Home > > Matthew Ward - 22 november 2013

Matthew Ward - 22 november 2013

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Först skall vi tala om något som har berört hjärtan överallt. Tyfonen Haiyan är djupt tragisk för alla som förlorat sina kära familjer och vänner, hem och affärsrörelser – de vet inte att på själsnivå accepterade de att vara en del av denna viktiga händelse för planetens rensning. Rensning av all negativitet var mycket viktig för att fortsätta med att hålla Jordens framåtskridande mot balans. Alla de människor vars fysiska liv avslutades, och de millioner som kämpar i stormens efterdyningar, tog möjligheten att utvecklas genom att delta på det sätt de gjorde.

Denna typ av entusiastisk massöverenskommelse verkar inte ens vara möjlig i ert tidsbegrepp, men i det andliga, eviga livet för själar och tidlösheten i kontinuum så är möjligheterna att hoppa framåt i själens tillväxt ivrigt efterfrågade, och över hela vårt Universum inträffar detta med viss frekvens.

Tro inte att vår förklaring av en förödande situation är utan medkänsla eller att vi inte påverkas av de sörjande själarna och deras oerhörda arbete för återuppbyggandet som ligger framför dem. Vi är bland de myriader själar som duschade ljus på Filipinerna under och efter storman för att hjälpa alla dem som gjorde övergången, och för att stärka den inre styrkan hos de som överlevde. Vi känner deras sorg och skräck och förvirring inför hur man skall kunna börja bygga upp sina liv igen, sina byar och gårdar och städer.

Tänk så vi önskar att de överlevande kunde få veta att deras älskade hälsades med namn och ”Tack så mycket” när de anlände till Nirvana. Lika innerligt önskar vi att de skulle få veta att alla som dog, samt de själva, gemensamt och kollektivt gick med på att ge Jorden det vitala lyft hon behövde för att kunna stanna på sin kurs mot balans. Om Gaias tacksamhet kunde ses av er så skulle er värld lysas upp genom strålglansen av dess ljus.

En vida spridd medkänsla ökar ljuset till de liv som i den här stunden är fyllda av sorg och dysterhet, och generositeten i andligt stöd som ges dem alla ökar också ljuset. Vi har översikt över alla medicinska team, de som levererar mat och vatten samt de människor som rensar vägar för att kunna manövrera genom områden där vägarna spolats bort eller är fyllda med förstörda byggnader. Vi ser paniken hos hungriga människor som letar efter mat, och vi ser också dem som tar saker som inte har något att göra med överlevnad men som skulle behövas när en tillstymmelse till normalt liv återställs. Ljusvarelser över hela detta Universum strömmar ner energi av kärlek och ljus till alla dessa själar.

För femtio år sedan chockade mordet på president John F. Kennedy världen, men även idag är mycket få människor medvetna om att hans död hade långt mer än en känslomässig påverkan. Så småningom kommer sanningen fram att ett av skälen till att han dödades var för att hindra hans avsikt att lägga ned den privatägda Federal Reservs system och återge den nationella valutan till dess dollarstatus. Att göra detta skulle ha avslutat Illuminaternas kontroll över landets ekonomi och kraftigt försvagat deras förmåga att manipulera den globala ekonomin. Ett halvt sekel senare än vad Kennedy avsåg är nedmonteringen av det skändliga systemet på väg att ske.

Jag har bett min mamma att kopiera in här det tänkvärda budskapet hon mottog från president Kennedy för några år sedan.

(Följande budskap, som var för en brittisk författares bok om prinsessan Diana och som även inkluderar meddelanden från henne och flera andra, sändes den 30 december 2004. Jag vet inte om boken blev publicerad eller, om så var fallet, med vilken titel).

”Till den värld som jag lämnade för mer än fyrtio år sedan säger jag att min kärlek för mitt land och för Jorden aldrig har lämnat mig. Att jag lämnade Jorden var ingen olycka mer än den som skedde vid prinsessan Dianas död. Våra själar hade gått med på att tjäna på det här sättet. Vi visste på någon nivå att våra liv skulle bli korta på Jorden och vi ser att mycket har åstadkommits i våra namn – mer än om vi hade stannat kvar där.

Våra liv var inte perfekta, inte heller var de avsedda att vara det. Våra mänskliga svagheter är som många andras som också gjorde mycket för att hjälpa till att höja den mänskliga anden och främja värdet av varje liv.

Jag använder åter igen mina ord som fortfarande är offentligt ihågkomna: ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land”. Men nu ändrar jag dem till: ”Fråga inte vad din värld kan göra för dig, fråga vad du kan göra för din värld”. KÄRLEK är svaret – det ENDA svaret för att höja er över eländet som fortfarande drabbar så många av mänskligheten.

Den anda som både Diana och jag försökte tjäna i våra respektive positioner är starkare än någonsin inom oss. Mer än någonsin tidigare i Jordens historia finns det nu möjlighet att sprida kärlek över hela världen med både känslor och handlingar. Mer än någonsin tidigare är det en absolut nödvändighet för detta! Stunden för en stor övergång är nära. Bidrag till detta av hänsyn till allt liv på Jorden och din själs gudomliga näring. Vi är aldrig separerade från varandra. Vi är Ett med Universum.”

Tack, Mamma, och nu skall vi ta upp några frågor som läsare har ställt:

Om kometen Ison exploderar, kommer några stora fragment då att dras genom Jordens gravitation till en sådan position att den kan utsätta oss för fara? Nej, rymdfarkoster som genomströvar himlen är på jakt efter kometer som Ison och andra större himlakroppar som kan utgöra fara för Jorden, och de använder sin teknologi till att se till att kometen tar en omväg på sin rutt. Vid mindre objekt kan de manövrera bort dem till ett område där ingen större skada kan bli följden eller de krossar dem i småbitar, vilket som är det säkraste för er och er planet.

Nej, ingen tid har satts för ett officiellt tillkännagivande av andra civilisationers närvaro på er planet, landningar av skepp och en introduktion av familjemedlemmar som lever bland er. Gud har ansvaret för tidpunkten eftersom endast vid en bestämd höjning av medvetenheten hos mänskligheten kan det bli känt när den är redo att välkomna ”utomjordiska människor”. Er filmindustri har gjort ett bra jobb med att porträttera människor från andra civilisationer som monster som vill förinta er eller som sluga varelser som vill förslava er och bilder av groteska varelser och historier om hänsynslösa avsikter är inristade i många, många sinnen.

En del läsare tycker att inget anmärkningsvärt kan hända förrän er rymdfamilj arbetar tillsammans med er, och det är inte rätt. Eftersom det är er värld så är det upp till er att avgöra vilka sociala, politiska och ekonomiska reformer ni önskar, och det är ni som skall sträva efter att uppnå detta. I ett stort antal meddelanden har vi klargjort de många sätt som ni har gjort framsteg mot dessa betydelsefulla mål. Vad era familjer från andra civilisationer kommer att göra är att ta itu med miljöfrågorna som är bortom er förmåga – deras teknologier kan dematerialisera kärnavfall och utarmat uran, rena förorenade floder och hav och återställa öknar till odlingsbart skick. Deras system för fri energi är långt mer avancerat än ert, vilket i stort sett fortfarande står under Illuminaterna förtryck.

Andra frågar om kanaliserade rapporter är sanna om att välvilliga ETs blev avskräckta och övergivna av er och att de enda som är nära Jorden nu kommer att komma hit som erövrare. Detta är en uppenbar lögn som lagts fram av entiteter som mycket väl vet att endast välvilliga medlemmar av vår universella familj finns i ert solsystem, och de har assisterat er hela tiden.

Vi citerade en situation här ovanför, emellertid har andra civilisationer hjälpt Jorden och hennes efterföljande generationer av invånare under hela hennes historia. Mamma, vill du vara snäll och kopiera en del av boken som beskriver deras många olika sätt att assistera Jorden.

Följande är delar av kapitlet ”Hjälp från andra civilisationer” i Jordens Gyllene Tidsålder – Livet där bortom, 2012:

Hjälp från utomjordingar började långt innan deras infusion av Ljuset som räddade Jordens liv – redan för mer än sju decennier sedan.

Genom hela Jordens historia har vår universella familj tjänat henne i en eller annan stödjande roll. Medlemmar i några högt avancerade civilisationer hade en hand med i utformningen och etablerandet av er flora och fauna, och mänskligt liv på planeten kommer från flera olika civilisationer. Bland dagens befolkning finns ättlingar till dessa forna invånare, några av dem var gudar och gudinnor.

Akashakrönikan, som innehåller varje själs livsavtryck av varje fysisk livstid, oavsett var i detta Universum varje liv har gjort sina erfarenheter, upprätthålls och skyddas av några av Ashtars styrkor.

Under långa tidsåldrar har Hatonns plejadiska besättningar roterat runt på resor för att underhålla och försäkra sig om säkerheten för ljusridån runt om Nirvana, som förbjuder inresa av mindre seriösa entiteter…

Efter att era flygplansresor startade började dessa besättningar rensa banan av spillror och skräp, eller också dematerialiserade de det om det visade på en potentiell fara för plan under flygning. De har också räddat personer som trotts vara förlorade i skepp över hav eller plan som försvunnit. De räddade personerna gick fysiskt in på ett annat energiplan, vilket är orsaken till att de inte varken har setts eller hörts igen.

Utomjordisk hjälp med oöverträffad snabbhet och intensitet började för mer än 70 år sedan när Jorden ropade på hjälp för att hålla hennes försvagade planetkropp vid liv. Genom Guds fullmakt och godkännande svarade andra civilisationer med en massiv infusion av ljus för att förhindra att planeten snurrade ut ur sin omloppsbana och en säker död. Naturligtvis fanns det inströmmande ljuset tillgängligt för alla Jordens invånare också, och de som svarade på Jordens rop efter hjälp började generera sitt eget ljus med större kraftfullhet.

Förutom att stråla ljus till planeten, som kommer att fortsätta tills den är väl inom den fjärde densiteten, så använder olika civilisationer sina teknologier på många olika sätt enligt Jordens önskemål. Till exempel, när Illuminaterna orsakar en geofysisk händelse så lägger besättningarna på skeppen ner ett elektromagnetiskt nät som fördelar och sprider ut jordbävningar eller vulkanisk aktivitet och minskar förstörelse och dödssiffror utan att minska mängden av negativitet som släpps ut genom sådana händelser.

När det gäller Illuminaternas skapade vädersituationer så minskar besättningarna vindhastigheten av våldsamma stormar och styr dem bort från tätbefolkade områden längs kusterna. (Obs! Denna information skickades innan avlägsnandet av de forskare som manipulerar vädret, genom medlemmar i rymdfamiljer som lever bland er. Moder Natur är tillbaka med kontroll över stormar, jordbävningar och löpeldar som är hennes sätt att släppa negativitet.)

”Minns ni viruset som kallades SARS, fågelinfluens, svininfluensa och H1N1 som helt plötsligt dök upp på scenen samtidigt med att medias rappakalja säger att varje sjukdom skulle kunna orsaka en pandemi? Ingen pandemi inträffade på grund av att medlemmar i vår universella familj neutraliserade dessa laboratoriedesignade virus, vilket visade på de Mörkas dubbla avsikter att utveckla dem – genuina pandemier med stora förluster i liv och ett globalt kaos och rädsla.

Besättningar uppe i er himmel, som är där i många tusental, använder sina tekniker för att reducera så mycket som möjligt av utstrålningen från Japans förstörda kärnreaktorer. Och det blir också mindre skador för det marina livet i Mexikanska Golfen där oljan fortsätter att forsa in. De lindrar även de toxiska effekterna av vapen och andra föroreningar. En civilisation som uppträder som molnformationer leder vägen när det gäller reningen av Jordens atmosfär.

Lika viktigt som alla dessa typer av hjälp är kanske den mest betydelsefulla hjälpen sedan 9/11, den som hindrade Illuminaterna från att använda kärnstridsspetsar som anbringats så att de liknar förödande terroristattacker. Ett dussin sådana försök har omintetgjorts genom att göra dessa stridsspetsar odugliga, ibland i kombination med funktionsstörning hos missilerna. Detta är inte ett brott mot Skaparens lag om fri vilja – det hedrar Jordens fria viljas val att det inte kommer att bli någon mer terrorism som den som skedde den 11 september 2001.

Några av de starkaste och mest erfarna ljusvarelserna i detta Universum finns precis där bland er och arbetar bakom kulisserna för att vägleda de viktiga förändringarna så att så många av Jordens invånare som valt att följa med henne in till de högre planen kan göra det. Detta visar på hur universellt älskad och betydelsefull Jorden är, och hur älskade och viktiga NI alla är!

Volontärerna från andligt utvecklade civilisationer tog på sig mänskliga kroppar så att de kunde leva och arbeta bland er oupptäckta. Även om de känner igen varandra från sina distinkta auror som speglar deras själs utvecklingstillstånd, så är det endast några få bland er som är tillräckligt energikänsliga för att kunna se dem som annorlunda än någon annan.

Syftet med deras närvaro härrör från deras överlägsna intelligens som ger dem inträde i fält där de med fördel kan påverka händelser och aktiviteter under denna avgörande och viktiga tid i Jordens övergångsprocess. Vad dessa välvilliga besökare gör är inte en sällsynthet i Universum – själar fortsätter att utvecklas genom service till andra mindre utvecklade civilisationer. Allteftersom ni fortsätter att växa andligt och intellektuellt så kommer ni så småningom också att vara villiga till och få möjlighet att hjälpa att upplysa och lyfta upp mindre utvecklade själar.”

Tack Mamma. Låt oss nu tala igen om negativitet för en stund. För någon tid sedan berättade vi för er att negativiteten som hade blivit djupt förankrad på grund av årtusenden av mänsklighetens brutalitet mot varandra och djuren hade släppts. Så varifrån kommer negativiteten nu? Som alltid från invånarna på Jorden.

I tidigare meddelanden har vi sagt att allting som existerar är energi. Vi har talat om kraften i tankar, känslor, talade och skriva ord och vi har betonat hur viktigt det är att fokusera på vad man vill ha, inte på vad man inte vill ha. Vi har också förklarat varför förlåtelse och tacksamhet är så viktigt. Bevis på dessa universella sanningar finns i det gamla bruket av ho’oponopono, som binder allt tillsammans i ett ”elixir av gudomlig nåd”, skulle man kunna säga. (Lagen om Attraktion. Övers. anm.)

Healingmetoden ho’oponopono är något som framtagits av Dr Hew Len, tidigare psykolog på ett sjukhus för kriminellt sinnessjuka på Hawaii. Vad han åstadkommit är ett fantastiskt exempel på dess effektivitet. Istället för att möta och se patienterna under åren han arbetade där så stannade han på sitt kontor, ibland tittade han i deras mappar, och upprepade om och om igen: ”Förlåt mig. Var snäll och förlåt mig. Jag älskar dig. Tack så mycket”. Genom att han tog ansvaret för patientens tillstånd – i huvudsak ett erkännande av den oskiljaktiga förbindelsen av alla själar och att vad man än gör påverkar alla andra – så började patienterna förbättras och fortsatte med det tills de var botade och kunde släppas från sjukhuset.

Detta uppseendeväckande bevis på kraften i tankar och känslor kan vara en upplysning och en inspiration för alla. Att dela med sig av den historien, tillsammans med en känsla av tacksamhet för vår universella familjs uthållighet och flit, hjälp och ovillkorlig kärlek, kommer att påskynda tiden till den dag när livet i er värld blir fridfullt och harmoniskt.

Vår älskade familj, vi är med er varje ögonblick på er resa mot er rättmätiga plats som medborgare i detta Universum.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?