Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - October 19, 2009

October 19, 2009

Allmänna uttalanden om andra civilisationer snart; andra sanningar kommer fram senare; ”öppet fönster” för upplyftning; förändringar som kommer; fysisk död för de som vägrar ljuset; Gyllene Era myndigheter; måttliga temperaturer; känslor, kroppar i högre dimensioner; förhållande själ och foster

1. Med älskvärda hälsningar, detta är Matthew som talar som ombud för alla själar vid denna station. Ni har väntat en mycket, mycket lång tid – mycket längre än ni är medvetna om – på det omvälvande tillfället som ligger nära i tiden. Under flera år har olika sändebud från ljuset berättat för er om de andligt, intellektuellt och teknologiskt avancerade civilisationer som omger er – snart kommer ni att höra denna sanning från personer i er värld som ni litar på och respekterar.

2. Medlemmar av de högsta råden vilka utformade huvudplanen för Jordens Gyllene Era har observerat hastigheten av flödet i det kollektiva medvetandet, och de har kommit överens om att dagen närmar sig då närvaron av ert himmelska brödraskap måste bli allmänt känt. Det finns ”öppna fönster” allmänt talat, som erbjuder hopp i medvetande och andlig klarhet som gör det möjligt för en civilisation att upphöjas i en högre densitet. Dessa fönster har öppnats för Jordens folk tidigare, men de stängdes därför att mörkret som genomsyrade planeten förhindrade folk att titta upp mot stjärnorna istället för ned mot deras leriga fötter. Detta är nu tiden för ytterligare ett öppet fönster, och som föreskrivet av de Högsta Varelserna kommer Jorden att flyga igenom på sin väg mot de högre densiteterna där kärlek, fred och harmoni är basen för livet. I sin kärlek för alla sina inneboende själar vill hon att de kommer med henne.

3. Beräknade framsteg är nödvändiga för att möta de energetiska tidsramarna för alla öppna fönster, och mycket måste åstadkommas innan denna stängs ungefär vid slutet av ert år 2012. Återigen, Jorden stigande igenom och vidare mot hennes slut destination i den femte dimensionen är förvissad – det är upp till var och varje själ att kartlägga sin egen resa. Det idoga motståndet av de mörka sinnena bland er har lyckats att hålla locket på angående det massiva bedrägeriet som har hållit folket i bojor under årtusenden. De mörka krafterna vet att de har förlorat kriget för global dominans, men dess slag fortsätter för individer som inte har lyssnat på sin själs intuitiva meddelanden att ”se ljuset”. Den nuvarande strategin från mörkrets marionettdockor är att åstadkomma ilska, förvirring och separation – motsatsen till en själ som kan se och ta tillfällen för godhjärtade förändringar - och även när som lite grann av korruptionen och fördärv sipprar in i nyhetsrubrikerna, en stor del arbetar fortfarande för att se till att massorna förblir bedragna, nedtryckta och sovande när det gäller medvetandet.

4. Eftersom detta inte är enligt Jordens önskningar för hennes älskade själar bestämde det centrala planeringsrådet i samarbete med andligt utvecklade själar bland er att vända på ordningen av två väsentliga delar av planen. Från början var det tänkt att exponeringen av de mörka tjänarnas kontrollerande hand i en myriad av världsliga frågor skulle väcka de sovande och det skulle sedan bli avslöjat att nykomlingar från avlägsna destinationer har kommit för att hjälpa rensa upp i den oreda er värld är i. Men uppvaknandet av massorna sker inte tillräckligt snabbt och det är ont om tid, så det är beslutat att de många gott sovande skall ryckas ut ur deras sömn med något som inte kan undvikas att få allas uppmärksamhet – era regeringars erkännande att andra intelligenta varelser finns i universum.

5. Enligt information som når oss angående ”avslöjandet” kommer det att bli av en låg ton och inte dramatiskt, som till exempel ett samtidiga avmantlande av rymdskepp eller en skara besökare som landar. Och det kommer inte att bli en omedelbar allmän interaktion med era systrar och bröder från fjärran land – deras introduktion kommer att utvecklas, inte plötsligt kastas på en värld där skeptiker och icke troende inte kommer att välkomna dessa nyheter med samma entusiasm som ni. Vishet föreskriver försiktighet så att spänning och tvivel inte kommer att förvandlas till kaos och rädsla.

6. De mörka tjänarna vet att när väl denna sedan länge förnekade sanningen inte längre är förnekbar, öppnar det en veritabel Pandoras låda av deras hemska aktiviteter genom tiderna. Således, när som ljusarbetare gläds åt att äntligen så är närvaron av andra civilisationer allmänt bekräftad, kommer de mörka sinnena att febrilt sända ut rädsla. Som marionettdockor till icke-jordiska mörka krafter vet de att energin förknippad med rädsla skapar en barriär mellan ljuset och medvetandet, och målet för det mäktiga negativa kraft fältet har alltid varit att erövra själar genom att fånga deras ljus. Deras marionettdockor kommer att göra allt för att övertyga folkmassorna om att utomjordingarna skall fruktas – de har kommit för att erövra och förslava.

7. Er förbindelse med alla själar i detta universum kommer att hjälpa att upplösa rädslan som mindre upplysta individer faller offer för. Ljuset i er upprymdhet kommer inte bara att beröra alla runt omkring er, utan kommer att sändas ut i universum och genom lagen om attraktion, föra tillbaka lika energier som kan nå de som tidigare svalde lögnerna fulla av rädsla. Ljuset kan öppna deras hjärtan och låta även dem välkomna besökarna som har kommit för att hjälpa er att resa up i tredje densiteten, där mörkret frodas. Det är sant att Gud sa till dessa andra av Sina barn att hjälpa er, men de gör detta ivrigt och med kärlek så att ni alla kan vakna och ta era rättmäkta platser i vår universala familj.

8. Eftersom vi hedrar var och en av de många modiga själar över hela er värld som hjälper de ljusa krafterna är det inte ofta som vi utpekar en individ för sådant erkännande. Jag talar för alla själar vid denna station och jag gör så i detta fall därför at David Wilcock så klart förklarar det ömsesidiga sammankopplandet av allt som existerar; hur vetenskap och andlighet är en och densamma, och alla erfarenhet under inkarnation är inom det allmänna medvetandet.

9. Nu skall jag gå vidare och ta upp andra frågor vilket har begärts av erfarna ljusarbetare och ny utforskare av själen. Hur snabbt kommer förbättringar för liv på Jorden efter att närvaron av andra civilisationer är vitt känt? Bakom stängda dörrar föds grund arbetet för många nya förbättringar, så att säga, men de mest märkbara förändringarna för Jordens miljö och liven av de länge utnyttjade folkmassorna kommer när era bröder och systrar från fjärran arbetar vid er sida och introducerar teknologier vilkas hastighet och effektivitet kommer att slå er med häpnad.

10. I vilken utsträckning kommer vi att känna igen kommande förändringar om vi inte har avancerad andlig förståelse som att erinra sig tidigare liv eller att ha kunskap om vår huvudsakliga mission i detta? Ni kommer att urskilja många förändringar! Prominenta figurer i er regeringar och andra myndigheter kommer plötsligt att försvinna och andra kommer att bytas ut när som reformerna går framåt. Förhandlingar kommer att byta ut kamp mellan nationer och inbördeskrig kommer att avvecklas till en lösning. Kritiken av President Obama kommer att upphöra. All lägga bandage på ett dött ekonomiskt system kommer att upphöra och bli utbytt mot ett nytt system. Teknologier som har förtryckts via ett eller annat elakartat sätt kommer att bli tillgängliga för förverkligande.

11. Föroreningar och alla dess försåtliga former kommer att utrotas, en del snabbt och andra mer gradvis. Den nedsmutsade situationen i luften, vattnet och jorden kommer att åtgärdas och renhet återställd. Andra typer av föroreningar vilka har gjort livet på jorden till ett ”helvete på Jorden” kommer att fasas ut, inklusive vapen system, väder kontroll, radioaktiva material, sjukdomar skapade i laboratorier, bedräglig nyhetsrapportering, fattighet, underhållning baserad på våld, sinnesstyrda mördare, undertryck av kvinnor, hat brått, Satanism, orättfärdiga lagar och orättvisa lagsystem, olagliga och receptbelagd droger, grymhet mot djur – ALLT som har utarbetats med mörka intentioner kommer att bli avskaffat!

12. Trots att de flesta av folket kommer att bevittna de gradvisa förändringarna and inte tänka, ”Dessa äger rum tack vare avancerad andlig förståelse inom det kollektiva medvetandet”, det är precis det höjda medvetandet och andliga klarheten bland Jordens mänsklighet som är basen för ALLA förändringar. Inga av dessa kunde komma utan ER önskan att leva i fred med varandra och i harmoni med Naturen på en planet som är återställd till sin ursprungliga hälsa och skönhet! Som många budbärare av ljus har sagt till er, att hjälpa till att skapa denna typ av värld är varför ni valde att vara här.

13. Vilka bestraffningar kommer folk att behöva lida när de går över till Nirvana därför att de valde att göra så istället för att acceptera sanningarna som kommer att bli avslöjade? En bestraffning utmäts inte av någon källa! Individer vars medvetna val under sin livstid inte var i linje med deras själakontrakt får så många möjligheter som de behöver för att ”få det rätt”, och ”att få det rätt” är alltid varje själs fria val. Vetenskapligt talat, ett flerfall av livslängder är realiteten av universal fysik i aktion. I betydelsen av en allvetande, alltälskande, alltid närvarande Gud – en mer personlig och lika tillförlitlig framträdande – det är en form av gudomlig välvilja som erbjuds till varje själ i detta universum.

14. Och många människor kommer att välja att avsluta detta livet istället för att tro att vad de har blivit lärda är fel. I tidigare meddelanden har vi kommenterat att när sanningen kommer ut om ursprunget av religioner kommer det att presentera den största utmaningen till religiösa fundamentalister och likväl till ljusarbetare. Vi har också sagt att när ni stöter på den mest gropiga delen av vägen mot er fjärde densitet, kommer ni att resa er upp väl förberedd att själva undvika hålen i vägen och likaså hjälpa andra att gå fram i mer säkerhet.

15. Hur många människor kommer att stiga upp med Jorden, och kommer döden för så många individer som inte upphöjs orsaka turbulens och ha en destabiliserande inflytande på planeten? Antalet själar som fysiskt kommer att upphöjas med Jorden kan inte uppskattas definitivt, men vi kan säga med säkerhet att de som väljer att inte komma med kommer att minska turbulensen, och det kommer att hjälpa för att stabilisera planeten. Alla som kommer med Jorden in i de högre densiteterna har absorberat ljuset – det är vad som gör att de kan göra resan – och eftersom de vet att kärleksband är like eviga som själen självt, kommer de inte längre att sörja förlusten av älskade människor som går in i den andliga världen. Dessutom, i de högre vibrationerna längs med vägen mot upplyftning, telepatiska förbindelser kommer att öppnas och återigen kommer besök mellan själar på Jorden och de i Nirvana att bli en vanlig företeelse.

16. Låt mig nämna detta, också: Förutom den ovärderliga infusionen av ljus från andra civilisationer geofysiska händelser hjälper att stabilisera planeten. När alla fickor av negativitet har blivit frisläppta och energin transmuterad till ljus, finns det inget behov dessa typer av händelser. Vänligen var inte oroade om att Planeten X, Nibiru, en ”brun jätte” eller en annan himmelsk kropp med något annat namn skulle vara på kollisionskurs med Jorden.

17. När Jorden når en specifik frekvens, kommer de mörka tjänarna och andra som inte accepterar ljuset att dö vid samma tidpunkt? Det finns en frekvens eller vibrationsnivå, vid vilken kolbaserade kroppar inte kan överleva, och kropparna till marionettdockorna till mörkret kommer att dö inom en kort period. I vissa fall betyder denna enbart att inga nya kloner kommer att byta ut de som har degenererat. Men majoriteten av folket som kommer att gå är de fundamentalt religiösa och vilkas liv skulle vara meningslösa utan sin tro; deras kroppar kommer att dö vid olika tidpunkter, beroende på var och ens förmåga att hantera enorm mental och emotionell stress efter att sanningen om religioner kommer fram. När de väl är i Nirvana, kommer alla dessa kära själar att vara medvetna om sanningen, och kommer att välja att medvetet komma ihåg dem i sin nästa inkarnation.

18. Kommer det att finnas något behov i den Gyllene Eran för en regering så som vi nu känner till dem? Ett myndighetssystem på nivåer från kommuner till det multidimensionella kommer att tjäna som kommunikation, koordination och kooperation. Bland de välkomna förändringarna från era nuvarande regeringar kommer att bli dess moralistiska och andliga karaktär, vishet och vision av ledarna; utsträckning av domsrätt; användning av auktoritet; utförande av val; legala och rättsliga system – och tillfredställelsen bland det regerade folket!

19. Om det blir en globalt modererad temperatur i högre densiteter, betyder det också inga mer snötäckta bergstoppar eller vinter sporter? Synnerligen inte! Det skulle också betyda ringa variation i topografi, och med säkerhet era Himalaya, Alper, Anderna, Klippiga Bergen massiven kommer inte att bli utplanade? De nuvarande extrema förhållandena från brännande öknar till minus 25 C klimat kommer att gradvis modifieras till en komfortabel temperatur intervall, men snötäckta berg och vinter sporter kommer inte att försvinna därför att detta storslagna landskap och dessa njutbara tidsfördriv är önskvärda aspekter av livet på Jorden. Kom ihåg, när det gäller er inbillade linjära tid, ni hjälper att skapa den värld NI vill ha, och i realiteten av kontinuumet finns redan denna värld! Och vilken fulländad och härlig värld ni har gjort!

20. Vad reinkarnerar och/eller överlever döden av den materiella formen? Den eviga själen! Ursprunget av allt i naturlig existens genom kosmos är Skaparens rena kärlek/ljus energi. Vad som varierar från själ till själ är intelligens, eller kapacitet att resonera, och den andliga utvecklingen, men ”ingredienserna” för kreationen är alla från samma källa. Från ärkeänglar till stjärnor, oceaner till insekter, blommor till berg, allt är en själ – inte har en själ, ÄR en själ. Energin av en själ kan aldrig förstöras, bara slussas in i en annan form. Precis som att vatten kan förvandlas till ånga eller is, och stenar kan bli sand eller småsten; precis som växter växer, dör och göder jorden där mer frön kommer att växa, så kan alla själar vid vilken som helst utvecklings nivå förändra form eller existera som fri energi. Desto mer utvecklad en civilisation är, desto högre är utvecklingsnivån av alla andra livsformer in den världen, och varje form vet sin plats i det symbiotiska Enheten i vilken allt liv frodas.

21. Låt oss avvika ett ögonblick och prata om djur, som vet sin plats i familjen av själar. Kanske att under dessa turbulenta dagar som ligger för handen, förändring är mer uppenbara i djur karaktären än i mänskligheten. Fotografier och filmer som cirkulerar på ert internet visar att en del i rovdjursgruppen visar vänlighet mot de som kunder vara deras jaktbyte – det finns även enstaka exempel på beskyddning mellan djurarter och omhändertagande mellan dessa två grupper – liksom fall av våldsamma djur som uppför sig snällt bland människor. Dessa djur reagerar på de högre vibrationerna som råder på Jorden och deras instinkter blir mer fredliga.

22. För att återgå till läsarnas frågor, Hur skiljer sig känslor i fjärde och femte densiteterna från de i tredje densiteten? Jorden är en av de primära skolorna i denna galax för att genomleva dualitet, spektrumet av känslor som framkallar uppförande varierande från det gudalika till det onda – inte döma personen, men att beskriva handlingen – och själar utvecklas till högre densiteter genom att överkomma det onda och omfamna det gudomliga. Känslor är mer intensiva och renare i högre dimensioner, och bara de som kallas positiva existerar, som kärlek, respekt, beundran, medlidande – känslor som leder till generositet, ärlighet, hjälpsamhet, förlåtande, lojalitet, samarbete. Vid denna station känner vi också sorgsenhet när vi ser älskade själar i långt varande sorg eller grymt skadande andra eller vägrande av ljuset, men dessa sorgsna känslor förblir inte kvar länge vid högre stationer, därför att energin av kärlek och glädje är mer intensiv.

23. Också, känslor i högre dimensioner är osjälviska, medans i tredje dimensionen uppfattningen om någon annans omständigheter är ofta i samband med hur det påverkar jaget. Som ett exempel, er bästa vän vars långvariga arbetslöshet har skapat en desperat situation för hans familj har just blivit anställd för den positionen som du trodde att du skulle bli befordrad till. Du kanske verkligen känner glädje för din vän, men också avundsjuka, besvikelse, missmod, förbittring, ilska, självtvivel – en eller flera av dessa känslor relaterade till jaget, kan vara lika starka eller starkare än glädjen för er vän.

24. Hur passar inkarnation in med den biologiska processen i vår värld, till exempel, hur förbinds enheten som skall inkarnera med det mänskliga fostret eller annan biologisk värd form? Även om själ är relevant för varje livsform genom hela Kosmos låt oss prata enbart on mänskliga själar på Jorden. Själen, vilken skapats utformats av Guds väsen, kan få kontakt med det universala sinnet och kan leva varhelst dess energi är förenlig med dess andliga utvecklingsnivå. Embryot är en biologisk form som bara är medveten om primitiva fysiska sensationer; det växer till ett foster fysiskt och intellektuellt enligt den genetiska påverkan från sina föräldrar och emotionellt enligt dess emotionella omgivning.

25. Mellan inkarnationer bestämmer själar vad de behöver för att balansera andra fysiska livslängder och de valde sina föräldrar vilkas gener kommer att producera den typ av kropp som behövs för dess valda erfarenhet och vilkas omgivning kommer att förse andra valda erfarenheter. En själ kan sväva runt ”föräldrarna” innan befruktningen och kan ta besättning av embryot eller fostret vid vilken tid som helst under graviditeten. Själar kan komma överens om att dela tiden; med en innevarande i fostret under utveckling för att absorbera de emotionella vibrationerna från modern och hennes omgivning, vilket kan tjäna den själens behov till en utsträckning motsvarande en hel livstid; vid en överenskommen tid – antingen före, under eller genast efter födelseprocessen – utträder denna själ och den andra inträder som själens gestalt. När ni betänker att alla huvudmän som ingår en överenskommelse att dela en livstid gör så utav villkorslös kärlek, då förefaller det mycket tillfälliga arrangemanget inte så underligt som det kanske gör när ni först hör talas om det.

26. Kommer det att bli en definitiv förskjutning när allt förändras i ett ögonblick och de som ”tar ut examen” finner sig själva i en ny typ av verklighet med nya kroppar? Utvecklar sig 4D kroppar gradvis inom upphöjande 3D kroppar som plötsligt transformeras till 4D kroppar? Omstruktureringen av kroppars celler från kolbaserad till kristallbaserad, eller en förskjutning från 3D till 4D kroppar, händer gradvis därför att tredje densitetens hjärnkapacitet inte omfattar en tro på att detta kunde hända under ett kort ögonblick. Under förskjutningsprocessen kan det finnas fysiska olikheter som är olika hos olika individer och kan härstamma från en eller flera olika orsaker; därför kan de inte enbart tillskrivas cellförändringarna vilka infaller med ljusadsorption. Vad som kan tillskrivas denna process är en önskan av klarare andlig förståelse; en öppen sökande hjärna; skarpare urskillning, större medvetande om intuitive kunskap; mindre intresse av triviala frågor och större intresse i frågor av världsbetydelse.

27. Hur ser kroppar ut i fjärde och femte densiteterna? Eftersom kroppar kan manifesteras i de högre densiteterna i vilket som helst utförande som själen tänker sig skall vi begränsa detta svar till era kroppar. När ni förflyttas till högre vibrationer, kommer era kroppar att gradvis bli fria från alla sjukdomar; förlorade lämmar och organ kommer att bli återställda; ohälsa och åldringsprogrammering och begränsad användning av hjärnan kommer att avlägsnas från ert DNA; och det slutliga utseendet av era vuxna som så väljer kommer att se ut som en 30-35 år gammal med en hälsosam, livfull, ungdomlig kropp. Ni frågade inte, men vi skall berätta för er ändå – alla personligheter kommer att vara tilltalande!

28. Håll nära hjärtat dessa visioner av livet in Jordens Gyllene Era, med vetskap om att under hela er resa genom upplyftningen har ni kärleken, skyddet och guidandet av själar av ljuset över hela universum.

______________________________________

Kärlek och Fred

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note from Suzy: Heartfelt thanks for all your thoughtful emails with well wishes for Bob, appreciation for Matthew’s messages, and your understanding about my limited time to reply.

If you received this message as a forward and you would like to receive future messages directly, please follow the directions posted at the top of Matthew’s Messages page on www.matthewbooks.com.

Amusing to Profound—My Conversations with Animals and the Matthew books series can be ordered in the Book Shop on that same site. And Then God Said…Then I Said…Then He said…can be ordered at www.awakenedhearts.com/books2.htm.]


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge