Home > > Matthew Ward - 1 november 2013

Matthew Ward - 1 november 2013

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Ni skulle känna det mycket upplyftande när det gäller tillståndet i er värld om ni kunde se Jorden så som vi ser den, gnistrande och lysande, ännu mer strålande när hennes balans ökas med varje bortförande av negativitet. Även om dualitetens mest extrema uttryck fortfarande spelas upp på planeten, så avslöjas även många positiva scenarier.

De stora medierna håller fortfarande på med att göra sensation av förstörelse, meningsskiljaktigheter och skandaler, men ni har också sett deras rapportering av konstruktiva händelser. Alt eftersom diskussioner om nedtrappningen av Syriens inbördeskrig fortsätter så pågår inspektionen av det landets lager av kemiska vapen och så även pratet om Irans utvecklingsprogram för kärnvapen.

Påven Francis städar huset i Vatikanen och undersökningar utvidgas nu till företagens korruption och kriminella aktiviteter i den finansiella världen. Vi ser att de unga brittiska kungligheterna – William, Catherine och deras nyfödda son George – ingjuter ljus i kungahuset, och föroreningarna har diskuterats ingående av vissa myndigheter och företag.

Den tråd som förenar dessa till synes orelaterade områden, och otaliga andra, inklusive myriader av lovande utveckling på gräsrotsnivå, är den ökande, kraftfulla energins rörelse inom och runt om planeten. Allting i er värld som flödar i samklang med den rörelsen tar ordentlig fart, och allting som motsätter sig flödet går sönder i sömmarna. Den långvariga benägenheten för krig och den förtryckande politiken och praxis av den fortsätter att försvagas eftersom de kollektiva tankarna, känslorna och handlingarna för fred, frihet och sanning fortsätter att intensifieras.

Det är en glädje för oss att observera dessa underbara effekter av kärleks- och ljusenergi. Det kommer att bli en rad av ryck fram och tillbaka när det gäller anpassningen i de mest expansiva områdena för förändring, men det finns inga indikationer på att några omvägar blir betydande, och ingenting kan stjälpa era samhällens utveckling.

En aspekt av denna monumentala och unika resa i Uppstigning är den varierande graden av fysisk, mental eller känslomässig obekvämlighet som många känner när kolbaserade celler absorberar ljus och omvandlas till kristallina strukturer. I tidigare meddelanden har vi erbjudit vägledning för att lindra uppstigningsrelaterade tillstånd, och vi ber läsare som känner oro för olika hälsoavvikelser att läsa dessa meddelanden (meddelandet den 4 juli, 2013 har den mest omfattande täckningen).

Ett email var nyligen sänt till min mor som visar att hälsofrågan i förbindelse med Uppstigningen ber om ett förtydligande. Mamma, var snäll och kopiera emailet här:

Kan du berätta för mig vad Matthew säger om folks förbättring av hälsan innan Uppstigningen? Vad jag menar är att det finns så många (mest äldre) människor i olika skeden av hälsosituationer – några mycket allvarliga – att det inte förefaller möjligt att de kommer att kunna stiga upp eller avancera andligt utan att först bli relativt friska – eller kommer de bara att dö och endast friska människor kommer att ärva den fysiska 5D-Jorden?

Tack. Först vill jag säga att den planetariska Uppstigningen och den personliga Uppstigningen inte är samma sak, och det kanske är till hjälp att förklara om igen att densitet, eller täthet, har två definitioner i universella sammanhang: massa och/ellerplaceringen av en massa och själens utvecklingstillstånd i andlig och medveten medvetenhet - och de två tätheterna kan skilja sig åt avsevärt.

Planeten har varit på väg i Uppstigningen under ca 75 år, längre än de flesta av hennes invånare har bott där den här gången. Men genom dessa år av vandring genom den tredje densiteten har Gaia, den själ som förkroppsligar planeten som nu kallas Jorden, varit i den femte dimensionens utveckling. Gaia och hennes planetkropp fanns ursprungligen i den femte densiteten och under årtusendena som hennes invånares brutalitet mot varandra orsakade planetens nedåtspiral förblev Gaia i sitt ursprungliga utvecklingstillstånd.

En persons fysiska hälsa påverkar inte ett dugg hennes uppstigning andligt och medvetet, och uppstigningen är inte begränsad till livet på Jorden. Många personer som just nått den fjärde densitetens utvecklingsstatus hade klausuler för livslängden i sina själskontrakt som ”gick ut” så att säga – de dog och lever i sitt avancerade tillstånd i Nirvana, eller, om de väljer det, någon annanstans likvärdig i den andliga världen.

När planeten färdas genom den fjärde densiteten kommer hennes invånare som har utvecklats till den densiteten andligt och medvetet att fortsätta stiga upp med Jorden, om det är i enlighet med deras kontrakt för livslängden. Om det inte är så kommer deras kroppar att dö och de kommer att fortsätta sin uppstigningsfärd i andevärlden tills de bestämmer sig för var de vill reinkarnera.

Några av er har hört att när Jorden lämnar den tredje dimensionens täthet så träder hon in i den femte, för nummer fyra har ingen del alls i processen. Vi använder era nummer endast för att indikera avancemang, antingen för plats eller för själens utveckling, och det finns inget sådant som hoppa över något progressivt tillstånd heller. Precis som det inte är timligt att förvänta sig att ett barn som har lärt sig ABC för att läsa ett lexikon, så är det inte heller rimligt att förvänta sig att hoppa från era nuvarande förmågor direkt till att behärska en kommunikation telepatiskt, manifestera och dematerialisera föremål, göra astralresor och uppnå en perfekt hälsa i kroppen, sinnet och anden. Faktum är att alla har de inneboende förmågornaatt utföra alla dessa underverk, men det är nödvändigt att utveckla förmågan att göra så, och varje själ kommer att göra det när tiden är den rätta.

Andra hälsorelaterade frågor handlar om ”radioaktivt vatten” som flödar från Japans Fukushima kärnkraftsanläggning, och säkerheten för de livsmedel som odlas i närheten. Våra rymdfamiljers team av fyra eller fem medlemmar i varje, som finns nära anläggningen, arbetar tillsammans med besättningar i skeppen som svävar ovanför för att reducera vattnets giftighet i största möjliga utsträckning. Deras teknologier är långt mer avancerade än era, men de är inte utformade för att ta bort varje uns av förgivningen i frukter och grönsaker från områden med radioaktivitet, så det är klokt att inte äta produkter som vuxit nära kärnkraftsanläggningen.

Nu skall vi rikta läsarnas intresse till ett antal ärenden som hänför sig till Förenta Staterna. Det är inte bara så att händelser där reflekterar vad som i viss mån sker runt om i hela er värld, utan allting som sker någonstans på Jorden påverkar allting överallt i Universum.

Medborgarnas vrede över de svårigheter många upplever på grund av regeringens ”nedslängning” visar på en växande intolerans av de förtroendevaldas passivitet på grund av en envis splittring. Individer inom den regeringen, och alla andra demokratiskt valda organ, kommer att ändras från självbetjäning till att arbeta unisont för folkets välbefinnande i det landet. Detta kommer inte att ske i ett svep, men tjänstemän som envist vägrar ta emot kärleks- och ljusenergin kommer att försvinna på ett eller annat sätt och slutligen kommer alla valda tjänstemän att agera inom den energin. Att avsluta regimen av tyranner kommer så sakta, men det är också förutbestämt.

Inga allvarliga återverkningar i utländska relationer kommer att bli resultatet från NSA underrättelsetjänsts insamlande – varje indignerad och förvånad reaktion är bara ett spel för allmänheten. Det är inte bara väl känt att spionering är allmänt förekommande, utan nationer som är allierade med varandra delar med sig av vad de har samlat in, och inga nationella ledare är naiva nog att tro att de personligen är befriade från övervakningen. Energin kring denna kalabalik stärker den energi som satts i rörelse av whistleblowers överallt och i slutändan kommer det att leda till ett multinationellt förtroende i harmoniskt samarbete.

Av två skäl var högt uppsatta officerare befriade från sina plikter. Det grundläggande skälet är att de hade agerat under order från Illuminaterna, vilket inkluderade storskalig terrorism med användande av missiler med kärnstridsspetsar. Tack vare våra universella familjers teknologi var alla dessa försök förgäves, i linje med Skaparens bestämmelse att det inte kommer att bli några fler kärnvapendetonationer i rymden stadfäste Gud det ingripandet. Energetiskt sett var officerarnas avlägsnande ett naturligt steg mot demilitarisering av er värld – detta enorma företag kan inte åstadkommas snabbt, men det steget var en välkommen början.

När det gäller den av Illuminaterna kontrollerade CIA-fraktionen finns bara en väg ut. Dessa individer har ansvaret för ”black ops”, de mest destruktiva terroristaktionerna. Ni känner till de få som ha varit framgångsrika, den mest kända ”9/11”, men aldrig publicerade är de många försöken i oroshärdar runt om i världen som har hindrats av era ET-bröder och systrar som lever ibland er. De har tillåtelse att göra detta som svar på en begäran från Gaia, men de kan inte störa individens fria vilja att hämnas grymheter som utförts av deras förfäder eller för att försvara sina radikala åsikter.

Vi har fått förfrågan om vår åsikt när det gäller legalisering av marijuana. Vi anser att det borde ha gjorts för länge sedan över hela världen för medicinska orsaker och på grund av denna växts många kända fördelar – det är därför som läkemedelsföretaggens högsta ledning har undertryckt dess lagliga tillgänglighet. När det gäller att ”ge era unga tillstånd att använda droger” ser vi detta så som vi gör på era sociala problem som t ex överdrivet drickande, spelande, för mycket ätande, sexuell promiskuitet, gängkrig och mobbning: frågor som kräver stark vägledning från föräldrarna och individens självdisciplin. Och, när ljuset inom befolkningen ökar kommer problematiskt beteende att minska och sedan upphöra.

Till de många läsare som åberopar särskilda åtgärder av president Obama och undrar om han fortfarande är en ljusvarelse: Ja, det är han. Vi står bakom allting vi har sagt tidigare angående honom, för det är sanningen. Vi säger även att tredje densitetens medvetande inte kan urskilja ljus i en person eller situation. Även om Jorden och alla hennes invånare är i den fjärde dimensionen när det gäller platsen, så är majoriteten av befolkningen fortfarande inom den tredje dimensionen när vi talar om medvetandet. Och för att besvara en annan läsares fråga: Nej, en klon av presidenten som är programmerad av Illuminaterna har inte ersatt den personen.

Det har absolut varit ”sabotage”, som en läsare uttrycker det, och en annan har frågat: är den hektiska energin och misshälligheten runt den prisvärda hälsovårdslagen något från Illuminaternas energi? Att sabotera lagen som är känd som Obamacare började omedelbart efter att president Obama tillkännagav sin avsikt att göra sjukförsäkringar tillgängliga för människor som inte fick nödvändig behandling därför att de inte hade försäkring. Illuminaternas medlemmar i Kongressen i maskopi med sina motsvarigheter i det medicinska etablissemanget och läkemedels- och försäkringsindustrin, började med öppna och hemliga kampanjer för att fördöma presidentens ansträngningar – resultatet är en lagstiftning som är tandlös jämfört med en ursprungliga planen. Webplatsen går inte fri från sabotage men ”alltför många kockar i köket” som arbetar snabbt med komplexa, tekniska funktioner bidrog till webplatsens felaktigheter.

Individer i Kongressen som är fast beslutna att utrota Lagen om hälsovård kommer antingen att falla i glömska eller gå med sina kollegor som ser en sundhet i att bevara dess positiva aspekter och ändra på de förargliga delarna. Så småningom kommer energiflödet att ge hälsovården jämlikhet och bli tillgänglig för alla i er värld. Inkluderat här kommer att vara fullt erkännande av vad ni kallar ”alternativa” behandlingar, naturens läkande ingredienser som ersätter kemiska, receptbelagda läkemedel som orsakar mer skada än nytta. Dessutom skäliga kostnader för sjukhusvård, öppenvård och den medicinering som hjälper människor. Med tiden, när ert samhälle fortsätter att avancera, kommer varken pengar eller försäkringar att finnas i bilden för hälsovård.

När det gäller de många frågorna om den nationella ekonomin så har jag bett min mamma att kopiera ett speciellt email för att visa hur långt bort från den aktuella verkligheten viss information är som sprids. Endast namnet kommer att utelämnas för att bevara den individens integritet.

******s källa vid Försvarsdepartementet säger att ”De har lagt något i vattnet och i vår mat och att när de triggar mobilnätens master eller flyger drönare över dem så kan de detonera vad vi har förtärt och det kommer att ge oss influensaliknande symptom inom 2 dagar och sedan döden inom 10 dagar därefter. Detta för att kontrollera upplopp av människor när ekonomin totalt kraschar när som helst nu och till och med 2014. Finns det någon sanning i detta?

Tack så mycket, mamma. Det finns ingen sanning överhuvudtaget i det skandalösa påståendet och någon allvarlig oro angående kollapsen av USAs ekonomi är helt onödig. När Federal Reserve System och IRS (Internal Revenue Service) blir exponerade som helägda Illuminati-agenturer som har manipulerat ekonomin över hela världen, så kommer deras verksamheter att upphöra. Då kommer ni att få se att USAs skulder är lika påhittade som er globala ekonomi.

För länge sedan blev hela det ekonomiska systemet bara ett virrvarr av trådar eller kablar i datorns transaktioner – handeln på aktiemarknaderna, köpandet och säljandet av valutor, bolån från låneinstituten, kreditkortens konton med ockerräntor. All denna ekonomiska aktivitet var utformad för att fortsätta med att berika de redan rika och ingenting av det har haft en solid grund. Att avsluta denna uppfinning av Illuminaterna, som är ett kontrollerande nätverk, och återvända till en monetär basis av ädla metaller kommer att hanteras så smidigt som möjligt för att undvika förvirring.

Nu verkar detta som att vi pekar finger åt ”skurkarna” runt om i er värld, som hela tiden har motsatt sig förändringar som skulle vara i bästa intresse för folken, och vi upprepar våra uppmaningar i tidigare meddelanden: Förlåt dem! Detta betyder inte tolerans för deras handlingar. Det betyder att avstå från fördömande genom förståelse för att dessa individer är de svagaste länkarna i den okrossbara, universella kedjan av själar, och kärleksljuset i er förlåtelse lyfter dem på samma gång som det ökar er själs tillväxt.

Den avgörande betydelsen av förlåtelse sträcker sig långt bortom dessa individer in till det avtal ni gjorde upp innan er födelse till det här livet. På grund av att avtal görs av själar med villkorslös kärlek och är utformade för att främja utvecklingen av alla deltagare, så spelar varje själ en roll som erbjuder andra möjligheter till avancemang. Personer som du kanske ogillar djupt för vad du uppfattar som grym och orättvis behandling kanske uppfyller perfekt sitt avtal för att förse dig med den upplevelsen. Förlora inte din möjlighet att växa genom att hysa agg eller bitterhet – förstå, förlåt och känn dig tacksam att du har slutfört de karmiska lektioner du valde och som de försåg dig med.

Om man med ord, handlingar eller passivitet har handlat ojust mot några personer, säg då till dem: Jag är ledsen, var snäll och förlåt mig! Förlåt sedan dig själv! Att släppa skuld och ånger, såväl som bitterhet och förbittring, kommer att låta fridfullhet, glädje och en känsla av spänning flöda in i ditt hjärta – det är så Uppstigning känns.

Ljusvarelser över hela detta Universum omfamnar er alla med villkorslös kärlek när vi firar och hurrar för att ni hela tiden går framåt.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?