Home > > Matthew om änglar

Matthew om änglar

Kommentar från Jean Hudon (EarthRainbowNetwork.com): Som preparation för ett Meditering bad jag Suzanne Ward att höra med Matthew om han skulle vilja dela med sig om hans perspektiv angående änglar. Här är meddelandet som han gav till Suzy 22 november, 2010:

"Jean kära själ, det är med stort nöje som jag accepterar din inbjudan att tala om världen av änglar som en meditering – vilket utmärkt sätt att respektfullt och tacksamt erkänna dessa vackra själar! Även om det bara är i USA som det finns en specifik dag tillägnad Tacksägelse, så finns det gott om skäl för alla att ge tack för välsignelser under varje dag och det är speciellt lämpligt att inkludera änglar.

Guardian Angel
Lät mig berätta lite om dem. De skapades gemensamt av ärkeänglar och Skaparen och är de ända själar som aldrig separerade spirituellt från Enheten. Som kollektiva energier av ljus vars uppdrag är att skydda, assistera och trösta så är de konstant på vakt så att de omedelbart kan agera inför en nödsituation. Även om en vakande ängel eller ”dörrvakt” tilldelas varje person som den första konstanta, osynliga och tysta beskyddaren, hjälpare och guide, så har de flesta änglar fritt handlande, alltid tillgängliga som förstärkning åt de vakande änglarna var än behovet uppstår.

Ni kan naturligtvis kalla på änglariket när helst ni vill, men även om ni inte gör så skjuter energin från ert förväntade behov ut och in i det gudomliga kommunikationssystemet och Guds emissarier reagerar i enlighet med det. Många människor i livshotande situationer har blivigt räddade av änglars ingripande i enlighet med ett själskontrakt, men om konsekvenserna av de digra omständigheterna är inom en själs valda upplevelse enligt själskontraktet så kan inte änglarna blanda sig i. De har dock tillåtelse att lindra extrema mentala och emotionella kval. Utan den buffert som änglarna ger mellan klar tanke och desperation, klokt uppförande och orationella handlingar, eller missberäkningar och dess resultat, så skulle många fysiska liv vara mycket kortare än deras val i själskontrakten.

Tvärtemot den vanliga uppfattningen och artistiska avbildningar så har inte änglar vingar. De kan manifestera dem om de vill, men energin är så intensiv i livshotande situationer att en del individer ser ängelns eteriska kropp och ser vingar där inga existerar. Ibland kan änglar förefalla att vara lika solida som era kroppar förefaller. De kan arbeta via enheter i mänskliga former men med supermänskliga förmågor, och en del av de lägre änglarna kan tillbringa ett liv i Jordens densitet. De manifesterar i mänsklig form och med stort flit och ömhet så tjänar de varhelst de ser ett behov – om ni tänker på någon som en ängel, så kan ni i själva verket ha rätt.

En annan fenomenal änglatjänst är att göra musiken som kallas ”ljudet av sfärer” eller ”körer av änglar”. Vibrationerna av deras majestätiska toner når er på en själsnivå och lyfter upp alla trötta själar och hjälper att hela brustna hjärtan.

Änglar är inte era ända osynliga hjälpare – andliga guider och själar i andlighet eller fysiska världar är också Guds emissarier och står till ert förfogande – men änglarna är upphöjda av alla andra, och med rätta. Som varelser av ljus så är de av en renhet som är ovanlig utanför deras riken och deras kärlek för mänskligheten är ovillkorlig. På alla sätt och vis så förtjänar dessa härliga själar er meditering över tacksamhet för deras bidrag i era liv."Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.