Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 23 maj 2015

Matthew Ward - 23 maj 2015


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Låt oss först tala om jordbävningarna i Nepal inom ramen för planetens och de personliga uppstigningarna. Moder Natur släppte negativitet som producerats i första hand av blodsutgjutelse och fruktansvärda, hemska förhållanden i vilka ett stort antal av er befolkning lever. Om negativitet tillåts ackumuleras skulle det rubba Jordens svaga balans och negativt påverka hennes uppstigningskurs, och för att utesluta detta använder hon skalv, darrningar, vulkaniska utbrott och kraftiga stormar för att släppa negativitet när den samlas.

På en personlig nivå möjliggjorde jordbävningarna i Nepal att tusentals själar kunde slutföra sina kontrakt och stiga upp andligt sett och medvetet. Detta är målet för varje själ och under denna enastående tid i Universum tar mängder av själar tillfället i akt att ta ett hopp för att slutföra sina karmiska lektioner i endast en livstid istället för under många. Vetskapen om att en stor jordbävning i det landet skulle orsaka många dödsfall så valde själar som önskade balansera andra upplevelser genom att leva ödmjukt och dö på ett traumatiskt sätt att förkroppsligas just där. Många fler valde att uppleva sorgen och de extrema svårigheterna som ligger i efterdyningarna av en sådan katastrofal katastrof.

Det är så att dessa händelser avslutade livet för en del personer vars själskontrakt inte hade slutförts, eller inte inkluderade denna typ av livsslut. De beviljas de tre alternativ som nämnts i vårt förra meddelande och, tillsammans med alla andra som omkommit, fick de erbjudande om personlig vård vid ankomsten till Nirvana. En del som övergått på grund av någon av händelserna återhämtar sig nu psykiskt, eller så stärks deras eteriska kroppar fortfarande i Nirvanas skräddarsydda, helande center. Andra har inlett aktiva, meningsfulla liv i den andliga världen. Den svåra situationen för sörjande familjer och vänner som lever mitt bland massiv förstörelse har lättats av ljuset fån Nirvana och fjärran civilisationer samt ljuset inom alla dem som skickar böner, medkänsla och direkt bistånd på Jorden.

Den tid kommer när själar väljer en jordisk livstid som inte slutar med tredje dimensionens karmiska lektioner, utan för glädjen i att leva i en härligt skön värld där multidimensionella väsen manifesterar en praktfullhet bortom er föreställning. Älskade jordefamilj, på själsnivå minns ni – endast medvetet har ni glömt den världen där alla lever fredligt i harmoni med naturen, där alla vet att varje själ i Universum är en unik, oberoende, okränkbar varelse som ändå är evigt sammankopplad med allt annat i tillvaron. Man kan tänka på varje själ som en droppe vatten som behåller sitt oberoende värde när det blandas med otaliga andra droppar i havet av den kosmiska skapelsen.

För närvarande är dock er värld ansatt av Illuminatis ihärdiga försök att behålla sitt ekonomiska, politiska och militära fotfäste. Jordens energifälts potential kryllar av aktivitet med höga vibrationer av ljusströmmar som virvlar omkring de låga vibrationerna från det mörka då striderna fortsätter, och bakom kulisserna går samtalen vidare. Även då Illuminaternas makt har försvagats, utan någon möjlighet att återvända, så har utbrott av kompatibla energier hållet dem igång.

Ingenting i området är statiskt – allt är i kontinuerlig rörelse i enlighet med energin i det oräkneliga antalet av tankar, känslor och handlingar som skickas ut från varje själ på Jorden. Om de mörka sinnena och hjärtana kan uppbåda mer energiutbrott så är minskningen i deras aktiviteter fortfarande absolut säkrad, men kommer att ske i anfall och ryck med ökande ljus som kommer at försäkra att när nedgången börjar så kommer det ständigt att fortsätta nedåt. Ljusarbetare: fortsätt hålla er briljans flödande!

Till alla som frågat vem den nästa presidenten i USA kommer att bli – vi vet inte det. Aktiviteter i det området med potentiella kandidater som gäller individer som kan ifrågakomma kommer från media, inte från väljarna, och kommande avslöjanden, som kommer att ha en påverkan på kandidaterna, påverkar naturligtvis väljarnas val.

Är Illuminaternas organisation ansvarig för all den smärta och lidandet i världen, eller agerar en del av dessa onda människor på egen hand?

Även om vi avstår från att skriva ”onda” om personer, hellre än deras gärningar, och medan vissa individer inom och utanför Illuminati verkligen agerar på sina egna mentalsjuka, mörka tendenser, så har Illuminatis ”operationer” varit ansvariga för alla större krig, splittring, utmaningar och skenande bedrägerier och korruption under de senaste 265 åren eller så, efter att namnet Illuminati kom till stånd. Det uppfanns av personer i Bayern som ansåg att de var de mest intelligenta, kunniga och kompetenta personerna i världen – de ”upplysta” – och i deras självförhärligande kände de sig ha rätten att kontrollera alla andras liv.

Allteftersom deras antal växte så gjorde också deras inflytande det inom regeringar, religioner, nationella ekonomier och handel. De använde den industriella revolutionen till sin fördel och när decennierna gick så gjorde de detsamma med efterföljande uppfinningar och planetens naturresurser. Slutligen sträckte sig deras kontroll över hela globen och omfattade allt som påverkar livet i världen, från utbildning till underhållning, massmedia, livsmedelsproduktionen, tillverkning, banksystemet och aktiemarknaden till juridiska- och rättssystemen, utveckling av vapen till militära styrkor och underrättelseorgan, hälsovård och läkemedelsindustrin samt den kemiska industrin och till löner, skatter och transporter.

Emellertid var de de första att demoralisera massorna – de byggde på en fast grund av befolkningen – som på så sätt kontrollerades av några få. För två tusen år sedan var de kyrkans och statens överhuvud vars koncentration av makten växte genom århundradena av påvliga påbud och arrangerade äktenskap inom EUs kungliga familjer.

Kontrollen förstärktes ytterligare av de italienska Borgia- och Medici-dynastiernas utveckling inom bank och handel, uppkomsten av protestantismen och de brittiska, franska, spanska och portugisiska imperiebyggandet genom kolonierna i andra länger där man underkuvade eller tillintetgjorde den inhemska befolkningen. Strax efter att kolonierna vann sin självständighet från det brittiska styret korsade den europeiska kontrollen Atlanten och infiltrerade det gryende USA, och det landets 1913 Federal Reserve Act befäste de mörkas grepp om den internationella ekonomin.

Men lusten efter makt och rikedomar började långt, långt innan er nedtecknade historia, när folk från Lyra blev de första invånarna på planeten. De färdades utan tillstånd från det Intergalaktiska Rådet och de bröt guld utan att fråga Rådet om tillstånd, för de ville inte dela med sig av sin upptäckt med andra civilisationer. Således anlände energin av överlägsenhet, girighet, svek, laglöshet och dominans som nu finns i er värld idag till planeten för eoner av tid sedan, i er linjära tid räknat.

På tal om Illuminati så var det utformat som ett hemligt sällskap och har aldrig varit en ”formell” organisation med medlemskap inskrivet där. De flesta av de människor som utför befallningar från dem på toppen kanske inte ens känner till namnet Illuminati och har ingen aning om att de är medhjälpare till dessa hänsynslösa exploatörer av mänskligheten. På grund av att de mäktigaste i rangordning aldrig offentligt talar om sig själva som Illuminati eller erkänner det globala inflytande de utövar. När deras förkastliga verksamhet började bli avslöjad så blev den ”grupp” som anses ansvariga allmänt känd som Kabalen, Eliten eller Skuggregeringen, ibland Den Nya Världsordningen eller En Världsregering.

Oavsett beteckning har dessa personer fortsatt det som var satt i rörelse för länge sedan, en fördärvlig marsch mot ett världsherravälde. De har inget samvete, eftersom de saknar ljus, förutom gnistan som är deras livskraft. Och endast när det tomrummet fylls med ljus kommer de att kunna ”se ljuset” och upphöra med sina mörka verksamheter.

För allt detta har denna verksamhet genom tiderna gjort det möjligt för miljarder själar att slutföra sina själskontrakt och utvecklas. Men Gaia är trött på att hennes planetkropp har blivit en karmisk karusellresa och tvingas hantera all den negativitet som detta skapar. Det är därför ni Ljusarbetare frivilligt gick med på att lämna era glädjefyllda liv i den andliga världen – samt civilisationer med avancerade medvetanden – och kom till Jorden.

Ni visste att ni skulle glömma era hemländer, era nya tätare kroppar skulle vara sårbara för skador och sjukdomar, ni skulle få leva i en värld av våld, rädsla, fattigdom, bigotteri, girighet och annat som finns inneboende i mörker i den tredje täthetens civilisation. Ändå kom ni dit! Därför att ni också vet att när ni gick frivilligt med på detta så skulle ert Kärleksljus visa människorna på Jorden vägen till att stoppa karusellen.

Många av våra budskap har inkluderat att den kärleken – samma energi som ljus, bara annorlunda uttryckt – är nyckeln till den typ av värld som ni kom för att hjälpa till med att samskapa. Även om orden ”kärlek” och ”ljus” ofta används i sina olika former i Jordens alla språk så vet inte de flesta människor att denna energi är den starkaste kraften i Universum. Ni vet det, men med linjär tid som passerar så kvickt så kanske ni stressar för mycket för att tänka på hur raskt ni sänder vidare kärleks-ljus i överflöd.

Jag bad min mamma att kopiera vår konversation där vi diskuterade detta för 20 år sedan.

Följande är från ”Kärlek i vardagslivet”, ett kapitel i den reviderade upplagan av Illumination för en Ny Era.

Matthew, jag trodde att genom att älska människor så sände vi automatiskt ljus till dem, men nu undrar jag om det finns mer till detta.

Mamma, du har rätt att känslor av kärlek för någon bär ljus till den personen, men du har också rätt i tanken att det kanske finns lite mer till detta. Så även då det inte är nödvändigt att du förstår ”sändningsprocessen” för att det skall bli effektivt så vill jag förklara hur detta fungerar.

Ljus finns i din ande, en känsla som du beskriver som hjärteljus när någonting ger dig glädje eller du minns något som var speciellt för dig. Tänk på hur du känner det när någon av dina hundar kommer och trycker nosen mot dig eller du hör en av dina favoritsymfonier eller ser en vacker solnedgång – det är som att hela din själ lyser upp, och det är vad som händer. Du blir faktiskt fylld med ljus helt enkelt av upplevelsen! Ljuset kommer från din själ som får kontakt med ditt sinne och sedan strömmar genom kroppen och producerar härliga känslor – eller ett inspirerande Ahaa! Du behövde inte göra någonting för att få den sensationen, och vad som än framkallade den måste inte någon speciell ansträngning för att skapa dina känslor – bara genom att vara mottaglig för ljuset så får du det!

Ljus – låt oss kalla det kärlek, därför at det är vad vi egentligen talarom här – som passerar från en person till en annan är inte annorlunda i orsak och verkan, men du kanske vill intensifiera det genom att fokusera på någon. När du gör det så når vibrationerna i dina tankar och känslor den personen omedelbart. Energin flödar från dig längs din tankeform av uppsåt och intensitet, och samma mått av kärlek som du skickar går direkt till den ”energiadress” du önskar. Det kan inte finnas några ”falska adresser” för avsikten och känslorna är helt klara. Mottagaren kommer inte att medvetet veta detta, naturligtvis, men mottagarens själ är medveten om ”leveransen”.

Jag tror att jag förstår Matthew, min käre. Du har talat om ”ljus nyligen” men jag är inte säker på vad det betyder. Hur kan vi veta om vi tar emot ljus och hur kan vi använda det i vardagen?

Enklast uttryckt, mamma, att vara mottagit för ljuset möjliggör andlig klarhet som överskrider den tredje täthetens begränsningar. Dessa inkluderar fördomar och hat mot olikheter, agerande av girighet, dömande av andra för deras val, hålla kvar förbittring eller ha en önskan om hämnd, komma framåt genom hänsynslöshet och fusk, att styra andras liv och förneka dem deras fria vilja, att blint följa dogmer eller order när instinkten säger att de inte är baserade på gudsfruktan. Och det största av allt i den tredje dimensionens begränsningar är rädsla – faktiskt, alla de andra negativa känslor och handlingar jag nämnde här ovan har sitt ursprung i rädsla.

Det är logiskt att tänka att genom förändring av några av dessa negativa områden så blir du ljusmottaglig och växer andligt. Positiva förändringar är helt visst en framgång, men inte i den utsträckning du tror om du fortfarande känner rädsla inför personer eller världssituationen. Andlig växt är att lära sig leva utan rädsla, att lära sig att helt lita på den oöverträffade kärlekens kraft.

När det gäller ”vardaglig” användning av ljus – Mamma, låt oss säga kärlek här – så är sätten gränslösa. Dock är ordet ”kärlek” så vanligt förekommande att man kan säga att det missbrukas, såsom ”Jag älskar kronärtskockor” eller ”Jag älskar den låten”. Så först vill jag säga vad kärlek inte är.

Mat och underhållning kan ge mycket glädje, och jag vill visst inte förminska glädjen som lyfter upp anden – men det är inte kärlek. Inte heller är kärlek den fysiska attraktionen hos en person till en annan som leder till oro angående långvarig säkerhet i relationen. Kärlek är inte kontroll av en partner, det är inte att tycka synd om någon eller vara orolig för familj eller vänner, det är inte heller professionell framgång eller ägodelar. Kärlek är inte beroende av berömmelse, social status, finansiellt välstånd eller andras uppfattning om dig.

Kärlek är inte att göra korståg för din trosuppfattning eller en omvändelse. Kärlek kräver inte en förståelse av mystiska, andliga läror eller karmiska komponenter i upplevelser eller i kontinuum som omfattar all tid och rum samtidigt eller Universums lagar.

Så vad är kärlek då? I enklaste termer: Kärlek är Guds delande med sig av sig själv till alla i Hans Skapelse! Kärlek är den helande kraften i Universum. Kärlek är inom själen och behöver endast din tillåtelse för dessa inneboende känslor av att älska andra och ta emot deras kärlek för dig. Kärleken har inte begränsningar och inga gränser i sin kapacitet.

Att uttrycka kärlek är att behandla andra med vänlighet, rättvisa, ärlighet, medkänsla, hjälpsamhet, att bry sig om och visa respekt. Om kärlek kan sägas ha ”ingredienser” så är det några av de gudfruktiga uttrycken i handling.

Vetskapen om att du och Gud och alla andra av Guds skapelser är oskiljaktiga – det är kärlek. Att veta att Jorden är ett kännande, medvetet liv I sig själv och respektera alla hennes livsformer – det är kärlek. Att inse att ingen kan känna andra på själsnivå och därför inte kan döma dem utan snarare fördöma en handling som skadlig – det är kärlek.

Att lyssna på sitt gudssjälv är kärlek. Att leva den sortens liv som ger upphov till att älska sig själv är kärlek. Att känna glädje när du ser den hos andra är kärlek. Att göra någonting som skänkar glädje för andra är kärlek. Förlåtelse av sig själv och andra är kärlek. Att dela med sig av sina resurser med fullaste hjärta är kärlek. Att göra goda gärningar utan att knyta förväntningar till dem är kärlek. Att känna frid i hjärta och sinne är kärlek. Den tysta tjusningen av att se en solnedgång eller höra en sångfågel är kärlek. Och ett leende är av det enklaste och mest strålande av kärlek.

I något eller alla av dessa fall, och många andra som du kanske stöter på, så vet du instinktivt att det är kärlek i handling, du manifesterar din kärlek för och av Gud. Mamma, jag tror inte jag har berättat någonting som är det minsta överraskande. Men kanske det är bra att ha några referenser som ett vägledande ljus i dessa tider när mörkret kanske verkar överskugga det magnifika överflödet av kärlek i er värld.

Tack Mamma. Kära bröder och systrar, tveka aldrig ens för ett ögonblick om den betydelse ni har i att flytta ert samhälle till Jordens Gyllene Tidsålders blommande i dess fullhet. Vi hedrar er ståndaktighet i denna viktiga service till Gaia, och vår ovillkorliga kärlek är med er varje steg på er resa.Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge