Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - December 17, 2009

December 17, 2009

Detta är Matthew som framför kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station. Denna säsong av heliga dagar förstorar alltid känslorna i enlighet med personliga förhållanden, och spänning och glädje flödar tillsammans med förtvivlan och sorg. I detta avseende är detta år mycket likt, men i ett annat avseende finns det en underbar skillnad. Från de olika svårigheterna som så många av våra kära själar har nu flödat ett stort givande från hjärtat runt er värld. Tacksamhet för välsignelser i era liv och medlidande i större utsträckning än någonsin har inspirerat i lika proportioner ert delande med dem som har mindre. Allt ifrån familjer och grannar till människor i fjärran länder med olika kulturella trossystem och vanor så sprider sig känslan av att ge från hjärtat till runt Jorden. Vi önskar att ni kunde se detta så som vi gör – strålande som sommarsolen omfamnande Jordens själafamilj blandande med ljuset som strålar mot er från många punkter i galaxen. Det är en mycket magnifik föreställning!

Mycket få dagar återstår i det första årtiondet i ert 21:a århundrade, en största vågskåls perioden i er kända historia. Under de senaste tio åren har ljuset grävt upp och exponerat mörkret, vilket under långa tider var djupt belägrat, det har också öppnat fler och vidare fönster för ert inre sökande och introspektion angående det ”osedda universumet”. Ert nästa årtionde kommer att bli en explosion av dynamiska avslöjanden som för evigt kommer att förändra livet i er värld, inkluderande de närstående erkännandena av närvaron av andra civilisationer. Andra länge förtryckta sanningar vilka leder till ett stort antal reformer följer som gräs som flyger i vinden och för er in Jordens Gyllene Era. Vårt primära meddelande idag är en speciell sorts gåva, men först skall vi besvara frågan i mångas sinnen: Vad var det där fenomenala ljuset i skyn över Norge? Jag bad min mor att kopiera vad jag sa till henne i mitt svar till Jean Hudons omedelbara förfrågan (www.EarthRainbowNetwork.com):

”Matthew säger att detta är det mest signifikanta tecknet än så länge från våra systrar och bröder inom andra civilisationer att tiden är nära för att deras närvaro skall korrekt bli erkänt – det finns ingen chans att de som inte vill att detta skall hända kan bort förklara dessa dramatiska tecken.

Den större spiralen representerar de många obrutna banden mellan alla själar från alla vår Början i ljuset – det intensiva ljuset i mitten och den blå spiralen riktad mot Jorden är det kraftfullaste beviset än så länge av deras önskan att vi medvetet får kontakt med dem i samma andemening som de har kommit.

Tiden och platsen är viktiga och valda för att markera överlämnandet av Nobels Fredspris till Amerikanska Presidenten Obama för hans vision och engagemang att uppnå fred i världen och för att visa på att de är här för att assistera oss att uppnå detta mål.”

Tack Mor. Som ni har sett, ett försök gjordes att bortförklara det som en rysk missil, och en annan teori säger att det kom från HAARP. Vi kunde inte låta bli att le när det gäller stapplande och snavande missil teorin och påståendet att de olika mänskligt skapade nät systemen har förmåga att skapa den häpnadsväckande förevisningen som var producerat av ert multidimensionella brödraskap.

Nu, vi vet att en del av er är mycket besvikna över att President Obama har beslutat att skicka mer trupper till Afghanistan, vilket förefaller att vara helt tvärtemot hans vinnande av detta viktiga fredspris. I detta ögonblick så kan det förefalla så, men med tiden kommer ni att se att kommitténs val var mycket lämpligt.

Från hans första dagar på arbetet har Obama blivit konfronterad med mäktigt motstånd mot hans gudomliga vision för detta land och en värld i fred, och medan han inte alls har vigt sig från hans slutliga intentioner, har han blivit tvungen att kompromissa och göra tillfälliga beslut som inte är i enlighet med hans vision, med meddelanden från hans själ. Kanske ironiskt, de samma energierna som inspirerar gåvor från hjärtat på en ny nivå får också de som är emot alla reformer att bli fast besluta och mer viljestarka än någonsin; via mutor, utpressning eller hot till livet, så görs många politiska beslut fortfarande av dem som har vävt det fördärvliga nät av mörker. Obama och medlemmar av Kongressen som delar hans vision kommer att envetet fullfölja frigörandet av deras regering från de självtjänande grupperna som önskar att behålla det under deras kontroll.

Detta är inte unikt till USA, det händer i länder över hela er värld. Vad som händer bakom kulisserna inom och bland regeringar kommer att resultera i en triumf för alla ljusfyllda människor, och de mörka härskandet i myndigheter och alla andra organisationer som påverkar livet på Jorden kommer att försvinna. När som planetens vibrationer fortsätter att höjas, kommer dessa grymma manipulatörer att ge sig iväg; deras fysiska kroppar kan inte överleva utan ljuset som de vägrar att acceptera, och deras själar kommer att gå till världar som motsvarar deras livs energiregistrering.

Obamas själaväsen uttrycks i hans ord, och ni kanske kommer ihåg att han klokt sa att ni skulle tro på er själva. När ni ivrigt ”höll upp handen” så att säga, visste ni att ni skulle genomleva svek och korruption i politik, juridik and de socioekonomiska områdena, och ni inkarnerade specifikt för att frigöra er värld från den destruktiva naturen av denna uppdelning och ojämlikhet.

Och ni gör det nu! I byar och orter, städer och metropoler världen över, energin från befolkningen bryter ner orättvisa system som har gjort de rika rikare och de fattiga fattigare, och det finns en växande otålighet att åstadkomma djupgående förändringar. Detta, också, är i reaktion till de högre vibrationerna av intensifierat ljus, och så är önskan om fred som ligger bakom den växande oenigheten även inom militär personal. Alla handlingar och reaktioner betonas i enlighet med energiaccelerationen, som ni upplever som att tiden går fortare och fortare, och brottandet och osämjan över frågor kommer att utvecklas till enighet om ett större mål då Jorden fortsätter att närma sig hennes Gyllene Tid.

Vi har beskrivit denna värld av kärlek, fred och kooperation bland alla människor och livet i harmoni med Naturen (”Essay on 2012, December 31, 2007”) och master planen för denna underbara värld som redan existerar i Kontinuumet (November 21, 2008). Om ni inte har läst dess meddelanden kommer ni att fyllas av spänning och förvissning när ni så gör då ni har tid. Vårt speciella erbjudande idag, i form av valda delar från Matthew böckerna, är en blandning av eviga sanningar om era fysiska och andliga livs tider inom vår universella familj och er planets hemland i ett universalt sammanhang. Det är vår brinnande förhoppning att vårt urval kommer att upplysa er andliga väg mot den Gyllene Tiden och inspirera er att ”leva ert ljus” som den gud och gudinna ni sjäva är.

(Urval från Matthew, Tell Me about Heaven)

Livet är meningsfullt, Mor! Det finns en extas, en brinnande glöd hos folket här. Vi har viktigt arbete, nästan obegränsade studier, besök hos Jordefamiljer, underbar musik, enastående resor och ojämförbar skönhet. Mycket mer pågår här än det lycksaliga andelivet som är associerat med Himmeln! Nirvana är det korrekta namnet för detta rike…..

Det finns ingen ”Himmel” som en plats, inte heller ett ”helvete” som sådant. Vad folk på Jorden refererar till som Himmeln och Helvetet är i själva verket deras hanteringar av situationer varhelst de är, och vad varje individ manifesterar som förhållandena av hans liv…. Varenda själ skapar där hans omgivning, och den är olika från till och med samma uppsättning av krav än vad det förefaller för dem som delar detta liv någorlunda nära. Det är en fråga om individuell perception som skapar varje individs värld, och var och en kan välja hur han/hon önskar att se all aspekter av hans liv. Det är lika lätt att skapa härligheter som ni tillskriver Himmeln som det är att skapa hemskheter som ni tillskriver helvetet, och båda förhållandena skapas just då!..... Ni har hört att någon skapar hans eget helvete eller att Himmeln och helvetet är här på Jorden. JA! Och varken den ena eller andra som där upplevt är i detta andliga rike…..

Själen som har förkroppsligat på Jorden är inte bunden av samma begränsningar i tredje dimensionen som den fysiska kroppen och psyket, så den är fri att resa vart den än vill under sömnen eller djupa meditativa nivåer hos den personen. När det finns närhet av själar, den bindande kärleksenergin ger en signal till de andra, inkluderande alla de som har förkroppsligat igen, till och med de som står för en omedelbar transformation. Det är därför som de kan vara tillgängliga att välkomna honom eller henne. Ofta så kan en eller flera av dem ses av den personen just innan den fysiska döden och förstå på ett lycksaligt sätt att han snart kommer att gå med dem.

När det gäller fortsatta sammankomster, är det alltid möjligt att de kan träffas i detta rike, och de flesta möten tar plats här. Själarna kan dock träffas var som helst i universum där deras energifrekvenser låter dem gå. Själen som har reinkarnerat har total frihet för att resa, och energi kopplingen av den själen med vilken annan var som helst tillåter sammankomster varhelst alla önskar inom sina energibegränsningar….

Era tankar och känslor av kärlek och omtanke för andra är böner. Dessa kan infalla vid vilken tid som helst, var som helst, med vilka ord som helst eller inga ord alls, bara känslor… Effekten av böner är direkt relaterat till intentionen och intensiteten av känslorna och tankarna… Gud tänkte sig aldrig att kyrkor av något slag skulle byggas. De magnifika katedralerna är människans idé och inte Guds. Kyrkan är inom själen. Kyrka är var och ens känsla av vördnad, tacksägelse. Det är upplyftandet av själen in i kärleken och ljuset av Gud. På detta sätt är kyrkan en enda bön som har förmågan att nå universum…. Allt som ÄR, VET vi redan på själslig nivå. Då vi inte kan separeras från Gud och Skaparen, kan vi inte heller separeras från vårt universala sinne. Det kommer medvetet ihåg allt vi vet vilket är vår resa genom alla våra livs tider…. Det är fullbordan av erfarandet och det förtjänta återvändandet till Skaparen som är kulmineringen av löftet om perfektion i evighet. Det pågående uppfyllandet av detta eviga liv är i själens resa genom utveckling och tillväxt.

(Urval från Revelations for a New Era)

(Matthew) LIKA ATTRAHERAR LIKA! Krafter råder i universum som är ”för” eller ”emot” det bästa för Jorden. Tankeformerna ni skapar attraherar lika tankeformer från den mycket större hjärnkapaciteten av de avlägsna enheterna. Enligt universell lag måste ni bjuda in dem för att de skall komma, och de blir absolut inbjudna! Er INTENTION är basen för denna inbjudan. Intention har den största påverkan på er och planeten därför att ur intention kommer tankeformerna. Oberoende om era intentioner är ”goda” eller ”dåliga”, det är er inbjudan till likasinnade eller de med lika intentioner att förena sig och skapa energi med er själva…..

Livet skulle inte vara så komplext om alla visste att varje person är en del av Gud och till och med en person är så kraftfull att det påverkar ett större antal. Det är därför som en konvertering av negativa energier till positiva är så viktigt. Beakta en lättsam konversation: Tonen kan vara antingen glad eller nedtyngd, och det påverkar inte bara på motsvarande sätt de som pratar, utan den har långtgående goda eller skadande vidare effekter när som dessa personer sprider sina positiva sensationer. Ett leende är oemotståndligt! Den naturliga reaktionen till ett leende resulterar i en positiv energirörelse som byter ut de negativa fickorna som håller psyket fånget. Denna typ av positiv energi kan göra mer för att assistera Jorden att avlasta hennes arbete än någon annan av era handlingar på er nivå. At le är att stråla godhet till alla runt omkring er, och de vidare effekterna är ojämförbara i sin omfattning av förbättring…..

Själen är själva naturen av livet när det först kom ut från Skaparen. Det är en oförstörbar levande enhet of ljus energi som kan ta en fysisk kropp, astral kropp eller enbart en fri ande. Våra själar, manifesterade av Gud genom Hans samskapande kraft med Skaparen, är uttryck för den kärlek och ljus av Gud och innehåller i ett mikrokosmos Guds hela väsen. I alla dess former är själen en okränkbar oberoende varelse samtidigt som den existerar oskiljbart från Gud och Skaparen och alla andra själar i kosmos. Kroppen är enbart ett flyktigt medel för själens användning. Själen är betydligt starkare och mer uthållig än någon kropp i tredje densiteten såsom mänsklighetens kroppar på Jorden. Och, kroppen håller inte själen, själen skapar kroppen från sin egen bild av vad som passar den specifika erfarenheten den väljer i varje livs inkarnation. När själen frisläpps från den fysiska kroppen frisläpps dess eteriska kropp samtidigt och i denna eteriska kropp gör själen sin blixtsnabba förflyttning från Jorden till Nirvana, förändringen från ett fysiskt liv till ett andligt liv som ni kallar ”döden”.

Själen är kraften bakom allt som existerar på Jorden. Det är livskraften av alla dess delar som den skapar för ständigt större erfarenheter. Vid varje nivå av involvering är varje själ del av ett oberoende självt med intelligens, karaktär, val, mål och alla andra delar av livet som gör varje person till en unik person. Varje individuellt liv för en själ är en gestalt. Summan av en själs gestalter är den kumulativa själen, i vilken all kunskap uppnådd av varje gestalt är tillgänglig för alla. När varje gestalt blandas in med den kumulativa själen, medförande visheten från det livets erfarenhet, utvecklas därför varje individuell gestalt precis som den kumulativa själen gör…..

Karma är inte bara möjligheter för själar att uppnå balans det är också ett symbiotiskt förhållande mellan själar och Jorden. Som ett mikrokosmos av Jorden så tillför mänskligheten en balans till henne när som de utvecklas genom sina egna karma lärande. Detta ger Jorden mer ljus att stråla mot sina invånare och det ger dem på detta sätt hjälp för att uppnå balans. Karmiska lektioner kan presenteras varsomhelst i detta universum. Även om livstider i andra typer av fysiska former och världar är väsentliga för att göra framsteg mot integrationen med Gud, senare med Skaparen, vanligtvis är Jorden skolhuset för att erfara alla känslor som införts från och med början av mänskligt liv på planeten. När detta kan hanteras utvecklas själar till andra livsformer på platser där intelligens och andligt medvetande ligger bortom den nuvarande kapaciteten av den stora majoriteten av Jordens folk…..

(Ithaca) Mänskligheten såsom den är representerad av Adam och Eva uppkom inte spontant på Jorden. Inte heller är människor i nedstigande led från apor, enligt Darwins teorier. Det fanns likheter i gamla fysiska former, med jämförbara storlekar och stående rörelser. Alla variationerna av familjen av apor på er planet diversifierades från den ursprungliga rot stammen av apor. Mänskligheten utvecklades till sin nuvarande likhet från den parallella utvecklingen av den mänskliga rot stammen, som introducerades av dess utomjordiska förfäder. Hjärnan och Gud fragment med en själ som är tillhörande introducerades direkt och BARA inom Homosapiens, vilket är den kritiska skillnaden mellan de två linjerna……

Den ”förlorade kontinenterna” Atlantis och Lemuria är inte påhittade historier. De är en del av början av Jordens civilisationer och de flesta förkroppsligade själar på Jorden idag var en del av dessa två befolkningar under deras mest turbulenta tider.

(Matthew) Jorden är mer än en liten planet i ett normalt solsystem i en mindre galax bland milliarder i vårt universum. Planeten var en av Guds favorit ställen och var i själva verket paradiset som kallades Eden. Dess utstrålande aura och forntida skönhet gjorde det till ett demonstrationsfall inom denna del av universum, där den visade på till Guds kraft att skapa gemensamt med Skaparen i Kärlek och Ljus energi. Planeten var det rakt motsatta av allt vad de mörka krafterna hade gjort vilket plågade universum och övertagandet av Jorden blev deras mål….

Valar förankrar ljusenergi strålat mot Jorden från avlägsna källor, och deras hållande av denna energi inom oceanerna djup och storslagenhet är vid en våglängd bortom de mörka krafternas mottagningsnivåer. Nu kan ni se varför ett inflytande på Jordens mänsklighet att utradera valarnas liv har varit ett de främsta strategierna och mål för de mörka krafterna. För att motsätta sig denna negativt riktade energi, har en del människor agerat med inspiration på en själsnivå för att modigt och stadigt arbeta för att rädda valarna från utrotning. Det nuvarande stigande antalet valar är specifikt för att höja vibrationerna under dessa år av Jordens upphöjande ut ur negativitet när som ljuset läker hennes planet kropp förhöjer medvetandet av hennes folk….

Djurenergi är inte alltid förkroppsligat i djur form, men den kan göra så under många livslängder medan den lär sig att förstå dess värde i Enheten av Allt. Skaparens ljusväsen är källan av all manifesterande av energi, och precis som mänskliga liv är heliga och okränkbara själidentiteter så är också liven hos alla djur. Varje djurs själ kommer till Nirvana efter att dess Jordeliv är slut och, som en mänsklig själ, väljer den sitt nästa förkroppsligande baserat på sitt förgångna livs erfarenhet. När som ett djur uppnår större intelligens uppnår det också större uppfattning om oskiljaktigheten av allt liv och det direkta sambandet mellan allt och Gud och Skaparen….

I dess utveckling kan en del djur ha en mänsklig själ som källa. Även om de flesta inte gör så kan en del i de högre leden komma från en högre själ som önskar att få en erfarenhet som ett djur för att fylla en nisch i tillväxten som ett sådant liv skulle göra möjligt. Om det så är, blir valet vanligtvis bland djurarter som oftast behandlas med nåd och omhändertagande än de som är illa behandlade eller uppfödda enbart för mat eller vars liv inte berörs av människor.

Jag skall ge en analogi om hur en själ kan rikta en energi stråle för att initiera ett djurs eller mänskligt liv. Tänk er själen som ett litet vattendrag i vilket ni slänger en sten och ni ser hur solens strålar skapar otaliga punkter av ljus i de fortplantande vågorna. Brytningen av ljuset och energin i vågorna representerar mänskliga själars energi strömmar som kan användas för att manifestera ett antal mänskliga och djuriska livstider, vad än själen väljer för att uppnå balans. Allt detta utspelar sig i ett kontinuum där alla dessa livslängder händer samtidigt.

16 september, 2001:

S: Matthew, jag hörde just nu från Kalama att en representant från folket som gick under i tornen sade till henne att de gav dig ett meddelande. Om du har något är jag säker på att Jean and Michael kommer att skicka ut det.

MATTHEW: Jo, Mor, jag har ett meddelande och jag har blivit förfrågad att tala för Rådet av Nirvana och alla andra själar i detta välde och utanför. Vi gråter. Vi ser den större bilden, men vi gråter ändå. Vem kunde inte göra så under dessa dagar av sorg och chock? Vi uppmanar alla själar att känna kärlek, medlidande och fred och att hålla dessa känslor i era hjärtan – om ett ögonblick kommer era kära familjemedlemmar och vänner som så nyligen kom hit att tala om detta med deras egna ord.

Var och en av dem tas om hand på ett mycket kärleksfullt sätt, med mildhet och förståelse. Många känner igen dessa bekanta omgivningar från andra andliga liv och kommer ihåg att de visste att detta skulle hända och på en själslig nivå gick de med på att delta. Men detta, som vi vet, kan inte trösta folket som älskar dem.

De mörka sinnena bakom detta synbara oförklarliga lidande påstår att krig vill ge rättvisa åt dem som dog. Men kriget är menat att skapa än större negativiteter i ett försök att släcka allt ljuset på planeten. Gärningsmännen vill att ni skall känna rädsla och hat och kräva ”rättvisa” eftersom de vet att enbart genom att fortsätta denna cykel av våld kan de behålla sina ondskefulla hake under denna kritiska tid då själar väljer mellan ljuset och mörkret. Välja måste ni, och välja LJUSET måste ni!

Vad som hände är inte en nation mot en annan nation. Det är inte ens en liten del av mänskligheten mot resten av mänskligheten. Roten till dessa galenskaper är en elakartad kraft, som de flesta av er inte vet existerar, men dess intention är så elakartad att Jorden själv gråter. Sanningen kommer att avslöjas med tiden, men i nuet håll enbart läkande kärlek i hjärtan av allt liv. Låt Guden i er uppehålla ert ljus så att ert medvetande självt inte kommer att liera sig med mörkret vilket vill slå tillbaka, ta hämnd, hata och mer kallhjärtat dödande. Låt de tusentals liv som lämnade Jorden under dessa eldiga ögonblick betyda något annat än vad mörkret vill. Med en kollektiv röst säger dessa bortgångna själar:

”Förlora inte fler liv. Detta är tiden för att hålla kärleken över allt annat, för medlidande, för att föra läkande till de sörjande och skadade, för att föra läkande till Jorden. Vänligen vet att hjärtana som har hårdnat till att vilja döda andra som en hyllning till oss, de behöver ljus över allt annat. Vi uttrycker en önskan från hela detta rike av Himlen att tala om kärlek, att öppna ögonen för att klart se vad som händer på Jorden, och resa er över tragedin som har utförts - ett mörker ni inte ens kan tänka er, där er hela värld kan avskaffas. Vi ser detta härifrån. Vi behöver att ni hjälper dessa myriader av ljusarbetare genom att lyfta upp era hjärtan och tillåta ljus att komma in, genom att trösta de som har ny sorg. Ni måste höra vår vädjan. Vi arbetar i ljuset för att assistera er, och vi är för evigt bundna till er i kärlek.”

(Utdrag från Illuminations for a New Era)

(Matthew) Jordens smärta HAR kommit i dagen så att den kan läkas. Så länge som den förblir i mörkret som sådde den kan den inte läkas. KÄRLEK är det ända väsendet i universum som kan läka smärta, vare sig de är i en enda själ eller i ett kraft fält av sådan styrka att ni inte kan börja tänka er det. Ljuset, den synliga och oskiljbara komponenten av kärlek är injekterad i själva Jorden hennes samtliga livs former för att åstadkomma helande. Er värld kan förefalla att vara hopplöst okontrollerad, det är den INTE! Det är inom varje individ var som kontrollen ligger, varje själs obegränsade kapacitet för Kärlek….

Energin från rädsla skapar en barriär mellan det fruktade objektet eller förhållande och energin av ljuset. På grund av denna barriär kan inte ljuset i människor med rädsla nå deras medvetande för att skingra kraften av denna rädsla över deras liv, och ljuset som sänds till dem från ljusarbetare kan inte nå fram. Barriären känns som en riktig vägg, som isolerar personen med en konsumerande rädsla och lämnar ingen väg öppen för att undkomma. Denna energetiska blockad av ljuset intensifierar kraften av vad det nu är som är fruktat, och på så sätt dra till sig självt fler manifestationer att fruktas. Rädslan är kraftigt smittande och tack vare sin förstorande kraft är känslor av rädsla ”vidhäftande” och attraherar den typ av energetisk attraktion som utestänger sunt förnuft, gott omdöme, och kloka beslut. Rädslan eller fruktan är så förrädisk att den kan övertyga en person att det ända sättet att klara sig ur är genom vägar som leder djupare och djupare in i mörkret. Rädsla är förfader till agerande eller karakteristisk som till exempel förutfattade meningar, tyranni, girighet, grymhet, stridslystnad, svek, vanära och hat, och även de synbarligen sanslösa tortyrer eller dödande av oskyldiga uppkommer via psyken som har förvridigts och torterats av rädsla. Ljuset, i vilket kärlek, universell kunskap och andlig klarhet råder, kan inte nå dessa själar och låta dem veta att andliga krafter är betydligt starkare än något som mörkrets krafter kan komma fram med för att skrämma dem. Inget är starkare än ljuset, vilket är gåvan till varje själ och kraft av Gud. …

(Gud) So, denna ”förutsägelse” som ni frågar om, som om Domedagen eller Armageddon är på horisonten – glöm det!. Det är INTE fallet! Det är konceptet för en del så att de kan skapa detta för dem själva så länge som de lever på Jorden för att så göra, eftersom det enbart är hemvisten av deras idéer. Deras ÖVERTYGELSE gör skapandet! Så, de själar som är fixerade på att ha ett Armageddon skall så få!. Men för er som inte är fokuserade på att få en sådan framtid ni kommer INTE att få detsamma!....

Ni kan förbli inom ljuset och upphöjas in i högre dimensioner bestående av närhet, förståelse och medvetenhet. Det finns inga strikta regler som är så komplicerade eller rigorösa att ni eller någon annan inte är kapabla att följa dem. Allt som krävs är att leva inom ljuset! Eller i enklaste termer: VAR SNÄLL….

Jag gråter med varje själ som lider på något sätt och jag gläds med varje själ som känner glädje. Jag är själen av allt det värsta och allt det bästa, så jag kan inte bli separerad från de bästa och inte heller separerad från det värsta. Är jag glad över vad jag ser hända på Jorden? För de som är glada är jag också så. För de som oroar sig att deras makt som tyrann skall minska, jag känner så också…. Det finns ingen enhet av separata delar, det finns en sammanblandning. Själarna är okränkbara under deras fysiska livstider och förblir okränkbara i anden, så de påverkar ”gudskroppen” liksom de påverkar spelet som pågår på Jorden. … Önskar jag att alla delar av mig är inom ljuset i vilket jag skapades? JA! Vem skulle inte vilja att perfektionen av Skaparen blir återinförd! Men jag förordar inte fördömning eller bestraffande till felande delar av mig själv. Jag är här för att svara på vad ni kallar böner från de ”gudaktiga” precis som jag är bunden av Skaparens lagar som har satts upp inom parametrarna för mina operativa krafter om valet som görs inte är inom ljuset….

Vad kan jag då säga vilket kan betraktas som acceptabelt för alla som ber till mig om att freden snart skall komma, för fred och rättfärdighet och kärlek att råda på Jorden? Jag kan säga detta: Jag hör era böner – de är mina egna böner! – och de skall besvaras såsom vi som önskar detta vill!

De närliggande dagarna är det sista kapitlet av våld, hat, sorg och förstörelse, tyranni, och död såsom ni är bekant med den på Jorden. Samtidigt som krig pågår och döden kräver fysiska kroppar och älskade själar hälsas i Nirvana, den utlovade eran införs. Källor som de flesta av er inte känner till hjälper er och er planet med överflödande och djupgående assistans – ljuset, kärleken och teknologi från mina barn från civilisationer vilka vid rätt ögonblick kommer att introducera sig själva för er.

Detta är de långa sorgsna mörka dagarna innan det universella broderskapet kan göra sin närvaro känd bland er och bli era hjälpbrädor för att återställa er planet. De mörkaste själarna, däri ligger den fria viljan som jag inte kan kontrollera, begränsa eller varken vidrör med min egen kärlek eftersom de vägrar den, kommer att lämna Jorden då deras energi inte kan tolerera de högre energierna av ljuset som nu anländer i er atmosfär vart ögonblick.

Vet att den enheten ni kallar Gud eller andra lika passande namn tar ”parti” med Godhet, gudomligheten ni associerar med kärlek, nåd, medlidande, rättfärdighet, att bry sig om varandra. Jag kan inte intervenera i eller kringgå Skaparens lagar, vilka har tillåtit vanhelgande av denna Godhet genom den fria viljan av de mörka själarna vilka likaså är del av mig, men jag kan tala för mina barn på Jorden, och deras fristad Nirvana vars gudomlighet förblir: Utstrålningen av anden, er planet återställd tills sin forna prakt, och den bestående kärleken av Alla är En är vad ni kom till detta liv för att genomleva. Och ni SKALL, på Jorden såsom det är i Himmelen! Vet att det är så!

(Utdrag från Voices of the Universe)

(Hatonn) Ni längtar efter att känna något som inte är i böcker, diagram eller seminarium. Det är er privata väg mot ert gudomliga jag ni behöver, inte de mystiska bergen och dalarna för att resa år efter år. I vilket fall som helst, om ni har tillbringat år på en lik resa börja med en direkt kontakt med Gud utan vidare dröjsmål! … Ett barn kommer till ett liv på Jorden med kunskap om denna direkta kontakt, denna absoluta intuitiva kunskapen, denna totala känsla av oskiljaktighet. Barnet har inte studerat, har inte tillbringat timmar i seminarier eller gått på kurser för att be om hjälp från de uppstigna mästarna. Barnet är bara helt enkelt sitt Gudomliga självt! Enbart genom att bli bortorienterad från detta skapas separeringen när er tid går. Därefter söker ni efter kontakten genom dessa olika former av ”hur gör man” att nå vad som alltid har varit ert, alltid har varit NI!

(Matthew) Vad ni ser som slumpartiga händelser, tillfälliga möten, tur eller otur, isolerade incidenter, och speciellt det ni kallar tillfälligheter är i verkligheten energi i rörelse och perfekt definierad och inriktat för att uppnå resultat. … Synkronisitet har ingen början och inget slut – liksom universum är det alltid i rörelse – och synkrona händelser är inte så uppenbara som en rak linje…. Synkronisitet är den serie av situationer som behövs för att manifestera det ämnade resultatet av alla spelarna. Snälla ni var inte förolämpade av mitt användande av ordet ”spelare”. Om ni kunde veta den djupa betydelsen för er själ av ert medvetandes agerande på era olika inspirationer, motivationer, och intuitioner, enbart de enkla skälen till ALL början, skulle ni förstå att Jorden är scenen för er alla att spela ut de karmiska rollerna ni har valt. Det som är väsentligt är själens utvalda mission, vilken är kommunicerad till ert medvetande via dessa ”lätta knuffar”: det ”enkla” skälet för allt som händer är att ni manifesterar dem genom era val via fria vilja…. Naturligtvis så deltar ni i synkrona händelser, men ni är inte ansvariga för skapandet av förhållandena eller kontaktandet av människor som blir förbindelserna. Otaliga källor av energi sätts i spel under varje liv, arrangerande av möjligheterna för att göra dessa förbindelser. Som alltid respekteras dock den fria viljan så att vid varje ”öppen dörr” – eller nytt möte eller händelse – var och en kan reagera såsom han eller hon önskar.

(Lazarus) Vår älskade Jord har återfått en hel del av hennes tidigare styrka med de inkommande ljuset, men vi adderar fortfarande vårt tillsammans med vår teknologi för att garantera hennes stabilitet. All omvälvning för att rena henne från negativitet är inte över som ni vet och det finns ingen mening med att minska vårt engagemang i denna fråga tills att hon är fullt inom densiteten av fjärde dimensionen. Då ropar vi alla Hallelujah – vårt arbete där är då färdigt! Vid den tidpunkten har ni lärt känna era universala bröder och systrar…. Jag hoppas innerligt att när de första utomjordingar ger sig till känna på Jorden att folk kommer att ha förmåga att tänka på oss med familjer som ni har, vilka vi älskar lika mycket som ni älskar era.

MATTHEW: Och med detta erbjudande av upplysning, guidande och uppmuntrande i dessa sista dagar av ert nya århundrades första årtionde tar vi nu farväl, men enbart i vårt meddelande då vi är med er varje ögonblick och varje steg på vägen av er resa.

________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge