Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 25 mars 2015

Matthew Ward - 25 mars 2015


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Bevis på det ständigt växande ljuset kan fördunklas genom vad som kan tyckas som ett oändligt kaos, och vi vet att i dessa stunder är det svårt att hålla det främst i era tankar: Ljuset är segrande! Under de kommande månaderna skall ni få se detta tydligare då diskussionerna bakom stängda dörrar börjar bära frukt som ni hjärtligt välkomnar.

På uppdrag av själar här är jag glad för att hantera frågor och kommentarer som ackumulerats medan min mor besökte vår familj i Sydamerika. Den oro som oftast ges uttryck för har att göra med ISIS vars handlingar håller denna grupp i det globala strålkastarljuset. Det är så det måste vara när den största delen av världen är emot barbariskt beteende och ert samhälle kan förstå behovet av att utrota rötterna varifrån det kommer – utländska invasioner, hämnd, bigotteri, fattigdom och okunnighet.

Bli inte missledda av dem som själva blivit missledda genom att peka finger åt Islam som orsaken – ISIS bryter mot de mest grundläggande principerna i den tron. Precis som man kan citera passager i Koranen som kräver dödande av ”de otrogna” så kan man citera passager i Bibeln som rättfärdigar dödandet av människor som inte omfamnar kristna föreskrifter. Och trots alla brister och snedvridningar av de ursprungliga dokumenten som blev dessa heliga böcker, så kommer de fortfarande passager som förespråkar kärlek och respekt.

Uppsvinget av tron på En Allsmäktig Gud blev snabbt förvrängd av mörkret, och religiösa dogmer uppfanns av makthungriga, giriga individer, INTE av personer ”inspirerade” av Gud eller Allah, blev de mest splittrande krafterna inom er civilisation och grunderna för århundraden av outsäglig förföljelse. Er universella familj kan inte stoppa ISIS väg av död och förstörelse, därför att de inte får lägga sig i den fria viljans val av individer, med undantag av dem som försöker att sända kärnvapenstridsspetsar ut i rymden.

Ja, så småningom skulle förhöjda vibrationer stjälpa IS, men under tiden skulle ISIS fortsätta vara exempel på det lägsta av den tredje dimensionens beteende. Vi gynnar aldrig, ännu mindre föreslår strid, men vi förstår att för att stoppa den gruppens framgång så krävs en koalition av trupper från direkt påverkade länder och deras grannar, med stöd från andra nationer. Vi underskattar inte ISIS militära styrka, fonder, rekryteringsframgångar eller beslutsamhet att fortsätta med att expandera sitt territorium. Men med växande oenighet inom ledarskapet och gräsrötterna, så är de inte så okuvliga som de vill att er värld skall tro.

Jag skulle vilja veta Matthews uppfattning av denna del av ett inlägg om Gordon Duffs tal vid en internationell konferens i Damaskus angående terrorism:

Det som händer i Irak och Syrien med ISIS är inte terrorism, det är helt enkelt ett BROTT. Det vill säga, det är handlingar av en internationell Brotts Kabal som har fått kontrollen av den amerikanska Kongessen. Duff identifierade denna Brotts Kabal som israelisk och påpekade att detta är ett världsomspännande brott på en skala som aldrig tidigare har upplevts.

Duff förklarade hur Högsta Domstolens beslut av Citizens United gjorde det möjligt för en israelisk-amerikansk organiserad brottsmagnat, Sheldon Adelson, som nu opererar från Macao, för att i huvudsak köpa sig kontroll över båda kamrarna i Kongressen och lyckats få Kongressen under kontroll av detta internationella brottssyndikat som är specialiserat på människohandel och narkotika.

Vad vi säger om den citerade delen av meddelandet är inte våra åsikter, det är vår vetskap om att informationen är riktig. Medan det ingalunda är hela historien så är det fragmentet sant, och den enda ”redigering” vi skulle erbjuda är att kalla terrorism för vad den är, ett brott mot mänskligheten.

Kommer kabalen att elimineras det här året med en ny regering på plats? För det första vill vi säga att kabalen, ett allmänt uttryck för de olikartade grupper som finns under Illuminaternas paraply med det gemensamma målet att dominera världen, inte är en sammansvetsad kraft som opererar som en enskild organisation. Det är ett internationellt nätverk som har infiltrerat regeringar, banker, handel, företag, utbildning, religioner, media, militären, rättsväsendet, medicinska etablissemang och underhållningsbranschen – varje organisation, myndighet och institution som påverkar livet på Jorden.

Det globala nätverket kan inte tas bort eller bytas ut i ett svep. Att helt befria er värld från det är en process, och den processen har pågått under åtskilliga decennier med att stegvis försvaga kabalens makt genom att ”belysa” deras långvariga svek och korruption. På senare år har det ständigt ökande ljuset också påverkat några av kabalens medlemmar och de har lämnat leden.

En del av dem förändrades så mycket att de blev entusiastiska ljusarbetare, medan andra bara slutade att delta i aktiviteter som var avsedda att få negativa resultat. Det finns fortfarande falanger med starkt inflytande, men allteftersom planeten förflyttar sig till nivåer av successivt högre vibrationer, kommer dessa falanger att antingen falla sönder eller fortsätta att ebba ut tills de är obefintliga.

Agerar ISIS under Illuminaternas kontroll? Nej, eftersom det inte är nödvändigt för Illuminaternas ändamål. Mörka sinnen lever av rädslans energi, och ISIS och andra tyranniska regimer och grupper skapar ett överflöd av rädsloenergi som hela tiden fyller på Illuminaternas styrka.

Vilka är Matthews tankar om talman Boehners inbjudan till premiärminister Netanyahu att tala inför kongressen? Detta är av rent politisk karaktär, och som angetts i tidigare meddelanden; själar på den här stationen är opolitiska. Så det är utan dömande eller partipolitisk favorisering som vi håller med era analytiker som tolkar inbjudan som ett ”slag i ansiktet” på president Obama för hans fortsatta förhandlingar med Iran, istället för de hårda åtgärder som Netanyahu tillsammans med andra medlemmar av kongressen favoriserar.

Vissa kongressmedlemmar är själva Illuminater och många andra är kontrollerade av Illuminaterna via kampanjfinansiering, utpressning, mutor eller ödesdigra hot; och några av de fåtal som inte är i Illuminaternas grepp på ett eller annat sätt, har ”stängt av” när det gäller att lösa problem som handlar om saker utanför deras egna snäva perspektiv.

Av alla regeringar som ni kallar demokratiska, kan den i USA kallas ”den mest splittrade.” I motsats till vad som uppfattas av många av dess medborgare har president Obama alltsedan han blev president strävat efter att ”fixa” regeringen genom att befria den från Illuminaternas inflytande, som gör de redan rika ännu rikare och stryper åtgärder som skulle tjäna befolkningens behov.

Tillhör Netanyahu Illuminaterna eller är hans stridslystnad grundat på ett seriöst ansvar för Israels säkerhet? Han tillhör toppen av Illuminaterna och så är, eller var, alla hans föregångare i den positionen. Som framgår av tidigare meddelanden så har Illuminaterna aldrig tjänat det judiska folket bästa i Israel eller någon annan stans i världen – Illuminaterna anstiftade all judeförföljelse i Europa och deras nasistanhängare genomförde Förintelsen.

Genom att använda judendomen eller sionismen som motivering för sina handlingar, har Illuminaterna under lång tid hållit Mellanöstern kokande, och de har misskrediterat var och en som ifrågasatt deras krigshetsning genom att stämpla dem som ”antisemiter”. Som mästare på att skapa splittring initierade Illuminati ett urval av etiketter för olika religiösa övertygelser, styrelseskick, teorier, filosofier och ideologier.

Till stor del genom religiösa och akademiska läror och medier, vilka har varit under Illuminaternas kontroll genom åren, har ert samhälle noggrant lärt sig att förakta och håna allt utanför de egna etiketterade kategorierna, och Illuminaterna har framgångsrikt ingjutit tankesättet att om någon som de anser är ”antisemitisk” är en hatisk person, som är emot den judiska befolkningens välbefinnande.

Men Netanyahu tar verkligen mycket allvarligt på ”Israels säkerhet.” Långt innan 1948 års etablering av dagens Israel, var Illuminaternas avsikt att göra Israel till Mellanösterns högkvarter för att utvidga deras ekonomiska och politiska förstärkning i Vatikanen, London, New York och Washington, DC.

Vet Matthew om ”omprövningen” av relationerna mellan USA och Israel innebär att för att fortsätta att få ekonomiskt stöd måste Israel sluta att förtrycka palestinierna, så att det äntligen kan bli fred i den regionen?” Vi vet inte vilka villkor som skulle ingå i någon ”omprövning”. Vad vi vet är det här, när de hårdföra Illuminaterna i Israels regering och militär är avslöjade, så att säga, kan det bli ett samarbete mellan Israel och Palestina. När vibrationerna fortsätter att höja sig i er krigströtta värld, kommer fred och harmoni att infinna sig varhelst förtryck, krig eller tyranni finns.

Finns det någon mer betydelse i NBC:s Brian Williams historia om Irakkriget, kanske något karmiskt, eller är det så enkelt som att han berättade en lögn och åkte fast? Även om det ämnet inte längre är aktuellt, ger frågan oss ett tillfälle att visa att karma inte är huggen i sten, utan snarare erbjuder stor flexibilitet beroende på var den upplevs.

På tal om Mr. Williams vet vi från kollegor i Nirvana att han valde som sin främsta uppgift att ”utbilda allmänheten.” Han kunde ha gjort det som folkskollärare, universitetsprofessor, yrkesskoleinstruktör, författare, miljöforskare eller tidningsredaktör till exempel, men han följde sitt hjärta vilket ledde honom till TV:s nyhetsrapportering.

Det är samma flexibla spelrum i att uppleva en vald karmisk ”lektion”. I det sammanhanget kanske Mr. Williams gick med på förnedringen som upptäckten att han hade förfalskat en krigshistoria utsatte honom för, för att visa allmänheten vikten av att använda urskiljning när det gäller traditionell mediainformation.

Det kan ha varit en pekpinne till media om att rapporteringen måste vara korrekt för annars försvinner trovärdigheten. Det kan vara så att uppdykandet av hans historia flera år senare skulle tjäna som ett exempel på att till slut kommer sanningen fram. Mr. Williams ser vad han har gjort och konsekvenserna av det, det är i linje med hans själskontrakts val ”att utbilda allmänheten.”

Åtskilliga läsare har uttryckt oro över vacciner och den pågående kontroversen om deras säkerhet kontra risker, och en av dem skrev: ”Varför har bara ett fåtal fall av mässling blivit en angelägen vaccinationssituation? Det är inte en dödlig sjukdom!” Så vitt vi vet har ingen av era doktorer förklarat varfördet plötsligt var en brådskande situation för en så mild sjukdom, eller hur en sjukdom som enligt uppgift har utrotats i USA plötsligt dyker upp.

Ert medicinska etablissemang är i maskopi med de företag som tillverkar vaccinerna, och några barn inympades med kraftfulla doser för att ge dem mässling, och några barn med lågt immunitetsskydd ”fångade upp” den, och en del förde den vidare till andra som också hade nedsatt immunförsvar.

De tidigaste vaccinerna utvecklades av forskare vars ändamål var välmenande och det var i den andan det användes också. Men illuminaterna såg att vaccinerna skulle kunna uppfylla ett av deras viktigaste mål – att eliminera större delen av Jordens befolkning – alltså använde de dem till att orsaka de sjukdomar som allmänheten hade blivit försäkrade skulle förhindra dem.

Under det senaste halvseklet eller så, har en mängd olika virus utvecklats i Illuminaternas laboratorier och sedan släppts för att starta en pandemi, och i tidigare meddelanden har vi förklarat varför alla dessa försök har misslyckats de senaste åren. ( Den mest omfattande informationen finns i meddelandet från den 12 augusti 2014).

För läsare som frågade om vaccinationer orsakar eller bidrar till autism, bad jag min mor att kopiera vårt svar på den frågan i ett tidigare meddelande.

Är den betydande ökningen av autism relaterad till förändringen i medvetandet? Inte alls. Det växande antalet barn som har symptom som liknar autism beror på gifterna i vaccinen, och symptomen förvärras av föroreningar i luft, vatten och jord och kemikalierna i konserveringsmedlen i maten och receptbelagda mediciner. Verklig autism, som är mycket sällsynt, är själens val av upplevelse, vilket alla andra som delar den livstiden har kommit överens om. Och varken autism eller liknande tillstånd kommer att hindra dessa personer att stiga upp med Jorden, om inte en kort livstid är en del av deras själskontrakt. (13 februari 2011)

Tack mamma. Vi vet inte om Greklands nya regering kan vända landets ekonomi under förlängningen av lånetiden, men det är högst sannolikt. Allvaret i den ekonomiska situationen och andra nationers liknande armod, är en nödvändig upptakt till att inleda ett nytt globalt ekonomiskt system. Det nuvarande korrupta systemet, utformat och manipulerat av illuminaterna, måste kollapsa för att göra plats för det nya som är baserat på ädelmetaller. Bakom kulisserna görs framsteg för att få detta att bära frukt i en övergångsprocess som kommer att minimera riskerna för kaos.

Kanske är det för att jag hör eller läser samma sak om och om igen, som jag ger trovärdighet till information som inte förtjänar det. Till exempel, är Putin så hänsynslös som han porträtteras i våra medier? Arbetar verkligen han och Obama i ”motsatt riktning”? Svaret på båda frågorna är nej, men dessa närbesläktade situationer fordrar en förklaring.

Båda presidenterna står inför en allvarlig nationell situation som till stor del är illuminaternas verk, men skulden läggs på presidenterna vars handlingar ofta publiceras som ”för svaga” eller ”för aggressiva”. Båda ledarna är i en position där de har en stark politisk retorik för att visa sina respektive nationers styrka och beslutsamhet.

Varken Putin eller Obama vill utlösa konflikter eller orsaka ekonomiska svårigheter i andra länder, än mindre föra krig. Utanför protokollet, så att säga, samarbetar de i arbetet med att uppnå världsfred, global ekonomisk stabilitet och utrotandet av sjukdomar, utarmning, brottslighet och korruption.

En läsare i Spanien skrev om träd i Madrid. Snälla mamma kopiera den relevanta delen av det här mejlet och mitt svar.

En mycket stor andel av träden i vår stad har plötsligt blivit extremt sjuka utan uppenbar anledning. Två av dem kollapsade förra året och dödade två personer, så kommunfullmäktige planerar att hugga ner tusentals, upp till 20 % av träden i vissa områden.

”Jag fick samma information från tre olika personer som kommunicerar med guider. Madrid är utsatt för en energetisk attack för att lämna träden livlösa och bortkopplade från varandra, och nästa steg är att göra samma sak med dess invånare. Många människor säger att Madrid är ett centrum, och vad som händer där får många konsekvenser både nationellt och internationellt. Vi skapar medvetenhet om det här, men jag tror att vi kan behöva hjälp från andra vänner utomlands som kan sända oss sina böner.”

Matthew sa att han inte var medveten om den här situationen och skulle prata med kolleger i Nirvana. De berättade för honom att i en överenskommelse med Gaia för cirka 10 år sedan i linjär tid, valde träden frivilligt att absorbera negativitet som främst härrör från rädsla baserad på tankar, känslor och handlingar hos befolkningen i Madrid. Det var så effektivt i höjningen av vibrationerna att träden erbjöd sig att dra till sig och absorbera negativitet som uppstod långt utanför staden.

Så småningom orsakade negativitetens låga vibrationer runt om i landet att träden allvarligt försvagades. De gav villigt sina liv för att hjälpa Jorden att befria sig från negativiteten så att den inte ökade och negativt påverkade eller förstörde människors liv. Träd har alltid hjälpt planeten och dess invånare hälsomässigt, men det här var en extraordinär insats för att hjälpa planetens och mänsklighetens uppstigning. Så småningom kommer mänskligheten att förstå det inbördes förhållandet mellan allt liv på planeten - att alla är själar – och känna tacksamhet för de många bidragen från växtriket och alla djuren.

Tack mamma. Varje livsform på Jorden är en aspekt av en invecklad samverkande organism och alla har viktiga roller, men om det inte fanns några träd skulle det inte finnas något liv där överhuvudtaget. Otaliga själar med uråldrig visdom är utformade som träd för att tjäna behoven hos alla andra livsformer, och några av era äldsta och största träd har en så hög medvetandenivå att de höjer medvetandet hos andra liv i stora områden.

När detta medvetande växer i ert samhälle kommer träd att bli hedrade för deras oumbärliga insatser. Vi högaktar alla som strävar efter att rädda skogar och utbildar befolkningen om vikten av att sluta med den urskillningslösa avverkningen.

Upplysta varelser i hela Universum applåderar era framsteg och många finns ibland er och hjälper er på olika sätt för att påskynda er resa mot Jordens Gyllene Tidsålder.Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge