Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — January 15, 2011

Matthew Ward — January 15, 2011

Nedskjutningen i Tucson i Arizona, massdöd av fåglar och fiskar, konstgjort väder, WikiLeaks effekt, jordbävningen på Haiti, polskifte, mänsklig kloning, själskontrakt, multipla livstider, 2012/Den Gyllene Tidsåldern, missuppfattningar, verkligheten

1 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen: detta är Matthew som talar om händelser i er värld som de ser ut från vår utsiktspunkt. De allra flesta önskemålen om kommentarer från oss är angående två saker som oroar så många, så vi börjar med att prata om dessa.

2 Nedskjutningen i Tucson, Arizona rapporterades vara en mentalt störd ung mans försök att döda kongresskvinnan Giffords och dessutom så många av hennes supporters han kunde, men det var inte den ”sinnessjuka handling” som ofta har beskrivits. Skytten agerade under mind control och alla som blev dödade eller skadade följde antingen ursprungssjälens kontrakt vari de hade valt att delta i en händelse med ”ett högre syfte”, eller just före skottlossningen ändrade de sina kontrakt till att även inkludera den incidenten av samma orsak.

3 Då det utan tvekan var traumatiskt på en medveten nivå för dem som blev skadade, och dessutom deras familjer, och en tragedi för alla som älskade de personer som dödades, så på en själsnivå var deltagarna villiga att tjäna för att dra uppmärksamheten till det oundvikliga resultatet av en alltmer bitter retorik i ett samhälle som har blivit vana vid den typen av tal, såväl som våld. Dessa genomsyrande omständigheter måste dras fram i ljuset i det nationella och internationella medvetandet, så att ropen för ett slut på ohövlighet och våld kan förändra det kollektiva medvetandet i er civilisation, som i stort har accepterat den här typen av beteende som en medfödd aspekt i den mänskliga naturen.

4 Detta beteende är INTE en medfödd aspekt av den mänskliga naturen – den har lärts in! Själens material är rent ljus, vilket är detsamma som kärlek, och det är den starkaste kraften i universum. Våld, splittring och hat är avsiktligt infört genom de många influenserna som påverkat livet på Jorden. På grund av att allt som utgör ert kollektiva medvetande är det som skapar er värld är det viktigt att dessa influenser förs fram i ljuset så att healing och förenad andlighet kan bli arvet, inte bara för de liv som påverkats av skjutningarna i Tucson utan också för liven hos alla själar som har hjälpt till att rengöra er värld av mörker. Varken straff eller hämnd eller vedergällning kan någonsin skapa fred och harmoni – bara KÄRLEK kan göra slut på illusionen av separation och låta de oskyldiga och renheten hos nyfödda återinträda i hjärtan och sinnen.

5 Ljusvarelser i hela universum hedrar de själar som samtyckte till att bli ”offer” i Tucson. De som dog var kärleksfullt och tacksamt hedrade i Nirvana, ljus har strålats intensivt över deras sörjande familjer och vänner och dessa som återhämtar sig från sina sår har änglahjälp som assisterar det medicinska teamet. Hursomhelst, underskatta inte för ett ögonblick relevansen och kraften i ett osägbart stort antal av människor som ber och de varma känslor som kommer fram när det gäller detta.

6 President Obamas minnestal överfördes till oss från Jordens dataskärmar i Nirvana. Vi känner själen hos denna man, bättre än han själv gör, ändå, utan hans medvetande om att han villigt lämnade sin andligt avancerade civilisation för att tjäna i främsta ledet i Den Gyllene Tidsålderns mästarplan, var hans ord på den minneshögtiden från hans hjärta och själ i samförstånd med alla de himmelska värdarna.

7 Vi önskar verkligen att vi kunde tala om för er att det mordförsöket är den sista incidenten av det slaget, men vi kan inte veta det – med Skaparens undantag för atomsprängningar i rymden så gäller lagen om fri vilja och hedras av Gud och alla hans sändebud. Vad vi vet är att skjutningarnas effekt, chocken, skräcken och bedjande känslor i efterdyningarna har gett energin till försoning en enorm kraft framåt. Emellertid kommer under veckorna och månaderna som kommer andra våldshandlingar att inträffa och varningar och envis politisk partianda kommer att fortsätta allteftersom dualiteten inom mänskligheten försvinner. Energin i ett stort seg mot en fredlig samexistens är alldeles för stark för att kunna spåra ur och scenen är nu skapad för blottandet av de länge dolda sanningarna. Oavsett individernas val att acceptera eller förkasta dessa sanningar så kommer avslöjandena och därpå följande förändringar att driva fram Jorden till hennes era av kärlek, fred och harmoni.

8 Det andra som oroar många sinnen är de mystiska och plötsliga dödsfallen hos miljoner fåglar och fiskar på olika platser runt om i världen. Detta är inte av någon enstaka orsak utan en ”sista droppe”. De små kropparna av dessa djur är mer ömtåliga än mänskliga kroppar för de många former av miljögifter som finns i er luft, vatten och i jorden, så deras immunsystem var allvarligt försvagat innan de drabbades av en rejäl dos av låga vibrationer från konstgjorda elektromagnetiska nät.

9 Om ni undrar över varför vår rymdfamilj inte använde sin teknologi för att förhindra ett sådant utbrott så är det därför att det överstiger deras auktoritet. De är emellertid tillåtna att avleda eller neutralisera skadliga radiovågor som riktas mot mänskliga kroppar, och de har gjort detta. Utan deras ingripande skulle det ha varit många mänskliga kroppar som blivit sjuka eller som dött tillsammans med massflykten av fåglar och fiskar.

10 För att svara på andra önskemål är det fullt förståeligt att ni gärna vill ha ”prognoser”. När närvaron av utomjordiska civilisationer kommer att meddelas officiellt, när rymdskepp kommer att landa, när ekonomin kommer att redas ut och det nya systemet blir smidigt, när chemtrails och genetiskt förändrade livsmedel kommer att upphöra, när sanningen om 9/11 och religionerna blir avslöjade, när undertryckandet av fria energikällor och naturliga hälsoterapier upphör – detta är några av de främsta frågorna i era tankar, vilket vi kan se lika klart som vi ser ert ljus som gnistrar lika lysande som ett fält av diamanter i solskenet.

11 Om vi kunde ge er beräknade tidpunkter för dessa och andra framsteg av intresse för många av er så skulle vi med glädje göra det. Jordens energifälts potential är i sådant tumult, med de mörka som kämpar bittert i en desperat, sista strid, att det vore dåraktigt att ge även de ”bästa gissningar”. Så vi talar om vad vi VET med absolut säkerhet – ert tålamod och er ståndaktighet i ljuset kommer att belönas bortom era största förväntningar.

12 Ja, de ovanligt svåra väderförhållandena i många delar av er värld, inklusive massiva snöfall, översvämningar och extrema temperaturer, är hantverk av människor. Det är inte nödvändigt för de forskare som utför Illuminaternas befallningar att inleda varje incident på nytt – när väl elementen i atmosfären har starkt satts i rörelse så tar dominoeffekten över. När förhållandena börjar lätta allteftersom energin skingras så sätter väderkontrollteknologerna igång en annan störning. Och detsamma gäller även för vulkanutbrott och jordbävningar. Ert broderskap utanför planeten reducerar så mycket som möjligt de avsedda skadliga resultaten av alla manipulerade händelser medan man fortfarande möjliggör deras fulla utsläpp av negativitet. Varför kontrollerar Illuminaterna vädret och skapar ”naturliga” katastrofer? För att producera den negativitet som ökar genom höga dödssiffror, sorg, rädsla, kaos, omfattande förstörelse, sjukdomar, ekonomiska katastrofer och hopplöshet.

13 Det ligger inte inom vårt område att kunna bedöma något som ljusfyllt eller mörkt och det underliggande skälet till spridningen av de hemliga dokumenten via WikiLeaks, men vi kan säga att den samlade effekten av detta är fördelaktig. Även om den tidigare så undertryckta informationen har blivit avslöjad i endast en minimal mängd, så kan den minska chocken hos det landets befolkning när bevis visar i vilken omfattning deras regering och myndigheter har bedragit dem genom arbete som gjorts av deras medlemmar i Illuminati och hos dessa som dukade under på grund av den internationella gruppens hot och mutor.

14 Med så mycket pengar som donerats för återuppbyggnaden av Haiti efter jordbävningen för ett år sedan, hur kommer det sig att landet fortfarande är en katastrofzon? Därför att dessa insamlade medel stals av Illuminati efter att deras teknik orsakade skalvet – att stealthteknik är skälet till att tidigare presidenterna Clinton och Bush rusade till Haiti så snabbt efter jordbävningen.

15 Oro över skiftet i Jordens magnetiska poler och vart detta kanske leder är onödig. Skiftet som är på väg är en korrigeringsåtgärd som började för över 60 år sedan, när Jordens planetära kropp var så djupt rotad i densitet att den var på vippen att flyga ut ur sin omloppsbana till en säker undergång. Gud auktoriserade kraftfulla och avlägsna källor att stråla massiva mängder av ljus för att stabilisera planetens omloppsbana, och den stabiliseringsprocessen kommer att fortsätta tills Jorden är i den fjärde dimensionen.

16 När en klon begår ett brott, hur påverkar det den verkliga personens karma och livsavtrycks genomgång? Det påverkar inte karman alls och i livsavtryckens genomgång är det helt enkelt en faktisk händelse under den fysiska livstiden. På Jorden är personer klonade för att behålla deras starka positioner intakta i händelse av naturlig död eller avrättning, och då det vanligen är individer högt upp i rangordningen hos Illuminati som är klonade så sker detta frivilligt.

17 Då kloningsprocessen ”laddar ner” alla en persons karaktärsdrag, beteendemönster och kunskap upptill den punkten då kloningen sker, så fortsätter klonen personens egen hänsynslöshet och bedrägeri som resulterade i kriminella aktiviteter innan klonen producerades. Det är samma sak med successiva kloner, mentala och fysiska försämringar uppstår med varje nedladdning in i en ersättningsklon. Och om en person är klonad efter att en kronisk sjukdom har börjat eller efter åratal av intagande av droger eller alkohol, så äventyras inte den första klonens kondition och ersättare är vanliga. Ett exempel är den förre presidenten George W. Bush – det är orsaken till att den klonade vicepresidenten Cheney faktiskt var den som ställde upp för val till president.

18 Själar kan välja att gå in i kloner med avsikten att förändra negativa karaktärsdrag och beteendemönster till positiva, men detta är sällan framgångsrikt. Oftast går själar in i kloner av personer som gjorde motstånd och blev dödade, såsom påven John Paul och förre presidenten Jimmy Carter. De själar som gick in i deras kloner lyckades i sina avsikter därför att de inte föll för Illuminatis krav och de blev de respekterade personer som ni känner.

19 Nej, Barack Obama har inte blivit klonad och inte heller kommer han att bli det.

20 Bli inte förfärade, för försök att manifestera starka, friska kroppar eller höga energinivåer har inte gett önskat resultat. Den tredje dimensionens manifestationskrafter är inte tillräckligt utvecklade så att en svag kropp kan omvandlas till glödande hälsa eller en lågenerginivå som höjs upp på ett ögonblick. Men för all del, fortsätt att ”se” er själva i dessa primära tillstånd – positiva tankar om välbefinnande attraherar energin av liknande tankeformer i den universella soppan och förbättrar era chanser till framgång. Allteftersom Jordens uppstigningsresa fortsätter, ju högre vibrationer kommer att förbättra hälsotillståndet och stärka er förmåga att manifestera tillsammans med er tro på att ni verkligen har den makten.

21 Vi gör själskontrakt för att utvecklas andligt men vi kan inte minnas vad som finns i dem, och det verkar ju inte särskilt logiskt. Om vi visste vad våra uppdrag innebar så skulle livet vara mycket lättare. Inga fler stora misstag och slöseri med livstider för att försöka göra det rätt igen.

22 Om ni kom ihåg alla era kontraktsåtaganden, vilket syfte skulle den fysiska livstiden då tjäna? Vilken framgång skulle det bli i andlig klarsyn, tillämpning av universella lagar och användandet av den fria viljan om ni helt enkelt följde beslut ni gjorde innan ni visste vilka omständigheter ni skulle genomgå under livstiden?

23 Att glömma sitt själskontrakt, som omfattar själva grunden, och de stora aktörerna som passar in i själens val av upplevelser och låta personligheterna fylla i detaljerna allteftersom livet fortsätter att spelas upp, är inte avsett att drunkna i en livslång sjö av förvirring. Och det gör de inte om folk är uppmärksamma på deras själsnivås ledning som är lika fri från misstag som gigantiska, blinkande pilar.

24 Emellertid hindras inte er fria vilja att avvika från kontraktet när andra möjligheter för växande uppkommer. Kontrakt är inte rigida, utan tillåter istället flexibilitet när en annan typ av situationer kan erbjuda samma grad av lärande – egentligen är det inte lärande, det är att minnas vad era själar redan vet. Andligt växande är en serie av självupptäckter som sänds vidare från livstid till livstid och varje kontrakt är skapat för att ge möjligheter för själen att fortsätta sitt framåtskridande.

25 Medvetandet om ett ”uppdrag” – en term som betecknar en själs främsta avsikt för förkroppsligande – poppar inte upp som ett ”Aha!”-ögonblick, det kommer som meningsfulla talanger som skänker en känsla av fullbordan. Och ingen livstid är någonsin bortkastad! Vad man anser vara ”misstag” därför att de leder till situationer som är mycket svåra att hantera är inte bortkastat om man lär från dem. Dessutom kanske de är en del av ert kontrakt – inte alla livstider kan vara på ”Lätta gatan” för då skulle det inte bli något växande för själen. Utveckling fordrar balans, och att få balans fordrar att man handskas med stressfulla situationer likaväl som man njuter av idealiska omständigheter. Att inkarnera erbjuder myriader av möjligheter och sannolikheter, men inga försäkringar som skulle förhindra att ni gör de många valen som låter varje livstid bli ett unikt äventyr för lärande.

26 Gud förklarade detta mer koncist i sitt svar till min mor när hon frågade varför folk inte kan veta allting som deras själar vet:

Om allt var absolut känt, om ingenting fordrade självständigt tänkande eller beslut eller aktivitet, varför skulle det finnas något behov för multipla upplevelser? Vad skulle det då finnas kvar att lära? Varför skulle livet i sig själv vara nödvändigt? Vi kunde ju bara skynda oss framåt till Slutet, vilket är Början, och låta alla liv från alla tider stanna kvar på den första punkten av Varande.

27 Nu när helgdagarna är över och era tankar är tillbaka på rutinmässiga frågor, så kommer också varierande missuppfattningar om året 2012 tillbaka. Tron att de stora reformer som krävs för att inleda Jordens Gyllene Tidsålder inte kan åstadkommas på de två korta år som återstår är parallellt med tron på att mörkret kommer att fortsätta hela vägen fram till slutet av år 2012 och sedan plötsligt försvinna. Föreställningen att tre dagar av mörker eller någon annan dramatisk händelse kommer att innebära början på Den Gyllene Tidsåldern, eller tron på att djupa geografiska förändringar kommer att föregå jordens entré in i den fjärde dimensionen. En övertygelse om att två Jordar kommer att uppstå ur uppstigningsprocessen, tron på att tillsammans med Jorden in till Den Gyllene Tidsålder är höjdpunkten för andligt växande och tron på att efter år 2012 kommer er värld att vara oförändrad hädanefter.

28 Eftersom era föreställningar skapar er verklighet och kollektivt skapar er värld, behöver ni känna till den universella verkligheten av vad som händer och vad som ligger framför er. För att skingra trosuppfattningar som fötts ur missuppfattningar skall vi börja med att försäkra er om att alla nödvändiga reformer som behövs för att befria er värld från mörkret kommer att slutföras i god tid och i etapper, inte i ett enda svep i slutet av kalenderåret 2012.

29 Inget djupgående kommer att inträffa omedelbart innan Jordens inträdande i Den Gyllene Tidsåldern, de sista dagarna av 2012 kommer att likna de första dagarna av 2013.

30 Medan vissa havskuster successivt kommer att flyttas korta bitar mot inlandet och en del låglänta öar långsamt kommer att bli nedsänkta, så blir det inga drastiska förändringar varken i landmassorna eller i haven.

31 Jorden är en själ som bebor en planetarisk kropp och hon har inget behov av en andra sådan kropp.

32 Själar kommer att fortsätta med sin utveckling tills de ännu en gång är inom den Kosmiska Enheten av Skaparen, således ”den odödliga själen” och ”det eviga livet i själen”.

33 Och ingenting i detta universum är statiskt – oföränderlighet är motsatsen till de vetenskapliga lagar som styr allt liv i detta universum.

34 Låt oss tala lite mer om vad som ligger framför er. Det är så att relativt liten linjär tid kvarstår innan Jordens totala utträde från den tredje dimensionen – det är därför som den övergångsfas som ni går in i kommer att bli tumultartad, med förändringar som kommer tätt och snabbt. Ni kommer att vara mitt ibland människor som är rädda, eftersom alla de system som de känner till är i kaos och kollaps. Ni vet att detta är en del av världens transformation och ni är där för att bistå i processen genom att lugnt ta hand om kommande omständigheter, ni kan lätta på den djupa oron hos dem som inte förstår att tumultet leder till den ”bättre värld” som de vill ha.

35 Vad gäller tillkomsten av Den Gyllene Tidsåldern så sitter inte all dess prakt på tröskeln, så att säga. Ja, allt som är fött ur mörka avsikter kommer att ha försvunnit med tillkomsten av den Tidsåldern – så, inga fler strider eller annat våld, ingen mer utarmning eller sjukdom, ingen mer förorening, tankekontroll eller korruption. Alla nödvändiga sanningar kommer att ha avslöjats och det kommer att bli reformerade regeringar och ekonomi, legal och juridisk, energi, utbildning, kommunikation och transportsystem. Detta är bara en ofullständig lista av de stora förändringar som är på väg och i slutet av år 2012 kan ingen av dem anses vara perfekta eller fulländade. Förbättringar kommer att fortsätta inom alla dessa områden och andra framsteg görs också och allteftersom ni fortsätter att växa andligt och intellektuellt kommer ni att hälsa alla framtida steg med jubel.

36 Nu säger vi farväl i det här meddelandet, endast, för vi är aldrig långt borta från er i anden. Vi är med er varje steg längs er resa in till den Gyllene Tidsåldern, även om vi ser att ni redan med glädje lever i den magnifika världen.

                             _________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: GertieShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge