Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — March 25, 2011

Matthew Ward — March 25, 2011

Kunskap växer fram om konstgjorda jordbävningar, vädermanipulation, strålning i Japan, ET-hjälp. Hatonn: svårigheter med att avveckla Illuminati-kontrollerad teknologi, frihetskämpar i arabländer, högre perspektiv på Libyen

1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew som talar om två speciellt betydelsefulla situationer i er värld. Eftersom ert perspektiv är begränsat till personlig observation och rapporter i media, så vill vi ge er de uppmuntrande nyheter som kan ses från vår högre utsiktspunkt. Alla händelser ligger inom den universella accelerationens modell som vi har berättat om för er, som skulle orsaka förändringar i högt tempo, och allt detta som verkar vara i uppror just nu kommer att leda till framväxandet av sanningar och genomförandet av reformer.

2. För ett ge ett exempel på en länge dold sanning, som har kommit fram i viss mån, är att inte för så länge sedan skulle de flesta människorna på Jorden ha funnit det svårt att tro att några få vetenskapsmän har orsakat de oerhört destruktiva jordbävningarna, de svåra stormarna och översvämningarna som skett. Nu kryllar ert Internet av information om vad mänsklig teknologi kan orsaka, och har orsakat, och medan allmänheten i stort inte vet om detta så kommer de snart att veta det.

3. Låt oss först tala om vad Japan har att handskas med. Vi vet att en del ljusarbetare känner att vår planets bröder och systrar borde gå in och kontrollera strålningssituationen som har potentialen att skapa oräkneligt antal dödsoffer och miljöskador globalt sett. I vårt tidigare meddelande berättade vi att vår rymdfamilj reducerar i möjligaste mån strålningsnivåerna och i andra meddelanden har vi sagt att besättningar inte kan landa i massor förrän säkerhet kan ges för både dem och er, och vid den här tidpunkten kan den inte ges. Så assistans vid kärnanläggningen kan inte komma på ett större offentligt sätt – men åtgärder har vidtagits.

4. På begäran av olika personer - min mamma har varit i kontakt med mig och andra källor - och jag har bett henne att dela med er vad hon har fått veta.

___________________________________

5. (Suzy Ward: Detta är ett utdrag från mitt email den 18 mars till Hannah Beaconfield, som kanaliserar Plejadernas Ljus.)

För tre nätter sedan hade jag ett samtal från Gen, den japanska översättaren, som tackade mig för Matthews budskap och frågade om han hade gett mig någon mer information nyligen. Matthew berättade för mig att ”de” hade hört att några ETs skulle landa och hjälpa till med att minska strålningssituationen, men att informationen inte hade verifierats. Nästa dag var helt galen så det var väldigt sent när jag frågade Gud om han visste vad Matthew hade talat om för mig. Han sa ja, och han kunde verifiera det. Ett litet skepp hade landat ungefär en och en halv kilometer från kärnkraftsanläggningen och besättningen använde sin tekniska utrustning i samband med mer omfattande utrustning i skeppen ovanför, ingen vid anläggningen skulle veta att besättningen var på marken.

Jag förmedlade detta till Gen och i morse skrev han: På något sätt har strålningsläckaget från dessa reaktorer minskat mirakulöst under den kritiska nivån. Jag tror att ETs ansträngningar har manifesterats. Det har också förekommit videorapporter som visat ett litet UFO som flyger över platsen.

6. (Följande är från mitt email den 25 mars till Jean Hudon som publicerar EarthRainbowNetwork.) Jean, jag trodde att du skulle vara intresserad av videon jag just tittade på och vad Hatonn gav mig att berätta för Gen, som sände mig länken. Han och hans familj reste till Okinawa där de satte upp en organisation för att förse de japaner som förlorat sina hem med härbärgering, och nu är de på Hawaii.

”Hatonn här. Ge inte upp hoppet om ert hemland! Diskussioner på de högsta nivåerna hos det Universella Rådet pågår för att avveckla nätsystemet och vad effekterna kanske blir med våra olika teknologier. Det är inte en fråga om OM, utan HUR vi skall förhindra mer förstörelse av planeten genom de där djävulska avsikterna.”

Hatonn sa att det inte finns någon tidslinje för detta men vi kommer att veta därför att framtida skalv och utbrott blir färre och mildare – det mesta av negativiteten som Jorden måste släppa har redan blivit gjort. Han sa att det är paradoxen i den där speciella användningen av HAARP - avsikten var att skapa massiva mängder av negativitet, men det har nu släppts ut mycket mer än vad det skapade

7. (Följande utdrag är från mitt email senare på dagen till en vän som frågade om jag visste någonting mer om ETs assistans).

Hatonn talade just om för mig att Illuminati känner till vår rymdfamiljs inblandning, för avsedd förstörelse har inte inträffat. Uppenbarligen misstänkte de det, men det var avgörande när den där orkanen försvagades över havet, vände och gick norrut istället för att träffa det amerikanska fastlandet, vilket inte alls var vad Illuminati hade designat.

Han sa att teknologier för att inleda jordbävningar och vädermanipulation har blivit förbättrade och intensifierats genom åren. Stora stormar brukade produceras av ett system och jordbävningar av ett annat. Men på grund av inblandning från ETs började Illuminatis forskare använda en kombination av teknologier som backup ifall ett system inte är så effektivt som de vill, men också för att göra det svårare för ET-teknologin att störa alla energikällor samtidigt.

Han sa också att i Japan har en av HAARPs olika kapaciteter på olika platser använts i samband med utveckling av Teslas uppfinningar och upptäckter för att producera destruktion från ovan och under Jordens yta. Även med ETs avancerade teknologier är det inte en enkel sak att avveckla allt av Illuminatis utrustning utan att avbryta viktiga kraft- och kommunikationskällor som tjänar oss, inte bara Illuminati. Det är därför diskussioner pågår på de högsta nivåerna inom det Universella Rådet för det bästa sättet att gå vidare.

___________________________

Tack så mycket, Mamma.

8. Det finns verkligen osäkra nivåer av strålning i växter, vatten och luft nära anläggningen och lägre nivåer på andra håll i det landet. Alla dessa nivåer skulle vara mycket högre utan vår rymdfamiljs hjälp, på och utanför planeten, som kraftigt har minskat radioaktiviteten vid anläggningen.

9. Vi hedrar modet hos de japanska arbetarna på platsen vars långvariga närhet till strålning kommer att resultera i död eller allvarlig sjukdom. Dessa som gör övergången till Nirvana kommer att hyllas av starka utrop av Bravo! och ges den personliga vård som behövs. Deras mod kommer att värdesättas såväl som språng i deras själsutveckling. När det gäller de arbetare som är mindre skadade, om deras själskontrakt innehåller en livstid av många år, kan deras kroppar bli läkta på Jorden som fortsätter sin uppstigning mot vibrerande nivåer där ingen sjukdom existerar.

10. I vårt tidigare meddelande konstaterade vi att alla personer som omkom i skalven och i tsunamin fick exakt den personligt anpassade vård de behövde. Det skulle ge ett mått av komfort till deras familjer om de kunde veta att deras älskades själar är glada i sina aktiva, andliga liv och strålar ut ljus för att lyfta upp sina landsmän.

11. Er rymdfamiljs hjälp i samband med denna kärnkraftssituation kan bara gå så här långt, därför att det inte är deras värld, det är er värld, och ni måste ta till kraftiga åtgärder för att säkerställa att kärnkraften blir eliminerad som den huvudsakliga energikällan. Det måste vara ett globalt krav på att inga nya reaktorer blir byggda och att de som håller på att byggas skall bli stoppade, och dessa som är i aktiv tjänst skall stängas ner. Atomkraft på ert utvecklingsstadium har varit riskabelt från början, men det har ändå mångfaldigats därför att det är mycket lönsamt för de få vars girighet långt överskrider säkerhetsintressena.

12. När besättningar kan landa i stort antal kommer de att ta med sig sin teknologi för att dematerialisera alla atomsopor och att eliminera all radioaktiv förorening i luft, vatten och jord, och de kommer att arbeta med er för att rena och föryngra er planet.

13. Den andra situationen av stor betydelse som vi önskar ta upp är vad som händer i den arabiska världen. I vad som förefaller vara en frihetssmitta, om ni så vill, folken som länge har varit förtryckta av despotiska härskare eller dynastier svarar nu på det intensifierade ljus som lyser upp deras liv så att förändring blir möjlig och ingjuter mod i dem att utöva ”folkets makt”. Återigen så är detta en del av accelerationen som påverkar allting i universum, och dessa reaktioner håller takten. Det kommer att vara mycket blodspillan innan folken i alla länder är fria, men triumfera skall de!

14. Vi är medvetna om de motstridiga åsikterna om den USA-ledda koalitionen av militära styrkor i Libyen. Vad vi ser är en strålande U-sväng i attityden hos nationella ledare som griper in i andra länders händelser. För första gången i er historia så är ingripandet inte av en rent självisk orsak, utan en nobel sådan – att hjälpa människor som kämpar för sin frihet. Utan den hjälpen skulle många fler libyer bli slaktade av diktatorn vars samvete, tillsammans med hans mentala kapacitet, förstördes för länge sedan.

15. Diktatorernas dagar är över och så är dagen av stöd för dessa diktatorer av egennyttiga skäl. Dagen för utnyttjande av Jordens resurser utan hänsyn till miljöförstöring är över. Så är också dagen för världens rikedomar i händerna på några få. Allting som är grundat i mörker närmar sig snabbt sitt slut.

16. Tyvärr är tiden av rykten och dramatiska förutsägelser om massiva land-, hav- och polskiften fortfarande med er. Ja, bli sanningsenligt informerad, men var snälla och ge inte någon energi till någon typ av skräckfylld information! Stå stadigt i ert ljus i vetskap om att oräkneliga själar i kropp och ande är med er och skyndar på er på er väg till Jordens Gyllene Tidsålder.

                             _________________________

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: GertieShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge