Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 september 2013

Matthew Ward - 2 september 2013

Syrien

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Tidigare har vi sagt att Jorden är på en energinivå som frambringar positiva och negativa ytterligheter i individernas beteende. Längs vägen fram till denna punkt i uppstigningsresan har global rastlöshet ökat då människor svarade an på en växande känsla av brådska för att agera på sina tankar och känslor.

Detta var motivationen bakom vad ni kallar den arabiska våren, och det var vad som satte Syriens inbördeskrig i centrum på världsscenen. Att vara bröder och systrar i det landet där man tillintetgör varandra är djupt sorgligt för oss, precis som det är för er – ingen är oberörd av blodbadet och den svåra situationen för miljoner flyktingar. Den humanitära situationen av hemska proportioner har skapat stort dilemma: Har andra nationer en moralisk skyldighet att ingripa? Skulle det eskalera striderna till ett internationellt krig?

Regeringar med befogenheter att ingripa militärt har tittat på ett ingripande från dessa perspektiv, såväl som medvetenheten om att deras egna interna situationer behöver ses över och deras medborgare är krigströtta. Deras ledare vet inte att deras återhållsamhet med att vidta åtgärder går bortom dessa överväganden, eller att striderna i Syrien går utöver vad som är uppenbart – alla i er värld är påverkade av energiflödet som kommer in över planeten.

Det kanske låter lidelsefritt, eller opartiskt, men detta krig är ett resultat av energi som satts i rörelse för länge sedan och att bryta igenom det flödet var viktigt, även om det är skandalöst så gjorde användningen av kemiska vapen just det. Vi överser INTE med denna galenskap! Vi säger er att den intensiva energin som investerats på båda sidor i detta krig måste avbrytas, dess drivkraft måste brytas, så att striderna kunde börja avta och rinna ut på sin energetiska kurs.

Om det kan sägas att även i en situation så sorglig och allvarlig som denna det kan finnas en guldkant, så är den så här: Er värld är så upprörd över kemiska vapen som dödar oskyldiga människor att det aldrig mer kommer att hända på Jorden!

Eftersom energi rör sig i den riktning den ”matas” så är det kontraproduktivt att förbruka energin på att analysera Syriens situation dag efter dag, eller att spekulera om vad som gjordes till vem av den här gruppen eller den där. Vad som långt bättre skulle betjäna det syriska folket och er värld är den energi som ges ut från de som ber om healing för sörjande själar, om fred som skall koma genom förhandlingar och försoning mellan de olika grupper som har spelat sina roller.

Vår villkorslösa kärlek är med var och en av vår kära Jordfamilj.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge