Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - November 19, 2009

November 19, 2009

Energi från förväntningar; Avslöjande om utomjordingar – TV program, bakgrund; ”V”, ”2012” och annan skrämsel propaganda; sjukdom i Ukraina; kraft från kärlek; gud/gudinna själaväsen; barnens kroppar 3D till 4D, intuition, tankar; dualitetens utmaningar; själakontrakt, överenskommelser innan födelsen

1. Detta är Matthew som sänder hälsningar med kärlek från alla själar på denna station och för att dela med er våra observationer. I dagens ögonblick ”förväntande” är kanske det bästa ordet att för att beskriva den allmänna känslan hos upplysta själar – inte enbart relaterat till uttalande om närvaron av vår universella familj, men dit är vart en hel del av den förväntande energin är riktad. En del av er väntar lugnt, dock med spänd visshet; andra som känner spänning har också en stor portion av ”starta detta spektakel” otålighet; och hos en del av er överskuggas er ivrighet av ”visa mig” tveksamhet. Sedan har vi majoriteten av folket, de som inte har en aning över huvud taget att ett officiellt erkännande av andra civilisationer är nära förestående.

2. Hatonn har accepterat att prata om vad som händer bakom kulisserna när det gäller de allmänna uttalandena, och vi ger nu detta forum till honom.

3. HATONN: Tack, Matthew, min vän. Som en kommendör av en intergalaktisk flotta och ledare av mångdimensionell kommunikation har jag kunskap om förberedelser av ett globalt TV program som kommer att presentera bevis av utomjordiska civilisationer.

4. Officiellt erkännande kan inte ytterligare försenas därför att mycket måste åtgärdas under denna fas av universell aktivitet. Det är väsentligt att reparera de skador som Jorden har lidigt så att hon kan återfå sin hälsa och återställa hälsan bland hennes innevånare, och det finns ingen tid att förlora. Vi är här på begäran av Jorden och med Guds godkännande därför att vi har önskan och förmågan att hjälpa er, men era representanter är ansvariga för att författa beslut då detta är er värld.

5. Programmet som uttalar vår existens är ett komplext åtagande. Antalet människor som väntar oss och välkomnar oss helhjärtat är få, och programmet är designat för massorna. Det måste presenteras utan att skapa rädsla eller för stora reaktioner. Det finns en enorm opposition mot allt erkännande av vår existens, och säkerheten av de personer som är involverade i programmet är en av våra främsta hänsyn. När jag säger ”säkerhet” menar jag också den emotionella säkerheten av alla vittnen och andra deltagare och deras familjer, inte bara deras fysiska säkerhet – det har vi god kontroll på.

6. Programmet kan inte bara visa filmklipp av rymdskepp som syns. I vissa områden finns det så många att det blir – här är de nu igen. Det måste finnas fasta bevis angående vår existens och det är här som vittnena kommer in i bilden. Att vittna framför en panel som kräver tysthet från vittnena är en hel helt annan sak än att låta världen veta vilka de är, och samma sak gäller de som har arbetat med oss och som i alla fall vet varför vi är här. En del har smutskastats i sina yrken eller förklarats virriga och tokiga. I en del fall har familjer hotats och individer har dödats av organisationer som inte vill att ni vet att vi finns, framförallt inte mitt ibland er. De som leder programmet vill att alla som är villiga att tala om personliga erfarenheter skall känna sig emotionellt säkra när det gör så.

7. Detta är en internationell handling och det är viktigt att det finns en överenskommelse mellan de regeringar som är involverade. De stora besluten har fattats, men en del detaljer diskuteras fortfarande. En del av era representanter föredrar att hålla programmen korta och leverera informationen bitvis så att folk inte känner sig överväldigade. De föreslår en kort kommuniké som säger att många rymdskepp som har setts under senare år kommer från andra civilisationer, det finns ingen anledning att tro att de är fientliga, och mer information följer vartefter det finns tillgängligt. Andra vill att programmet skall besvara alla logiska frågor och att en del av våra representanter talar om hur de har hjälpt planeten genom vad ni kallar skiftet eller reningen. En del tror att det skulle vara skrämmande att se oss i våra hemländer – vi ser inte alla ut som ni. Andra säger att det är nödvändigt att vi visar oss som vi är för att bevisa att vi inte är från er civilisation. En del tycker att inkludera ett ”live” avmantling av ett moderskepp är en bra idé, andra tror att det kan vara mer skrämmande än betryggande.

8. Vilken slags information som skall presenteras på programmet och hur mycket som kan tas med utan att det blir för mycket håller nu på att debatteras. Skulle det vara hjälpsamt eller för mycket att förklara att Jorden förflyttar sig från sitt reguljära omlopp med flit, och behöver vår hjälp på Jorden och utanför Jorden? Skulle det kräva en förklaring om att Jorden är en själ? Hur mycket kan sägas om våra teknologier utan att alarmera folk om vad hur vi kan tänkas använda dem? Skulle det vara dumdristigt eller lugnande att förklara att vår närvaro har förhindrat andra civilisationer från att försöka invadera Jorden? I vilken utsträckning bör ”mörkläggningen” avslöjas? Vad skall vi säga om de små Grå som har under många år bott i underjordiska städer? Vilken mix av vetenskapliga, politiska och religiösa talesmän skall vara i programmet?

9. Det finns olika åsikter om när det skall sändas. Den Amerikanska regeringen, tidigare den som mest ville förneka vår existens, föredrar nu ett maximalt av avslöjanden snarast möjligt. En del av era representanter vill ha mer opinionsundersökningar om hur mycket information er värld är redo för. En del i båda lägren vill att varje nationell ledare personligen skall bli informerad om vad som finns i programmet i förväg och andra tycker att skicka en summering till varandra i förväg är tillräcklig diplomatisk etikett.

10. Denna väsentliga beslutsprocess som startade sakta för ett år sedan har nått en nivå då inom ett par månader, som mest, så kommer detta ”Jorde-uppvaknande” program att visas. De som styr och ställer med integritet, vishet och andlig övertygelse kommer inte att bli påverkade av hot, mutor, eller mordförsök från dem som motsätter sig dem. Ni kan kalla dem Illuminati eller Eliten, Kabalen, Den Nya Världsregeringen eller Den Hemliga Regeringen, Den Nya Världsordningen eller mörkret, det är allt samma sak. Det är de olikartade grupperna som arbetar under inflytande från de mörka krafterna, detta stora kraftfält av negativa tankeformer. Detta är alltför esoteriskt att uttalas på programmet, men den fulla sanningen om detta stora befolkade universum kommer att avslöjas när som Jorden avancerar in på högre energinivåer.

Jag tror det täcker allt. Tack, Matthew.

11. MATTHEW: Tack, Hatonn. Detta är en bra tidpunkt för lämpliga frågor som är kombinerade – såsom: ”Kommer bevis utav utomjordiskt liv att göra det lättare för mänskligheten att andligen uppvakna till Enheten av Alla med Gud?”. Trots att vi gärna skulle vilja detta för alla Jordens folk måste vi säga att detta inte är sannolikt. Bevis på intelligent liv utanför Jorden medför inte automatiskt andlig klarsyn för en civilisation i tredje densiteten, och majoriteten av er världs befolkning är fortfarande på denna nivå. Bland de många andra dolda sanningarna som kommer att komma fram kommer den svåraste för många vara att acceptera ursprunget och ändamålet med religioner och det kommer att finnas stort motstånd mot denna sanning oberoende av hur goda bevisen är. Utan att förstå att giriga och makt sugna individer utarbetade religiös troslära för att kontrollera och dela upp massorna, för att göra Gud till en fruktad och överlägsen varelse vars regler måste åtföljas och att dessa egennyttiga individer skapade dessa regler, och att mycket av den information som gavs till Guds sanna budbärare förvanskades eller utelämnades i religiösa böcker, kan det inte finnas någon andlig klarhet eller själatillväxt.

12. Hatonn talade om den enorma oppositionen mot att acceptera existensen av utomjordiskt liv. Detta innefattar att skapa rädsla angående målsättningen av andra civilisationer, och de mörka har gjort så via underhållningsutbuden. Det kan framstå som att TV serien ”V” var strategiskt planerad efter tidiga diskussioner för ett år eller så sedan om att officiellt erkänna andra civilisationer, att producera denna typ av tittande är bara ett till sätt genom vilket rädsla har planterats genom tiderna. Samma sak gäller för filmen ”2012”, utformad för att skapa skrämmande tankar att världen på något sätt faktiskt kommer till den sort slut som en del fundamental religioner förväntar sig. Med ”underhållning” som inriktar sig på denna tro och blåser nytt liv i rädsla för utomjordningar, för att inte nämna de många andra populära underhållsformerna baserade på våld, kan ni se varför alla aspekterna av uttalandena måste så noggrant beaktas.

13. Rädsla är de mörkas mäktigaste vapen mot ljuset därför att energin från rädsla inte bara formar en barriär mellan medvetande och själen, den ger energi till mörkret och låter det frodas. Ett annat medel att uppnå detta tvåsidiga mål likväl för att reducera världens folkmängd var att utveckla olika varianter av ”influensa” vaccin. En viktig del av denna djävulska plan att skapa smittohärdar och pest, vilka har under er historia skapat stor rädsla och död, var programmeringen av Jordens folk att betrakta döden som det ultima i rädsla.

14. Den mystiska sjukdomen som nu drabbar Ukraina och sprider sig utanför dess gränser är en fortsättning på de mörkas biologiska krigsföring. Efter att ha misslyckats med att skapa den påtänkta rädslan och döden med SARS, fågel influensan, svin influensan – N1H1 viruset, vilket var neutraliserat av vår rymdfamiljs teknologi, de mörkt fokuserade utvecklade en kombination av virus vars styrka inte kan förstöras med samma höga framgångsgrad som de tre utvecklade mindre giftiga virusen som skapades i laboratorium.

15. Den eftersökta pandemin och död kommer inte att utspelas, men inte alla som blir sjuka kommer att friskna till. Medan en del själar dör i enlighet med livslängden av deras överenskommelse innan födelsen andra dör i förtid. I Nirvana kommer dessa själar att finna att slutföra deras karma lektioner i tredje dimensionen blir lättare än in ett fysiskt liv därför att allt lärande - det är inte att lära sig ny information, de är att komma ihåg vad ni vet på en själslig nivå – förenklas av den kraftiga kärleksenergin på Jordens andliga värld. Detta är sant för alla själar som gick över till andra sidan innan kontraktet slutfördes eller vilkas förfrågan att göra tillägg till de ursprungliga villkoren blev eller blir respekterade.

16. En annan stor rädsla är att vara utan förnödenheter – ren luft, mat, vatten och de mörka har varit obönhörliga i sina ansträngningar att smutsa ner naturliga element liksom att förneka millioner av hennes innevånare minimala levnadsvillkor. Genom långa perioder med instiftande av rädsla genom mental konditionering och genom att skapa omständigheter som framkallade skräck, sjukdom, lidande och död, har mörkret kontrollerat Jordens folk.

17. Jag vill ta upp mitt tidigare uttalande i ett tidigare meddelande som många läsare missuppfattade som att jag hade sagt att genetiskt modifierad mat är inte skadligt. Nej, jag sa inte det. Jag gav denna mat och en-gång frön som exempel på de många sätt som mörkret skapar möjligheter att negativt påverka era liv och att låta rädslan blomma. Mor, var snäll och kopiera den delen som jag refererar till:

”Annan information som cirkulerar är också ämnad att skapa rädsla”. Till exempel, säd, frukt och grönsaker producerade via ympning har konsumerats under årtionden utan några negativa hälsoeffekter, så varifrån kom idén att genetiskt modifierad mat är skadlig? Den senaste produktionen av frön som inte kan producera framtida skördar är en helt annan sak – liksom andra utvecklingar som skapats av mörkret kommer detta också att bli kortvarigt. Tiden tar snabbt slut för allt det fött av mörkret”.

18. Tack. I efterskott ser jag att mina ord inte klart framförde att genetisk modifierade mat och andra icke-reproduktiva frön kommer från mörkrets intentioner att skapa rädsla, men eftersom min mor förstod min mening, ingen av oss insåg att det skulle ha uttryckts klarare. Jag skall upprepa denna paragrafs sista mening, vilket inte har någon tvetydighet alls: ”Tiden tar snabbt slut för allt det fött av mörkret”.

19. Vad mörkret inte hade räknat med var er återuppvakning och återframkallande av era gudomliga krafter som låter er skaka er loss från dess kontroll. Denna triumf för er är undergången för mörkret, men trots alla dessa bevis på deras slut, mörkrets marionettdockor accepterar inte sitt underlag så länge som de kan skapa rädsla och panik. Vi vet att många upplysta själar ofta undrar hur de bäst kan tjäna ljuset. Vi säger, håll ert ljus stadigt och skicka strålar av villkorslös kärlek till Jorden – energin av kärlek, vilket är samma sak som ljusets energi uttryckt annorlunda, är mycket starkare än energin från rädsla.

20. Vi förstår att när ni ser er värld omskakas och så många som lider av sorg, hunger, sjukdom och fattigdom – och detta är fokuseringen för nyhetskanalerna – är det svårt att se kärlek, skönhet och godhet, som det finns än mer av i er värld. Det omger er alltid i överflöd, mycket av detta obeskådat av era ögon, men så nära er andligt. När nyhetsrubrikerna är för mycket för er visualisera då världen full av fred och kärlek, vilket ni vet väntar er inom er tid och som redan har manifesterats i universal tid. Tillåt känslor av glädje och kärlek att flyta in i och ut från era hjärtan – kärlek är obegränsad i dess förmåga att upplyfta er och alla som är runtomkring er, och denna energi är så mäktig att den strålar vidare till avlägsna land.

21. Trots detta kommer inte alla att gå över till denna energi därför den medför att öppna sinnena mot många sanningar, och högst av alla är Enhet med Allt, själar kan inte separerar från Gud och Skaparen. Snälla ni var inte ledsna om personer som är er kära inte kan se ljuset och se det inte som ert ansvar att få dem att göra så. Alla vaknar enligt hans eller hennes tids planering – även om det inte blir i denna livstid, så blir det i en annan med samma möjligheter att växa andligt. Oberoende av vid vilken plats ni och själar ni älskar må vara, evig kärlek binder er för alltid - livet är evigt, själen är odödlig!

22. ”Om jag har problem att se mig själv eller någon annan som en gud eller gudinna, kommer det att reducera mina chanser att upplyftas med Jorden?” Var och en som har en själv identitet baserad på en uppfattning om gudligt framträdande ser på utsidan istället för att se inombords. Enligt det kön var och en av er väljer under detta liv, är ni utsedda till en gud eller gudinna, men denna skillnad är inte väsentlig – att veta att var och en av er är del av Gud är väsentligt. Gud är könlös, balansen mellan det feminina och det maskulina, och detta har inget alls att göra med kön, utan istället med själaväsen.

23. Det skulle kunna vara underlättande och lika korrekt att tänka på mänskligheten som detta väsen istället för som individuella gudar eller gudinnor, vilket enbart visar på valet av kön var själ har gjort för denna livstid. Därför att det kan ge upphov till frågor om transsexuella personer upprepar jag att det är väsen – inte form eller utseende, sexualitet eller kön – som utgör en själ. Det är valet som var och en av er gör för att använda detta väsen som utgör ett liv levt på ett gudligt sätt eller inte. Allt i vårt universum är evigt förbundet med och oskiljaktiga från Gud, oberoende vilket namn som används, och varje själ är del av denna Enhet. Att veta detta, känna detta, är del av den andliga utvecklingen som gör det möjligt att upplyftas till högre dimensioner.

24. Kommer bebisar och barn att göra resan med upphöjning med Jorden? Såvida dessa själar inte har valt en mycket kort inkarnation, tillgodo för dem och alla andra i överenskommelsen från innan födseln, ja, absolut de kommer att följa med Jorden.

25. Vilka fysiska förändringar kommer barn att undergå när som de förflyttar sig in i 4D kroppar? En del själar som nyligen anlände har redan kroppar med kristallin cell struktur, och de som inte har detta kommer att erfara mindre omvälvande fysiska och emotionella symptom än vuxna vilkas kroppar också förändras från kolbaserad till kristallin struktur. En del av de vuxnas injustering är utrotning och avlägsnande av tankeformer som formar trossystem och vanor som är belastade med cellulärt minne. Barn har inte levt tillräckligt länge för att kunna bli så hårt indoktrinerade och de besvarar snabbare och mer positivt de högre energierna än de flesta vuxna. Många själar som intog en kropp under de senaste åren är medvetna om sina band med Gud och är medvetna om sin rättmätiga plats i vår universala familj – denna inneboende kunskap gick inte förlorad i deras kroppar av tredje densitet. Det önskas andmäktigt att föräldrarna valda av dessa barn och ungdomar kommer att preservera istället för att förhindra sina barns ovanliga grad av nyfikenhet, vilken kommer från forntida vishet.

26. Hur vet vi vad som är intuition och vad som är våra egna tankar? Intuition är en omedelbar reaktion i en ny situation eller gentemot ny information, och är en sensation snarare än en full tanke. Vad ni kallar en flyktig tanke kan vara intuition, men om era intryck av situationen kommer efter en paus och har en klar mental fokus, då är det en tanke. Att analysera och fundera på en fråga är era egna tankar om saken. Ni kan tänka på intuition som signalen som motiverar er att handla omedelbart enligt er spontana reaktion eller att allvarligt tänka på varför ni hade en sådan reaktion – kanske något som räddar liv eller ett byte av arbete, respektive.

27. ”Vi förefaller att konfronteras mer än någonsin med våra mörka spörsmål. Finns det en tidsfrist för att ta hand om dessa känslor, attityder, känslor, missbruk, mm eller skall vi bara erkänna dem och vi kommer att till slut att växa ifrån dem när som vi utvecklas in i en existens i 4D?” Detta betraktande går till kärnan av tredje densitetens dualitet – ett spektrum av mänskliga känslor, karaktär och uppförande – och själarnas mångfald av liv för att erfara och överkomma dualitetens fällor.

28. Fastän man kan säga att dödligheten utgör en tidsfrist i varje liv för att slutföra de utvalda erfarenheterna, finns det ingen sådan tidsfrist inom det tidlösa kontinuum där ett flertal liv – själens erfarande av gestalt, var och en sin egen oberoende och okränkbara själv – händer parallellt. Det är svårt att förstå att något som det inte går att komma ihåg som en personlig erfarenhet och för vilket det inte finns någon referensram, som till exempel livet utan linjär tid och en själ som innefattar många oberoende själagestalter, men vi skall göra vårt bästa att förklara vad ni vet på en själslig nivå.

29. I er galax är Jorden en av de bästa skolorna för att lära sig att hantera dualitet – det är därför som ni är här. Examen, så att säga, är att lära sig hantera dualitetens många utmaningar och utvecklas mot fjärde densiteten, där dualitet inte existerar. Det kanske krävs bara ett fåtal liv eller många hundra för att själens gestalt att ha tankar, känslor, motiv och handlingar med positiva, eller ljus, vibrationer snarare än de med negativa, eller mörka, vibrationer.

30. Varje liv inom Jordens andliga liv är en förberedelse för nästa inkarnation, själens nästa gestalt. Själen går över dess senaste fysiska liv och under den processen, ses inte bara varje ögonblick under hela livet, men känner alla sina känslor och de känslorna från var och en som den kom i kontakt med. Beroende av hur nära som själen följde dess överenskommelse innan födelsen med de andra själarna som deltog i livet, kan man säga att denna genomgång är himmeln eller helvetet som nämns i religioner.

31. Emellertid, genomgången, liksom karma, är varken en belöning eller bestraffning. Den utvärderar det senaste livet in ett sammanhang av samtliga tidigare livs gestalter och bestämmer vad som är nödvändigt för att fylla hål eller att stärka svagheter in den allmänna erfarenheten. Eftersom målet för var själ är andlig utveckling kan en själ som ligger efter begära hjälp från en äldre själ med avancerat medvetande, och en själ vars genomgång var slapp kommer att guidas av mer avancerade själar att välja vad den behöver i form av gestalt i sitt nästa liv.

32. I den andliga världen Enheten med Alla är känd, och råd och ledning ges med villkorslös kärlek. Detta är också den bas på vilken själar bestämmer sig för att dela en livslängd, inklusive de som accepterar att ge andra en chans att erfara vad de behöver för andlig tillväxt. Eftersom själar är oskiljaktiga men ändå fungerar oberoende som gestalter, gynnar utvecklingen av en samtliga. Den motsatta utvecklingen är lika sann, så det är i varje själs bästa intresse att assistera varandra. Denna motivations förklaring är bara för att visa själars välvilliga samarbete, därför att villkorslös kärlek är mycket mer än basen för överenskommelsen innan födelsen och guidandet, det är själva konstitutionen av själen.

33. Med överflöd av kärlek är det logiskt att begrunda hur en själ någonsin kan bli mörk. Det är genom att vara viljesvag och ge bort gudomliga krafter till en enhet som lovar belöning i form av rikedomar och kontroll som belöning för giriga, hänsynslösa, vanärande och diktatoriska åtgärder. Denna enhet är känd som de mörka krafterna, det stora kraftfältet av negativa tankeformer, och en själ som lockas av dessa belöningar förenar sig själv och sina handlingar med dessa tankesätt, sjunker från sin Början i ljuset, och sjunker in i mörkret.

34. Nåväl, en själs val av varje av sitt fysiska liv startar med föräldrar genetiska, kulturella och miljöanledningar, och den väljer specifika färdigheter, talanger, intressen, personlighets drag – allt som gör en individ unik. Denna komposit tillsammans med avsedda sammankomster med alla som vill dela livslängden blir den nya gestaltens själakontrakt, det är del av överenskommelsen innan födelsen.

35. En nyfödd är fullt medvetande om kontraktets bestämmelser, men detta bleknar vartefter som bebisen justerar sig till behoven av den kompakta kroppen och föräldrarnas konditionering. När som barnet växer kommer inflytande från jämnåriga, lärare och andra auktoritetsfigurer in under livslängden. Inte bara har allt som var i själens kontrakt glömts bort, utan det finns tryck att anpassa sig till andras standarder och förväntningar. Själen håller kontakten med dess gestalt genom samvete, intuition, instinkt, inspiration och aspiration att puffa” gestalten i rätt riktning för kontraktet. Men önskan att utrycka ens fria vilja är mycket stark och däri ligger dualitetens utmaningar: Till vilken ände av spektrumet är gestaltens intressen, önskan och mål på väg, mot ljuset eller mot mörkret?

36. Låt oss nu sätta er alla och allt denna backgrund in i detta ögonblick, vilket saknar motstycke på Jorden, i universum i själva verket. I korthet – eftersom detta har täckts i olika tidigare meddelanden – Jorden valde att lämna tredje densiteten, men eftersom hon var alltför försvagad av negativitet att klara det ensamt, bad hon om hjälp. En form av assistens är inflödet av feminin, eller gudinna, energi för att balansera den länge dominanta maskulina energin, vilken var källan för det negativa. Den blandade energin förstorar alla känslor och karaktäristik, och skillnaden mellan ljusets och mörkrets tendenser är mer och mer märkbart. Denna ”vete och agnar” situation låter er se er själva mer klart – andras beteende blir en spegel för er.

37. Det finns ett universellt ”fönster” för Jordens upplyftning och den linjära klockan tickar. Hon är försäkrad om att nå sin destination i god tid, men om ni fysiskt vill komma med, måste ni avsluta tredje densitetens karmiska lektioner, precis som ni valde i ert själakontrakt. Kom ihåg att själen puffar ert medvetande enligt detta kontrakt, obekväma känslor angående er själva är viktiga meddelanden. Långt ifrån att detta är en tid att enbart erkänna obekvämlikheter med era attityder och uppförande så är det ett tillfälle med tidsbegränsning att ändra dem.

38. Att utvecklas från tredje densiteten till den fjärde densiteten händer inte enbart därför att ni är på planeten och att planeten lyftes upp. Er utveckling kommer genom att lyssna på ert samvete och intuition och annan vishet som er själ ger för att leda er i enlighet med ert kontrakt. Det kommer genom själviakttagelse, handling med heder, respekterande alla Naturens former, se skillnaden mellan sanning och falskhet, efterlikna, men inte kopiera personer som ni beundrar mycket, och inte döma andra. Det kommer genom att leva genom ert hjärta, sätet för er själ.

39. Ni är aldrig ensamma i er resa mot själv upptäckande och utveckling! Guds oändliga armar – änglar, andliga guider och fria andar, älskade själar i Nirvana, själar från andligt avancerade civilisationer, och energin från Kristus medvetandet manifesterat som kärlek och ljus oöverträffat i sin kraft – finns alltid med er.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge