Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 24 juni 2015

Matthew Ward - 24 juni 2015

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Då information från oräkneliga källor strömmar in så tänk på att bara en del är fakta! Mycket är desinformation, felaktig information, ofullständig täckning, skeva uppfattningar eller okunniga åsikter – och att allting som faktiskt händer har ett syfte.

Detta inkluderar vacklande eller bankrupta ekonomier, protester angående orättvisor, terrorism, extrema väderförhållanden och naturkatastrofer, stora mängder av flyktingar, företags- och statliga omvälvningar, även FIFAs skandalösa verksamhet. Allting som pågår i er värld tjänar till att uppfylla valda karmiska erfarenheter eller är medhjälp för Jordens återgång till ren miljö och hälsa, eller för att röra om i sinnen som fastnat i glömska på grund av den tredje täthetens begränsningar.

Det är för närvarande inte nödvändigt att alla förstår de nuvarande situationerna i samband med karma och balans, planetarisk rensning och uppstigning, eller att några själar vaknar upp – i slutändan kommer den förståelsen att nå varje individ. Vad som är nödvändigt i detta ögonblick sker verkligen, och det är uppenbart runt om i hela världen, folkets ständigt växande beslutsamhet att inte längre acceptera dödande, förstryck, korruption, bedrägerier, föroreningar och utarmningar som ”sånt är livet”. Alla Ljusvarelser över hela detta Universum strålar ljus och hjälper på många andra sätt till med att assistera era hängivna ansträngningar att avsluta de villkor som säger ”sånt är livet”.

Ett antal meddelanden förklarade för en tid sedan vad som orsakade förseningen på 10 år i ert samhälle för att uppnå den medvetandenivå som förväntades av Högsta Universella Rådet när de formulerade Jordens Gyllene Tidsålders generalplan. I ett av de senaste meddelandena berättade vi om att vid slutet av ert år 2017 kommer det årtiondets försening att vara över – ett faktum som inte betydde något annat än just det – men det framkallade en flod av emails.

Frågorna kan sammanfattas enligt följande:

Menar du att inga viktiga framsteg kan ske fram till slutet av år 2017? Är det då som rymdskeppens berättningar kommer att landa och ETs som lever här skall visa sig? Kommer Jorden att nå sin uppstignings destination 2017? Kan Jorden bli återställd till sitt ursprungliga skick med hälsa och skönhet inom en så kort tid? Betyder detta att alla krig kommer att fortsätta fram till år 2017?

Speciellt felaktig är idén att vårt uttalande betydde, eller tydde på, att inga betydelsefulla framgångar kan hända fram till slutet av 2017. Älskade jordefamilj, för varje dag som går rör ni er framåt och omvandlar er värld, ett åtagande av aldrig tidigare skådad omfattning och magnitud som håller på att uppnås med en enastående hastighet.

Vi önskar - precis om ni – att allting skulle kunna ske på ett enda ögonblick, och det skulle det kunna om tillräckligt många själar trodde på att så kunde ske! Men få vet att de har denna inneboende kraft, så framsteg på det sätt som befolkningen kan förstå går enligt vad de tror är möjligt i linjär tid, och de har ingen aning om de stora framgångar som sker ”utanför scenen”.

Oaktat detta kan vi med stor glädje berätta för er att aktiviteter i strategiska områden nått febertoppen, så att säga, och Jordens energifälts potential indikerar att resultaten med långtgående välvilliga effekter är vid den närliggande horisonten. Ingenting kan vända denna rörelse framåt, men dess fart kan saktas ned eftersom fältet är i kontant rörelse då energiströmmar svänger den ena eller andra vägen i enlighet med tankar, känslor och handlingar av varje livsform på planeten. Ståndaktighet i utstrålningen av ditt ljus hjälper till att hålla farten i snabb takt.

Nu är vi glada att kunna svara på en rad frågor. Nej, vi uppfattar inte att Kina ”försöker att bli nr 1 med ekonomisk och militär överlägsenhet över USA och Ryssland”. Kinas ledare skiljer sig inte från dem i USA, Ryssland och alla andra länder – de vill ha en nöjd befolkning eftersom det är själva grunden för nationell stabilitet. Regeringen i Kina vill visa solidaritet med världen, men till stor del på grund av sociala medier är det uppenbart att det finns konflikter mellan makthavare, ungefär som det är i andra länder under dessa tumultartade tider.

Mäktiga personer i alla härskande organ, från kommunal nivå till internationell, reagerar på ökande vibrationer – hårdingar eller tuffingar gräver ner sina klackar, uppkomna och blivande ledare omfamnar ljuset. Då ”bra vibbar” fortsätter att accelerera så kommer de hårdföra att avta i antal och inflytande.

Många läsare i USA har uttryckt oro över att den militära övning som kallas Jade Helm är en ”röd flagga” så att regeringen kan förklara undantagstillstånd, konfiskera vapen och sätta oliktänkande i FEMA-läger för att undergå hjärntvätt. Detta skiljer sig inte från de många andra instanser som också var märkta med ”röda flaggor” – båda med direkt falsk information som sprids för att skapa panik eller förmodan att individer tenderar att tillskriva lömska avsikter för vad än regeringen gör. Försök att inte dras med i rädslan som är basen i det här melodramat från antingen den ena eller andra källan.

Ett annat område av viss oro är riskerna med potentiellt fel på Large Hadron Collider i Schweiz. Först vill vi säga att om forskare inom avancerade civilisationer och Nirvana inte hade bedömt att er värld var redo för detta framåtskridande så skulle de inte ha ”filtrerat” ner till era fysiker ens själva idén av denna teknologi, mycket mindre bygg- och bruksanvisning. Ja, det är mänskligt att fela, som ert ordspråk säger, och om någon gör det så är besättningar i skeppen som ligger ovanför er beredda att förhindra en allvarlig utgång.

Vi har fått frågan om alla som var inblandade i den historiska kyrkan i Charleston, South Carolina, gick med på att spela dessa roller. De nio personer som dog, och deras familjer var överens om detta, men deras avtal, liksom många andras under detta skede av Jordens uppstigning, innehåller vad som kan kallas en ”oförutsedd” klausul. I detta fall stipulerar klausulen att om rasism inte längre är ett problem i er värld skulle det inte finnas något behov av att avsluta livet eller sörja förlusten av en älskad anhörig eller vän på grund av en rasistiskt baserad incident.

Beklagligt nog så går rasismen fortfarande djupt in i ert samhälle. De personer som dog i kyrkan och deras familjer blev de senaste själarna att markera att den inneboende sjukdomen av trångsynthet och bigotteri måste botas. Och det är samma ändamål som betjänas av den unge man som gick med på att utföra skjutningen.

Personer som byter kön svarar an på sin medvetenhet om att hjärta, sinne och kropp inte är det kön som identifieras vid födseln. Medan fysiska förändringar kan bli mer komplexa, mentalt och känslomässigt, än en persons upplevelse av att avslöja sin homosexualitet eller bisexualitet, så hävdar alla dessa själar sina autentiska jag.

En aspekt av ert samhälles framsteg är hedrandet av transpersoner som i likhet med alla andra inte vet att de valde det i sitt själskontrakt för att bli pionjärer i den här meningen. Folk som motsäger sig accept av värdet av könsförändring – eller av någon annan sexuell natur än heterosexuell – är fortfarande rotade i religiösa dogmer som knapp ens nuddar vid kunskapen om gudomligheten i varje själ.

Matthew sa att Illuminaterna gjorde sina pengar olagligt och omoraliskt så att de kan återvinnas och använda till att utrota fattigdom. Varför tar inte de människor som kommer att vara ansvariga för det nya ekonomiska systemet helt enkelt bort pengarna från Illuminaternas banker nu och distribuerar dem där det är ett desperat behov?

De personer som är i positioner att kunna göra detta agerar med försiktighet och rättframhet inom de lagar som finns i ert samhälle. Att göra något annat skulle vara att handla på samma förkastliga sätt som Illuminaterna har gjort hela tiden och således utnyttja den taktik de strävar efter att eliminera.

En annan onödig oro är överbefolkning. Antalet människor i er värld är inte orsaken till svält, livsuppehälle och brist på hälso- och sjukvård – det är den ojämlika fördelningen av pengar samt Illuminaternas kontroll av naturresurser som är det.

Många planeter i Universum är mindre än Jorden och har långt fler invånare som bor fredligt i överflöd och med respekt för alla livsformer i sina världar. När Jorden blir återställd till sin ursprungliga hälsa kan den lätt ta hand om alla behov för dubbelt så många som den nuvarande befolkningen – men var snälla och förmoda inte att det betyder att det kommer att bli en befolkningsexplosion.

Även om Illuminaterna inte längre har tillgång till den teknologi som de tidigare har använt för att orsaka jordbävningar, vulkanutbrott och svåra storma, så har energins rörelse från dessa händelser en dominoeffekt. Energin från en jordbävning, till exempel, stoppar inte upp när skakningarna upphör utan den fortsätter att flöda och genererar en mängd mindre kraftfulla skakningar innan de försvinner helt.

Även om ”gammal” negativitet har tagits om hand så förs ”färska” källor upp till ytan av djupt förankrade rester av den massiva mängden som skapades för länge sedan och ibland sker detta i områden där naturkatastrofer anses som avvikelser från det normala.

Det är samma sak med Moder Naturs aktiviteter, menavsikten skiljer sig avsevärt och avsikt har sina egna energiströmmar. Illuminaternas avsikt är att skapa negativitet, vilket måste betraktas som självreplikerande eftersom dess energi stannar kvar och förstärker den. Moder Naturs avsikt är att frigöra negativitet så att den inte är tillgänglig för att skapa mer av sig själv.

En läsare som såg en film av en reporter från USA som intervjuade Vladimir Putin frågade om det finns någon sanning i hans påstående att han inte är ansvarig för oroligheterna i Ukraina. Jordens bildskärmar i Nirvana visade oss den intervjun så vi kan konstatera att Mr Putins påstående är sanningsenligt. Det är Illuminaternas bråkmakare som bär ansvaret – och han är också korrekt när han säger att den gemensamma kulturhistorien mellan Ryssland och Ukraina korsar nationella gränser.

Varför ses USA alltid som ”skurken”, oavsett var på Jorden som oroshärdarna finna?

Washington DC och Wall street är huvudkontoren för Illuminaternas Rockefeller-fraktion, men då bara några få vet detta tillskrivs all deras verksamhet USAs regering. Och inte utan goda skäl! Från allra första början har den regeringen varit hopkopplad med Illuminaterna, eller de har opererat under deras inflytande, och senare har de infiltrerat både CIA, FBI, FDA, NSA, CDC, FN och NASA och alla andra organ som ytterligare kunde öka deras syfte för världsherravälde.

Dessutom var Rockefeller-fraktionen extremt kraftfull i att utöka sitt inflytande långt utanför Förenta staterna, medan Rothschild-fraktionen växte fram ur den ursprungliga lilla gruppen i Bavaria, och koncentrerade sina ansträngningar i Europa. Medan Rockefeller-gruppen fortfarande klamrar sig fast vid några fragment av makt så förlorar Rothschild-gruppen de sista strimlorna av dess forna kontroll av regeringar, bank och handel samt det fäste de en gång hade i Vatikanen som också det är borta.

Påven Francis är på ett reningsuppdrag och talar ut om Illuminaternas skapade världsförhållanden och att båda fraktionerna har försökt att hålla status quo. De ser sina ansträngningar bli mindre och mindre effektiva och så småningom kommer de att inse den fullkomliga meningslösheten i att fortsätta. Vi har inte tillskrivit ökningen av ljuset över planeten till solstormar. Men vi har talat om effekterna av ljus frånalla källor. Förutom att spara själva Jordens liv kan effekten omfatta ovanliga och tillfälliga fysiska, mentala och känslomässiga förhållanden och definitivt intensifiera ljuset som förstorar personliga egenskaper och beteenden.

Vi har också talat om ljusets långvariga – och viktiga – effekter: det omvandlar kolbaserade celler i den kristallina formen som är livskraftiga i högre vibrationsnivåer och möjliggör framsteg i andlig och medveten medvetenhet. Så ja, absolut är solens aktivitet en del av Jordens uppstigning och er!

Vi förstår de känslor en läsare har som skrev om sina svårigheter med att tro att någon skulle välja ett liv av lidande, eller orsaka lidande hos andra, att det första är masochistiskt och det senare sadistiskt. Det är verkligen svårt att föreställa sig varför själar frivilligt skulle välja någon av dessa roller – eller att ni alla har gjort precis samma sak många gånger.

Det är med villkorslös kärlek för alla andra i den överenskommelse som gjordes före födelsen att vissa själar gick med på att agera med extrem hårdhet så att andra kunde få uppleva vad de behöver för att balansera livstider när de var den som misshandlade någon. När människor lever tillsammans lyckliga och i harmoni så kommer livet på Jorden att vara i balans och inga fler livstider kommer att behövas.

Tusentals barn dör varje dag. Hur är det i linje med KÄRLEK och LJUS att alla dessa oskyldiga barn berövas fysiskt uppstigande med Jorden?

Lägg vikten av den karmiska aspekten åt sidan, Jordens invånares fysiska uppstigning med henne har aldrig varit tänkt att levas där under hela resan till hennes destination i den femte dimensionen/destinationen. Varenda själ som har bott på planeten sedan uppstigningsprocessen började för ungefär 80 år sedan var eller är fysiskt på väg i uppstigningen på olika platser.

Syftet med varje själ i varje livstid är personliguppstigning – att växa andligt och medvetet – och detta har lite att göra med inkarnationens livslängd eller plats. Genom att inkarnera under endast en kort tid gör att en själ kan komplettera kontraktsvillkor och uppnå en personlig uppstigning. En person som lever i 100 år och gör ett frivilligt val i motsats till själskontraktets urval, upplever inte det som behövdes för personlig uppstigning.

Kära bröder och systrar, precis som varje annan person som har gått in i Jordens andliga rike, när ni går över och granskar ert liv så kommer ni inte att mäta det genom hur länge ni levat utan genom hur ni levde det.

Nu bjuder vi er farväl, men bara i ord, för vår villkorslösa kärlek finns alltid med er.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge