Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — March 12, 2011

Matthew Ward — March 12, 2011

Jordbävning, tsunami I Japan, kollektivt medvetandeskifte, utmaningar framför oss, skifte hos själar, personlig omvårdnad, uppstigningstempot accelererar, egenvärde vs triviala intressen, fabricerad bild av USA, mentala och emotionella sjukdomar, en bättre värld för barnen

1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Jordbävningen utanför Japans kust, strategiskt placerad för att orsaka tsunamin, var inte Moder Naturs verk. Hennes enda inblandning var de oundvikliga inledande förflyttningarna av land och vatten efter att Illuminatis vetenskapsmän utlöste skalvet. Vår rymdfamilj kunde motarbeta deras mål att utplåna städer, översvämma ön och döda de flesta av dess invånare, men att utnyttja den fulla kraften hos havet är bortom kapaciteten hos deras teknik. Moder Natur orsaker inte det misstänkta antalet efterskalv heller, och det borde vara uppenbart för era seismologer och geologer att någonting är fruktansvärt galet.

2. Toppmedlemmarna inom Illuminati vet att deras ekonomiska imperium är krossat och innan de sista strimlorna av deras en gång så ogenomträngliga globala nätverk är helt borta, försöker de att skapa en massa negativitet genom att skapa kaos, förstörelse och höga dödssiffror var än de kan. För all förödelsen i oceanens väg och det skadade kärnkraftverket, jämfört med Illuminatis avsikt att fullständigt förstöra Japan, var detta en ytlig vinst för dem. Det var minimal skada i Tokyo, skalvet, efterskalven och tsunamin förlöste en stor mängd av negativitet på planeten. Utomjordisk teknologi minskar effekterna av strålning från kraftverket och andra civilisationer strålar intensivt ljus som ett tillägg till utgjutandet av böner för det japanska folket, vars motståndskraft och uppfinningsrikedom samt hjälpen från andra länder kommer att återställa nationen.

3. Med ljuset som fortsätter att intensifieras kan Illuminatis samvetslösa handlingar inte så länge till förpesta Jorden. Precis som ni och vi ser de obestridbara bevisen för massiva skiften i det kollektiva medvetandet, så gör de det också, och de vet att detta kommer att avsluta allt mörker på planeten. Ljuset i expanderade medvetanden har lett de så länge förtryckta folken till att höja sina röster för frihet och det skriket kommer att eka om och om igen tills alla folk i er värld är fria.

4. Så småningom kommer hårt vunna segrar att fås i Libyen, andra länder i Mellanöstern och nationer i Sydöstasien och Afrika. I länder där politiska grupper med olika ideologier går emot varandra utan våld, kommer extremistiska åsikter att ge vika för enade administrationer som tjänar behoven hos massan snarare än girigheten hos eliten. Emellertid skulle det vara dåraktigt att förvänta sig en snabb kapitulation av tyranniska härskare eller smidiga övergångar då insättandet av nya nationella ledare kommer att vara mitt i varierande grad av oro och i olika tempo.

5. Sorg och umbäranden kommer att drabba de familjer vars älskade medlemmar betalar med sina liv för en reformerad ledning eller vem som nu fångades i skottlinjen. Vi önskar innerligt att alla kunde få veta att varje person som lämnar denna livstid genom antingen ursprungligt eller ändrat själskontrakt nu trivs i Jordens andliga värld. Snälla ni, förena er med ljusvarelser över hela universum i att sända ut böner for det högsta goda för alla.

6. Jag tror att detta är en lämplig plats för att svara på en läsares fråga: Har själen lämnat kroppen utan rädsla? Det finns inte en tillstymmelse av rädsla i samband med att själen och den eteriska kroppen lämnar den fysiska kroppen, men psyket är en helt annan sak. Medan själen frigörs, så att säga, anländer psyket hos personen – såväl som trosföreställningar, egenskaper och minnen – till Nirvana exakt så som de är i det ögonblicket som kroppen dör. Om någon har upplevt en orolig livstid eller dödsprocessen var under oroliga omständigheter, så är den oron ingrodd i psyket. Dessa personer anländer till särskilda portaler där speciellt tränade övergångsteam ökar den eteriska kroppens styrka och tar den personen till en lugn plats där ständig uppmärksamhet och skräddarsydd behandling ges.

7. Mamma, vänligen kopiera bokens avsnitt där jag beskrev denna exceptionella healingprocess genom exemplet med en soldat som dog i strid. Samma ömma vård skulle ges till alla personer som dog i rädsla under jordbävningen eller tsunamin – i vetskap om att detta kunde ge ett mått av tröst för alla som älskar dem och sörjer sina förluster.

(Utdrag ur kapitlet ”Övergången för själar” i Matthew: Berätta för mig om himlen).

Jag skall ge er ett konkret exempel på hur vi behandlar en traumatiserad ankomst. Ni ser en sårad soldat i stridsuniform som sitter på en säng i stridsilska, rädsla och kämpande kraftfullt och någon som försiktigt försöker att lugna honom. Precis som på bilden jag skickar verkar soldatens kropp här vara solid, som kroppen på Jorden, och sängen verkar också vara solid. Det är en illusion som vi manifesterar för det är nödvändigt i detta skede av hans acklimatisering till detta rike.

Soldater i strid måste balansera dödens verklighet med en känsla av deras egen osårbarhet så att de kan fokusera på överlevnad. Denna svåra psykiska manövrering, plus chocken av striden och skräcken av att vara omgiven av döda kamrater och skriken från de sårade, har försatt den här mannen i ett extremt upprört tillstånd. Det är nödvändigt att låta honom inse att detta är en förändring från hans sista omgivning på Jorden, vilket vi gör genom att underlätta slagfältets förhållanden, i vilka han hade levat och dött. Lite i taget elimineras hans minnen genom en gradvis avveckling av scenen runt om honom, tills han kan acceptera att han har lämnat sin jordiska kropp och har gått in i detta nya liv. Övergången måste vara långsam och realistisk för honom annars blir hans psyke chockat in i ett tillstånd där healing blir en större reparation. Inte så att hjälpen som behövdes och redan lämnats inte är av stor betydelse, men jag talar om relativt sett.

Matthew, det verkar som att realism för den soldaten skulle betyda att ha ett tunnland av stridande runt om honom. Kan han se sina döda kamrater om de får samma sorts behandling i närheten? Tja, eftersom du har sagt att varje själ anländer separat så antar jag att han är ensam med sin sjukvårdare i en slagfältsatmosfär.

Nej, Mamma, han är inte den enda soldaten här. Jag har precis skickat dig en närbild så att du kan klart se soliditeten av hans kropp och bädden. Ja, han kan se en del av sina ”döda” kamrater i närheten och det är både till hjälp för honom och ett hinder, på grund av möjlig förvirring, då andra män han helt nyligen hade sett inte längre är där. Att gruppera dessa män på detta stadium är inte i konflikt med vår behandling av varje anländande individuellt i enlighet med särskilda healingbehov. För att undvika vidare psykiska skador är det viktigt att deras döende omgivning är porträtterad exakt, och deras kamraters närvaro är en del av denna realism.

Denna grupp av män som dödades nästan samtidigt i ett antal av tio, med varierande attityder angående döden och himlen, de anlände vid stationer där deras själsnivåenergi tillät och deras psykiska anpassning tjänades bäst, i det inledande skedet som du just såg. Var och en i den gruppen har sin egen energis harmonisering att följa från nu och framåt. Några av dessa män kanske är ganska avancerade i sin själs evolution och mycket snart blir medvetna om deras inträde i det andliga riket. Vi har sett nyligen anlända soldater med sådan avancerad utveckling att de visste omedelbart var de var och snabbt kunde hjälpa andra i närheten till att acceptera sin övergång. Andra i den här gruppen har kanske mycket allvarliga omprövningar att se fram emot.

När det gäller den bilden du såg, ja, det var bara en liten portion av en återuppförd stridsmiljö, minus de öronbedövande ljuden och genomborrandet av Jordens verklighet. Men ”tunnlandens strid” skulle inte varit en riktig bild att sända till dig, därför att vi inte heller ser den. Vad vi ser är mer likt en flashscen i en film, där tittarna har en glimt av en karaktär och hans situation, sedan en annan karaktär och hans situation och så vidare. Även då en kort tid går åt att utveckla varje vinjett, är det meningen att tittarna skall förstå att all utveckling inträffar samtidigt.

Vi ser glimtar av enskilda själar i olika stadier av fattningsförmåga och behov av hjälp med övergången. Vi leds till den plats där vi behöver vara genom den energikoppling som är etablerad. Jag vet att du undrar hur den differentieringen kan uppnås i det kaoset, och jag vet inte hur jag skall förklara det för dig, Mamma, men jag kan försäkra dig att det fungerar till perfektion.

Som jag har nämnt förut så är vår primära healingmekanism vibrationer, vilket är anledningen till att musik är så viktig. Friska individer här har en vibrationsnivå mellan två bestämda punkter som tillåter en viss variation som motsvarar stigande eller fallande entusiasm, spänning eller vilka känslor som nu orsakar en förändring i nivån. Eftersom vi inte har några ängsliga eller upprörda omständigheter att handskas med, är en ökning från den normala nivån endast av positiva skäl. Anländande har en mycket annorlunda uppsättning av utvecklingsgrad som är anpassad till deras trossystem genom hela livet på Jorden och omständigheterna i det fysiska livet och döden.

_______________________________________

8. Tack, Mamma. Jag vill tillägga något som inte finns i utdraget men som är nämnt tidigare i kapitlet. Varje person som gör övergången hälsas med namn och får den individuella vård som kanske behövs. Om de är snabbt medvetna om att de har återkommit till det här riket hälsas de av familj, vänner och djur som de är förbundna med i kärlek och får hjälp att hitta tillfredsställande bostäder och att finna sig tillrätta.

9. Som jag förklarade för min Mor använde jag det opersonliga ordet ”anländande” endast för att skilja mellan själar som lämnade Jordens livstid och de många andra som kommer från andliga, avancerade fysiska civilisationer. Eftersom Nirvana är välkänt för den anpassade vård och healing av skadade psyken så kommer en del människor för att vila och bli föryngrade efter en serie av traumatiska livstider. Andra kommer för att lära sig avancerade kurser i vetenskap, men de flesta är här helt enkelt på besök. De högre nivåerna i denna värld är vida kända för deras utsökta skönhet och mångfald och det är en populär semesterort för personer vars energi är kompatibel med dessa höga vibrationer.

10. Även om jag inte har varit en invånare för mer än ett dussin år eller mer, så är Nirvana ändå mitt hem, kan man säga. Jag återvänder korta tider mellan mina tjänsteuppdrag och hjälper andra civilisationer i den här delen av universum, fastställer och uppgraderar deras andliga himmel som är deras folks motsvarighet till Jordens Nirvana.

11. Nu så, under en tid har vi och andra budbärare av ljuset uppmärksammat er på de tumultartade tider som ligger framför er. Nu säger vi – de är här! Tills helt nyligen var Jordens resa ut ur den djupa, tredjedimensionella tätheten inte alls lika uppenbar för de oinformerade. Nu när hon är nära portalen till den fjärde densiteten så är ni på god väg till världens transformation. Planeten accelererar på sin resa in till de energiplan där samverkan med andra himlakroppar kommer att hjälpa till med en snabb utrotning av negativitet och allting som är baserat på mörka avsikter kommer att exponeras. Genom utgången av detta kalenderår och långt in i det nästa kommer Jordens potentiella energifält att breda ut sig med stridslysten aktivitet tills det ögonblick då ljuset övervinner den sista strimman av mörker.

12. På grund av all uppståndelse är det inte möjligt att fastställa den exakta tidpunkten för de händelser som måste och skall komma innan gryningen för den Gyllene Tidsåldern i slutet av år 2012. Speciellt inom ljusarbetarnas gemenskap, där närvaron av våra universella bröder och systrar är kända, är man ivriga att få höra när dessa som är bland er kommer att introducera sig själva och dessa som finns ovanför er kommer att landa. Vi vet inte när detta kommer att ske då de själva inte vet det, och de är lika ivriga som ni att den dagen skall komma. Tvivla inte på deras vaksamhet och goda omdöme vad gäller den rätta tidpunkten, var säkra på att fram till dess betjänar de er på samma ofrånkomliga sätt som de gjort under många årtionden.

13. Under dessa sista stadier av Jordens resa till den fjärde densiteten ber vi er att stå ståndaktiga i ljuset. Det är medfött hos er att vara förberedda för att handskas med förändringarna som kommer att bli svåra för de med stängda sinnen, som har hållet dem fast i den tredje dimensionens begränsade mentalitet och brist på andlig klarhet. Upplys dem som söker efter svar och är mottagliga för dem, men var medveten om att det är varje persons val att ”se ljuset” och svara positivt eller inte.

14. Som vi har sagt i tidigare meddelanden så kommer många att välja att lämna denna livstid hellre än att acceptera ljuset som skulle möjliggöra fysisk överlevnad och många andra kommer att lämna i enlighet med det val man gjort i sitt själskontrakt. Varken de eller ni kommer att medvetet veta vilka omständigheter som gäller. Kom ihåg att varje själ är en oskiljaktig del av Enheten, hellre än sorg för att många kommer att avvika så är böner för deras högsta goda det bästa för alla själar.

15. Med allting i universum i accelerationsläge, är det tid för att skilja agnarna från vetet, så att säga. Känn in vad som är värdefullt för era tankar och er uppmärksamhet och vad som är trivialt och inte förtjänar det. Omfamna de inneboende värdena i livet och släpp vad än det är som inte tjänar er andlighet, såsom pornografisk ”underhållning”, dödande av djur som en sport eller ge tilltro till rykten av hemska händelser. Använd er tid, energi och andra resurser på ett klokt sätt. Om ni kan, fysiskt eller finansiellt, hjälpa där det är stort behov av hjälp, gör då så. Om det inte är möjligt, stöd då med positiva tankar de ansträngningar som görs av individer och organisationer som arbetar för reformer genom myndigheter över hela landet och för bevarandet av miljön.

16. Kulturen att skaffa mer och större är säkerligen inte begränsat till människor i USA, men de är överösta med annonser med innebörden att det är deras ansvar att köpa för att ekonomin skall flyta på. Detta kan inte fungera för dem eller någon annan längre. Det kollektiva medvetandet rör sig bort från illusionen att monetär rikedom, ägodelar och social status är ett mått på framgång.

17. Precis som kulturen med anskaffning och förvärvande inte är begränsat till USA, så är inte heller Illuminatis aktiviteter det, som så nyligen visats i Japan. Emellertid har USA varit deras bas för internationella operationer, vilket inkluderar skapandet av uppfattningen att USA är en sorts Utopia – det starkaste och rikaste landet av alla, modellen av sann demokrati i enlighet med väljarnas önskemål och med osjälviska motiv i inblandningen i andra nationers affärer. Därmed inte sagt att broderskapet är delaktigt eller att regeringen inte gör något bra för dem eller någon annan i världen, det är att illusionen av utopiskt liv, styrt av folket och för folket, och ren altruism, snabbt bleknar bort, precis som den skall.

18. För några få månader sedan talade Hatonn med stor passion om den kraftfulla opposition som president Obama handskas med och behovet för era stödjande tankar och böner för honom och hans familj. Ändå är min Mamma belägrad av emails med frågor om varför presidenten vidtar en åtgärd eller en annan som upprätthåller eller förvärrar just de situationer han valdes för att rätta till. Frågeställarna, som kanske tillskriver mer auktoritet i Vita huset än Konstitutionen gör, inser inte att denna regering länge har varit Illuminatis bastion och deras avsikt med att skapa missuppfattningen om landet. Deras grepp på många medlemmar i Kongressen är fortfarande starkt, och först efter att kontrollen upphör kommer Obama att kunna vägleda sin administration mot nationella reformer och den fredliga värld han är ägnad att uppnå.

19. Under tiden i det landet kämpar medborgare och förtroendevalda i vissa stater med förändringar som försvagar eller eliminerar en del anställningsförmåner. Denna upphettade opposition exemplifierar dualiteten som polariserar filosofiska synsätt och dessa spelas ut på den politiska arenan. Detta är inte begränsat till USA, naturligtvis påverkar dualiteten alla länder där det finns en tillstymmelse till civilt styre och växande missnöje bland dem som blir styrda. Således ligger många djupa förändringar framför er över hela världen.

20. Vi känner era sinnen och hjärtan, därför vet vi att en utmaning för många upplysta individer utvecklar skarpsinnighet och omdöme inför all information och ni ställer frågor inom er för att få svar istället för att göra er beroende av externa källor och erkänner meddelanden från själen till medvetandet. Det finns alltid valet att ignorera dessa meddelanden, men tänk på att vad som kommer som intuition, instinkt, samvete och så vidare är själens metod för att hålla er på rätt spår med de bestämmelser som valdes i överenskommelsen innan födelsen.

21. Urskiljning är mer än en mental övning för att fastställa informationens värde eller brist på den. Det skrivna ordet förmedlar energi och era förnimmelser mycket mer än analyser kan försäkra er om vad som är sanning och vad som är falskhet. Om energin flyter smidigt inom dig så är informationen i linje med din själs kunskap, om du känner motstånd så är den det inte. Dessutom är det inte nödvändigt att budskap från ljuskällor är identiska i terminologi eller detaljer – det viktiga ligger i essensens samstämmighet.

22. Eftersom det inte finns mer tid att slösa bort med tanke på utveckling och omtanke välkomnar du nog kunskapen om att i de högre vibrationer som Jorden har uppnått i sin uppstigning så är urskiljning lättare att behärska och intuitionen är starkare. Vi nämner även att om ni kan få tag i monatomiskt guld (har bara en enda atom) så kommer det att bidra till er klarhet.

23. En annan indikation på ökad medvetenhet är att man skiljer mellan nyfikenhet på vardagliga frågor och söker information som är viktig för andligt växande. Dessutom är det okej om det senare inte ger svar på alla era frågor. Om särskild information är viktig för era framsteg just nu så kommer den att komma, om den inte gör det så får ni svaren när ni behöver dem.

24. En del av er undrar hur man känner igen fysiska symptom på cellulära förändringar och andra vill veta hur man lindrar dem. Eftersom flera tidigare meddelanden har tagit upp detta så bad jag min mor att göra en lista på datum för några få av dem så att läsare som vill se över den informationen lätt kan finna den. (1 mars 2004, 23 mars 2008, 10 mars 2009, 13 augusti 2010).

25. När det gäller mentala och känslomässiga sjukdomar kan orsaken vara ett karmiskt val. Men det är inte nödvändigtvis sant – gifterna som förorenar varje aspekt av er värld försämrar alla villkor i områden där kroppar är utsatta och sårbara. Och ja, denna typ av sjukdomar, precis som alla andra sjukdomar, kommer att gradvis botas när Jorden når högre och högre vibrationer i den fjärde densiteten. Emellertid beror resandet med henne på både livslängdsklausulen i en persons själskontrakt och hur nära deras fria viljas beslut har anslutit sig till kontraktet.

26. Frågorna om ”tvillingsjälar” visar förvirringen mellan ”själsfränder” och ”tvillingsjälar”. Mamma, var snäll och infoga datum av meddelandet där skillnaden förklaras. (4 mars 2007).

Tack så mycket.

27. Skulle det vara sant att alla framgångar har sitt ursprung först utanför Jorden och genier och underbarn som vi berömmer för deras underverk har intuition eller förmåga att kommunicera med de själar som skapade de avancerade idéerna? Det är nära, men inte exakt det sätt som det sker på. Fastän allting som är känt på Jorden redan finns i det universella sinnet så kommer inte talangerna hos genier och underbarn automatiskt genom att knappa in sig på den informationen. Först när dessa själar är i Nirvana och väljer sina nästa livstider så väljer de föräldrar för genetiskt arv och andra orsaker, såsom platser där deras sinnen och talanger kan utvecklas, tillräckliga medel för utbildning och support för deras sysselsättning. En gång förkroppsligade får era främsta vetenskapsmän, till exempel, idéer såväl som kunskap för att utveckla dem via en filtreringsprocess från forskare i avancerade civilisationer. Emellertid kommer musik från själen och den mäktiga inre skaparkraften motiverar dessa unikt begåvade individer att övervinna alla hinder så att de kan uttrycka sin konst.

28. Om människorna inte dödade sjuka, vilda djur eller tunnade ut hjordarna, skulle Moder Natur behandla sjukdom och överproduktion då? Om människor inte blandar sig i Moder Naturs arbete i något avseende överhuvudtaget så skulle allting i er värld vara i harmoni och balans som det var en gång – och kommer att bli igen!

29. Var snäll och tala om för mig hur jag hjälper till med att göra världen till en bättre plats för mina barnbarn som jag hjälper till med att uppfostra. Din önskan att hjälpa är att hjälpa till genom att skapa ljus, och du kan göra mycket mer än det. Visualisera Jorden i gyllene ljus, så strålande som solen, sedan ”se” dina barnbarn i scener passande för deras ålder och intressen. Det kan vara en skolsal där de visar sin iver att lära eller en idrottsplats där de är glada över spel med sina kamrater. Eller kanske springer de genom en äng i blom med vilda blommor eller simmar i rent vatten eller tar musiklektioner eller tar hand om en valp. Se dem glödande med hälsa och glädje överallt där de är.

30. Tala med dem om din andliga tro och kunskap på en nivå som är lämplig för deras ålder. Till exempel kan du ingjuta i dem medkänsla och ärlighet, generositet, vänlighet och respekt för djur och för Jorden själv. Uppmuntra dem till att tänka självständigt, fatta kloka beslut, att se på en situation från andras perspektiv, ha ett gott humör och att vara känsliga för andras behov. Framför allt, låt dem känna sig trygga i din kärlek.

31. Dessa förslag kan tyckas enkla, inte mer än någon vårdande person skulle göra för ett barn, och ni kanske gör allt detta och mer därtill. Om så är fallet, då hjälper ni bortom vad som kan mätas till att göra världen till en bättre plats för alla.

Än en gång säger vi farväl i meddelandeform bara och är med er i evighet i kärlek.

                             _________________________

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: GertieShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge