Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - August 13, 2010

Matthew Ward - August 13, 2010

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Jag börjar med ett personligt meddelande angående uppehållet med dessa meddelanden. Min mors energi och tid var riktade mot att ta hand om Bob under de sista stadierna av hans sjukdom, och efter hans övergång behövde hon tid för att återhämta sig. Båda dessa själar, som är mig så kära, mår bra.

Nu så finns det många innevånare på Jorden som ser er värld varande mer turbulent än någonsin. Krigen fortsätter, och så gör också fattigdomen, korruptionen, förtrycket och andra sjukdomar, så det är förståeligt att folk som länge har levt under sådana förhållanden ofta känner det hopplöst. Ni vet att förändringar av en oöverträffad magnitud är på gång, men ni kan trots detta också stöta på upprörande känslor, kanske depression, missnöjdhet, oberättigad otålighet eller fysisk obekvämhet. Ni kanske känner er otåliga, ”roderlösa”, flytande utan klara mål och riktning, eller känner att inget av betydelse händer i era liv, eller ens någonstans på Jorden.

Det kan vara därför att världens transformation har kommit så långt att många har en eller annan av dessa tankar – som ett mikrokosmos av Jorden så berörs ni naturligt utav magnituden av förändringar som hon undergår. Allt i er värld går allt snabbare och det finns ofta ökningar i vibrationsnivån längs Jordens väg – ni kanske fortfarande justerar in er till den senaste nya nivån, medan hon går vidare till nästa. Vibrationerna i de energiplan som er planet har uppnått gör att det blir svårare än tidigare att hålla balans i kroppen, sinnet och själen. När ni är i ett tillstånd av obalans så drabbas eller stoppas ert energiflöde, vilket orsaker ert elektromagnetiska system att sluta att fungera och att producera olika upprörande fysiska, mentala och emotionella känslor.

En annan effekt av de högre vibrationerna är en inre känsla av upprördhet med personliga situationer. Individer som följer sin inre intuitiva känsla och flyttar, byter arbete eller relationer mår betydligt bättre än de som motsätter sig guidandet på en själsnivå för att komma på rätt spår med karmiska erfarenheter som har valts för att fullborda livet i tredje densitet.

Vibrationerna förstorar också mänskliga drag och uppförande, vilket gör ”bra” bättre och ”dåligt” värre. Generösa människor delar med sig tills att skåpet är tomt och de med stora hjärtan tjänar var helst det behövs. Giriga personer tillskansar sig mer och mer och ger intet, och hjärtlösa personer skapar problem åt andra. När detta spelas ut på scenen uti världen så gör personer utav ljuset stora spirituella framgångar och ljusaktiviteter expanderar kontinuerligt i omfång och positiva resultat. Människor vars attribut och handlingar är utav mörkret går spirituellt tillbaka och deras intentioner och ansträngningar går huller om buller och till slut till meningslöshet. Att ha att göra med individer i den senare gruppen kan i högsta grad vara stressande då er kropps ljusenergi motsätter sig deras. En annan möjlig källa för anomala känningar och uppförande är Jordens väg mot Upplyftningen, vilket placerar henne tillsammans med andra planeter och Solen. Även om positionerna av de andra planeterna alltid har påverkat Jordens invånare så är skillnaden nu hennes snabba och stadiga kurs ut ur tredje densitet. Inte bara era känslor, utan också andras attityder och reaktioner som förefaller att vara irrande, oansvariga eller chockande kan delvis förklaras utav himmelskt inflytande.

Ökandet av den geofysiska aktiviteten är en annan potentiell källa för stressande känslor eftersom era kroppar påverkas av Jordens chockvågor. Något annat att beakta här är att jordbävningar, vulkanutbrott, vilda stormar och översvämningar bidrar till att reducera negativiteten som orsakade att planeten gick in i en spiral nedåt, och för upp till ungefär 70 år sedan hade negativiteten sett till att planeten förblev i tredje densitet under årtusenden. Mildrandet av negativiteten har också en effekt på kroppen.

Låt oss ta ett sidospår och svara på en passande fråga: Hur mycket drastiskt väder och jordbävningar och andra ”naturliga” katastrofer är mänskligt betingade? Det skulle inte vara en stor överdrift och säga ”alla”. Precis som i naturen så kan till exempel en teknologiskt skapad jordbävning inte bara ha en lokal effekt – energin som släpps lös initierar aktivitet i liknande sårbara områden runt omkring klotet och dessa utlöser än mer omvälvning. Det är samma sak med moln och vindar. Moder Jord vet dock hur hon kan ta en paus så att hennes land och vatten och himmel kan sätta till sig och hon kan återfå balansen, och hon skonar områden som var menade att vara säkra. De som manipulerar ert väder och genererar geofysiska katastrofer bryr sig inte om helande pausar för Jorden eller undantag för destruktionen, dödsfallen och lidandet.

Låt oss återgå till de möjliga orsakerna till otrevliga symptom som ni kanske upplever och vi vill erbjuda praktiska förslag för att lindra dess effekter och långvarighet. Trötthet är aldrig er vän – se till att ni får tillräckligt med vila och sömn. Att dricka mycket rent vatten hjälper så att energin flödar mjukare igenom er kropp och låter ert elektromagnetiska system fungera bättre. Fysiska och mentala övningar, meditation, ensamhet, vara i Naturen, positivt tänkande, kreativa projekt, melodiös musik – är alla hjälpmedel för att balansera er energi.

Era kroppar behöver ljusfylld mat för att ha ett starkt immunförsvar, ät mer färsk frukt och grönsaker och mindre med kött och socker. Olagliga och syntetiska droger, kemikalier receptbelagda mediciner och alkohol är inte bara barriärer mot att adsorbera ljus, de förvärrar tillståndet som ni vill åtgärda och kan åstadkomma nya typer av sjukdomar. Gör allt för att undvika eller avvärja tärande sammankomster – energin som dessa skapar är formidabla förhinder till att uppnå balans och välmående. Om, trots användandet av dessa förslag och andra metoder som vanligtvis fungerar bra för er, era symptom blir allt värre och ihållande ta då kontakt med pålitlig sjukvård.

Nu så, med den kombinationen av denna rad av varierande energi inflytanden, den uppenbara tumulten i er värld och ovetande om djupgående förändringar som tar form, så är det inte underligt att en del tror att världens slut är här och andra tolkar December 2012, när Maya kalendern tar slut, på liknande sätt. Båda uppfattningarna är fel, men en sluttid kommer i själva verket – längsmed Jordens väg mot upplyftning in i eran av den Gyllene Åldern så kommer all form av mörker på planeten att ta slut.

Det finns många frågor och missförstånd angående upplyftningen, vilka kommer med Jorden, vad händer med folk som inte gör det, och vad kan förväntas i de högre densiteterna. För det första så har upplyftningen inget alls att göra med hänryckning inom religion, så var vänliga att inte försöka att passa in detta koncept inom den universella sanningen. Upplyftningen är processen under vilken Jorden lämnar tredje densitet och förs igenom den fjärde in i den femte. Även om denna förflyttning är in i olika med plan med allt högre energi, och inte i allt högre höjd som till exempel att klättra uppför en stege eller ett berg, så kan en själs tillväxt i medvetenhet och spirituell klarhet tänkas på som uppåt, därför är upplyftning den mest beskrivande termen för detta avancerande.

I det tidlösa kontinuumet kan inte början eller slutet på Jordens upplyftning bli daterat – man skulle kunna säga att båda tidpunkterna har varit kända sedan urminnes tider. I linjär tid så påbörjades upplyftningsprocessen under de sista åren av 1930 talet, när hemskheterna som länge hade utförts av mänskligheten mot varandra nådde nya höjder och gjorde nästan slut på Jorden ljus, som är livskraften för hennes planetkropp och kropparna av alla hennes invånare.

Hennes rop på hjälp gick ut i universum och Gud gav omedelbart tillstånd åt en myriad av spirituellt avancerade civilisationer för dem att ge svar genom att sända sitt eget enorma ljus in i Jordens kropp. Den massiva infusionen av ljus från dessa avlägsna källor stabiliserade hennes omlopp och gjorde det möjligt för henne att rycka sig loss från negativitetens strypgrepp, och börja lyftas ut ur djup tredje densitet och fortsätta mot hennes slutgiltiga destination i femte densiteten. Hennes själ kom från detta höga plan och den förblev där under de tusentals år då hennes kropp gick in i en nedåt gående spiral när som mer och mer mänskligt och djurblod förspilldes och miljön skövlades.

Upplyftningen är möjlig för alla som har absorberat ljuset, och själarna som gör sällskap med Jorden gör så i sina fysiska kroppar. Om kropparna saknar inre organ eller lämmar eller har fysiska, emotionella eller mentala rubbningar så kommer de att läkas och alla delar som saknas kommer att återställas tills att kropparna är perfekta och den mentala och emotionella hälsan är sund. I den fjärde densiteten så kommer kropparna hos en åldrad person att bli ungdomliga och leva hälsosamt mycket längre än er nuvarande livslängd, och livslängderna i femte densiteten kan vara tio gånger eller mer än er nuvarande.

Det finns ingen domstol eller godtyckligt val av vilka människor som kan upphöjas och vilka som inte kan – det är helt och hållet en fråga om vetenskap och själens eget val. Ljuset förändrar tredje densitetens kolbaserade cellstruktur till en kristallin form som låter kropparna överleva i de högre dimensionerna, eller vibrationerna, av fjärde densitet och högre. Det är därför som personer som väljer att leva i ljuset kan upphöjas med Jorden och de som håller fast vid sina mörka sätt inte kan.

Efter en tid i andlighet, så kommer själar inom den senare gruppen att inkarnera i en värld som motsvarar deras energi registrering under dess tid på Jorden och får mer möjligheter att ”se Ljuset”.

Inte alla personer fyllda med ljus kommer att gå hela vägen till den Gyllene Åldern – det beror på livslängdsklausulen i deras själakontrakt. Innan de föddes så valde många av dagens befolkning att återgå till andligt liv innan Jorden när denna era, och bland dem finns högt utvecklade själar vars ljus är lika starkt som solen mitt på dagen. De som kom från högre civilisationer för att assistera Jorden på ett speciellt sätt under hennes upplyftning kan snabbt gå igenom Nirvana på deras väg till andlig värld av högre densitet, det mest sannolika är den som tjänar deras ursprungliga hemland, eller så manifesterar de nya kroppar och inkarnerar inom andra civilisationer för att uppnå andra erfarenheter av tillväxt. Andra förblir i Nirvana ett tag, vilket förblir Jordens andliga värld och lyfts upp i tandem med planeten. Själar som har avslutat karmiska lektioner i tredje densitet kan välja ytterligare ett liv på Jorden eller förena sig med en civilisation i en annan värld av fjärde densitet.

Ett stort antal människor som har levt på gudaktigt sätt kommer att välja att inte upplyftas med Jorden efter att sanningen kommer ut då det gäller ursprunget av religioner: De utarbetades inom mörkret för att lura och kontrollera folket, och för att vara den mest särskiljande faktorn för livet på Jorden, och att uppnå rikedomar för kyrkan. Även om alla på Jorden känner till sanningen på en själsnivå, och det är val av kontrakt att medvetet komma ihåg det, så kommer många av de djupt religiösa att vara oförmögna eller ovilliga att acceptera att deras djupt rotade tro är baserad på falska lärdomar. Genom att göra så förnekar dessa individer ljuset inom sanningen, att de är gudar och gudinnor inom sig själva, och att de under all evighet inte kan separeras från Gud och alla andra själar inom detta universum. Deras nästa kontrakt innan födelsen kommer att återigen inkludera att bli medveten om den sanningen under deras nästa fysiska liv, vilket blir i en värld av tredje densitet.

Oberoende av anledningen till att en själ överger detta liv så kommer en fysisk död från vilken som helst av de många anledningar som nu existerar. Det blir ingen massbortgång för de mörkt lagda personerna när Jorden når en viss specifik vibrationsnivå, därför ljuset inom dem varierar. Och det finns inget sätt för er att se skillnaden mellan de individer med ljus som lämnar Jorden i enlighet med deras själakontrakt, de som väljer att gå bort istället för att acceptera sanningen om religioner, och personer vars kroppsliga livskraft släcks på grund av att de saknar ljuset för att överleva på den vibrationsnivån som Jorden inträdde i.

I de flesta fall så kan det ske återföreningar av själar som lever i fysiska eller andliga världar av olika densiteter. De som har utvecklats till högre densiteter kan astralt resa till en lägre densitet som har tillräckligt med ljus för att säkerställa besökarens avgång. Återföreningar är inte möjligt med själar som ingår i världar av första eller andra densitet på grund av deras livs energi nivå, där intelligens praktiskt taget inte existerar och inga minnen eller känslor existerar. Det är inte en bestraffning – det erbjuder dessa själar en ny start fri från den negativitet som de skapade och som automatiskt ledde dem till de lägsta existensnivåerna.

Oskyldigheten bland djur, som agerar från instinkt och inte från ondska, kvalificerar alla förutom en del sorter att upphöjas med Jorden. På vägen så kommer de som nu är vilda att bli tama, rovdjur blir vegetarianer, och alla kommer att leva fredligt med varandra och mänskligheten. Det finns redan tecken på vänskap mellan djurarter, till och med att mödrar av en art diar småttingar från en annan, och fall utav nyskapade band mellan vilda djur och människor. Antalet djur kommer att minska under de närmaste åren då de deras instinkt säger att de skall para sig mindre och producera färre avkomma.

Trots betoningen på den sista dagen av 2012 så finns det inte någon absolut fast datum för Jorden att vara inom fjärde densiteten. Det finns ett ”himmelskt fönster” för att detta lätt kan genomföras, så att säga, men det erbjuder en grad av flexibilitet i er kalender. Och var snälla att komma ihåg att upplyftningen är en process som har pågått under cirka sju decennier, så förvänta er inte en dramatisk händelse för att införa den första dagen av den Gyllene Åldern. Den första januari, 2012, vilket ofta anses vara detta datum, kommer att skilja sig lite från dagen innan eller dagen efter. Det finns ingen sanning bakom inställningen att omedelbart innan Jordens inträde i den fjärde densiteten blir det tre dagar av mörker, eller som andra rapporterar, tre dagar av brännande sol.

Det är inte det att livet efter 2012 kommer att vara mycket det samma genom många århundraden. Precis som att livet inte har varit statiskt, utan har gjort framsteg genom många faser av utveckling, så gör också livet detta under den Gyllene Åldern. Skillnaden är att allt kommer att äga rum inom fred, harmoni och obegränsade möjligheter för att lära och utvecklas i denna härliga värld! (Meddelandet som är daterat 31 december, 2007, “Essay on 2012” ger en full beskrivning av livet under denna era.)

Den sista fasen av transformeringen från tredje densitet till fjärde kommer att ge vissa utmaningar eftersom Illuminati grupperna fortsätter att åstadkomma problemområden. Om ni följer er intuition så tar ni er igenom dessa skakiga episoder, vilka inte kan pågå så värst mycket längre i vilket fall som helst eftersom de mörka tjänarna inte kan strida med ljuset, och ljuset växer sig starkare varje dag.

Ni kommer inte medvetet ihåg att ni var ivriga att inkarnera under denna minnesrika tid på Jorden, och trots att många, många andra också ville delta så saknade de inneboende förmågor, erfarenhet och mod, vilket kvalificerade er att vara bland de utvalda. Få kan vara i framstående ledarroller, men ni alla är ledare helt enkelt genom att Vara den skinande gnistan från Gud, som ni är! Tveka inte ett ögonblick att tro att ni är kraftfulla själar vars bidrag till ljuset hjälper till att åstadkomma en triumf över mörkret – i kontinuumet så är ni redan segrande!

Nu skall vi ta upp frågor om situationer utav intresse i dagens situation. Via inbjudan från Jorden så har andra civilisationer lindrat skadan så mycket som möjligt på det marina livet och kusterna, vilket uppstod på grund av oljan i den Mexikanska Bukten; och på Jordens önskan så kommer det inte att bli någon explosion utav metangas som kunde ha spritt sjukdom och orsakat förluster av liv. Er planets förmåga att läka sig själv samt andra världars teknologi kan åtgärda eller förhindra dessa och andra typer av mänskligt orsakad destruktion, om det nu är avsiktligt eller utav slarv eller okunnighet.

Oljeutsläppet var en stor vändpunkt till Jordens fördel. Dominansen utav oljebolagen då det gäller energiproduktion har dramatiskt reducerats då efterfrågan från alternativa källor har stigit kraftigt. Snart kommer ni att se sedan länge undanhållna teknologier som kommer till användning för många ändamål, från att bota sjukdomar och avfärda föroreningar till att ge ljus, värme och bränsle för transporter.

Är du fortfarande övertygad om att USAs president Obama är en högt utvecklad och upplyst själ som kom från en annan civilisation för att leda oss in i den Gyllene Åldern? Ja, det finns ingen anledning för oss eller andra sändebud på högre stationer att tvivla på detta, men vi förstår varför en del av er gör så. Avgöranden och slutsatser kan bara göras i enlighet med informationen som ni har tillgång till. Ni har inte vår utsiktspunkt i universum eller våra informationskällor, och ni kan inte ha kunskap om alla dolda strömningar som kommer att föra in er nya värld.

Tvivel om Obamas ljusfyllda intentioner ger bara ammunition till has motståndare – det är därför som vi uppmanar er att hålla tillbaka ert dömande och att se honom och er värld i ett gyllene ljus. Negativa tankar och känslor om Obamas ledarskap reducerar hans förmåga att övertyga sin egen regering och andra ledare att handla inom ett harmoniskt samarbete för att uppnå en fredlig värld med delade tillgångar och välmående för alla. Det är inte hans misslyckande, utan snarare lagen om attraherande som är i funktion – negativitet riktat i någon riktning för bara tillbaka mer negativa situationer till Jorden. Tillsammans med vibrationer som intensifierar det bästa och värsta av mänskliga drag så producerar lagen också uppdelningar i politik, ideologier och filosofier som formar alla system och organisationer som reglerar livet i er värld. Varje sida av en fråga gräver blint ned sig i sina positioner istället för att ge sig en tum. Men miströsta inte – denna envishet att behålla nuläget och att motsätta sig alla försök till reformer är bara ett element i bilden, vars fulla utsträckning snart kommer fram.

Det gynnar fortfarande de sargade återstående mörka som kontrollerar nyhetsmedia att mycket noga följa sportevenemang eller en persons hemska dåd och ignorera den alltmer växande gräsrotsrörelsen mot självberoende, påhittighet, innovation, delandet av resurser och andra tecken på att enorma förändringar kommer i hjärtat och sinnet. Som allt annat i er värld som är av mörkts utförande så kommer hjärnkontroll via nyhetsmedia att snart vara en del av historien – alla metoder för hjärnkontroll fungerar på en låg frekvens som försvinner då ljuset fortsätter att intensifieras. Er bästa källa för ärlig information är webben, men var också medveten om den också är full av avsiktliga falskheter, oavsiktliga felaktigheter och missförstånd – var alltmer urskiljande!

Ingen av de digra situationerna som vissa analytiker och en del kanaliserade meddelanden framhäver som troliga, eller till och med oundvikliga, kommer att äga rum. Det blir inget upprepande av ”9-11”, inget tredje världskrig, inget kärnvapen krig i rymden, inga globala uppror på grund av matbrist, ingen översvämning av kustområdena tills att havet når bergen, ingen pandemi eller brist på dricksvatten som kommer att sätta i fara eller ta död på milliarder av liv, ingen invasion utav en mörk civilisation, ingen förstörelse av planeten som skulle kräva en massevakuering eller ett liv under jord.

Hatonn bad oss ge er detta meddelande: ”Mitt arbete som ledare av kommunikation mellan Jorden och alla andra punkter i universum är tillräckligt svårt. Var vänliga och gör det inte än svårare genom att ge ut falsk information eller förutsägelser som är rena löjan. Tack”.

En del inom grupper av ljusarbetar är bestörta eftersom närvaron av andra civilisationer inte officiellt har blivit erkänt och inga skepp har landat. Om vi visste när uttalandena kommer att äga rum och när skeppen landar skulle vi gladeligen berätta för er, men även våra bästa källor av denna information vet inte. Medlemmar av rymdfamiljer som lever bland er är ivriga att introducera sig själva och de tusentals på olika skepp vill vara på marken för att hjälpa er, men de måste vänta på den rätta tiden. Illuminati gruppernas avledande taktik har hållit Jordliga representanter fullt sysselsatta med olika oroligheter och omvälvningar som har förhindrat slutliga beslut om uttalanden via en TV sändning, och det kan inte bli fråga om en landning innan er säkerhet är fullt garanterad – för närvarande så kontrollerar Illuminati grupperna vapen som utgör en fara för ett stort antal, och inga chansningar kommer att tas med era liv.

Även om det finns optimistiska indikationer utav en ekonomisk återhämtning, så är alla förbättringar bara resultatet av manipulationer. Den sedan länge pågående korruptionen inom bankerna, investeringar och kommers kan inte förbli dold värst mycket längre, och inte heller kan utsugarräntorna och orättvis taxering fortsätta – Illuminati gruppernas globala ekonomiska nätverk faller oåterkalleligen samman. Ert monetära system kommer att återgå till ädelmetaller som bas till dess att ert upphöjda medvetande inte längre kräver användandet av pengar i utbyte utav tjänster och varor.

Oro då det gäller den nuvarande hemlösheten och arbetslösheten är naturlig, så även för hur det blir med trupperna som kommer hem om alla militära trupper i världen upplöses. Dessa bekymmer skulle upplösas i ett ögonblick om ni kunde se, som vi gör, freden och glädjen, harmonin och samarbetet, överflödet av livets nödvändigheter och njutandet av Jordens Gyllene Era. Inte bara så är alla själar utav ljuset genom hela universum sysselsatta med att heja på er längs med vägen mot er härliga värld, vi ser hur ni lever där!

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge