Home > > Matthew Ward - 19 juni 2016

Matthew Ward - 19 juni 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Jordens potentiella energifält kryllar av aktivitet som återspeglar ständigt förhöjda vibrationer. Om vi ombads att beskriva i ord vad vi observerar så skulle det vara spännande. Omvälvningarna kommer att fortsätta under en tid då Illuminaterna gör sina sista ansträngningar för att få tillbaka sina sista fästen, men intensiteten av ljuset betyder deras undergång och banar vägen för förändringar som bör välkomnas av körer av halleluja.

Om vi kunde svara på era frågor angående sådant som valresultatet för regionala, statliga och nationella val, folkomröstningar eller förslag, så skulle vi gladeligen göra det, men vi vet inte detta förrän dessa beslut har gjorts. Vad vi vet är att de höga vibrationerna stödjer resultaten i ljuset så att varje försök att manipulera rösträkningen inte längre kan genomföras. Och eventuella avsiktliga avvikelser längs vägen till ett välvilligt utfall för människorna kan bli permanent. När det gäller global återställning så svänger agerandet på det här sättet, och för ögonblicket kan det sägas att hela det ekonomiska systemet är lugnt sjudande.

Oro när det gäller länders utveckling, modernisering eller utökning av kapaciteten för kärnvapen har detta föranlett frågor om vår försäkran att det inte kommer att bli ett kärnvapenkrig – om inte avsiktligt så genom en obetänksam reaktion på en felaktig kommunikation eller någon olycka. Den försäkran vi gav, som täcker sfären av möjligheter, kommer från Skaparen själv. Själar har skadats genom atomexplosioner i rymden och Skaparen har påbjudit att detta aldrig mer kommer att hända.

Skaparen gjorde detta enda undantag från gåvan av fri vilja. Den som försöker skapa en sådan explosion kommer att hindras från att lyckas med den. I detta Universum har Gud auktoriserat alla andligt och tekniskt avancerade civilisationer att orsaka att detonationer misslyckas för kärnstridsspetsar på avfyrade missiler, och till förmån enbart för Jorden har detta åstadkommits omkring ett dussin gånger.

En del läsare har frågat varför Gud låter dessa avskyvärda situationer fortsätta, och andra vill att vi eller våra kollegor skall avsluta sådana situationer. Något annat än det ovannämna undantaget kan varken Gud eller någon själ, fysisk eller i andevärlden, tillåtas blanda sig i någons användande av den fria viljan. Kära ni, detta är sunt förnuft. Inblandning skulle förneka oräkneliga själar den karmiska erfarenhet de har valt för att kunna utvecklas, och utveckling är målet för varenda själ i varje livstid.

Vad Gud och alla hans sändebud tillåts göra är att sända kärlek och ljus till alla själar, den starkaste kraften i Kosmos, för att öppna hjärtan och sinnen, ge tröst till de sörjande, mod till de som vacklar, hopp till de som kämpar och styrka till de nyss uppvaknade. Andligt utvecklade varelser strålar hela tiden ljus genom hela detta Universum och Guds oändliga kärlek för varje själ är evig.

Vi har också ombetts att fördöma särskilda förfaranden, politik, attityder eller kulturella traditioner som bedöms motverka de sociala framstegen. Det ligger inte inom vårt ansvarsområde att fördöma någonting i er värld och inte heller skulle vi vilja det. Jorden är ett skolhus och ett excellent sådant! Det förser er med alla de lektioner som en befolkning i den tredje dimensionen behöver för att växa andligt och medvetet, och en del av den tillväxten är att inse vad som är skadligt för välbefinnandet och deras hemplanet samt att ta ansvar för att detta förs hem.

När det gäller detta så är Ljusarbetares bidrag uppenbart. Ni ”för till Ljuset” vad som negativt påverkar livet på Jorden, och era strävanden mot förändring motiverar andra att ”se Ljuset” och att vilja vara med er i dess kraft. Inte alla människor vill det. De som väljer att stanna i den tredje dimensionens begränsningar kommer att försöka förlöjliga dig eller förakta dig. En del kommer att aktivt arbeta emot dig. Men ljuset i din uthållighet kommer att fortsätta spridningen över hela världen, tills alla människor lever fridfullt och fredligt i samarbete, framgångsrikt och i harmoni med naturen.

Läsare i USA har begärt att vi talar om serien av masskjutningar i deras land. Vissa incidenter har skett i enlighet med vad man kom överens om innan födelsen i syfte att uppmuntra ledarna och allmänheten att vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa dessa massakrer. När överenskommelser inte var iblandade så får de personer vars liv klipptes av slutföra sina kontrakt i Nirvana och avancerar i själens tillväxt där. Sörjande familjer och vänner har fått stöd av intensifierat ljus för att stärka anden och underlätta en snabbare utveckling.

Beroende på det mentala tillståndet hos skyttarna som dog, antingen de fick anpassad läkning i Nirvana, och andlig assistans under översyn, följd av positiva inlärningssessioner, eller de gick in i Nirvanas lägsta skikt, så fick de vidkännas en mycket smärtsam följd och kommer att få uppleva allvarliga svårigheter i en eller flera livstider. Samma förfaranden väntar de förövare som fångades.

Den uppmuntrande aspekten av skottlossningen är att kärlek, inte hat eller bitterhet, har enat de personligt drabbade människorna, deras samhällen och även nationen. Det är så att det finns en nationell ilska, också, att ansträngningen att begränsa den lätthet med vilken människor kan köpa militära vapen och ammunition, har varit fruktlösa. Perspektivet att dessa incidenter är ”falsk flagg”-handlingar som iscensatts av regeringen så att de kan avväpna medborgarna och göra dem försvarslösa i ett tyranniskt övertagande kommer från rädsla som är rotad i tredje dimensionens mentalitet.

Att med tvång ta över landet var bara en del av Illuminaternas djävulska plan för hela er värld, en plan som aldrig skulle ha kunnat komma till stånd på grund av att Jordens öde och hennes mänsklighet ligger i ljuset av glädje, fred och frihet. Den oöverträffade kraften av ljus, som har låtit Illuminaternas globala nätverk rämna i trasiga fragment, håller också på att undergå planetarisk och personlig uppstigning till fullheten av Jordens Gyllene Tidsålder.

Till dem som vill att vi skall identifiera individer som har initierat eller förevigat omständigheter med mörker i kärnan, vill vi säga: Var medvetna om att varenda person är en del av Gud, varenda person är oupplösligt förbunden på själsnivå med alla andra, och Gud älskar var och en villkorslöst. När de som har gjort mänskligheten en oerhörd björntjänst blir allmänt kända, var snälla och se dem ”genom Guds ögon”. Det betyder inte att man skall överse med deras handlingar eller att de skall gå fria från rättvisa enligt era normer. Det betyder att ni kommer att lyfta upp er själva och världen genom att sända ljus till dessa individer, snarare än att önska deras straff. De objektiva, icke dömande – och oundvikliga – lagarna i Universum kommer att utmäta rättvisa till dem i en andlig värld där energin matchar deras gärningar.

Då energiströmmar med våldsamt innehåll kommer ur kurs så lyfts händelser av det slaget fram av den kontrollerade median och framkallar kommentarer som dessa: ”Terrorism, desperata flyktingar, bigotteri, alla barnen som lider djupt gör mig ledsen. Jag vet andra som känner likadant. Om vi slutar upp med att titta på Nyheterna skulle vi kunna känna oss mer optimistiska om framtiden och vara mer effektiva ljusarbetare. Kan Matthew vara snäll och kommentera detta?”

Vi hyser medkänsla med dessa känsliga människor,, något som delas av många omtänksamma människor runt om i världen, men vi kan inte rekommendera att ni blir omedvetna om vad som händer. Ni minns inte detta, men när ni ivrigt volonterade att gå till Jorden så visste ni vad ni skulle möta och att ni skulle vara väl försedda med andlig styrka och visdom för att kunna utföra ert uppdrag: att hjälpa människorna att vakna från den tredje dimensionens medvetande och på så sätt ytterligare öka er egen utveckling. Din effektivitet skulle begränsas om du inte vet vad som pågår. Och man kan inte vara ”ovetande” om det man vet. Det är troligt att tankar och känslor skulle uppstå om de situationer som verkligen är sorgliga, och utan de efterföljande rapporterna skulle du förverkat möjligheten att höra om uppmuntrande utvecklingar som nu är förestående.

Att förstå att de flesta människor i hjärtskärande omständigheter slutför karmiska lektioner så att de kan utvecklas låter dig känna medlidande med dem, respektera deras val och accepterar att de individer som skapar omständigheterna spelar nödvändiga roller i den universella evolutionsprocessen. Vissa personer accepterar vanligen svåra upplevelser för att minska den karmiska bördan hos själar med vilka de delar kärleksband. Andra handskas med större svårigheter än vad de valde i sina kontrakt – i båda fallen gör själarna en stort hopp framåt på sin andliga väg.

Vi vet att det inte är lätt att tänka på lidande människor i karmiska termer, vilket verkar både kallt och likgiltigt, och att avstå från att fördöma dem som orsakar sorg och svåra umbäranden. Vi har alla haft livstider mitt i strider, orättvisor och försakelser i en eller annan värld. Och våra ”tidigare” liv sker samtidigt med vårt ”nuvarande” liv.

De höga vibrationerna vid den här stationen skyddar oss från att på nytt känna hjärtesorgerna i dessa andra liv, men våra tydliga minnen låter oss relatera till era känslor för det som sker på Jorden. Vidare har vi som har kärleksband med personer på Jorden och som kämpar, upplever tillfälligtvis exakt vad de känner.

I varje ögonblick känner Gud den kollektiva smärtan hos Jordens människor, djur, naturväsen och växtriket och alla andra livsformer i hela Universum. Detta är otänkbart för er, precis som det är för oss. Vi skyndar oss att tillägga att Gud också känner kärleken, glädjen, tacksamheten och lugnet som kollektivt sker bland Hans barn och andra skapelser. Och ljuset som ni strålar ut, och ljuset som ständigt strålar från alla höga stationer, lättar på Hans smärtsamma börda.

Älskade bröder och systrar, tvivla ALDRIG på er effektivitet som Ljusarbetare – er värld är ojämförligt bättre eftersom ni finns där! Få av er är i officiella positioner av inflytande, de flesta är inte det, och det är så som det behöver vara. Ert ovärderliga inflytande är ljuset – KÄRLEK – som ni sänder vidare genom ett gudfruktigt sätt att leva. Inte bara gynnar detta i hög grad er värld, men vad som händer på Jorden påverkar allting annat i detta Universum, således är verkningen av ert ljus omätbar.

Det är naturligt att vilja känna sig optimistisk inför framtiden, och tankar om framsteg som gjorts hittills låter er se framåt med spänning. Det finns lovande utveckling i ren energi, hälso- och sjukvård, transport och miljöskydd och restaurering t ex, och målmedvetna insatser för djurens rättigheter samt rättvisa inom de juridiska systemen gör också framsteg.

Småföretagen höjer levnadsstandarden i samhällen runt om i världen, städer återstället fördärvade områden, utbildningar och träningsprogram blir tillgängliga för nya typer av sysselsättning och uppfinningar gör inbrytningar i andra viktiga områden. T ex görs konsten mer tillgänglig för unga människor – alla konstformer är uttryck från själen och vad de deltagande instruktörerna och ungdomarna gör är viktigt nu och för alla generationer som kommer.

Ljusarbetare har varit oumbärliga när det gäller att hjälpa samhällen att komma så här långt framåt längs den gropiga vägen för framsteg. Faktum är att mycket mer måste göras över hela världen, och det skall bli så. Förändringar börjar på gräsrotsnivå och rör sig uppåt tills de når toppen där diskussioner bakom stängda dörrar pågår för att lösa konflikter och för att reformera politiska och ekonomiska system. Takten är stabil och man diskuterar vissa viktiga områden som släpar efter där Illuminaterna fortfarande har något att säga. Men deras tid är nästan slut – den okuvliga andan hos folk som vill ha fred och RÄTTIGHET för alla att ta del av världens överflöd skall råda.

”Jag har vänner vars förmågor ”plötsligt” har försvunnit ner i kaninhålet, så att säga, nästan som om de är under ett slags besvärjelse av Illuminati. Finns det något jag kan göra för att hjälpa dem att ”vakna upp” och ta tillbaka sitt eget sätt att tänka?”

Läsaren refererade till vänner som hade blivit ”politiska fanatiker”, men vårt svar hänvisar till alla personer som ni anser vara trångsynta med en syn på saker och ting som skiljer sig från deras egen, och detta för oss tillbaka till den fria viljan. Varje själ har valet att anamma eller motsätta sig vad som är på gång och ingen har ansvaret – eller gudomlig rätt – att övertyga någon annan att ”vakna upp” - vad det än gäller. Dessutom argumentera eller försöka omvända övertygar ingen, det stöter bort istället. Så var snälla och agera på era egna övertygelser och värderingar och hedra rätten för alla andra att agera i enlighet med deras. Så småningom kommer alla i samhället att vara på samma sida, så att säga.

”Kan kärleksljus sändas till människor som levde för 500 år sedan? Jag menar, kan dessa människor bli hjälpta på det sättet under året 2016?

Detta är verkligen en kärleksfull tanke, men den energin skulle vara bättre att använda för att hjälpa personer som lever nu på Jorden. Ert koncept för kalenderår är NU i det tidlösa kontinuum och de människor som levde på 1500-talet är inte längre i ett tillstånd av utveckling. De har haft andra personligheters livstider med annorlunda själskontrakts val, andra upplevelser och de har sått och skördat karma därefter. Men kärleksljus sändes till dem, och andra, vars jordiska livstider inträffade för länge sedan. Det skulle alltså inte vara bortkastat, då energin når den allsmäktiga källan som alltid är obegränsat tillgänglig för alla själar.

Upplysta varelser i hela detta Universum hurrar för er hela tiden när ni går vidare och är för alltid med er i ovillkorlig kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie DahlbergEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?