Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - June 2, 2010

Matthew Ward - June 2, 2010

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station och för att säga att vi gråter med er angående händelser som orsakar sorg, fruktan och grava betänkligheter om vad som händer i er värld. Vi förstår ändamålet med det hela och kan se den kommande storheten, men med vår förbindelse med alla själar känner vi era känslor av djup sorgsenhet, modfälldhet och pessimism. Det är därför som vi kommer till er nu.

Den israeliska attacken på ett fartyg med personer vars mål var humanitärt; andra fall av oprovocerat våld; förnyat vapenskrammel mellan de två Koreanska nationerna; mycket lite eller inga framsteg för att stabilisera Iraq eller att avsluta krigandet i Afghanistan; rädsla för vad som följer om Iran utvecklar kärnvapen och vad som gror i Pakistan; ökande fall av underligt väder och jordskalv; det fortsatta flödandet av olja i Mexikanska Bukten; ekonomisk kollaps som sprider sig runt om i Europa; regeringar i kaos- alla är synnerligen beklagliga och med digra potentialer från er världs perspektiv.

Det är svårt även för de idoga ljusarbetarna att se dessa situationer och alla andra som orsakar utbrett lidande, för annat än de personliga och nationella tragedier som de är för folk som är direkt involverade. Medlidande är en naturlig känsla för upplysta själar, och tillsammans med böner och fysisk assistens då det är möjligt - medlidandets höga vibrationer hjälper att lyfta upp de som lider. Upprördhet och fördela skuld för grymheter och avsiktliga svårigheter är också naturliga reaktioner från ett oroat folk, och vi skall prata mer om detta senare.

Det skulle vara en björntjänst att säga att alla splittrande frågor kommer att lyckligt lösas utan några allvarliga konsekvenser då de kommer att bli några, men inte av den stränghet som många sinnen tänker sig. Vad vi erbjuder i detta korta meddelande för att lätta tunga hjärtan angående alla instabila, förtryckande och hjärtskärande situationer är att de är av ett högre ändamål inom bilden av Jordens Upplyftning.

I vårt senaste meddelande sa vi att det inte finns mycket tid kvar för allt som måste – och skall bli! – slutfört innan Jorden når det universella fönstret för att lämna tredje densiteten och att uthålligheten av mörka sinnen och hjärtan har ändrat master planen för den Gyllene Åldern. Från början innehöll den ett gradvis framkommande av sanningar och resulterande förändringar, men i den nuvarande energi strömmen, så kommer utrensandet av de sista spåren av mörkret snabbt och tungt, och länge pågående konflikterna mellan individer, grupper och länder måste nå en topp under en relativt kort tidsperiod. När som den linjära tiden ”försvinner” vid de vibrationsplan som planeten har uppnått, så accelereras allting inte bara varje dag, utan minut för minut. De rådande vibrationerna, vilka förstärker både positiva och negativa känslor och uppförande, transmuterar negativitet in i ljuset som driver er planet ut ur mörkret och in i ljuset – detta är var Upplyftningen innebär för alla själar. Med en transformation av denna magnitud så är död, destruktion och förtvivlan oundvikliga då energierna tillhörande girighet, hänsynslöshet, och makthunger som har sargat Jorden och hennes invånare under tusentals år är på sista tampen, och mörkret slåss vilt från en rädsla att förlora det lilla som finns kvar av deras tidigare globala kontroll. På grund av vår kärlek för alla själar, önskar vi att transfereringsprocessen inte skulle behöva vara omtumlande; dock så kan det inte vara på något annat sätt under de sista etapperna för en civilisations hårda, men mycket beslutsamma kamp för att lyfta sig själv upp ur en djup tredje densitet och utvecklas in i den fjärde.

Att uppnå detta är den exakta anledningen till att ni är var ni är nu. Bland de många själarna som ville vara en del av denna era utan motstycke, inte bara på planeten, utan i universum, så blev ni utvalda då ni har den åldriga visheten, spirituella styrkan och en inneboende förmåga att införa djupgående förändringar. Tvivla aldrig på er egen kraft och förmåga!

Ta energi från det faktum att det finns mycket, mycket fler ljusfyllda personer i er värld än det finns mörka, och på en själsnivå är det angelägna att ta sig an sina roller för Jordens väg ut ur våld, turbulens, falskhet och korruption. På en medvetande nivå vet dock relativt få av dem vad ni vet – att ni är gudar och gudinnor med obegränsad potential för att manifestera vad helst ni intensivt fokuserar på.

Så underligt som detta kan förefalla, så trots bristen på kunskap kommer allt att bli ett fint bidrag till att föra in Jordens Gyllene Ålder. Utan att veta om sin sanna Början eller något över huvud taget om en Gyllene Ålder – eller om de decennier av assistans från andra civilisationer, eller att utomjordingar lever ibland er, eller att många andra snart kommer att förena sig med er för att hjälpa på många sätt – så står dessa omedvetna själar upp för att hela Jorden och att bevara henne för framtida generationer. De riktar sin energi av ”upprördhet och skuld” mot att inleda förändringar som, även om de inte är realiserade så medskapar de i detta ögonblick en värld av harmoniskt samexistens av all mänsklighet med Naturen på Jorden och med själar i andra världar. Man skulle kunna säga att gräsrotsrörelserna som har vuxit upp runt om klotet nu också stiger mot himlen då ni förebereder er för att ta er berättigade plats i vår universella familj.

Inte alla kan vara ledande med att utveckla nya eller införa sedan länge förtryckta teknologier eller vara ledare för reform på andra, och det finns inget behov för att alla är i sådana positioner. Genom att enbart Vara ljuset kommer ni att stärka och hjälpa personer i er närhet att se sitt eget ljus, och utflödet kommer att öka exponentiellt. Genom att komma ihåg att ljus och kärlek är samma energi, enbart uttryckt annorlunda, och att den rena substansen från Skaparen är den mäktigaste energin i kosmos, så kan ni se hur KÄRLEK är nyckeln till att lämna kaoset och förflytta sig in i gamma och fröjd.

De enorma förändringarna på er värld, redan fullbordade i kontinuumet, kommer att snabbt införas, även mätt med er linjära tids kalkyl. Denna period av transformering in i den Gyllene Åldern för alla som stadigt håller sig i ljuset ger sin egen tvåfaldiga belöning, så att säga – glädje med att hjälpa att frisläppa Jorden från de långa tentaklerna av mörkret och stora steg framåt i själens tillväxt genom att delta i denna enorma och magnifika uppgift.

Våra älskade bröder och systrar, fortsätt att se framför er den värld som ni vill ha och som ni vet att ni samskapar med varje tanke och gärning. Otaliga varelser av ljuset i andliga och fysiska världar gör sällskap med er på vägen mot er triumf.

Med oändlig kärlek och välsignelse från universum tar vi farväl för tillfället.

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Per


Matthews meddelanden kommer tillfälligtvis att upphöra på grund av att Suzys tid och energi behövs för att ta hand om hennes make, Bob, samt annat ansvar i hennes hem.

Ert bedjande kommer att bli mycket uppskattat, men vi ber er att inte sända mejl. Stort tack.
Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge