen om Attraktion att föra ner det. Det liknar mycket er Stad av Ljus som väntar på de sista förbättringarna innan den visar sig, och detta ligger inte så långt bort i tiden som ni uppfattar den. Det som nu tillhör det förflutna kan inte förändras, men kom ihåg att allt sker på ett visst sätt, eftersom ni vill att det ska vara så.

Naturligtvis lägger Ljusarbetarna ner en enorm mängd arbete för att få fram Uppstigningens högsta uttryck. Istället för att få ta emot kritik bör de tackas för sina outtröttliga insatser under många år med att föra in Ljus och Kärlek till Jorden. De har helt engagerat sig i sina livskontrakt, och det sker inte utan stor uppoffring från deras sida. De söker inte erkännande för sitt engagemang, men ibland är det skönt att få ett erkännande för det arbete man lagt ned. Just nu har ni alla en uppfattning om vilken er plats är inom den Nya Tidsåldern och vad som förväntas av er. Projicera åtminstone ut din Kärlek och ditt Ljus vid varje tillfälle som ges. Då gör du så mycket som man kan förvänta sig av någon. Ni behöver inte alla ha någon större roll, eftersom ni är en del av teamet och tro oss, varje bidrag räknas när det gäller resultatet.

Det här året kommer att bli spännande, så lev som du lär och sprid din tillit inför framtiden vart du än går. Många människor är fortfarande betungade av de mörkas handlingar och är i ett desperat behov av att lyftas upp. Det snabbaste sättet ut ur detta är att vända ryggen till dessa handlingar och engagera sig och sina energier i allt det som hör ihop med den vision man har om framtiden. Du är så privilegierad som får vara på Jorden vid den här tiden, och du visste hela tiden vilket resultatet skulle bli. Du visste att din civilisations Tidsålder skulle komma, och att din ultimata gåva skulle bli din utveckling till en Galaktisk Varelse. Men förvänta dig inte att allt sker på en gång eftersom det beror på dina framsteg, vilka du gör i din egen takt. Det finns ingen deadline och det finns ingen press på någon att gå snabbare fram än vad man känner sig bekväm med, så känn inte att du släpar efter.

Jag är SaLuSa från Sirius, och på uppdrag av den Galaktiska LjusFederationen talar jag om för er att vi är så nära er som vi kan för tillfället. Våra allierade växer i självförtroende och vi förväntar oss verkligen en del betydande framsteg inom kort. Vår Kärlek går som alltid ut till er, till var och en utan undantag.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge