Home > > Matthew Ward - November 6, 2010

Matthew Ward - November 6, 2010

Nationella val; splitringen från dualitet; global uppvärmning, sanningar och reformer kommer snabbt; uppvisningar av rymdskepp; räddandet av Chiles gruvarbetare; balans; vad som feminin och maskulin energi består av, effekter; karma; två typer av densitet - själar status och form; Nirvanas uppsättning och innevånare

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Vi börjar med att svara på frågor som inte kanske förefaller att vara direkt relaterade till er upplyftning och Jordens; emellertid så är allt som händer på er värld otvetydigt förbundet med varandra under denna universellt unika tid. Och, som utlovat i vårt förra meddelande så kommer vi också att ge svar på kvarvarande frågor om upplyftningen.

Nu så, under de senaste månaderna har olika nationella val ägt rum, och medan de kan förefalla att ha störst relevans för sina medborgare så är den större bilden att resultatet sprider sig långt bortom det landets gränser. I en värld av tredje densitet utgör regeringsmyndigheterna en stor koncentration av dualitet, vilket på en energinivå påverkar alla andra överallt.

En väsentlig aspekt av alla civilisationers framsteg och ut ur tredje densitet är att uppleva dualitet; inse att dess splittrande förhindrar ett fridfullt liv; och att till slut harmoniskt övervinna skillnaderna inom kommuner, länder och internationellt. Genom att göra så avancerar folket tillräckligt i själtillväxt för att inträda i fjärde densitet. Det intensifierade ljuset har medfört denna insikt – medvetande höjande och spirituell förnyelse – och det kommer att fortsätta att göra så tills de sista resterna av dualitet tar slut i en global förlikning.

Om vi talar mer om valen så är det naturligt att företrädare för de vinnande kandidaterna är upprymda och alla som var för deras motståndare är förtvivlade – ett bra exempel på hur dualitet splittrar folk i sinne och hjärta. Då det inte finns någon gemensam uppfattning inom politiska partier då det gäller vad som bäst kommer att gynna dess medborgare – eller dem själva – så förhindrar en hätsk debatt samarbetande handlingar och en sund lösning på er världs problem.

Denna splittring måste utvecklas till förlikning, och när som ljuset ökar i intensitet på planeten så blir det så. De som håller ämbeten runt om i världen från en by nivå till en nationell nivå kommer att fortsätta att påverka inriktningen på deras respektive områden enbart om de tjänar klokt med spirituell och moralisk integritet. De som är motiverade av ego, makt och girighet – och som ofta medvetet hjälper Illuminati – kommer inte att klara sig länge eftersom de är i avsaknad av ljus.

Separationen av agnarna från vetet sker under Jordens stadiga framsteg ut ur tredje densitet. Ledare som sitter kvar i sina positioner och deras anhängare kommer att vilja och kommer att införa förändringar som gynnar folk över hela världen. Alla krig och konflikter och grymhet kommer att upphöra, ojusta lagar kommer att avföras och likaväl all orättvis politik och andra negativa aktiviteter, och frihet kommer till dem som är i bojor.

Låt oss ge er ett annat utmärkt exempel på dualitet och den kontroversiella frågan ni kallar global uppvärmning. De som tror att detta är ett naturligt fenomen citerar Jordens istider som bevis på att mänskligheten inte har något finger med i dagens rekordtemperaturer, smältandet av glaciärer och de hårda klimatiska ovanligheterna. De tror att inte det inte finns något behov för att förändra tillverkningsprocesserna eller vända sig till alternativa energikällor eftersom om man gör så skulle kostnaderna bli alltför höga. Sedan finns det dem som tror att vetenskapen bevisar att klimatförändringarna är mänskligt betingade. De pekar på industriell nedsmutsning och användandet av biobränslen som orsaken, och de vidmakthåller att såvida inte dessa sätt upphör så kommer kostnaden att bli total förstörelse av miljön. Med de två sidorna i ett dött lopp så blir det inga större ansträngningar för att förändra nuvarande praxis.

Sanningen är att båda sidor innehar en viss sanning, även om varken den ena eller andra sidan vet att Jorden självt är i en process för att återinföra ett modererat klimat från dagarna av Eden, när hennes kropp var orörd och frisk. Och föroreningar, en mänsklig produkt, måste upphöra eftersom det skadar planeten och alla dess livsformer. Till slut så kommer de två sidorna av den globala uppvärmningsfrågan att inse att skydda och att reparera miljön är livsviktigt, och före detta extrema uppfattningar kommer att försonas till effektiva metoder för att lösa det nuvarande kritiska tillståndet.

Jordens snabba framfart mot fönstret för dess inträde i fjärde densitet betyder att slutet på dualitet nu kommer snabbt. Den hårda uthålligheten av de mörka har gjort att sanningarna har förblivit dolda och de måste nu bli kända, och bristen på allmänt medvetande om dessa sanningar har förhindrat stora förändringar i form av reform. Istället för att hända stegvis med mellanrum så kommer djupa sanningar och resulterande förändringar att komma fram som bitar i ett kalejdoskop som ramlar över varandra för att bilda en ny design.

Ni visste att det var ett av de potentiella scenarion när ni ivrigt bad om att få spela en roll i denna tid utan motstycke på planeten. Ni visste att era kumulativa liv hade förberett er väl för att utan rädsla stå stadig i stormen. De universella höga råden som skapade huvudplanen för den Gyllene Åldern visste också detta – det var därför som ni valdes ut och många andra med mindre erfarenhet som också ville ta del var inte utvalda. Energin av er fasta och lugna stadighet i ljuset kommer att beröra de som finns runt omkring er och effekten blir att det sprider sig runt jorden, så välkomna utmaningarna som ligger framför er då mörkret är helt uppdraget med rötterna och Jorden fortsätter att programenligt ta er in i fjärde densitet.

Avtäckningen av rymdskepp i luften över New York City för några veckor sedan är bara en av många liknande händelser som har ägt rum i olika områden och vid olika tider runt er värld. Medan ett moderskepp eller en stor armada av skepp kunde ha visat sig vid en mer närliggande händelse i Washington, DC, så skulle det inte ha varit särskilt väl genom tänkt. Istället för att ge bevis på att civilisationer står redo att assistera er så skulle en sådan uppvisning ha spelat rakt i händerna på mörka tjänarna, vilkas underhållningskanaler har indoktrinerat allmänheten att reagera med rädsla gentemot all utomjordisk närvaro. Även om ett växande antal bland befolkningen nu tror att andra intelligenta varelser finns ”där ute”, så vet relativt få att bara de som är spirituellt utvecklade finns i närheten, då ljuset nu är allt för intensivt för några mörkt inriktade civilisationer att närma sig er del av galaxen.

Uppvisningarna kommer dock att fortsätta att öka i frekvens och på fler ställen tills att vår universella familj är officiellt erkänd. Då detta erkännande kommer att sätta stopp på alla Illuminati aktiviteter – ja, inkluderande kemikalispår, genetiskt modifierad mat, föreslagna handlingar som är mot ert välmående, och även irriterande insektsangrepp – så kommer de att fortsätta att göra allt de kan för att förhindra ett sådant uttalande. Så, det är rimligt att förvänta sig mer löjliga förklaringar för uppvisningarna; ökad ”underhållning” om grymma civilisationer; och möjligtvis som en sista utväg ett försök att fabricera en invaderande armé på det ena eller andra sättet. Var försäkrad att om något sådant försök görs så skulle det stoppas innan det kunde uppnå sitt mål att skapa stor rädsla och en anledning till att införa militär kontroll.

Även om vår rymdfamilj använde sig av sina teknologier för att förhindra stormar och jordbävningar skulle Moder Jord skapa dessa så länge som de behövs för att frigöra negativitet. Var snälla och kom ihåg att dessa avancerade teknologier tillåter full negativitetsutlösning samtidigt som de reducerar de mörkas tilltänkta höga dödssiffror och enorma förstörelse.

Betydelsen av att rädda Chiles instängda gruvarbetare sträcker sig bortom modet, uthålligheten, beslutsamheten och samarbetet som gav upphov till djupt känslomässigt engagemang runt om i er värld under denna tid och innan det triumferande resultat och jubel som följde. Genom att höja ribban för Jordens mänsklighet i dessa avseenden visar räddningen på ett remarkabelt sätt effekterna av de högre vibrationer som Jorden har uppnått på hennes väg mot upplyftning. De gemensamma ansträngningarna och känslomässiga reaktionerna från ögonblicket av gruvans kollaps till att den sista mannen nådde ytan kunde inte ha inträffat för ett par år sedan, innan den feminina. eller gudinna, energierna började balansera de maskulina energierna som sedan länge dominerade livet på er planet.

Vi skall säga mer om dessa energier, men låt oss ta ett sidospår och tala om balans, vilket är väsentligt för själens utveckling. Ni behöver förstå att balans inte är ett permanent tillstånd när ni väl har uppnått det – universum är i en konstant balanserande rörelse och så är varje själ. Låt oss säga att ni njuter av en intressant bok under en sällsynt stund av enskildhet och fritid, och en försäljare ringer. Ni känner er irriterad utav detta avbrott och under de närmast minuterna brottas ni med tankar och känslor om detta avbrott tillsammans med försök att återfå er koncentration på boken och de glada känslorna angående er fritid.

Detta är naturligtvis en mycket liten balansakt, men det visar att även utan att ni är medvetna om det så är ni i någon form känslomässig balansakt. Ju allvarligare era möten är med otrevliga situationer eller personliga relationer desto svårare blir det att föra ert system bort från turbulens och tillbaka till balans, vilket är basen för ert välmående i kropp, sinne och hjärta.

Låt oss nu gå tillbaka till de energier som behövs balanseras av den anledningen likväl som för er utveckling. De mörka tjänarna som instiftade och fullföljde ett vittbrett lidande under årtusenden är helt och hållet maskulina i sin energikomposition, oböjliga, hänsynslösa, av tvistemåls karaktär, stridande, beslutsamma att vinna, kontroll av andra, och att dominera alla situationer. Feminin energi är lika mäktig på andra sätt – närande, medlidande, mjuk, känslig, samarbetande, kommunicerande, konstnärlig i vad ni kallar ”fin konst” och ett med Naturen.

Dessa två kategorier av universell energi har inget som helst att göra med kön eller sexuell inriktning – maskulin energi kan vara dominerande i en kvinna och feminin energi i en man. Att uppnå en perfekt balans mellan de två energierna är målet för varje själ under dess resa tillbaka till Källan, och val som görs innan födelsen för varje liv görs med detta mål i sinnet.

Det är lättare att göra dessa val under ett liv i andevärlden än det är att aktivera dem när ni väl är inkarnerade i en värld av tredje densitet med alla de externa inflytandena som kan dämpa eller helt och hållet överväldiga meddelanden från er själ till ert medvetande, meddelanden som är ämnade att guida era beslut av fri vilja så de är i linje med ert själskontrakt. Det är därför som val av fysiska liv ofta är mycket annorlunda än ert kontrakt. När ni väl är tillbaka i andelivet så går själen igenom sitt sista liv, och inser att återigen så avvek den från sitt kontrakt och väljer samma inlärning under nästa förkroppsligande. Det kan pågå under hundratals eller mer fysiska liv i världar av tredje densitet innan en balans uppnås och själen kan gå vidare till fjärde densitet.

Ett annat sätt att tänka på denna upprepande process i själens utveckling är karma, vilket ofta är missförstått. Karma är inte en belöning eller ett straff, det är inte något som är beslutat av en ”gudomlig domare” eller era jämlikar i en andevärld eller någon annan extern källa. Inte heller så är det positivt eller negativt; liksom energi så är karma neutralt – båda får sin inriktning från tankar, känslor och handlingar, och sammantaget avgör de fortsatta upplevelser. Vad karma är då, är obegränsade möjligheter att uppleva båda sidor av en erfarenhet och för att stärka områden som är svaga i den positiva aspekten då det gäller val av uppförande. I samtliga fall så är det slutgiltiga målet att en balanserad erfarenhet som kommer att avsluta all inlärning som erbjuds i en värld av tredje densitet.

Under de tider som Jorden har varit i denna densitet så har det varit en ideal plats för att ge de komponenter och förhållanden av dualitet som själar behöver uppleva och behärska så att de kan utvecklas. Jorden är dock inte på något sätt den ända världen av tredje densitet i fråga om den andlig och intellektuell nivå som har uppnåtts. Många, många andra världar motsvarar dessa nivåer, och en del av er har kommit från dem specifikt därför att denna unika tid i universum erbjuder exceptionell nåd till alla Jordens innevånare.

Individer hjälps att snabbt avsluta deras karmiska val tack vare ljuset som flödar från en myriad av källor för att assistera med att höja medvetandet och andlig klarhet. Alla som adsorberar ljuset kommer att avancera på dessa sätt, och beroende på deras själskontrakt livslängdsklausul så kommer de antingen att följa med planeten in i den Gyllene Åldern eller fortsätta utvecklingen i Nirvana eller i en annan andlig värld. De som inte adsorberar ljuset kommer att ha andra chanser att göra så i en cykel av liv i en spirituell värld och sedan i en fysisk värld, och alla dessa världar kommer att vara lämpliga för deras personliga behov för spirituell tillväxt.

Kommer familjer att hålla ihop under och efter upplyftningen? På grund av variablerna som är involverade kan svaret bara bli ”kanske”. De olika faktorerna inkluderar livslängdsklausulen i varje familjemedlems kontrakt; val på själsnivå att lämna istället för att acceptera sanningen om religiös dogm; en person från en avancerad civilisation som har avslutat ett specifikt uppdrag och återgår till sitt hemland; styrkan av kärleksbanden, inte bara legala eller blodsrelationer.

Efter att Jorden når fjärde densitet kommer Nirvana att bli kvar i fjärde densitet eller kommer det att förflyttas upp till femte, etc. och alltid vara en densitet högre än Jorden? Detta kräver en koncis förklaring, ”förbinda punkterna” skulle man kunna säga, angående de två olika typerna av densitet, och vårt svar kommer att besvara många av de frågor ni har ställt för att tas upp i dessa meddelanden.

Densitet indikerar nivån på en själs spirituella utvecklingsnivå och dessutom energinivån, eller vibrationstakten, av allt som har form, kropp och substans. För att ni skall förstå bättre så pratar vi om de olika nivåerna på ett numeriskt sätt, där de högre numrena indikerar en avancering. Kroppar är bara formen för innehållandet, så att säga, som själen manifesterar för att bäst passa deras mål då det gäller dess val av inkarnationsupplevelse. Båda användningarna av ordet densitet gäller för alla själar och deras former, och numren kan variera beroende av den grad av ljus som finns inom själen och densiteten av deras kroppar.

Till exempel, vid en viss tidpunkt i urminnes tider så valde själen ni kallar Jord att innebo en planetkropp, och hon och Gud skapade detta i femte dimension. Hennes själ förblev där under de otaliga åldrarna då hennes kropp gick successivt ned i densitet på grund av negativiteten som producerades utav handlingar från hennes successiva civilisationer. Detta trots att de flesta av människorna som levde under årtusenden på Jorden när hon var fast i en djup tredje dimension också var av tredje densitet, spirituellt och intellektuellt, en del bland dem var vid lägre densiteter och några få högre.

Under det sista halva århundradet och längre har planeten rest sig ur en djup tredje densitet genom att frigöra negativitet och absorbera ljus, och under den processen har dess vibration blivit högre. Då planeten har lyfts upp så adsorberar den ljuset som gör det möjligt att överleva i dessa högre frekvenser.

Jordens nuvarande befolkning går från sjunde densitet i själsutveckling till första eller andra, de bland er vars mörka dåd har orsakat dem att gå utförs. Även om alla kroppar förefaller att vara identiska i form densitet så innehåller kroppar hos individer med högre än tredje spirituell densitet mer ljus och de kroppar med en lägre spirituell densitet innehåller mindre ljus. Auras visar dock distinkt överskottet eller bristen på ljus hos folk, och de som kan se auras kan klart avgöra vem som är vem i det avseendet.

Låt oss gå till Nirvana. Även om ni anser att er andliga värld att vara en okroppslig värld med okroppsliga invånare – ett icke fysisk ställe där själar lever utan kroppar – så har Nirvana form och alla dess innevånare har kroppar. Allt överallt i detta universum är energi som vibrerar vid en frekvens, eller vibrations nivå, eller annan och former i tredje densitet förefaller mer solida än de i de högre densiteterna. Det är anledningen till att innevånare i Nirvana kan se era kroppar i tredje densitet, men ni kan inte se deras kroppar i fjärde densitet.

Och den spirituella nivån som har uppnåtts av Nirvanas innevånare är i enlighet med nivån av Jorden innevånare. Som den andliga värld som tjänar Jorden, så är det hennes innevånares första stopp efter fysisk död oberoende av deras ”goda”, ”mediokra” eller ”dåliga” liv. Energin från varje persons tankar, motiv, och handlingar är registrerade i de Akashiska arkiven, ögonblick för ögonblick genom hela livet och den sammantagna energin drar varje person till den del av Nirvana som motsvarar deras registrerade livs energi.

Nirvana är ett växlande och flexibelt ställe med flera nivåer som kan inhysa alla Jordens innevånare från andra till sjunde densitet då det gäller själsutveckling. Själarna i första densitet åker till den enda delen av Nirvana som är separat, en ytterst liten glob vars form är lika tung som dess innevånare är spirituellt tunga – deras korresponderande energier är de tyngsta i ert solsystems plats i galaxen. Ljuset flödar alltid till dessa själar och om de accepterar det så förflyttas de från den lilla globen till Nirvanas lägsta nivå. Ljuset flödar också kontinuerligt mot själar i de lägre nivåerna – nivåer av olika energi registreringar – och när de accepterar ljuset så förflyttas de till nästa högre nivå, där de erbjuds avancerad upplärning lämpat för deras behov.

De flesta av Nirvanas innevånare är spirituellt i tredje densitet. Efter att ha förberett sig för att övervinna sina erkända begränsningar under det senaste fysiska livet väljer de själskontrakt för att sätta sin förbättrade inlärning i praktik inom ett annat liv på Jorden eller en annan värld av tredje densitet. De som är spirituellt avancerade för sig antingen snabbt vidare till deras nästa destination som de har valt eller så stannar de mycket länge för att tjäna i rådet eller som mästare, lärare och helare.

Ljuset genomtränger de högre nivåerna på Nirvana och på grund av deras exceptionella skönhet och variationer så är de semester orter för folk från fjärde och högre densitet i spiritualitet och form. Dessa nivåer tjänar också som en undanflykt för människor från avlägsna civilisationer som har haft en serie av mycket svåra erfarenheter och känner till Nirvanas rykte för skräddarsytt helande av traumatiserade psyken.

För att avsluta vårt meddelande återgår vi till tredje densitet världar för att nämna en annan utvecklande tjänst de erbjuder: Alla har överlevnadsvärldar inom deamma där själar av första och andra densitet påbörjar sin väg upp för stegen. Jorden har till exempel sniglar, kackerlackor, flugor, maskar, små marina liv och andra former med ett medvetande på överlevnadsnivå. Detta är inte en bestraffning för själens mänskliga livstid fullt med ondhet – det är gudomlig nåd som eliminerar alla minnen på cell nivå så att framtida inkarnationer startar med en ren målarduk och en plats i balans med Naturen. Oberoende av dess nivå så är varje själ en del av det rena kärleksljuset från Skapar Källan och ges med exakt det som det behöver i varje steg av själevolution.

Alla själar av ljuset har varit med er genom hela ert livs resa och så skall det för alltid vara.

                             _________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.