Home > > Matthew Ward - 15 augusti 2013

Matthew Ward - 15 augusti 2013

Informationscentrum – Positiv kontra negativ – Rapportering – Uppfattningar – Starkt inflytande av ljusarbetare – Vägvisare – Otaliga ljuskällor – Meddelande från St Germain

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi är alltid glada att ta itu med frågor som är angelägna för läsarna och som kan tas emot av många andra i er värld också, utan tvekan på grund av att medierna ger dessa ämnen den största täckningen: Al Qaidas fänelseflykt, hot och splittring inom terroristgrupper, förorenat vatten från Fukushimas kärnkraftverk ut i havet, stigande antal dödsoffer i Syriens inbördeskrig, och den eskalerande konflikten i Egypten.

Tyngdpunkt läggs också på våldet i Pakistan, bränder, översvämningar, olika brott, fordon kraschar och kändisskandaler, liksom spekulation om ett krig i rymden, Irans utveckling när det gäller kärnvapen, användandet av NSAs elektroniskt insamlade data samt de ansträngda relationerna mellan Rysslands ledare och USA.

Först vill vi säga att för det mesta är det så att de reportrar och de få individer som äger all massmedia fortfarande är fångna i den tredje dimensionens mentalitet med dess dominerande rädslofaktor och böjelse för sensationshunger. Alltså presenterar de pålitligt en alarmerande vinkling på selektiv världspolitik och anstränger sig för att kunna rapportera tragiska och chockerande händelser, sällan de som är positiva och därför inte anses värda att rapportera.

Internet är en värdefull källa för upplysande, korrekt information, men den erbjuder också information som lutar åt det negativa, såsom förutsägelser om katastrofala geofysiska händelser eller ödesdigra resultat av nuvarande situationer. Vanligtvis är sådana prognoser baserade på historien, en historia som inte har någon betydelse för Jordens uppstigning eller er egen. Och, som vissa traditionella medier rapporterar, Internet har också artiklar som innehåller falsk information eller är snedvriden genom utelämnande av viktiga detaljer.

Man kan någorlunda försvara de individer som publicerar eller sänder den här typen av information därför att de inte vet att besättningarna som omger er planet använder sina skepps teknologi för att reducera förgiftningen av radioaktiva element och andra föroreningar och också förhindrar användandet av fungerande kärnstridsspetsar. Dessa individer har ingen som helst aning om att när vibrationerna på planeten fortsätter att öka så kommer våldet och alla andra skadliga aktiviteter att minska i motsvarande grad. Och samma förbättringar gäller för alla relationer. Kort sagt, de vet inte att alla situationer de presenterar som oroande eller ett kristillstånd kommer att, med tiden, få ett resultat som er värld välkomnar.

Förhållandevis få människor vet detta, men det finns andra informationskällor som väljer att publicera en utveckling som är positiv och uppmuntrande. TV-dokumentärer och tidskrifter samt organisationers informationsblad, böcker och artiklar på Internet innehåller en uppsjö av information om framgångsrika insatser runt om i världen. Liksom det växande antalet gräsrotsrörelser och innovativa personer som gör stora förbättringar i många samhällen, samt företags- och allmänna sammanslutningar som bedriver storskaliga satsningar.

Ja, mycket mer behövs och det kommer, men dessa uppmuntrande framgångar som är så upplyftande för många liv, och som avger omätbart ljus, ökar det ljus som strålar ut från avlägsna källor till de höga energinivåer som Jorden rör sig i, och även er egen utstrålning. Endast när Gaia förkroppsligades som en paradisplanet fanns ett större överflöd av ljus än i denna stund!

Alla människor är påverkade av den typ av information, positiv eller negativ, som han eller hon tar in. Vår innerliga förhoppning är att individer som fortfarande väljer det negativa kommer att bli inspirerade av ljusarbetare – och här inkluderar vi de myriader personer som verkligen är det, men som inte definierar sig själva som sådana – som gör sitt positiva synsätt till verklighet!

Hur ofta har vi talat om för er vilka kraftfulla varelser ni är, att ni är de som håller på att omvandla er värld? Och på intet sätt är vi ensamma i att ge er denna försäkran – andra källor i Ljuset överför samma sak till deras respektive mottagare, de som distribuerar dessa meddelanden när och fjärran.

Ändå fortsätter många av er att ifrågasätta om ni verkligen gör er del. Sådana känslor uttrycks i emails till min mor. En sammanfattning är: Jag vet inte mitt uppdrag eller vad en vägvisare gör, så jag sänder bara ut ljus, men det är inte tillräckligt för att göra en skillnad.

Kära ni, ingenting som har att göra med ljus är ”bara” – eller enbart eller helt enkelt eller endast Ljus – samma energi som kärlek och den mäktigaste kraften i Kosmos – är inte bara precis vad som behövs för att göra skillnad, det är ALLT som behövs! Ljus-kärlek är nyckeln för att uppnå frid, harmoni och rättvisa i er värld. Det är nyckeln till ett glädjefyllt och meningsfullt liv, till att växa andligt och medvetet, till att åstadkomma alla de andra underverken i den Gyllene Tidsåldern.

Var och en av er gör skillnad! Var och en av er är en vägvisare!

Tänk på de många miljoner människor som arbetar inom områden som andra är beroende av, såsom jordbruk, hälsovård för både människor och djur, byggnation, kraftproduktion, tillverkning av mekaniska och andra produkter för reparationer. Varje gång en person skall få nödvändig mat eller en produkt eller en tjänst så ersätts oron för bristen av detta av sorglöshet. Sysselsättningen är mycket mer än jobb – det förbättrar livet för otaliga andra och ger arbetarna tillfredsställelse i känslan av att känna sig produktiva och hjälpsamma.

Många av er arbetar volontärt inom kommunerna för att hjälpa de hungriga och hemlösa eller rädda djur eller att skydda misshandlade barn och vuxna, till exempel. Ni deltar i eller donerar till organisationer som tillhandahåller mängder av olika typer av hjälp till flyktingar och andra behövande människor. Andra arbetar med att bevara regnskogarna, rädda djur i havet och på land, eller städar upp industriavfall. Ni skriver under petitioner för olika välgörande ändamål eller deltar i massmöten för att påvisa behovet av reformer eller deltar i meditationer för saker som fokuserar på fred.

I era respektive områden av strävan och aktiviteter som leder till förbättringar i er värld så agerar ni enligt ert samvete, er inspiration och motivation. Detta är budskap från själen, och alla ansträngningar som har sitt ursprung från den nivån genererar ett överflöd av ljus. Detsamma gäller för gester som ni anser som ”bara” vänliga, något för grannsämjan eller förlängningen av en hjälpande hand – andra saker ni gör helt naturligt, utan att ha en tanke på att allt är Ljus.

Till exempel kanske du lagar mat till en sörjande familj, eller passar äldre barn så att mamman med ett spädbarn kan vila. Du kanske varmt välkomnar nya grannar, ger blommor till någon som är sjuk, ger ett gott hem till ett djur i nöd, hjälper en vän eller familjemedlem som har råkat ut för hårda tider. Du kanske omfamnar någon som gråter, lånar ut ett verktyg, hjälper någon med en åktur, lugnar ett skrämt barn, spenderar några timmar med en person som behöver handledning för att ge familjens vårdnadshavare lite ledigt eller tar hand om växter i krukor och i trädgården och ler och tackar den uttröttade kassörskan i affären. Och du ber för dem som har mött svårigheter – underskatta aldrig kraften i böner för någons högsta goda!

Detta var bara några få exempel på gärningar från hjärtat, och att leva från hjärtat genererar ljus långt, långt bortom din föreställning! Varje handling av vänlighet, omtanke, medkänsla och förståelse skapar ljus inom ”givaren” såväl som det utstrålar ljus till ”mottagaren” som absorberar det ljuset och genererar mer i känslor av tacksamhet. Detta nya överflöd av ljus sträcker sig ut till alla andra vars liv berörs av den givande och mottagande personens handling, och alla dessa andra personer påverkar samtidigt alla andra. Efterverkningarnas effekt av en vänlig gest är på så sätt oöverskådlig.

Det är genom gudomlig design som du inte känner till det uppdrag du registrerade dig för – du behöver inte veta det för att leva på det gudfruktiga sätt som gör en monumental skillnad. Vår älskade familj, ni gör mer än skillnad, ni ÄR skillnaden. När ni lyser upp livet för andra så exemplifierar ni också den inneboende styrka och mod som framkallar beslutsamheten och självförtroendet för att framgångsrikt hantera utmaningar. Ni påverkar på ett välvilligt sätt andra helt enkelt genom den ni är – genom att göra så är ni en vägvisare!

På grund av att så många människor riktar sin energi till olika vägar som leder till samma önskade mål, så kan man säga att kollektiva själar är engagerade i en gemensam ansträngning – och det är verkligen magnifikt! Men ansvaret för sig själv och ansvarsskyldighet för attityder är viktiga aspekter för själens växande också, och i den meningen kan du göra mer. Till exempel, att värdera den ”andra sidans” perspektiv i en kontroversiell fråga, som inte äventyrar dina principer, hjälper till att minska separationen som är det viktiga första steget för att lösa problemet. Bemästra din inneboende förmåga till urskiljning, fråga inom dig om informationen är sann eller inte, lyssna till din själs budskap till ditt medvetande.

Släpp varje kvardröjande känsla av harm, bitterhet, ånger, skuld, ilska och speciellt rädsla, allt detta som ger mycket låga vibrationer, och ersätt denna typ av känslor med förlåtelse för både dig själv och andra, tacksamhet för livets goda i ditt liv, uppskattning av skönheten i er värld. När du hör något om upprörande situationer,

se då personen – eller er värld – badande i ett gyllene vitt ljus och sänd ut den bilden med en känsla av frid.

De rådande vibrationerna motiverar självinsikt, självmedvetande, självförverkligande – vad än du önskar att kalla den här processen av att själen förenar sig med medvetandet. Individer ifrågasätter på en djupare nivå än tidigare, men att söka i själen enbart ger inte alla svaren de söker. Dölj inte själens ljus under en skäppa, så att säga – upplys andra i den mån de är mottagliga.

Människor behöver få veta att energin från deras tankar och känslor skjuts ut till den universella soppan och ger tillbaka vad som matchar den energi som sänts ut. De behöver veta hur rädsla negativt påverkar deras liv och att energin från rädslan ger kraft till de egennyttiga eller kortsynta personerna som motsätter sig förändringarna som kan gynna och förbättra världen. Du kan föreslå mer ”jordiska” källor som förklarar detta – The Secret, The Power av NOW och The Power of Positive Thinking är välkända böcker.

Många andra källor för utmärkt information finns också tillgängliga, en del kanske du känner till och andra kanske du behöver utforska. Kunniga och respekterade personer inom områden såsom ekonomi, teknologi, kommunikation, hälsovård, juridik, religion, social jämlikhet samt filosofi har skrivit om utvecklingen inom deras speciella områden som banar väg för den typen av värld som ni har hjälpt till att skapa hela tiden.

Du kan också berätta för en intresserad person om websidor som har korrekt information om andra civilisationers närvaro, ”9/11” och om Illuminaterna, till exempel. Om de är öppna för telepatisk kommunikation så ge dem länkar till de sidor där våra meddelanden och andra ljuskällor är publicerade – men var väldigt noga med vilka kanaliserade budskap som är trovärdiga.

Kanske mer än någon annan faktor är dock din positiva attityd angående dagens händelser och vad som ligger framöver för er värld är något som kan inspirera andra till att börja uppfatta saker såsom du gör, och vilken triumf det kommer att bli!

Du kanske tänker på mig som den 17 år gamla pojken som dog i en bilolycka och började tala telepatiskt med sin mor 14 år senare och undrar: Vet han verkligen vad han pratar om? Men ingen som känner till St Germain tvivlar på hans urgamla visdom och kunskap!

Med tacksamhet för hans tillstånd vill vi här dela med er ett utdrag från hans meddelande från den 12 juni, överfört genom Valeri Donner och publicerat på

http://www.thegroundcrew.com/updates/vdonner/2013/061313_print.htm.

”Hälsningar, jag är St Germain. Jag är glad att få prata med er igen.

Ni kan inte ta något för givet och ni kan inte smita undan ert ansvar. Som Mästare kan jag tala om för er att detta är den mest avgörande tiden på Jorden.

Jag följer era framsteg och ni är rika på resultat. Det finns så mycket mer att göra i denna komplexa uppstigningsprocess. En hel del kommer att krävas av er, särskilt på området för era attityder. En positiv attityd tar er en lång väg. Om ni höjer er över den oro och det rädslobaserade tänkandet så kommer ni att få se att det finns goda möjligheter för er att stå till tjänst.

Det viktigaste är att du börjar med dig själv. Ta ansvar för dina tankar, ord och handlingar. Samlas med andra likasinnade vänner. Bjud in oss för att hjälpa er att göra upp planer och genomföra dem. Var öppen för att ansluta dig mer med dina rymdbröder och systrar som också de väntar på att få utföra sina delar av den gudomliga planen.”

Älskade familj, att beakta St Germains ord kommer att berika era liv och expandera kärleken i er värld. Och kom ihåg att ni aldrig är ensamma – myriader arméer av Guds osynliga, men kraftfulla i sin omsorg och förmåga att hjälpa, finns vid er sida i varje ögonblick.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?