Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 30 september 2013

Matthew Ward - 30 september 2013

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Det är sant att de rådande vibrationerna är gynnsamma för förnuftiga diskussioner för att lugna ner situationen i Syrien, men det var lika mycket kraften av oräkneliga böner som ledde till att lätta upp anspänningen där. Böner är inte det man vanligen tror skall hjälpa, eller tacka och be Gud om hjälp – vilket namn ni nu väljer att kalla det högsta väsendet i detta Universum. Som allt annat i Kosmos så är böner energi, energin i varenda tanke och känsla under hela ditt liv. Många miljoner riktade ett överflöd av energi mot förhandlingarna, och Universum svarade på detta.

Vårt sista meddelande om Syrien frammanade ett ovanligt stort antal av emails och flera av dem innehöll frågor eller kommentarer som vi vill ta upp här. Vi börjar med en amerikansk medborgares uppfattning, som delas av många andra som lever i länder där något av döljande villkor föreligger:

Jag tror att verklig kemisk krigföring pågår i vårt eget land med vårt medicinska system, där de tvingar på giftiga recept på alla, snarare än naturliga alternativ. Vår mat har blivit giftig, vår luft är förorenad genom chemtrails, vattnet innehåller fluor och detta förstör grundvattnet. Det som händer i vårt eget land under sken av vinster och reducering av befolkningen är falsk propaganda.

Det är beklagligt men sant att många metoder och produkter som är skadliga för er och för er hemplanet fortfarande finns i överflöd. Visualisera Jorden inom ett gyllene vitt ljus och fokusera era tankar och känslor på renhet i era böner – ni känner till kraften i era böner. Åtgärder, såsom att underteckna petitioner och donera pengar till organisationer fungerar för det ändamål du önskar. Även att aktivt delta i dessa åtgärder stöder din avsikt att hjälpa till med att skapa världen enligt din vision.

Ligger Illuminaterna bakom massakern av det syriska folket?

Det är ett faktum att under två århundraden eller så har Illuminaternas agenter startat uppror i många länder, speciellt inbördeskrig, men vibrationsnivån på energiplanerna genom vilka Jorden har rört sig har nu gett styrka till invånarna en masse till att resa sig mot oacceptabla förhållanden. Och när ett uppror pågår finns det inget behov av ytterligare engagemang från Illuminaterna. Ena sidan är djupt rotad i en känsla av skyldighet att hämnas vad som gjordes mot deras förfäder, eller att försvara deras religiösa eller kulturella trosföreställningar, vilket är tillräckligt för att slåss passionerat för vad de känner är en viktig orsak.

När det gäller internationella konflikter har Illuminaterna anstiftat större evenemang för att hetsa upp befolkningen, och den ”kränkta” nationen förklarar villigt krig mot den proklamerade ”gärningsmannen”. Så småningom blir det känt att en sådan händelse var den som allmänt kallas 9/11. Man skyller alltid på ”patriotism”, men det är alltid så att den bakomliggande avsikten har varit att berika tillverkarna av krigsmaskiner och behålla eller utöka Illuminaternas kontroll över er.

Är Assad en Illuminat? Hur är det med diktatorerna i Afrika och Latinamerikanska länder och Nordkorea? Var Hitler, Mussolini och Stalin Illuminater?

Av olika skäl så är ingen av dem det, eller var. I vissa fall har diktatorer satts in i en viss position av Illuminaterna, men när de väl har makten behöver de ingen hjälp för att behålla kontrollen över medborgarna. Illuminaterna kräver energin i rädslan för att fortsätta att ”tanka upp” sig själva. Tyranniska regimer genererar en enorm mängd av rädsla som därigenom tjänar Illuminaternas behov extremt bra, utan någon ansträngning från deras sida. Den höga dödssiffran i länder med brutala härskare är i linje med Illuminaternas mål att reducera världens befolkning. Och alla krig tjänar samma syfte.

Eftersom girighet, inte bara hänsynslöshet, är en motiverande kraft som delas av despoter och Illuminaterna, så finns det en andra sida av detta mynt. I länder med ett överflöd av naturresurser kan diktatorer ivrigt samarbeta med Illuminatägda multinationella företag som har vad diktatorerna inte har – utrustning, erfaren ledning och teknisk expertis för att utveckla sina resurser – och båda parter tjänar storslaget på denna typ av arrangemang.

Om ett lands härskare motsäger sig ett förslag från Illuminaterna, eller försöker driva bort deras starka fäste, hetsar deras agenter till ett uppror och installerar en villig marionett som landets nya ledare. Låt oss få ge er ett exempel med en aktuell relevans. Den fientlighet som finns mellan USA och Iran började för drygt 30 år sedan när Illuminati störtade den dåvarande ledaren och installerade sin brutala marionett,Shah Pahlavi. När iranierna störtade honom fick han först asyl i Panama på order från USAs regering och senare flögs han till USA, trots Irans begäran om att shagen skulle skickas tillbaka till Iran för att ställas inför rätta för sina brott mot folket.

Historien om USA som präglas av egennyttiga ingripanden i andra länders angelägenheter är faktiskt ett arbete av Illuminaterna vars inflytande i det landet började med några få individer i den uppkommande regeringen, efter att kolonierna vann sin självständighet från det brittiska styret. Den avgörande faktorn, så att säga, kom senare med hjälp av Federal Reserve System, Illuminaternas privata bankkonsortium, och dess skatteuppbördssystem IRS, Internal Revenue Service, som tillsammans förde den amerikanska ekonomin på knä för några år sedan. Mutor, utpressning eller hot mot medlemmar av Kongressen och andra myndigheter blev vanligt, och så gjorde också lobbyister för de av Illuminaterna kontrollerade organisationerna och företagen.

Hotade USAs president Obama Syrien med ett angrepp för att Assad är i maskopi med Big Oil?

Nej, president Obama behövde inflytande för att förmå Assad-regimen att stoppa användandet av kemiska vapen, men han ville aldrig att situationen skulle nå till en punkt där ”angrepp” skulle igångsättas. I motsats till publiciteten om den frostiga relationen mellan Obama och Vladimir Putin – som en läsare skrev – pågick pratet om ”det nya kalla kriget” i Syren bakom scenen mellan amerikanska och ryska diplomater långt innan de uppmärksammade förhandlingarna inleddes. Ingen av de ländernas ledare vill vara militärt inblandade, inte heller med kemiska vapen tillgängliga för någon grupp. Båda länderna är känsliga för den humanitära aspekten av Syriens krig.

President Obama är hängiven sitt uppdrag i både hjärta och själ, ett uppdrag som det Högsta Universella Rådet bad honom att åta sig, att skapa enhet och fred i er värld. Vi vet att många människor uppfattar honom betydligt annorlunda från vad vi har sagt till er, och till förmån för nya läsare erbjuder vi en mycket kort resumé av händelser.

När Rådet utarbetade Mästarplanen for Jordens Gyllene Tidsålder förväntade de sig att alla utvecklade själar som ville vara viktiga aktörer i uppstigningsprocessen – ett evolutionärt åtagande, unikt i både hastighet och räckvidd i detta Universum – att hålla fast vid sina avtal. Några gick med på att spela ”tunga” roller för att skapa förutsättningar som skulle ge möjlighet till majoriteten av befolkningen att slutföra valda upplevelser och avveckla den tredje densitetens karma. När dessa själars uppdrag avslutades för mer än ett decennium sedan så vägrade de att hedra resten av sitt avtal och gå med i ljuskrafterna. De hade blivit förtrollade av sin makt på toppen av Illuminaternas nätverk och de fortsatte att underblåsa oroligheter och lidande närhelst och varhelst de kunde.

Således ärvde den själ som förkroppsligar Barack Obama allvarligt oroande, nationella och globala förhållanden som aldrig skulle ha kommit till stånd om dessa själar hade följt sina avtal. Men det gjorde de inte! Därför klev han in i presidentrollen och ordförandeskapet på toppen av de ogynnsamma miljömässiga och ekonomiska förhållandena, krig, slupmässigt våld och stora lager av dödliga vapen. Och under hela hans tid i Vita huset har Illuminati kämpat emot hans strävanden att vända på dessa situationer.

Medan han har tagit många beslut under tvång så har han aldrig arbetat i maskopi med Illuminaterna. Tvärtom så har han gjort allt möjligt för att få ett slut på deras globala kontroll. Så det är naturligt att deras agenter har spridit ut lögner om Obama och hans avsikter som en del av deras motoffensiv för att motarbeta alla reformer som i hög grad behövs i hans land och i världen. Att sända ljus till president Obama och alla på Jorden kommer att bidra till ett snabbare genomförande av positiva förändringar som är väsentliga för förenandet av er värld i fred och respekt för allt liv.

Vad händer med USA, det land som är tänkt att vara en förebild för demokrati, frihet och den ”amerikanska drömmen”? Den fattiga befolkningens antal fortsätter att växa och det finns så mycket våld. Direkt efter ett val börjar de prata om vem som kommer att delta i valet nästa gång, och regeringen kämpar inom sig själv istället för att ta itu med landets problem.

Vad som händer i USA är inte unikt för det landet – det pågår i etapper runt om i världen. Ni är i processen av att balansen skall återställas för Gaia, Jordens själ, för hennes planetkropp och för hennes invånare. Som vi har nämnt tidigare så är er värld ungefär tio år efter den tid när situationer som krig, stor skillnad mellan de rika och de desperat fattiga och köpslående regeringar skulle ha upphört. Absolut försoning på båda sidor i alla frågor där konflikt råder kommer, men just nu är vibrationerna som framkallar det ”bästa” och det ”värsta” av attityder och beteende ännu rådande.

Det är därför politiska extremister nu är på sin höjdpunkt inom USAs regering och, tyvärr, finns det en hel del våld. Vissa har sina rötter i intolerans eller rädsla för religiösa, etniska, rasmässiga och filosofiska skillnader. Andra beror på den emotionella och psykiska skada som krigsveteraner och några få individer agerar på under sinneskontroll, antingen av Illuminaternas programmering eller den negativa påverkan av allestädes närvarande våldsam s k ”underhållning”. Det är samma sak på andra platser – se på det senaste gisslandramat i Nairobi, självmordsbombningar, slumpmässiga masskjutningar och andra till synes meningslösa mord och våldsbrott.

De större medierna försäkrar att ni vet allt om alla dessa sensationella händelser, var än de sker, men de säger ingenting om de otaliga, framgångsrika prestationerna i byar och upptill globalt, som är oerhört hjärtevärmande och uppmuntrande bevis på att reformer är på gång. Men medierna ger er små snuttar av den stora bilden, så att säga, som är effekterna av ”det bästa” som blir mer utbrett, såsom t ex lättnader i spänningar över Syrien. Påven Francis är uppriktig i sina proklamationer, den iranska regeringens stridslystnad tinar och FN, som framställdes praktiskt taget impotent av Illuminaterna, börjar göra framsteg i sina organisatoriska avsikter.

Inte för så många år sedan var energin som genererades av Jordens invånare till övervägande delen rädslobaserad. Nu svarar miljarder av ”goda” människor – endast några få är inte det – i enlighet med sin passion för att hjälpa till med att rätta fel var de än är. Förändring börjar sällan på toppen och filtreras ner, det börjar på botten och flyter uppåt, och detta sker nu över hela världen. Emails till min mor låter oss få veta att många av er kände er uppmuntrade av våra senaste budskap vari vi räknade upp några av de otaliga sätt som kärlek och ljus åstadkommer förändringar för välbefinnandet hos människor överallt.

”Nackdelen” om ni vill, är att tillsammans med de underbara effekterna av det överflödet av energi kommer otålighet för dramatiska skillnader. Vår älskade Jordfamilj, ni håller på att förvandla er värld. Även med den pågående hjälpen från vår universella familj kan ett åtagande av den magnituden endast uppnås stegvis. I Jordens energifält av potential tar alla typer av välvilliga förändringar fart i enlighet med tankar, känslor och handlingar som fokuseras på och har ljusfylld inriktning. Ert ljus öppnar upp hjärtan och sinnen, hjälper till att hela dem som är sorgsna och för den dag närmare när Jorden återigen är ett paradis.

Och det leder oss fram till mejlet från en läsare vid Ra Kendra Center på Filipinerna som vi här inkluderar med tillstånd:

Sättet att skingra mörkret är att låta Ljuset lysa igenom… LJUS, LJUS, LJUS I AKTION. Att förhandla från hjärtat, stråla ut Ljus, Kärlek och Frid gör motiven transparanta och kan åstadkomma en gemensam vilja för det gemensamma goda (detta är med direkt hänvisning till fred genom förhandling för att lösa konflikten i Syrien).

Frid är inte relaterat till krig som vi förstår och uttrycker det. FRID ÄR ETT TILLSTÅND AV ATT EXISTERA SOM SIG SJÄLV INOM ALLA – även om det verkar som om det inte fått någon chans att uttrycka sig själv på något sätt. Medan de olika perspektiven och uttrycken för mänskliga tendenser kanske uttrycks som krig, förstörelse etc bland en del av oss, så kan detta anses som impotent eller fokuserat som kreativt bra genom styrkan av önskemålet om frid i många av oss – FRID SOM HÄRSKAR I ALLAS HJÄRTAN – är vårt mål, inte stoppande av våld och övergrepp mot andra och oss själva, vilket säkerligen kommer att upphöra eller bli transformerat när fred råder.

Låt oss minnas grunden i oss… att alla är uttryck för medvetande som en energi, variationen ligger i hur vi relaterar till den och sedan ger uttryck för den.

Så, kära ni. Så snart vi känner att impulsen i vår passion för frid och fred dras till en riktning av upprördhet eller någon annan form som kan underblåsa branden av snedvridningar, lås oss andas djupt några gånger och styra vårt fokus till källan av den passionen: Vårt hjärta där friden vistas tillsammans med kärlek, viljan till det goda. Detta kan leda oss till förhandling för fred istället för ett kämpande för fred.

Med detta sagt vill jag tacka er alla, och som vår sång säger LÅT DET BLI FRED PÅ JORDEN OCH LÅT DET BÖRJA MED MIG…

Vi hedrar dessa själar som finns i centrum och de otaliga andra som sänder ut kärlek och ljus. Genom universell lag är energin av frid inom hjärtan och sinnen den som påskyndar den dag när alla själar i er värld kommer att leva i harmoni med varandra och med naturen.

Alla ljusvarelser i detta Universum är med er och omfamnar er i villkorslös kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge