Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew on the Norway spiral

Matthew on the Norway spiral

Yesterday (12-09-'09), a stunning light phenomenon was visible in the sky over Norway.

Today, Jean Hudon from Earthrainbownetwork.com asked Suzy Ward, Matthew's mother, what his thoughts were.

Here is Suzy's message:


"Matthew säger att detta är det mest signifikanta tecknet än så länge från våra systrar och bröder inom andra civilisationer att tiden är nära för att deras närvaro skall korrekt bli erkänt – det finns ingen chans att de som inte vill att detta skall hända kan bort förklara dessa dramatiska tecken.

Den större spiralen representerar de många obrutna banden mellan alla själar från alla vår Början i ljuset – det intensiva ljuset i mitten och den blå spiralen riktad mot Jorden är den kraftfullaste beviset än så länge av deras önskan att vi medvetet får kontakt med dem i samma andemening som de har kommit.

Tiden och platsen är viktiga och valda för att markera överlämnandet av Nobels Fredspris till Amerikanska Presidenten Obama för hans vision och engagemang att uppnå fred i världen och för att visa på att de är här för att assistera oss att uppnå detta mål."

The Norway spiral

The Norway spiral

The Norway spiral

The Norway spiral

The Norway spiralWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge